Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Pastorale eenheid OLV (Federatie Centrum)
nieuws Pastorale eenheid H.Benedictus (Federatie West )
nieuws Pastorale eenheid H.Marcus (Federatie Jekervallei)
nieuws Pastorale eenheid Sint-Jacobus(Federatie Noord)
Redactie en updates

pE

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Liturgische teksten: Derde zondag jaar B

13 en 14 Januari 2018
Eerste lezing: Jona 3, 1-5.10:
Nadat Jona eerst zijn taak als profeet was ontvlucht, gehoorzaamt hij aan Gods woord en roept hij de inwoners van Nineve op tot bekering.

Tweede lezing: 1 Kor 7, 29-31:
De wereld die wij zien, gaat voorbij.

Evangelie: Mc 1, 14-20:
Jezus begint zijn openbare leven met een oproep tot bekering.

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochieblad.

Gebedsweek voor de eenheid

Reeds in 1908 nam Paul Watson het initiatief voor een gebedsoctaaf om de eenheid van de christenen te bevorderen. Hij was een priester van de Episcopaalse kerk en medeoprichter van het ‘genootschap voor verzoening’ in Graymoor, USA.
Sindsdien wordt er elk jaar van 18 tot 25 januari in alle kerken gebeden voor de eenheid van de christenen. Tot een vijftiental jaren geleden werd elke dag gebeden voor een bepaalde soort kerk. De laatste tijd laat men zich gezamenlijk inspireren door elke dag een ander Bijbelwoord waarin alle christelijke kerken zich kunnen terugvinden.

Het lied zegt het zo: ‘de rechterhand van God plant in ons land zaden van vrijheid, hoop en liefde.’
Moge ons bijzonder gebed in deze dagen bijdragen om de vurige wens van Jezus “Dat allen één zijn” zo snel mogelijk in vervulling te laten gaan.

meer uitleg lees je in ons parochieblad.

Weekgedachte

Lang moeten ze niet nadenken Simon en Andreas.
Eén zin van Jezus is voldoende
om alles achter te laten
en Hem te volgen.
Maar als ik in mijn hart kijk, God,
merk ik dat ik veel meer tijd nodig heb
om op die roepstem van Jezus in te gaan
en op Jou te vertrouwen.
Laat mij daarom af en toe een oever opzoeken,
waar ik die stem van Jezus beter kan horen,
en waar ik de kracht vind om in jouw naam
zorg te dragen voor mijn medemensen
en mee te bouwen aan eenheid over heel de wereld.

Vredeseilanden

vredeseilanden

Campagneweekend Damiaanactie
Tijdens het weekend van 26, 27 en 28 januari 2018 vragen we uw bijzondere aandacht voor de Damiaanactie ten voordele van melaatsen.

Samen een écht leven redden
We dompelen ons steeds vaker onder in een virtuele wereld. Een wereld waarin we al spelend strijden om fictieve levens. Die kleine ontsnapping aan het echte leven kan soms deugd doen maar we mogen de werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Dat is er eentje waarbij fundamentele waarden die voor ons vanzelfsprekend zijn niet voor iedereen gelden. Zoals de toegang tot de gezondheidszorg.

Lepra, een reëel probleem
De infectieziekte lepra slaat ook vandaag nog genadeloos toe. Jaarlijks worden er meer dan 220 000 nieuwe patiënten opgespoord. Lepra is een armoedeziekte; patiënten hebben dikwijls de middelen niet om medische hulp te zoeken. Maar de kans op een behandeling mag voor hen geen droom blijven. Wist je dat Damiaanactie met 50 euro een behandeling kan opstarten voor een patiënt? Vijftig euro volstaat dus om een écht leven te redden.

Samen in actie!
Met de januaricampagne zet Damiaanactie haar strijd tegen lepra onverminderd verder. Kom samen met ons in actie! Koop of verkoop tijdens het weekend van 26, 27 en 28 januari 2018 de gekende stiftjes bij de vrijwilligers. Voor een pakje van vier stiften betaal je 6 euro. Of steun Damiaanactie met een gift via het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Met de ingezamelde fondsen zorgen we ervoor dat patiënten gratis toegang krijgen tot gezondheidszorg en opnieuw hun plek vinden in de maatschappij.
Laten we samen in actie schieten tegen lepra. Laten we samen een écht leven redden.

 

Beeld Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap en 14 reliekbeeldjes opgenomen in lijst Vlaamse Topstukken

Een ministerieel Besluit
Op 2 juni jl. ondertekende Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een ministerieel besluit waarmee het Beeld van Onze-Lieve-Vrouw voorlopig wordt opgenomen in de lijst van de Topstukken van de Vlaamse Gemeenschap. In datzelfde besluit worden ook aan 14 reliekbeeldjes die getoond worden in het Teseum, datzelfde statuut verleend. Dit is een eerste stap in de definitieve bescherming van deze objecten, die in het voorjaar van 2018 zal volgen.

meer uitleg lees je in ons parochieblad.

Iedereen Catechist

De diocesane dienst voor Parochiecatechese en Gezinspastoraal organiseert drie avonden voor catechisten.
Bij de start van het nieuwe jaar zijn alle catechisten, huwelijksvoorbereiders en priesters, diakens, parochieassistenten, team-leden en geïnteresseerden uitgenodigd op een vormingsavond in hun regio. In de drie regio’s wordt het zelfde programma gebracht, telkens van 19.30 uur tot 22 uur.
Op donderdag 25 januari vindt de eerste vormingsavond plaats in parochiecentrum Den Drossaert in Overpelt (Parkstraat 21).
Op dinsdagavond 30 januari kunnen catechisten uit Zuid-Limburg de vormingsavond volgen in zaal Beversheem in Beverst (Merodestraat 8).
In het Pastoraal Centrum-Seminarie in Hasselt (Tulpinstraat 75) zijn de catechisten uit Midden-Limburg welkom op donderdag 1 februari 2018.
Toegang is vrij en inschrijven niet vereist.
Meer informatie via: 011 24 90 15, parochiecatechese@bisdomhasselt.be of els.agten@bisdomhasselt.be.

Parochieblad Kerk en Leven

kerk en leven Deze week heb je het laatste nummer van 2017 ontvangen. Krijg je geen nummers meer in 2018? Kijk dan even na of u wel betaald hebt. Voor zo nodig de betaling uit.

Meer hierover: ons parochieblad.

Als u nu betaalt, kan het enkele weken duren eer je het parochieblad ontvangt. Dit heeft te maken met de verwerking van de gegevens en doordat het parochieblad reeds op voorhand gedrukt wordt.

Pastorale eenheden

pE

Voortaan zullen we dus spreken van een ‘pastorale eenheid’. Deze term wordt algemeen voor heel Vlaanderen en correspondeert ook met het Franstalige ‘unité pastorale’ voor Wallonië. Het is een cluster, een groepje van parochies die mogelijk in de verre toekomst de nieuwe parochie zullen vormen.
Elke pastorale eenheid heeft een ‘zondagskerk’ een kerk waar elke zondag op een gunstig uur eucharistie wordt gevierd. Daarbij hoort ook een prioriteitskerk, zeg maar een reservekerk voor bijzondere omstandigheden. Daarover vertellen we een volgende keer meer. Nu willen we al wel even laten weten wie de nieuwe patroonheiligen zijn.
De vroegere federatie Tongeren – Centrum wordt de pastorale eenheid Onze – Lieve – Vrouw, een keuze waar iedereen het onmiddellijk mee eens was. De vroegere federatie Jekervallei koos als patroonheilige de heilige Marcus verwijzend naar de tractorenzegening rond het feest van Sint-Marcus. De vroegere federatie West koos als patroonheilige Sint-Benedictus. De vroegere federatie Noord koos als patroonheilige Sint-Jacobus verwijzend enerzijds naar het ziekenhuis dat op hun grondgebied ligt en vroeger Sint-Jacobus heette en ook verwijzend naar de kluis in Vrijhern die een halte was op de weg naar Compostela.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Overlijden Pastoor Johnny De Man

Wij melden u het overlijden van E.H. Johnny De Man.
- priester van het bisdom Hasselt
- pastoor-moderator van Tongeren-Noord
- pastoor in Tongeren-Centrum
- aalmoezenier in het AZ Vesalius te Tongeren.

Hij overleed op 10 december 2017 in het Jessa-ziekenhuis te Hasselt.
Pastoor Johnny werd 59 jaar.

Een afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring.

Herdenkingsvieringen zijn gepland in de verschillende parochiekerken waar hij werkzaam was:
maandag 25 december om 10.30 uur in Henis
dinsdag 26 december om 10.30 uur in Ketsingen
zaterdag 6 januari om 18.00 uur in 's-Herenelderen
zondag 7 januari om 8.30 uur in Sint-Gillis
zondag 7 januari om 10.30 uur in Riksingen
zaterdag 13 januari om 18.00 uur in Neerrepen (+ Overrepen)
zaterdag 20 januari om 18.00 uur in Berg.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Tongeren (Tongeren-Centrum)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Kinderhoekje Basiliek

In de tweede zijkapel aan de kant van het Maria-altaar is een lees- en tekenhoekje ingericht voor kleine
kinderen. Die kunnen daar in boekjes voor hun leeftijd verhaaltjes uit de Bijbel lezen of eenmooie Bijbelse tekening inkleuren. Dat kan de tijd een beetje vooruit helpen.

Startdag vasten 24 januari - Gezamenlijke parochieraad 30 januari

Het hoogfeest van Pasen valt tamelijk vroeg dit jaar namelijk op 1 april. Het is dan ook nodig dat we
tijdig starten met de voorbereiding van de veertigdagentijd of vasten. De diocesane startdag gaat door op woensdag 24 januari in de scholen van de Kindsheid Jesu, Kempische steenweg te Hasselt tussen 19 uur en 22 uur. Onze parochieraadsleden zijn daar verwacht. Zoals gewoonlijk komen we samen op de
parking aan de Picpussen omdan te carpoolen. We vertrekken daar om 18.15u.
Volgende week, dinsdag 30 januari maken we dan per parochie afspraken tijdens de gezamenlijke parochieraad.

Oudercontacten Eerste Communie

opgeletEC

Oudervergadering voor Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Gillis en Basiliek: klik hier

Oudervergadering voor Sint-Jan en Sint-Jozef: klik hier

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Pastorale Eenheid H.Benedictus Tongeren (Tongeren-West )

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Kindernevendienst in Koninksem

Iedere derde zaterdag van de maand heeft in Koninksem tijdens de eucharistie van 17.00u een “Kindernevendienst plaats”, met uitzondering in de maanden juli en augustus.
Zo was het ook weer op zaterdag 16 december. De kinderen kwamen heel talrijk meedoen!
Vele eerste communiekantjes zijn iedere maand op post! Proficiat!

Volgende afspra januariak op zaterdag 20 januari om 17.00u

Meer hierover: ons parochieblad.

VORMELINGEN ZETTEN EEN VOLGENDE BELANGRIJKE STAP OP WEG NAAR HUN VORMSEL

Omdat onze toekomstige vormelingen deze taak ter harte willen nemen gaan onze 16 jongeren van onze federatie hun naam bekent maken op zondag 28 januari om 10.00u in Lauw.
De parochiegemeenschappen willen hun jongeren alvast hun steun betonen in hun verdere voorbereiding naar het sacrament van het Vormsel en ze hopen dat deze jongens en meisjes ook daadwerkelijk de plaatselijke gelovigen zullen versterken. Alvast proficiat aan alle geëngageerde vormelingen

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Pastorale Eenheid H. Marcus Tongeren (Tongeren-Jekervallei )

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jubileumjaar te Rutten

Dit nieuw jaar 2018 is een jubileumjaar in Rutten.
Op 01 mei zullen Ruttenaren en sympathisanten deze keer 1050 jaar Sint  Evermarus vieren. Dit is te danken aan zoveel groepen ( haccouren, pelgrims, engelen, misdienaars, koninklijk harmonie, geestelijken en biddend volk …) die eeuwenlang een traditie onophoudelijk hebben voortgezet met enthousiasme en mooie sfeer. 1 mei werd dus voor inwoners van Rutten-dorp een bijzondere datum om nooit te vergeten en om er naartoe te leven, ieder jaar opnieuw.
Sint Evermaus die hier  op 1 mei herdacht wordt is zelf geen Ruttenaar! Hij is een martelaar pelgrim uit Friesland. Maar hij legde hier in deze streek een sterke getuigenis af van het Christelijk geloof bij zijn marteldood. De legende vertelt dat hij hier werd vereerd vanaf de 10de eeuw.  En wordt aangeroepen voor de diverse soorten koorts. De viering van deze Compostella pelgrim en martelaar, nu 1050 jaar, zouden we toch niet aan Rutteraren alleen overlaten. Als pastorale eenheid Sint-Marcus/ Jekervallei, samen met medegelovigen uit grote Tongeren en daarbuiten, willen we even stilstaan bij deze jubileumgelegenheid. Want hier hebben we het  over de zin van zo’n getuigenis van het christelijk geloof ook voor de mensen van vandaag. Laten we met allen rond onze bisschop de 1050jaar Evermarusviering komen meevieren in Rutten op 1 mei 2018. Maar vooraf zijn er ook verschillende activiteiten voorzien. Zo zullen de kleuters van de Evermarus-school al de toon geven op de festiviteiten van dit jubileumjaar in Rutten. Je hoort het wel nog eens! Maar vertelt het ook zeker verder...

Vormselcatechese

Op zondag 21 januari is er om 9.00u vormselcatechese  in de kerk (kapittelzaal)
thema ” Bidden is…. ook een kijk op andere wereldgodsdiensten “
Iedereen op post!


 

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus Tongeren (Tongeren-Noord)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

restauratie kerk Overrepen

Al de vieringen van Overrepen gaan tot na de restauratie van de kerk door in de kerk van Neerrepen.

Overlijden pastoor Johnny De Man

zie hier voor meer info

 

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

wekelijks - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven