Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum
nieuws Federatie West
nieuws Federatie Jekervallei
nieuws Federatie Noord
Redactie en updates

federatie

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

7 de Paaszondag

Verrezen

27-28 mei 2017
Handelingen 1, 12-14: Na de hemelvaart van Christus keren de apostelen naar Jeruzalem terug. Zij blijven eensgezind
volharden in het gebed.
1 Petrus 4, 13-16:Geen angst voor wie als christen lijdt. Hij is in het lijden dicht met Jezus verbonden. Hij mag dus zich
verheugen.
Evangelie: Johannes 17, 1-11: Bij het afscheid van zijn leerlingen bidt Jezus: ‘Vader, verheerlijk uw Zoon; (…) bewaar in
eenheid allen die Gij mij hebt gegeven’.
De eenheid van christenen wordt volgens Jezus bewaard in Gods Naam. In die naam worden wij gedoopt, en zo houdt de
Heer ons bijeen in de gemeenschap van zijn volgelingen: gemeenschap waar het geloof ons dicht bij elkaar brengt en ook
met elkaar bindt in Christus. Bidden wij dan met Hem mee dat wij bewaard mogen worden voor alle vormen van
verdeeldheid die onze eenheid doen verloren gaan.
Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in het parochieblad kerk en leven

Sluiting meimaand

Maria Bloemen

Op 31 mei komen alle priesters van ons bisdom naar Tongeren naar aanleiding van 50 jaar bisdom.

Om 18u is er sluiting van de meimaand in de basiliek. Bisschop Patrick Hoogmartens zal voorgaan in deze viering. Op deze dag wordt het evangelie gelezen over het bezoek van Maria aan Elisabeth.

Pelgrimage zaterdag 27 mei 2017

meerdere tochten mogelijk i.s.w. verschillende wandelclubs

Afsluitende viering om 18u30 in de Basiliek

6kmPelgrimswandeling

Meer info

Pelgrimsviering 27 mei om 18u30 in de Basiliek

We doen tevens een warme oproep om deel te nemen aan de PELGRIMSVIERING in de Basiliek op zaterdag 27 mei om 18.30u.

Jezus4U na Eerste Communie 16 juni 2017 15u30

godly play

BIJBELTJE SPELEN VOOR KINDEREN
na de Eerste Communie
OP WOENSDAG 15u30 – 17u00

Kerk St.-Gillis
Hasseltsesteenweg 190 Tongeren
Vragen? Bel of mail Viviane Vossen, parochieassistente 0474/47 13 96 viviane.vossen@telenet.be

Rozenkrans bidden in de meimaand

rozenkrans

In de meimaand willen wij de traditie aanhouden om op iedere werkdag van deze maand een rozenhoedje te bidden om 15.00 uur bij het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap.
We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.

Een krans
Een rozenkrans is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk en bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader en het Weesgegroet door de rozenkrans te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen.

Wanneer?
U bent telkens welkom om 15.00 uur op de werkdagen van:
Week 1: 2-3-4-5 mei
Week 2: 8-9-10-11-12 mei
Week 3: 15-16-17-18-19 mei
Week 4: 22-23-24-26 mei
Week 5: 29-30 mei
Er is dus GEEN rozenkransgebed op 1, 25 en 31 mei en op zaterdag en zondag.
Op dinsdag 23 mei is het rozenkransgebed na de pelgrimsmis van 14.30 uur. 

Vormsel afspraken volgende jaren

Op dezelfde dag (7 mei) wordt het vormsel ook toegediend in de federatie Tongeren-Noord (in de kerk van Riksingen om 10.30 u.) en in de federatie Jekervallei (in de kerk van Vreren om 9.00 u. en om 11.00 u.). In de federatie Tongeren-West werd al eerder gevormd op 23 april, in de kerk van Lauw. Het feit dat 3 vormselvieringen op dezelfde dag vallen wordt niet als positief ervaren. Vanaf 2018 zullen de vormselvieringen in de 4 federaties op verschillende dagen plaatsvinden. Voor Tongeren-Centrum wordt gekozen voor de vijfde paaszondag (4 zondagen na Pasen); dat wordt dan 29 april 2018 en 19 mei 2019. Noteer het nu al in uw agenda …

Geen dolers maar pelgrims

dolers

Op de banner van het jaarthema staat een mooi kunstwerk van de Lommelse kunstenaar, Koen Lemmens. Dat beeld wil ons meenemen in het feestjaar 50 jaar bisdom Hasselt.
In het kunstwerk is de levensweg van de christen uitgebeeld, een pelgrimsweg.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Ik ben volwassen en wil gedoopt worden ...

Dat kan...

U kan hiervoor contact opnemen met:

Contactgegevens van het bisdom Hasselt: Ria Thaens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011 24 90 13

Voor het dekenaat Tongeren: deken Rik Palmans of diaken Paul Gielen

Lourdesbedevaart 16-21 juli

Interesse om naar Lourdes op bedevaart te gaan?
van 16 juli tot 21 juli 2017. Contact: LDB vzw 011/290.829 of ldb.vzw@telenet.be
of lokaal bij diaken Paul Gielen 0479/54.22.81 of Bert Nijs (Rutten) 0493/59.09.03

bedevaart Banneux

Sinds enkele jaren gaat het decanaat Tongeren op de 2de dinsdag van juli op bedevaart naar de Maagd der Armen te Banneux. Dit jaar valt dat op 11 juli. We hebben daarom een andere datum gezocht en gevonden.
De Tongerse decanale bedevaart naar Banneux zal dit jaar doorgaan op dinsdag 8 augustus 2017. Meer informatie over inschrijvingen en vertrekuren en –plaatsen volgen ten gepasten tijde. 

Pinksternoveen

De gebedsgroep 'Gods Belofte' en de gemeenschap 'Zaden van het Woord' organiseren dit jaar een Pinsternoveen. Meer info onder zaden van het woord.

Misdienaarsdag

Op 26 mei .worden alle misdienaars verwacht in Scherpenheuvel.
Het thema van de dag is: Jullie zijn het zout der aarde! Jullie zijn het licht van de wereld (Mt 5, 13-14)
Programma: Met bussen naar de startplaatsen. Tocht naar Scherpenheuvel. Picknick aan de basiliek. Programma in leeftijdsgroepen. Processie naar de Mariahal. Eucharistieviering met de kardinaal. Met bus naar huis.
16 euro voor IJD-leden; 18 euro voor niet-leden (busvervoer, snack, verzekering). Voor misdienaars 6-30 jaar. Inschrijven : www.regi.ijd.be. Info: audrey.van.den.bremt@ijd.be of 09 235 78 75 – www.ijd.be

Virga Jesse Feesten Hasselt

In 2016 vierden wij in Tongeren de Kroningsfeesten. In 2017 is het de beurt van de Hasselaren voor hun “Zevende Jaar” ter ere van de Virga Jesse.De vier ommegangen zijn op:
Zondagen 6, 13 en 20 augustus om 15.00 u.
Dinsdag 15 augustus om 19.30 u.
Vanaf 1 april kon je een tribuneplaats bestellen bij de dienst toerisme in Hasselt: 12 euro in voorverkoop en 15 euro op de dag van de ommegang zelf.

Deze zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten ’17 staan ‘in het teken hoop’.
De organisatie kan niet zonder een “feestsecretariaat”, gevestigd in het Virga Jessecollege, Guffenslaan 27A. Daar kan men terecht voor vragen over de organisatie van de Virga Jessefeesten.
Openingsuren van dinsdag tot donderdag van 8.00 u; tot 13.00 en van 14.00 u. tot 16.00 u.;
Op vrijdag van 8.00 u. tot 13.00 u.
Tel.: 32(0)11 35 07 15; E-mail: 2017@virgajessefeesten.be.

VLAGGENDRAGERS VIRGA JESSEFEESTEN
Zoals in de kroningsprocessie een vlaggengroep van ons bisdom meestapte zo zal ook een groep vlaggen meestappen in de Virga Jesseommegang in Hasselt. Mensen die als pelgrims willen mee opstappen en/of een vlag dragen kunnen zich aangeven bij de deken. U mag kiezen welke dagen: 6, 13, 15 of 20 augustus. Op zondag in de namiddag, 15 augustus ’s avonds. U mag uiteraard ook 4 keren meestappen

Een zinvolle zomervakantie voor de jeugd

IJD

Voor de jeugd
De Interdiocesane Jeugddienst (IJD) heeft voor jongeren tijdens de zomer van alles in petto: staptocht of citytrip, binnen- of buitenland, je kiest maar. Het motto is “Gewoon gaan”! Meer info via ijd@ijd.be.
Een overzicht:
1. Zin in een intense pelgrimstocht onder een stralende zon, langs pittoreske dorpjes en prachtige natuur? Stap dan mee met ons naar Fátima!
Pelgrimstocht Porto - Fatima van 9 tot 19 augustus 2017
2. Op citytrip met IJD - dat is steden bezoeken met een spirituele saus.
Spiricitytrip Sevilla en Cordoba van 22 tot 27 juli 2017
3. Wil je werken, bidden, praten, ontspannen, stappen, luisteren, zingen en plezier maken? Dan is Ganagobie dé plek om jouw batterijen helemaal op te laden.
Bouw- en bezinningskamp in Ganagobie van 17 tot 28 juli 2017
4. Een week herbronnen in de gemeenschap van Taizé samen met mensen van over de hele wereld.
Inleefweek in Taizé van 23 tot 30 juli 2017 of van 10 tot 17 september 2017
5. Ga je voor een uitdagende pelgrimstocht door het mysterieuze Limburg...
Limburg Mysterieus van 23 tot 29 juli 2017
6. Vertoef je graag vijf dagen in de hemel van Orval?
OJP Orval van 2 tot 6 augustus 2017
7. Bezoek op 5 dagen 3 religieuze gemeenschappen. Een verkennende en intense tocht!
@the brothers - @the sisters van 3 tot 7 juli 2017

Nieuwe voorzitter Kroningscomité

Severijns

Na 31 jaar voorzitterschap gaf Georges Willemaers te kennen dat hij het voorzitterschap van het kroningscomité wilde overdragen. Hij zou wel lid willen blijven van het Kroningscomité en alle mogelijke medewerking blijven verlenen.
Tijdens de voltallige vergadering van woensdag 3 mei werd Peter Severijns tot nieuwe voorzitter gekozen. We laten deze keer Peter aan het woord maar we komen later zeker uitgebreid terug op het immense werk van Georges die we oneindig dankbaar zijn en die op de laatste vergadering spontaan en unaniem tot erevoorzitter werd benoemd.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jezus 4 U

is speciaal voor kinderen na de Eerste Communie op woensdag van 15.30 u. tot 17.00 u. in de Kerk van St.-Gillis, Hasseltsesteenweg 190 Tongeren.

16 juni 2017

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen
en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers- Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren;
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Blokkkaars Basiliek met Pinksteren

Zoals we dat de laatste jaren gewoon zijn zullen we ook dit jaar met Pinksteren de ‘blokkaars’ aansteken. Het is een hulpmiddel van onze parochiegemeenschap om allen die met examens, toetsen of hoe die dingen ook heten af te rekenen hebben, met onze aandacht en ons gebed te ondersteunen. Als jij hard werkt zullen wij hard bidden. Samen sterk.

PINKSTEREN IN DE KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING 2017

Dit jaar bestaat de Katholieke Charismatische Vernieuwing 50 jaar. Daarom nodigde Paus Franciscus
de wereldwijde Charismatische Vernieuwing uit om met hem Pinksteren te vieren in Rome. Maar ook
in ons land wordt dit jubileum gevierd. Op zaterdag 10 juni is er een nationale viering in de Mariahal in
Scherpenheuvel. De viering start om 10.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Gastspreker is Ralph Martin (V.S.), kardinaal Jozef De Kesel gaat voor in de eucharistieviering.
Ralph is voorzitter van ’Renewal Ministries’, een organisatie gericht op evangelisatie. Hij is ook gastheer
in een wekelijks radio- en tvprogramma dat uitgezonden wordt over de gehele wereld (The Choices
WeFace).
Paus Benedict XVI benoemde hem als raadslid van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie en hij was als ‘deskundige’ betrokken bij de synode over de Nieuwe Evangelisatie inoktober 2012.
Inlichtingen: Dienstencentrum K.C.V, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt, tel.: 051 69 92 50; kcv.vlaanderen@-
telenet.be; www.kcvvlaanderen.be Contactpers: Marc Meirsman ; 0486 41 73 76; marc.meirsman@telenet.
be

Noveen Sint-Antonius in Sint-Lutgart

De jaarlijkse noveen van St.-Antonius heeft in onze parochie plaats op 9 dinsdagen + de feestdag van
St. Antonius met een eucharistieviering telkens om 18.00u
De eucharistievieringen worden voorgegaan door pastoor Tony of E.H.RobertBollen.
Halfweg geven we nog even de rest vanhetoverzicht:
Dinsdag 16mei 18uur:
“Antonius’deemoed”.
Dinsdag 23mei 18uur:
“Antonius endeEucharistie”
Dinsdag 30mei 18uur:
“Antonius en O.L.Vrouw”.
Dinsdag 6juni 18uur:
“BetrouweninGod”.
Dinsdag 13 juni 18uur
FeestdagvanSt.Antonius.
Iedereen welkom!

woensdag 31 mei geen viering in Sint-Maternus en Sint-Gillis

attentiewoensdag 31 mei geen viering in Sint-maternus en Sint-Gillis wegens sluiting van de meimaand in de Basiliek om 18u

orgel 4U

Elke zaterdag om 16.00 u. een half uur orgelmuziek in de Basiliek van Tongeren.
27 mei: Joris Ceoen aan het Thomasorgel met muziek van J.S. Bach e.a.
3 juni: Luc Ponet aan het Le Picardorgelmetmuziek van N. De Grigny.
Gratis toegang.

Vormsel 2018 : info en inschrijven

Meer info vind je hier

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Samana

samana

Programma 2017 Lauw

Juni:                Uitstap
1 oktober;        Pannenkoekennamiddag
12 oktober:      Breimode Marchienne + ??
14 december:  Kerstfeest

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom! U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren; telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Noveen Sint-Antonius Mal

Dinsdag 30 mei om 18.30u aan de kapel van St-Antonius Keer-Veldstraat : 8ste dinsdag van de noveen.

Eerste Communie dankviering Diets-Heur

28 mie om 9u

Dankviering vormelingen

Op zaterdag 3 juni is er de dankviering van de vormelingen; deze gaat door in de Sint-Martinuskerk in Rutten om 18u30

woensdag 31 mei geen viering

attentiewoensdag 31 mei geen viering wegens sluiting van de meimaand in de Basiliek om 18u

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 17 juni 2017 : etentje (Shindotuinen)
+ 9 september 2017 : uitstap met het treintje van Bilzen
+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis-Vrijhern

JAARPROGRAMMA 2017
24 augustus : DAGUITSTAP voor alle senioren
9 oktober : NATIONALE ZIEKENDAG – voor alle senioren een viering met
ZIEKENZALVING in 'De Meir' in Henis, gevolgd door een koffietafel en ontspanning – aanvang 14 uur
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

Vormsel en Eerste Communie

Vormsel
7 mei 2017 in Riksingen
Eerste communie
Riksingen/Henis : 25 mei 2017
’s Herenelderen/Berg/Ketsingen : 4 juni 2017

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer.
Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten.
U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij:
Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Pelgrimstocht naar Maria

Wie opnieuw zo een pelgrimstocht wilt meemaken, nodigen wij nu al graag uit op zaterdag 27 mei voor onze jaarlijkse pelgrimsdag naar Maria, Oorzaak onzer Blijdschap. Er zijn die dag verschillende afstanden mogelijk: van 6 km tot 50 km. ’s Namiddags is er opnieuw een begeleidende bezinningstocht. Meer informatie volgt later.

Gebedsvieringen in de meimaand

Van harte nodigen wij jullie uit om samen met ons in de meimaand aan onze kapellen samen te komen en Maria te eren.
Neerrepen; Grot aan de kerk zaterdag 27 mei
Henis, Grot aan de Zakstraat woensdag 31 mei
Van harte welkom. De vieringen gaan door telkens om 19.00 uur.

Berg 4 juni 10u30

Plechtige viering met eerste communie van onze zeven-jarigen

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

laatste update deze maand

17/3/17 - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven