Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum
nieuws Federatie West
nieuws Federatie Jekervallei
nieuws Federatie Noord
Redactie en updates

federatie

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Voorgeschreven collecte voor Kerkopbouw in Vlaanderen

Deze collecte wordt jaarlijks gehouden in het weekend van de 3de zondag van februari, dit jaar op 18-19 februari.
Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Denk maar aan de werking van de bisschoppenconferentie, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B.), de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal. Ook de nationale juridische dienst is in deze tijd onmisbaar. Door deze diensten te groeperen worden de kosten gedrukt en wordt een degelijke begeleiding (met vrijgestelden) verzekerd. Ons bisdom, dat vaak op deze diensten een beroep doet, moet met de andere bisdommen solidair zijn en bijdragen voor hun werking.

Noveen H.Rita

rita

Het feest van de heilige Rita van 22 Mei lijkt nog veraf maar in de kerk van Nieuw Tongeren beginnen ze
er vroeg en serieus aan. Met een noveen, niet van 9 weken maar van 15 (vijftien!) weken. Op donderdag 9 februari starten ze. Elke dag een eucharistieviering om 8.00 u. voor de vroege vogels; en ook een eucharistieviering te 19.00 u., iets plechtiger.
Elke dag wordt een aspect van het leven van de heilige Rita belicht.
De heilige Rita beter leren kennen is ook een beter mens worden. Kom meevieren!

Het volledige programma vind je hier.

BASILICAKOOR 18 februari

Op zaterdag 18 februari biedt het Basilicakoor ons een bijzonder concert aan onder de naam: "Romantiekbijkaarslicht".

Praktisch: Kerk van St.-Jan op 18februari om 20.00uur.
Toegang: € 10,00 vvk, € 12,00 kassa.
Reservaties: 0494 42 31 48; basilicakoor@telenet.be; www.basilicakoor.net

Charismatische vernieuwing

Op zaterdag 18 februari 2017 wordt er wereldwijd, gezamenlijk als één familie, gebeden voor een nieuwe uitstorting van de heilige Geest, voor een nieuw Pinksteren in de Kerk en de wereld. Dit is een initiatief van de Jeugdcommissie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

In Tongeren gaan we ook meedoen met de wereldwijde aanbidding op 18 februari. We komen samen bij de gemeenschap ‘Zaden van het Woord’ in de Clarastraat, 1.
Het programma verloopt als volgt:
14.30 u. welkom, daarna lofprijzing, inleiding, geleid gebed en aanbidding
17.00 u Eucharistieviering
Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Dit is een organisatie van de gebedsgroep ‘Gods Belofte’ en de gemeenschap ‘Zaden van het Woord’. Inlichtingen 012 237037.

Juniper

Graag nodigt Juniper jullie uit op haar eetdag op zaterdagavond 18 februari, van 17.30 u. tot 18.30 u. in het parochiecentrum van de Basiliek van Tongeren. Aperitief vanaf 16.30 u.
Daarnaast is er een fototentoonstelling met foto's van Juniper doorheen de jaren.
Jullie krijgen de keuze uit een lekkere zelfgemaakte spaghetti bolognaise (€ 8) of carbonara (€9). Een grote portie kost 2 euro meer. Voor € 3 is er ook nog een nagerecht.
Inschrijven via juniper_tongeren@hotmail.be. Betalen kan ter plaatse of door overschrijving naar BE64 7775 9778 9252 van Juniper.
SNEL REAGEREN IS NODIG !!

Bedevaart naar Sint-Jozef te Leuven

Ook dit jaar willen wij in maand maart op bedevaart gaan naar het heiligdom van Sint-Jozef te Leuven.
Op woensdag 15 maart trekken we met diverse parochies uit het decanaat naar Leuven.
Om half twaalf worden wij er verwacht voor de eucharistieviering.
Na de eucharistieviering is iedereen vrij voor het middagmaal.
Er is ook de mogelijk om mee te gaan naar de Lunchgarden van Heverlee om daar iets te gaan eten. De bus zal onmiddellijk na de viering vertrekken op de plaats waar ze ons ook heeft laten uitstappen. Iedereen is natuurlijk vrij om mee te gaan of niet.
Om half drie is er een korte gebedsstonde in de kerk van Sint-Jozef en daarna vertrekken we voor een kort bezoek aan Scherpenheuvel.
De prijs voor bus en gebedsboekje is 15 euro.
Men kan zich aangeven bij de volgende personen en dit liefst voor 8 maart:

Voor de verschillende parochies uit federaties Tongeren-centrum, Tongeren-West of Tongeren-Noord:
Vanvinckenroye-Delbrouck, Jaminéstraat 44 bus 6. (3de verdiep); tel.: 0483/63.83.11
NIET meer in de winkel MARA a.u.b.
Busmaatschappij: Pierre MOREAS, Kuilenstraat 24 te Tongeren. 012/ 23.66.79
Peter.moreas@telenet.be
Vertrekplaatsen en uren: 
Sint-Lutgartkerk om 8u 30
Ketsingen om 8u 45
Parochiecentrum Mal om 9 uur
Parochiekerk Nerem om 9 uur
Molenplein Vreren om 9u 05
Buurthuis Diets-Heur om 9u 10
Parochiekerk Rutten om 9u 15

Sint-Gilliskelderke dankt ...

carrefour

Dank zij jullie stemmen mocht het Sint-Gilliskelderke een Cheque ontvangen van Carrefour ter waarde van 10.000 €. Dit geld zal gebruikt worden voor de aankoop van nieuwe diepvriezers en koelkasten voor de bedeling van voedsel voor de armsten. Ook schepen An Christiaens wordt bedankt voor het leveren van kiezel op de toegangsweg naar het kelderke. Ze zoeken ook nog een oplossing voor het vochtprobleem van het water dat omhoog komt via de vloer.

De nieuwe versie van het Onze Vader

Vanaf 27 november 2016 bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader.

Oude Vlaamse Onzevader

Nieuwe Nederlandstalige Onzevader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.


De verschillen onthouden:

“hemelen” wordt vervangen door “hemel”
Er volgen drie regels die alledrie beginnen met “uw”
     uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede
“als” en “gelijk” worden vervangen door “zoals”
De laatste zin is wat specialer:
     “leid” wordt “breng” en “bekoring” wordt “beproeving”

Geen dolers maar pelgrims

dolers

Op de banner van het jaarthema staat een mooi kunstwerk van de Lommelse kunstenaar, Koen Lemmens. Dat beeld wil ons meenemen in het feestjaar 50 jaar bisdom Hasselt.
In het kunstwerk is de levensweg van de christen uitgebeeld, een pelgrimsweg.

Gebedenboekje Bidden bij Maria's beeld

De tweede druk is te verkrijgen nabij het Maria-altaar in de Basiliek.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Gastama

De Tongerse organisatie ‘Gastama’ houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Tot nu toe was Monique Borgs voorzitter en drijvende kracht achter de organisatie. Binnenkort legt ze het voorzitterschap neer.
De organisatie zoekt nu een nieuwe voorzitter, iemand met een groot hart voor vluchtelingen. Monique zal de nieuwe voorzitter uiteraard inwerken. Kandidaten kunnen contact opnemen op het nummer 012 / 23.41.76 en via e-mail: gastama.tongeren@telenet.be

Ik ben volwassen en wil gedoopt worden ...

Dat kan...

U kan hiervoor contact opnemen met:

Contactgegevens van het bisdom Hasselt: Ria Thaens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011 24 90 13

Voor het dekenaat Tongeren: deken Rik Palmans of diaken Paul Gielen

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jezus 4 U

is speciaal voor kinderen na de Eerste Communie op woensdag van 15.30 u. tot 17.00 u. in de Kerk van St.-Gillis, Hasseltsesteenweg 190 Tongeren.

15 maart 2017, 19 april 2017, 17 mei 2017, 16 juni 2017

CHIRO ATERSTAOSE

Bij deze nodigen wij jullie allemaal graag uit voor onze jaarlijkse pastadag TRATTORIA DELLA STAZIONE, die dit jaar zal doorgaan op 4 maart.
Ook dit jaar zorgen we weer voor een overheerlijk aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Een gezellige Italiaanse avond in ‘chiro-style’.
Wij ontvangen u graag vanaf 11.30 u. (eerste shift) tot 13.30 u. en 17.00 u. (tweede shift) in de feestzaal “De Meir” (Kerkhenis 10, 3700 Tongeren). De keuken zal doorlopend open zijn tot 20.30 u. U hoeft daarna niet meteen te vertrekken, blijf gerust nog even zitten en geniet nog even na met een drankje.
Voor meer info kan je terecht op http://chiroaterstaose.be/pastadag.

WINTERS PLUSKAMP

Beleef het zomers pluskamp in één winters weekend! Samen spelen, praten, lachen, bidden, zingen…. Niet te missen voor wie Pluskamp mist.
Vind je de winter ook te koud? Verlang je naar zomerse sferen? Mis je het pluskamp?!  Reserveer dan 24 tot 26 februari in je agenda! 
We gaan gedurende het hele weekend op zoek naar 'de kleine dingen', om daarvan te genieten. Vanzelfsprekend doen we dat onder het jaarthema: Gewoon Gaan! 
Gewoon samen zijn onder vrienden, genieten, spelen, bezinnen, lachen.
We verblijven in het jeugdheem Sint-Benedictus, aan de abdij van Affligem van vrijdagavond 18.00 u. tot zondagnamiddag 17.00 u.
Inschrijven via regi: www.regi.ijd.be/pluskampweekend
Praktisch:
Vrijdagavond worden jullie met een maaltijd onthaald
Zondag sluiten we rond 17.00 u. af, zodat iedereen op tijd thuis kan zijn om met de familie te eten. 
Voor tips rond vervoer, komen we zo snel mogelijk bij je terug!

Duiven Grote Markt

Na enkele maanden studie en afwegen, wil de stad het duivenprobleem aanpakken met “geboortebeperking”. Ook in de onmiddellijke buurt van de Basiliek dus. Er zullen enkele voedselplaatsen ingericht worden. Daar krijgen de duiven elke dag goed maïs te eten, maïs dat op een wetenschappelijke manier behandeld is met een product dat de vruchtbaarheid van de duiven tegengaat. Een zeer positieve en diervriendelijke methode. Het product is absoluut niet schadelijk voor de dieren.

We vragen de mensen de duiven niet te voederen op de Grote Markt en zo weinig mogelijk etensresten achter te laten.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Doopsels binnen de federatie

Graag delen we de data mee van de doopvieringen in de verschillende kerken. Het doopsel vindt altijd plaats in één van de zes parochiekerken op de tweede zondag van de maand om 14.00 uur, en verder om het half uur.Ik had het graag anders gezien maar zelfs ik dien me neer te leggen bij de realiteit. Data voor 2017 : Telkens Tweede zondag van de maand .

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

+ 18 maart 2017 : lentefeest met een Mis ( Shindotuinen )
+ 22 april 2017 : Vorming / Pasen voor onze zieken (Shindotuinen )
+ 20 mei 2017 : activiteit (Shindotuinen)
+ 17 juni 2017 : etentje (Shindotuinen)
+ 9 september 2017 : uitstap met het treintje van Bilzen
+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

laatste update deze maand

16/10/16 - volledige vernieuwing van de website

22/12: update

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven