Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum (Pastorale eenheid OLV)
nieuws Federatie West (Pastorale eenheid H.Benedictus)
nieuws Federatie Jekervallei(Pastorale eenheid H.Marcus)
nieuws Federatie Noord(Pastorale eenheid Sint-Jacobus)
Redactie en updates

federatie pijlpE

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

start werkjaar: vrijdag 29 september om 18u in de basiliek

jaaraffiche

Op vrijdag 29 september om 18u in de basiliek starten we samen met alle priesters van ons dekenaat het werkjaar dat als thema heeft: "Je bent bemind, je bent geroepen". Wij zijn allemaal door God bemind en dus ook geroepen om zijn Rijk van Liefde hier op aarde uit te bouwen. Het is die dag het feest van heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Met die goddelijke begeleiders aan de hand zullen we in de eucharistieviering – die mede opgeluisterd wordt door een gelegenheidskoor – het jaarthema aan bod laten komen

Liturgische teksten

25ste ZONDAG JAAR A
23 en 24 september 2017
Eerste Lezing: Jesaja 55,6-9: Gods wegen gaan onze wegen te boven, zijn gedachten onze gedachten. Daarom toont Hij erbarmen met de zondaar en vergeeft Hij hem.
Tweede lezing: Paulus aan de Filippenzen 1,20c-24.27a: Paulus verlangt enerzijds om te sterven om bij Christus te zijn, maar wil anderzijds ook leven om vruchten te dragen voor de christenen van Filippi.
Evangelie: Mattheüs 20,1-16a: Het rijk Gods is als een landeigenaar die evenveel loon uitkeert aan de laatst toegekomen werkers als deze van het eerste uur.

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochieblad.

Pastorale eenheden

pE

Voortaan zullen we dus spreken van een ‘pastorale eenheid’. Deze term wordt algemeen voor heel Vlaanderen en correspondeert ook met het Franstalige ‘unité pastorale’ voor Wallonië. Het is een cluster, een groepje van parochies die mogelijk in de verre toekomst de nieuwe parochie zullen vormen.
Elke pastorale eenheid heeft een ‘zondagskerk’ een kerk waar elke zondag op een gunstig uur eucharistie wordt gevierd. Daarbij hoort ook een prioriteitskerk, zeg maar een reservekerk voor bijzondere omstandigheden. Daarover vertellen we een volgende keer meer. Nu willen we al wel even laten weten wie de nieuwe patroonheiligen zijn.
De vroegere federatie Tongeren – Centrum wordt de pastorale eenheid Onze – Lieve – Vrouw, een keuze waar iedereen het onmiddellijk mee eens was. De vroegere federatie Jekervallei koos als patroonheilige de heilige Marcus verwijzend naar de tractorenzegening rond het feest van Sint-Marcus. De vroegere federatie West koos als patroonheilige Sint-Benedictus. De vroegere federatie Noord koos als patroonheilige Sint-Jacobus verwijzend enerzijds naar het ziekenhuis dat op hun grondgebied ligt en vroeger Sint-Jacobus heette en ook verwijzend naar de kluis in Vrijhern die een halte was op de weg naar Compostela.

Dag van de communicatiemedia

Op 23-24 september 2017 (laatste zondag van september) wordt informatie gegeven en een collecte gehouden i.v.m. de media.
De invloed van de media (pers, radio, film en televisie) is enorm groot. Als christenen kunnen wij niet afwezig blijven in zo een belangrijk domein. Zowel in ons bisdom als op nationaal vlak lopen er tal van kerkelijke projecten die wij willen steunen, o.a. het Bisschoppelijk Comité voor de Media, Filmmagie (voorheen Katholieke Filmliga) en Leesweb (voorheen Katholiek Centrum voor Lectuur-informatie en Bibliotheekwerk).
De Kerk wil via de media getuigenis afleggen van de christelijke levensvisie. Haar aanwezigheid vraagt inzet, kwaliteit en een degelijke uitrusting. De geldelijke steun van de geloofsgemeenschap is hierbij onmisbaar. Deze collecte wordt voorgeschreven door de Belgische bisschoppen. 

Internationale topkoren in Tongeren

Een unieke kans om in Tongeren te genieten van klasse, perfectie en exotische muziek !
Twee Tongerse koren, Cantemus en Basilicakoor, ontvangen 2 internationale koren: kamerkoor Dualis uit Nederland en Paramabira, een bijzonder kleurrijk koor uit Indonesië.
Deze koren nemen deel aan de internationale koorwedstrijd in Maasmechelen en staan bijgevolg garant voor topkwaliteit.
Wanneer?: zaterdag 7 oktober om 20.00 u.
Waar?: Sint-Janskerk, Minderbroedersstraat 35, Tongeren
Organisatie: 2 Tongerse koren, Cantemus en Basilicakoor
Prijs: vvk. 10 euro – kassa 12 euro
Reserveren: www.basilicakoor.net  of   basilicakoor@telenet.be
www.cantemus-tongeren.be   of   info@cantemus-tongeren.be

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum (Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

attentieVrijdag 29 september geen viering in Sint Lutgart. Wel om 18 u in de Basiliek

Een nieuw vormseljaar begint

Op 14 oktober om 17 u in de kerk van Sint-Maternus is het engagementsviering. Na de engagementsviering, waarin ook de ouders een centrale plaats zullen innemen, beginnen de voorbereidingen van deze kandidaat vormelingen. Het wordt een boeiende leerweg in het voetspoor van Jezus, een weg in het geloof, en dit onder begeleiding van fijne catechisten.

Vrijwilligersfeest Sint-Lutgart

Ons tweejaarlijks vrijwilligersfeest zal dit jaar plaats hebben op vrijdag 20oktober.
Noteer alvast deze datum. Een uitnodiging krijgen onze medewerkers deze dagen in de brievenbus

Beeldjes OLV

Een beeldje kan je bekomen bij de kerkwachter of op het secretariaat van OLV Basiliek tegen 85€

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West (Pastorale Eenheid H.Benedictus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Samana

samana

Programma 2017 Lauw

1 oktober;        Pannenkoekennamiddag
12 oktober:      Breimode Marchienne + ??
14 december:  Kerstfeest

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom! U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren; telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Een nieuw vormseljaar begint

Op 14 oktober om 17 u in de kerk van Sint-Maternus is het engagementsviering. Na de engagementsviering, waarin ook de ouders een centrale plaats zullen innemen, beginnen de voorbereidingen van deze kandidaat vormelingen. Het wordt een boeiende leerweg in het voetspoor van Jezus, een weg in het geloof, en dit onder begeleiding van fijne catechisten.

Pastorale eenheid Benidictus-Tongeren

Wij kozen dus als patroonheilige van onze Pastorale Eenheid Benedictus van Nusia.
De naam Federatie Tongeren – West zal dus in de toekomst vervangen worden door:
“Pastorale Eenheid Benedictus - Tongeren”.

Feestdag op 21 maart & 11 juli.
Benedictus werd ca 480 te Nursia in het Italiaanse Umbrië geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Vervolgens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergiftigingspoging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug.
Daar legde hij de basis voor een aantal kloostergemeenschappen, die op de leest van zijn idealen waren geschoeid.

Regel van Benedictus.
Benedictus schreef zijn regel, waaruit de aanbeveling Ora et Labora (= Bid en Werk) wereldberoemd is geworden. Vooral dat 'werk' was in die tijd een doorbraak.

Meer info in uw parochieblad

Eerste communie

Via een folder, die in elke brievenbus is bedeeld, hebben  14 ouders gereageerd om hun zoon of dochter aan te melden voor dit mooie feestelijke gebeuren.

Een feest dat begint in de kerk, het huis van God. Samen met de parochiecatechisten willen we van start gaan met de voorbereidingen.
Daarom nodigen wij de ouders uit op een info-en inschrijfavond. Die avond wordt er ook effectief ingeschreven. 
Deze avond gaat door op dinsdag 26 september om 19.30u  in de kerk van Koninksem., Koninksemstraat. 

Op woensdag 11 oktober van 14.00u-16.00u verwachten we alle eerste communicantjes in de feestzaal van Lauw, Donkelstraat, voor hun spelnamiddag.
Zo leren ze ook hun nieuwe eerste communievriendjes kennen.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei (Pastorale Eenheid H. Marcus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Kermismaandag

Op de maandag na het kermisweekend houden we naar jaarlijkse gewoonte een herdenkingsviering voor alle overledenen van onze parochiegemeenschap. Na de viering brengen we even een bezoek aan de graven van onze overledenen. De parochiegemeenschap en de kerkraad bieden alle aanwezigen daarna een drankje aan ter gelegenheid van de kermis.

Vormsel - catechese Vreren

Op zondag 24 september is er om 9.00u catechese voor de vormelingen.
De catechese gaat door in de kerk van Vreren. Aansluitend is er de eucharistieviering om 10.30 u.

 

          

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord(Pastorale Eenheid Sint-Jacobus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis-Vrijhern

JAARPROGRAMMA 2017
9 oktober : NATIONALE ZIEKENDAG – voor alle senioren een viering met
ZIEKENZALVING in 'De Meir' in Henis, gevolgd door een koffietafel en ontspanning – aanvang 14 uur
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

restauratie kerk Overrepen

Al de vieringen van Overrepen gaan tot na de restauratie van de kerk door in de kerk van Neerrepen.

Vormselcatechese: leren eucharistie vieren

De vormselcatechese in onze federatie vindt vooral plaats op de zondagvoormiddagen. De vormelingen komen meestal samen om 9 uur. De vier catechisten, Marie-Louise, Linda, Ine en Erik, werken dan eerst een uurtje rond een thema. Zo proberen ze met de vormelingen bijvoorbeeld te ontdekken wat bidden kan betekenen, wat Jezus allemaal deed, waarom we zoveel aandacht besteden aan de Heilige Geest enz.
Doorgaans komen Guido en zijn gitaar tegen 10 uur langs om wat liedjes met de vormelingen te oefenen. Om half elf vieren de vormelingen dan samen met de parochianen de eucharistieviering.


lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

wekelijks - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven