Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum (Pastorale eenheid OLV)
nieuws Federatie West (Pastorale eenheid H.Benedictus)
nieuws Federatie Jekervallei(Pastorale eenheid H.Marcus)
nieuws Federatie Noord(Pastorale eenheid Sint-Jacobus)
Redactie en updates

federatie pijlpE

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Herabonnering parochieblad

attentie kerk en levenattentie

Ook voor de her-abonnering van ons parochieblad breekt de tijd weer aan. Een boeiend blad met interassante artikels, fotoreportages, aankondigingen van activiteiten en nog zoveel meer... Elke week (in de vakantiemaanden voor meerdere weken) een boeiend blad in uw bus. Een aanrader !
De prijs voor 48 nummers bedraagt 36 euro. Een steunabonnement komt op 40euro.
Hiermee doet u een extra bijdrage aan de bijkomende kosten die een wekelijks tijdschrift met zich meebrengt . Dankbij voorbaat.
U kan betalen tegen uiterlijk 15 november 2017.
De rekeningnummers van uw federatie vind je hier.

Liturgische teksten

33ste zondag

18 en 19 november 2017
Eerste Lezing: Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31: De sterke vrouw is de verpersoonlijking van de Wijsheid zelf.
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5, 1-6: Leef als kinderen van het licht, tegen het moment dat de Heer komt, ook al komt
Hij als een dief in de nacht.
Evangelie:Mattheüs 25,14-30: De Heer vertrouwt zijn bezit toe aan ieder volgens zijn bekwaamheid.

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochieblad.

 

Voorgeschreven Collecte Kerkelijke opleiding

Voor het weekend van 18 en 19 november (3e zondag november) vragen de bisschoppen een collecte
voor de Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken).

Kerstconcert Lisa Del Bo zaterdag 9 december

Lisa

Op zaterdag 9 december is er een kerstconcert van Lisa Del Bo in de kerk van Sint-Jozef. Alle info i.v.m. ligging en verkoop van tickets vind je onder de parochie Sint-Jozef

Pastorale eenheden

pE

Voortaan zullen we dus spreken van een ‘pastorale eenheid’. Deze term wordt algemeen voor heel Vlaanderen en correspondeert ook met het Franstalige ‘unité pastorale’ voor Wallonië. Het is een cluster, een groepje van parochies die mogelijk in de verre toekomst de nieuwe parochie zullen vormen.
Elke pastorale eenheid heeft een ‘zondagskerk’ een kerk waar elke zondag op een gunstig uur eucharistie wordt gevierd. Daarbij hoort ook een prioriteitskerk, zeg maar een reservekerk voor bijzondere omstandigheden. Daarover vertellen we een volgende keer meer. Nu willen we al wel even laten weten wie de nieuwe patroonheiligen zijn.
De vroegere federatie Tongeren – Centrum wordt de pastorale eenheid Onze – Lieve – Vrouw, een keuze waar iedereen het onmiddellijk mee eens was. De vroegere federatie Jekervallei koos als patroonheilige de heilige Marcus verwijzend naar de tractorenzegening rond het feest van Sint-Marcus. De vroegere federatie West koos als patroonheilige Sint-Benedictus. De vroegere federatie Noord koos als patroonheilige Sint-Jacobus verwijzend enerzijds naar het ziekenhuis dat op hun grondgebied ligt en vroeger Sint-Jacobus heette en ook verwijzend naar de kluis in Vrijhern die een halte was op de weg naar Compostela.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum (Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Kerstconcert Lisa Del Bo zaterdag 9 december

Op zaterdag 9 december is er een kerstconcert van Lisa Del Bo in de kerk van Sint-Jozef. Alle info i.v.m. ligging en verkoop van tickets vind je onder de parochie Sint-Jozef

Start Eerste Communie zaterdag 25 november 2017

ECattentie

Het startmoment wordt gegeven op het feest van Christus Koning op zaterdag 25 november 2017 om 17 uur. We vieren samen eucharistie in de kerk van Sint-Maternus (Paspoel) en daarna ontmoeten we elkaar op een ontspannen wijze met een snoepje en een drankje. Iedereen krijgt ook een uitnodiging mee om aan te sluiten bij de vieringen tijdens de Advent en een planning van de voorbereiding.

Harmonie Concordia

Zaterdag18 november 20.00u. Zaal Concordia, Leopoldwal 50 te Tongeren.

Wij willen u graag uitnodigen op ons volgende concert: The Fantom of Concordia. Onze harmonie speelt voor u bekende thema’s uit musicals. U ook nog genieten van een film, gemaakt MET en DOOR de kinderen van ons zomerkamp “Muziek en Tijd”.
Kaarten: Kassa: € 14,- / VVK: € 12,- / +65: € 10,- /-18jr:gratis
Reserveren via 0497 319 984 of via harmonie.concordia@telenet.be

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West (Pastorale Eenheid H.Benedictus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Samana

samana

Programma 2017 Lauw

14 december:  Kerstfeest

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom! U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren; telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

openbare verpachting van landbouwgrond

Landbouwgrond gelegen in de Donkelstraat in Lauw, kadaster nr A755a,
Grootte 153,83 a
De kerkfabriek van Lauw gaat over tot de openbare verpachting van deze grond.
De geldende reglementering en een kandidaatsformulier kan men bekomen op de pastorie van Lauw of aanvragen: 0475/62.61.34 of tonyhayen@proximus.be
De kandidatuurstelling mét bewijsstukken (kopies) dienen uiterlijk op donderdag 7 december op de pastorie toe te komen. De poststempel dient als bewijs.
Achteraf kunnen er geen bewijsstukken meer toegevoegd worden.
Kerkraad St.-Pieter – Lauw, Donkelstraat 5 te 3700  Tongeren.


 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei (Pastorale Eenheid H. Marcus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

   

Vormselcatechese

Op zondag 19 november is er de derde samenkomst voor de jongeren.
Het thema:  de eucharistie een feest om samen te vieren.
Aanvang 09,00 uur stipt in de kerk (werkboekje niet vergeten a.u.b.); aansluitend eucharistieviering.

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord (Pastorale Eenheid Sint-Jacobus Tongeren)

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis-Vrijhern

JAARPROGRAMMA 2017
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

restauratie kerk Overrepen

Al de vieringen van Overrepen gaan tot na de restauratie van de kerk door in de kerk van Neerrepen.

Ceciliafeest 2017

Op zondag 19 november.

Na de eucharistieviering van 19 november om 10.30 in de kerk van Riksingen verwachten we alle medewerkers en allen die er graag bijzijn in zaal de Meir te Henis.
We voorzien een warm Breugelbuffet. De bijdrage voor deze maaltijd is 15 euro voor de medewerkers
en 20 euro voor de supporters. Onder de 12 jaar 8 euro

Aan geven bij de leden van het federatieteam voor 13 november

 

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

wekelijks - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven