Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum
nieuws Federatie West
nieuws Federatie Jekervallei
nieuws Federatie Noord
Redactie en updates

federatie

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Eenheid van de Christenen

Elk jaar wordt van 18 tot 25 januari bijzonder gebeden voor de eenheid onder de christenen. Deze keer gebeurt dit onder het thema: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons.”
De gebedsweek krijgt dit jaar een bijzondere betekenis omdat het 500 jaar geleden is dat Luther
en zijn volgelingen zich afscheidden van de RoomseKatholiekeKerk.

Bedevaart naar Sint-Jozef te Leuven

Ook dit jaar willen wij in maand maart op bedevaart gaan naar het heiligdom van Sint-Jozef te Leuven.
Op woensdag 15 maart trekken we met diverse parochies uit het decanaat naar Leuven.
Om half twaalf worden wij er verwacht voor de eucharistieviering.
Na de eucharistieviering is iedereen vrij voor het middagmaal.
Er is ook de mogelijk om mee te gaan naar de Lunchgarden van Heverlee om daar iets te gaan eten. De bus zal onmiddellijk na de viering vertrekken op de plaats waar ze ons ook heeft laten uitstappen. Iedereen is natuurlijk vrij om mee te gaan of niet.
Om half drie is er een korte gebedsstonde in de kerk van Sint-Jozef en daarna vertrekken we voor een kort bezoek aan Scherpenheuvel.
De prijs voor bus en gebedsboekje is 15 euro.
Men kan zich aangeven bij de volgende personen en dit liefst voor 8 maart:

Voor de verschillende parochies uit federaties Tongeren-centrum, Tongeren-West of Tongeren-Noord:
Vanvinckenroye-Delbrouck, Jaminéstraat 44 bus 6. (3de verdiep); tel.: 0483/63.83.11
NIET meer in de winkel MARA a.u.b.
Busmaatschappij: Pierre MOREAS, Kuilenstraat 24 te Tongeren. 012/ 23.66.79
Peter.moreas@telenet.be
Vertrekplaatsen en uren: 
Sint-Lutgartkerk om 8u 30
Ketsingen om 8u 45
Parochiecentrum Mal om 9 uur
Parochiekerk Nerem om 9 uur
Molenplein Vreren om 9u 05
Buurthuis Diets-Heur om 9u 10
Parochiekerk Rutten om 9u 15

Spaghettidag 29 januari Zaden van het Woord

spaghetti

Meer info vind je hier

De nieuwe versie van het Onze Vader

Vanaf 27 november 2016 bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader.

Oude Vlaamse Onzevader

Nieuwe Nederlandstalige Onzevader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.


De verschillen onthouden:

“hemelen” wordt vervangen door “hemel”
Er volgen drie regels die alledrie beginnen met “uw”
     uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede
“als” en “gelijk” worden vervangen door “zoals”
De laatste zin is wat specialer:
     “leid” wordt “breng” en “bekoring” wordt “beproeving”

Geen dolers maar pelgrims

dolers

Op de banner van het jaarthema staat een mooi kunstwerk van de Lommelse kunstenaar, Koen Lemmens. Dat beeld wil ons meenemen in het feestjaar 50 jaar bisdom Hasselt.
In het kunstwerk is de levensweg van de christen uitgebeeld, een pelgrimsweg.

Gebedenboekje Bidden bij Maria's beeld

De tweede druk is te verkrijgen nabij het Maria-altaar in de Basiliek.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jezus 4 U

is speciaal voor kinderen na de Eerste Communie op woensdag van 15.30 u. tot 17.00 u. in de Kerk van St.-Gillis, Hasseltsesteenweg 190 Tongeren.

18 januari 2017, 15 februari 2017, 15 maart 2017, 19 april 2017, 17 mei 2017, 16 juni 2017

Gezamenlijke parochieraad

Op dinsdag 24 januari vanaf 19.30 u. komen alle leden van de parochieraden van het centrum samen in de parochielokalen van St.-Jozef, Radiostraat. Elk jaar wordt tijdens die bijeenkomst de vasten voorbereid. Sommige leden zijn naar de diocesane startdag geweest.
Zij brengen van daar allerlei ideeën en suggesties mee voor de vastenpastoraal, de liturgie en acties rond Broederlijk Delen. We bekijken ook een van de propagandafilmpjes van BroederlijkDelen.
Dit wordt besproken per parochie. Elke parochie beslist dan over haar eigen initiatieven. En samen wordt ook besproken wat we samen doen, met het hele Centrum. De “vuurplekken” staan zeker op de agenda.
Ook worden praktische afspraken gemaakt voor de vieringen van de Goede week.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Doopsels binnen de federatie

Graag delen we de data mee van de doopvieringen in de verschillende kerken. Het doopsel vindt altijd plaats in één van de zes parochiekerken op de tweede zondag van de maand om 14.00 uur, en verder om het half uur.Ik had het graag anders gezien maar zelfs ik dien me neer te leggen bij de realiteit. Data voor 2017 : Telkens Tweede zondag van de maand .

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

+ 18 maart 2017 : lentefeest met een Mis ( Shindotuinen )
+ 22 april 2017 : Vorming / Pasen voor onze zieken (Shindotuinen )
+ 20 mei 2017 : activiteit (Shindotuinen)
+ 17 juni 2017 : etentje (Shindotuinen)
+ 9 september 2017 : uitstap met het treintje van Bilzen
+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

laatste update deze maand

16/10/16 - volledige vernieuwing van de website

22/12: update

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven