Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum (Pastorale eenheid OLV)
nieuws Federatie West (Pastorale eenheid H.Benedictus)
nieuws Federatie Jekervallei(Pastorale eenheid H.Marcus)
nieuws Federatie Noord(Pastorale eenheid Sint-Jacobus)
Redactie en updates

federatie pijlpE

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Herabonnering parochieblad

attentie kerk en levenattentie

Ook voor de her-abonnering van ons parochieblad breekt de tijd weer aan. Een boeiend blad met interassante artikels, fotoreportages, aankondigingen van activiteiten en nog zoveel meer... Elke week (in de vakantiemaanden voor meerdere weken) een boeiend blad in uw bus. Een aanrader !
De prijs voor 48 nummers bedraagt 36 euro. Een steunabonnement komt op 40euro.
Hiermee doet u een extra bijdrage aan de bijkomende kosten die een wekelijks tijdschrift met zich meebrengt . Dankbij voorbaat.
U kan betalen tegen uiterlijk 15 november 2017.
De rekeningnummers van uw federatie vind je hier.

Liturgische teksten

21 en 22 oktober 2017
Eerste Lezing: Jesaja 45,1.4-6: “Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat Gij mij kende”.
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 1,1-5b: Paulus dankt God om de gelovigen aan wie hij het Evangelie heeft
verkondigd.
Evangelie: Mattheüs 22,15-21: “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt”.

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochieblad.

Pastorale eenheden

pE

Voortaan zullen we dus spreken van een ‘pastorale eenheid’. Deze term wordt algemeen voor heel Vlaanderen en correspondeert ook met het Franstalige ‘unité pastorale’ voor Wallonië. Het is een cluster, een groepje van parochies die mogelijk in de verre toekomst de nieuwe parochie zullen vormen.
Elke pastorale eenheid heeft een ‘zondagskerk’ een kerk waar elke zondag op een gunstig uur eucharistie wordt gevierd. Daarbij hoort ook een prioriteitskerk, zeg maar een reservekerk voor bijzondere omstandigheden. Daarover vertellen we een volgende keer meer. Nu willen we al wel even laten weten wie de nieuwe patroonheiligen zijn.
De vroegere federatie Tongeren – Centrum wordt de pastorale eenheid Onze – Lieve – Vrouw, een keuze waar iedereen het onmiddellijk mee eens was. De vroegere federatie Jekervallei koos als patroonheilige de heilige Marcus verwijzend naar de tractorenzegening rond het feest van Sint-Marcus. De vroegere federatie West koos als patroonheilige Sint-Benedictus. De vroegere federatie Noord koos als patroonheilige Sint-Jacobus verwijzend enerzijds naar het ziekenhuis dat op hun grondgebied ligt en vroeger Sint-Jacobus heette en ook verwijzend naar de kluis in Vrijhern die een halte was op de weg naar Compostela.

Oktobermaand rozenkransmaand

Deze maand is het rozenkransmaand. We bidden met een eenvoudig maar krachtig gebed tot Maria. Maria verwijst ook naar Jezus. Maar ook vandaag bidt Maria met ons mee. Zoals toen, bidt en waakt en bemint Maria ook nu wanneer we het Rozenkransgebed bidden. (Meer info over de rozenkrans in kerk en leven)

Missiezondag

Voorgeschreven collecte voor Missiezondag Op 21 en 22 oktober (voorlaatste zondag van oktober) is er in de kerken een collecte voor “Missiezondag Kerk heet missie”. Dit Pauselijk Missiewerk (Missio) wil over
heel de wereld – ook in de missielanden – geld inzamelen opdat de Kerk zich zou kunnen verspreiden
en gedijen.

Jezus 4U- Bijbeltje spelen

Woensdag25oktober 15.00u. Kerk St.-Gillis, Hasseltsesteenweg 190
Bijbel voor de kleintjes vanaf 7 jaar. Zie hier voor meer info

Zangavond advent

Donderdag 26 oktober 20.00u. St.-Janskerk IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
Wil uw ZINGT JUBILATE meebrengen. Leenboeken zijn ook ter plaatse beschikbaar.

Wintertijd volgend weekend

Van zaterdag 28 op zondag 29 oktober begint de wintertijd.
We zetten de klok dan 1 uurtje terug…..03.00u wordt dan 02.00u.
Je mag dus een uurtje langer slapen… Hoera!!

wintertijd

Kerstconcert Lisa Del Bo zaterdag 9 december

Lisa

Op zaterdag 9 december is er een kerstconcert van Lisa Del Bo in de kerk van Sint-Jozef. Alle info i.v.m. ligging en verkoop van tickets vind je onder de parochie Sint-Jozef

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Beeldmeditatie bij de affiche van het jaarthema

Lees de beeldmeditatie bij de affiche deze week zeker in je parochieblad

 

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum (Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Een nieuw vormseljaar begint

startdag

foto (c)oktober 2017: Jos Collaer

Al onze kandidaat vormelingen van het centrum voor 2018 waren verwacht op de STARTDAG op zaterdag 14 oktober in de kerk van Paspoel, samen met de vormelingen van het West om 09.30u stipt.
De dag eindigde met de startviering in de eucharistie van 17.00u, eveneens in Paspoel. Hier waren ook de ouders uitgenodigd.

De foto's vind je hier

Vrijwilligersfeest Sint-Lutgart

Ons tweejaarlijks vrijwilligersfeest zal dit jaar plaats hebben op vrijdag 20oktober.
Noteer alvast deze datum. Een uitnodiging krijgen onze medewerkers deze dagen in de brievenbus

Beeldjes OLV

Een beeldje kan je bekomen bij de kerkwachter of op het secretariaat van OLV Basiliek tegen 85€

Kerstconcert Lisa Del Bo zaterdag 9 december

Op zaterdag 9 december is er een kerstconcert van Lisa Del Bo in de kerk van Sint-Jozef. Alle info i.v.m. ligging en verkoop van tickets vind je onder de parochie Sint-Jozef

federatieraad

dinsdag 24 oktober om 19.30 u. in de lokalen van de Radiostraat

rozenhoedje in de basiliek

We herinneren er nog eens aan dat voor de avondmis van dinsdag en vrijdag het rozenhoedje wordt
gebeden vanaf 17.40 u.

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West (Pastorale Eenheid H.Benedictus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Samana

samana

Programma 2017 Lauw

12 oktober:      Breimode Marchienne + ??
14 december:  Kerstfeest

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom! U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren; telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Een nieuw vormseljaar begint

startdag

foto (c)oktober 2017: Jos Collaer

Al onze kandidaat vormelingen van het West voor 2018 waren verwacht op de STARTDAG op zaterdag 14 oktober in de kerk van Paspoel, samen met de vormelingen van het Centrum om 09.30u stipt.
De dag eindigde met de startviering in de eucharistie van 17.00u, eveneens in Paspoel. Hier waren ook de ouders uitgenodigd.

De foto's vind je hier

Oefenen misdienaars
Onze kandidaat vormelingen ( 2018) zullen ook dit jaar oefenen om als misdienaar hun beurtrol te vervullen in de thuisparochies:
-Piringen: op zaterdag 7 oktober om 14.00u
-Koninksem: op woensdag 18 oktober om 15.30u
-Lauw: op woensdag 25 oktober om 14.00u
Het oefenen duurt maximaal 1,5 uur. Wie uitzonderlijk niet kan op de repetitie in de eigen kerk kan ( na verwittigen) deel nemen in een andere parochie.

Pastorale eenheid Benidictus-Tongeren

Wij kozen dus als patroonheilige van onze Pastorale Eenheid Benedictus van Nusia.
De naam Federatie Tongeren – West zal dus in de toekomst vervangen worden door:
“Pastorale Eenheid Benedictus - Tongeren”.

Zoals aangekondigd zullen onze federaties doorgroeien tot pastorale eenheden.
De parochies zoals we ze nu kennen worden “geloofskernen”.
Iedere geloofskern (parochie) blijft zijn eigen patroonheilige behouden.
Alleen komt er ook een patroonheilige voor het geheel van de pastorale eenheid.
Zo wordt “Federatie Tongeren – West”: “Pastorale Eenheid Benedictus Tongeren”.
We zullen het nog wat moeten gewoon worden….

Meer info in uw parochieblad

Misinteneties

Misintenties voor Allerheiligen worden best aangevraagd voor 15 oktober.
Anders kunnen ze niet meer in het parochieblad worden opgenomen.
De vieringen zijn zoals opgegeven in het schema dat in iedere kerk ligt.
Het nieuwe schema en de aangepaste aanvraagformuliertjes voor 2018 zullen beschikbaar zijn vanaf eind november.

Vergaderingen

Spelnamiddag Eerste Communie
Onze Eerste Communiekantjes zijn uitgenodigd op de spelnamiddag van woensdag 11 oktober om 14.00u in de zaal te Lauw.( tot 16.00u)

Oefenen misdienaars
Onze kandidaat vormelingen ( 2018) zullen ook dit jaar oefenen om als misdienaar hun beurtrol te vervullen in de thuisparochies:
-Piringen: op zaterdag 7 oktober om 14.00u
-Koninksem: op woensdag 18 oktober om 15.30u
-Lauw: op woensdag 25 oktober om 14.00u
Het oefenen duurt maximaal 1,5 uur. Wie uitzonderlijk niet kan op de repetitie in de eigen kerk kan ( na verwittigen) deel nemen in een andere parochie.

Vrijwilligersfeesten

Widooie: vrijdag 3 november
Piringen: vrijdag 10 november
Koninksem: vrijdag 17 november

Widooie St-Ceciliafeest

vrijdag 3 november 19.00u bij Koekhofs. Aangeven bij Hugo.


 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei (Pastorale Eenheid H. Marcus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

   

uren missen en gebedsdiensten

Naar aanleiding van het 1050 jarig bestaan van de Evermarusfeesten kozen we voor  jaarthema: “We zetten de bloemetjes buiten”. Het hele jaar door zullen we extra aandacht hebben voor  verschillende feesten.
Op zondag 25 maart 2018 zullen “de kleuters en kinderen van het dorp” het Evermarusspel uitbeelden. Meer info hierover zal zeker nog volgen!
De afgelopen week hebben we in de klas  gezaaid en bloempotjes versierd. Ook hebben we allerlei dingen geleerd over verschillende zaadjes en bloemen. Maandag trokken we met onze kleuters naar de eucharistieviering in de kapel van Rutten waar we  een liedje over het mosterdzaadje zongen. Meneer pastoor vertelde ons ook  het verhaal van het mosterdzaadje dat ging groeien. 

  

Mal: oktoberrozenhoedje aan de Banneux-kapel

Op donderdag 19 oktober om 19.00u voorgegaan door Katarakt

   

Mal: Landelijke Gilden Mal-Sluizen

Woensdag 18 oktober vanaf 9.30u ophaling voor Wereld-Missiehulp.
Vrijdag 20 oktober vanaf 20.00u in PC dankavond voor de helpers van de Marcusprocessie.

  

Vreren: Bedevaart vanuit Millen naar de kapel

Naar jaarlijkse gewoonte houden de parochianen van Millen hun jaarlijkse bedevaart naar de kapel op de Luikersteenweg. Deze bedevaart vindt plaats op vrijdag 20 oktober 2017 om 19.00.
Iedereen is van harte welkom.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord(Pastorale Eenheid Sint-Jacobus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis-Vrijhern

JAARPROGRAMMA 2017
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

restauratie kerk Overrepen

Al de vieringen van Overrepen gaan tot na de restauratie van de kerk door in de kerk van Neerrepen.

Ceciliafeest 2017

Op zondag 19 november.

Na de eucharistieviering van 19 november om 10.30 in de kerk van Riksingenverwachten we alle medewerkers en allen die er graag bijzijn in zaal de Meir te Henis.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

wekelijks - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven