Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)

Lichtprocessie

kaarsjesprocessie

(archieffoto Jos Collaer)

Afsluiting Kroning
De bloemen hebben er lang mooi bijgestaan, de vlaggen bleven vrolijk wapperen en heel wat kroningshoekjes werden goed onderhouden. Maar windhoos, regen en hitte hebben ons duidelijk gemaakt dat we nog steeds op aarde zijn.
Op zaterdag 24 september valt het doek definitief over dit kroningsjaar maar we nemen in schoonheid afscheid.

Met de lichtprocessie brengen we uitdrukkelijk dank aan Maria om zoveel zegen over de kroningsfeesten. Het mag een feest worden van licht, ingehouden blijdschap en intens geluk om wat ons allemaal te beurt is gevallen in de voorbereiding naar de kroningsfeesten, tijdens de kroningsweek en ook in de dagen van nagenieten. De lichtprocessie begint met een gebedsviering in de basiliek om 20 uur en is via luidsprekers ook te volgen op de Markt en omgeving. De lichtprocessie start rond 20u30

Heel praktische vraag: breng a. u. b. gepast geld mee! Een kaarsje met beschermkapje kost 1 euro. Die zijn te koop op 15 plaatsen rond de basiliek. Die plaatsen worden heel goed aangeduid. U begrijpt: als duizenden mensen een kaarsje willen moet je niet met een biljet van 50 euro afkomen om 1 kaarsje te bekomen. Ook wie voor meerdere mensen kaarsjes wil meenemen brengt gepast geld mee. Dan loopt alles vlot.
De straatverlichting zal niet gedoofd worden om ongelukken te voorkomen.

De apotheose heeft plaats op het Stadhuisplein met een bezinnings- en dankmoment. We nodigen zoveel mogelijk mensen uit om deel te nemen en op deze wijze Maria dank te zeggen, die als ‘beeld van geluk’ ons zoveel goed heeft gedaan.

Pelgrimage zaterdag 24 september

pelgrimage (archieffoto Jos Collaer)

Meer info vind je hier.

startdag Parochiepastoraal

Elk jaar in september trekken we naar Hasselt om te bidden en te luisteren naar het nieuwe jaarthema. Dit jaar gaat dat voor ons dekenaat door op dinsdag 20 september, deze keer in de kathedraal. De bijeenkomst staat in het teken van 50 jaar bisdom met de slogan “Geen dolers maar pelgrims”. Sommigen herinneren zich misschien de extra vlaggengroep in de kroningsprocessie.
Inschrijven is gratis indien je inschrijft bij de pastoor van je parochie.

Bezoek van de Bisschop

Van donderdag 6 tot zondag 9 oktober 2016 verblijft onze bisschop Patrick Hoogmartens in ons dekenaat. Hij zal er vele mensen en instellingen bezoeken. Binnenkort zullen jullie hierover meer vernemen.

KRONINGSFEESTEN TONGEREN

 

avondspel
Foto's kan je hier gratis downloaden
(Alle foto's staan online ! Wie ze in groot formaat wil, mail naar jos.collaer@telenet.be met het nummer van je foto)(terug beschikbaar na storing)

Bedankt aan iedereen !

Wordt vriend van de Kroning

Kroningsfeesten organiseren kan enkel wanneer vele mensen de handen in elkaar slaan. Daarnaast is er ook nood aan voldoende financiële middelen. Daarom startte het kroningscomité enkele edities geleden met de “Vrienden van de Kroning”. Onder het motto ‘vele kleintjes maken een groot’ nodigen we iedereen uit toe te treden tot de “Vrienden van de Kroning 2023”. Toetreden kan door minimum 5 euro per maand te storten. 5 euro per maand is nauwelijks 16 eurocent per dag of 1,12 euro per week. Het betekent echter 60 euro per jaar en dit gedurende meerdere jaren ….
Lid worden van de “Vrienden van de Kroning” kan door een bestendige opdracht aan uw bankinstelling te geven om maandelijks minimum 5 euro te storten op de rekening van de “Vrienden van de Kroning 2023”. De leden zullen op geregelde tijdstippen op de hoogte worden gebracht over alles wat te maken heeft met de kroningsfeesten én ze kunnen genieten van voordelen bij kroningsactiviteiten.
Interesse om toe te treden tot de “Vrienden van de Kroning 2023”? Aarzel dan niet om aan uw bankinstelling de bestendige opdracht te geven om maandelijks minimum 5 euro over te schrijven op het rekeningnummer van de kroningsfeesten IBAN BE66 7453 3909 0043 – BIC:KREDBEBB.
En voor wie al jarenlang maandelijks 5,00euro stort is dit misschien een gelegenheid om het maandelijkse bedrag te verhogen ….
Het kroningscomité dankt u van harte.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

 

Nieuws uit de parochies... 

INFOBLADEN KOORZANG IN BASILIEK...
KOORZANG MUSICA SACRA in de basiliek.
Meer info op de volgende link:
zie parochie O.L.V.-BASILIEK

Federatie Tongeren-Centrum

UURREGELING CLARISSEN
Vanaf maandag tot en met vrijdag zal er op de werkdagen een Eucharistieviering zijn om 9u.

SINT-GILLISKELDERKE
In het kelderke van Sint-Gillis is men gestart met voedselbedeling aan de hulpbehoevenden van onze stad. Het kan niet anders dan het werk zijn van de Levende Heer die Zijn ‘armen’ niet in de steek laat, zeker niet in deze koude tijd.

Federatie NOORD

zie pagina Federatie Noord of de eigen website van deze federatie.

Federatie JEKERVALLIE

Geen Nieuws

Federatie West

Geen Nieuws

 

 


 

 

______________________________________________________________

Updates:

laatste update deze maand

23/05 - indexpagina aangepast - pg

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...