Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum
nieuws Federatie West
nieuws Federatie Jekervallei
nieuws Federatie Noord
Redactie en updates

federatie

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Kieswijzer

wegwijzer

Samuël leert kijken met de ogen van God en dus met het hart.
De profeet kiest de kleine David als koning.
In het evangelie leert de blindgeboreneJezus kennen als de verwachte  mensenzoon, als licht voor de wereld.
Maar wat licht is voor de ene mens, voelt als een bedreiging voor anderen. De Farizeeën die de echte zienden zouden moeten zijn, zijn de halsstarrigste blinden.
Hoe kunnen onze ogen worden geopend tenzij door Christus?
Hij toonde zichzelf als de weg van liefde die geen einde kent, een weg ten leven.
“Zijn ook wij soms blind?”, klinkt het in het evangelie.
Het is goed onszelf af en toe die vraag te stellen, en samen te komen rond Gods Woord, dat inzicht schenkt.
Laten we dan niet langer doen alsof we zien, maar ons naar God toewenden, die ons de ogen wil openen
en die in Christus het licht werd voor de wereld.

            De kieswijzer plaatst de keuze tussen ‘mijn visie’ en ‘jouw waarheid’ centraal.
         Het is kiezen om van mijn visie en jouw waarheid onze gezamenlijke kijk op deze wereld te maken, om dan te zien wat nog niet te zien is: een flits van wie God voor ons wil zijn.

Pelgrimage zaterdag 27 mei 2017

meerdere tochten mogelijk i.s.w. verschillende wandelclubs

Afsluitende viering om 18u30 in de Basiliek

6kmPelgrimswandeling

Meer info

Collecte Broederlijk Delen

Dit weekend houden we de eerste Collecte van Broederlijk Delen

Broederlijk Delen

BC

STORT REGEN VOOR BURKINA FASO

En dan is er uiteraard ook nog Broederlijk Delen. De actie is niet meer weeg te denken uit onze vasten. Twee collectes zijn voorzien: op de zondag van half vasten en op Palmzondag. Doch om de mensen buiten de kerk ook een kans te geven zijn er nog acties als koffiestop aan grootwarenhuizen (Sint-Jan), narcissenverkoop (Basiliek), spaghettiavond (Sint-Jozef) en mogelijk nog andere acties.
Dit jaar richten we onze aandacht op het straatarme land Burkina Faso, West Afrika.

Broederlijk Delen zet zich in voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika. We gaan voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Eigenlijk is er genoeg voor iedereen. Maar toch leven er mensen in armoede.
DELEN en HERVERDELEN en dus investeren in de EIGEN PLANNEN van de armste gemeenschappen in het Zuiden.
Daartoe wil Broederlijk Delen gericht werken. De ongelijkheid pakken we aan via drie thema’s: -1.Recht op voedsel ; 2.Duurzaamm beheer van natuurlijke rijkdommen; en 3.Inspraak en vrede.

1- Recht op voedsel:
1 op 8 mensen heeft honger, ook op het platteland. Samen met lokale organisaties werkt BD aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken. Met respect voor mens en milieu.
2- Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen:
De honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit en daarom willen bedrijven steeds meer grondstoffen ontginnen. Zo komt heel wat land en water in handen van deze bedrijven.
Zonder land en water kunnen boeren niet aan landbouw doen.
Daarom wil BD land, water en grondstoffen duurzaam beheerd worden en met inspraak van de lokale bevolking.
3- Inspraak en vrede:
In vele landen zien mensen hun rechten geschonden door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktijken van bedrijven.
Daarom stimuleert Broederlijk Delen mensen en organisaties om hun stem te laten horen.
Om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij tot goed bestuur.

Broederlijk Delen ondersteunt lokale organisaties.
Dus start BD geen eigen projecten op maar steunt de initiatieven van de lokale bevolking en dit in 6 landen in Afrika en 6 in Latijns-Amerika en in Israël-Palestina.
Er wordt samen gewerkt met een 100-tal partner organisaties met geld, kennis en stimuleren van overleg.
Politiek werk en beleidsbeïnvloeding.
Politieke en economische keuzes hebben nu eenmaal een grote invloed op de ontwikkeling van landen. Vaak werken ze de ongelijkheid in de had.
Via politiek werk pleit Broederlijk Delen bij de Belgische en Europese overheid voor een rechtvaardig beleid in de landen waar gewerkt wordt. Daartoe willen we ook het Vlaamse publiek informeren, actie voeren en samen werken met anderen om zwaarder te wegen.
Sensibiliseren en aanzetten tot actie
Broederlijk Delen informeert en sensibiliseert Vlaanderen en Brussel over de oorzaken van ongelijkheid en armoede. Met vele vrijwilligers wordt er samen actie gevoerd.
En Broederlijk Delen stimuleert mensen hier om na te denken over hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld? Het is dus een concrete oproep tot solidariteit.
Hoogtepunt is ieder jaar de jaarlijkse campagne tijdens de vasten, 40 dagen voor Pasen.

 

Meer info over Broederlijk Delen vind je hier

Steun BD en doe een overschrijving op BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling: +++201/1000/03613+++

Vuurplekken

Afwisselend in een andere kerk ... Meer info per federatie (zie lager)

De rijke litrugie van de vasten

vasten

De zondagen in de vasten zijn enorm rijk aan inhoud. Het loont de moeite je via het parochieblad voor te bereiden op de zondagsviering. De lezingen worden ook ondersteund door het symbool van deze vasten: de kieswijzer. Elke week twee schijnbaar tegengestelde begrippen .

 

 

Evangelie

kieswijzer

kieswijzer

Aswoe

01/03

 

Lieve boetseerder,
trek mij uit de klei

 

1ste  zon

04-05/03

beproeving in de woestijn

kwetsbaar

veerkrachtig

2de zon

11-12/03

verheerlijking op de berg

Traditie

toekomst

3de zon

18-19/03

verlangen naar Levend Water

naar de bron

over de grens

4de zon

25-26/03

leven vanuit het Licht

mijn visie

jouw waarheid

5de zon

01-02/04

leven, sterker dan de dood

Maria

Martha

Palm

08-09/04

Passie van de Heer

Vrijheid

trouw

Pasen

16/04

 

Wees niet bang

Hij leeftDe Goede Week is bijzonder rijk aan inhoud. Misschien moeten we eens een radicale keuze maken en zeggen ‘dat wil ik helemaal meebeleven’.
Voor kinderen en vormelingen zijn er eigen activiteiten.
Er is en blijft het aanbod van het biechtsacrament, persoonlijk op de donderdagvoormiddagen en in de dekenale biechtviering op de maandag 10/4 van de Goede Week om 19u in de Basiliek.

Noveen H.Rita

rita

Het feest van de heilige Rita van 22 Mei lijkt nog veraf maar in de kerk van Nieuw Tongeren beginnen ze
er vroeg en serieus aan. Met een noveen, niet van 9 weken maar van 15 (vijftien!) weken. Op donderdag 9 februari starten ze. Elke dag een eucharistieviering om 8.00 u. voor de vroege vogels; en ook een eucharistieviering te 19.00 u., iets plechtiger.
Elke dag wordt een aspect van het leven van de heilige Rita belicht.
De heilige Rita beter leren kennen is ook een beter mens worden. Kom meevieren!

Het volledige programma vind je hier.

De nieuwe versie van het Onze Vader

Vanaf 27 november 2016 bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader.

Oude Vlaamse Onzevader

Nieuwe Nederlandstalige Onzevader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.


De verschillen onthouden:

“hemelen” wordt vervangen door “hemel”
Er volgen drie regels die alledrie beginnen met “uw”
     uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede
“als” en “gelijk” worden vervangen door “zoals”
De laatste zin is wat specialer:
     “leid” wordt “breng” en “bekoring” wordt “beproeving”

Geen dolers maar pelgrims

dolers

Op de banner van het jaarthema staat een mooi kunstwerk van de Lommelse kunstenaar, Koen Lemmens. Dat beeld wil ons meenemen in het feestjaar 50 jaar bisdom Hasselt.
In het kunstwerk is de levensweg van de christen uitgebeeld, een pelgrimsweg.

Gebedenboekje Bidden bij Maria's beeld

De tweede druk is te verkrijgen nabij het Maria-altaar in de Basiliek.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Ik ben volwassen en wil gedoopt worden ...

Dat kan...

U kan hiervoor contact opnemen met:

Contactgegevens van het bisdom Hasselt: Ria Thaens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011 24 90 13

Voor het dekenaat Tongeren: deken Rik Palmans of diaken Paul Gielen

Evermarusspel wordt erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste om het Sint-Evermarusfeest te Rutten toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Lourdesbedevaart 16-21 juli

Interesse om naar Lourdes op bedevaart te gaan?
van 16 juli tot 21 juli 2017. Contact: LDB vzw 011/290.829 of ldb.vzw@telenet.be
of lokaal bij diaken Paul Gielen 0479/54.22.81 of Bert Nijs (Rutten) 0493/59.09.03

Virga Jesse Feesten Hasselt

In 2016 vierden wij in Tongeren de Kroningsfeesten. In 2017 is het de beurt van de Hasselaren voor hun “Zevende Jaar” ter ere van de Virga Jesse. De processies gaan uit op zondagen 6, 13 en 20 augustus en op 15 augustus, het feest van Maria Hemelvaart.
Deze zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten ’17 staan ‘in het teken hoop’.
De organisatie kan niet zonder een “feestsecretariaat”, gevestigd in het Virga Jessecollege, Guffenslaan 27A. Daar kan men terecht voor vragen over de organisatie van de Virga Jessefeesten.
Openingsuren van dinsdag tot donderdag van 8.00 u; tot 13.00 en van 14.00 u. tot 16.00 u.;
Op vrijdag van 8.00 u. tot 13.00 u.
Tel.: 32(0)11 35 07 15; E-mail: 2017@virgajessefeesten.be.

Een zinvolle zomervakantie voor de jeugd

IJD

Voor de jeugd
De Interdiocesane Jeugddienst (IJD) heeft voor jongeren tijdens de zomer van alles in petto: staptocht of citytrip, binnen- of buitenland, je kiest maar. Het motto is “Gewoon gaan”! Meer info via ijd@ijd.be.
Een overzicht:
1. Zin in een intense pelgrimstocht onder een stralende zon, langs pittoreske dorpjes en prachtige natuur? Stap dan mee met ons naar Fátima!
Pelgrimstocht Porto - Fatima van 9 tot 19 augustus 2017
2. Op citytrip met IJD - dat is steden bezoeken met een spirituele saus.
Spiricitytrip Sevilla en Cordoba van 22 tot 27 juli 2017
3. Wil je werken, bidden, praten, ontspannen, stappen, luisteren, zingen en plezier maken? Dan is Ganagobie dé plek om jouw batterijen helemaal op te laden.
Bouw- en bezinningskamp in Ganagobie van 17 tot 28 juli 2017
4. Een week herbronnen in de gemeenschap van Taizé samen met mensen van over de hele wereld.
Inleefweek in Taizé van 23 tot 30 juli 2017 of van 10 tot 17 september 2017
5. Ga je voor een uitdagende pelgrimstocht door het mysterieuze Limburg...
Limburg Mysterieus van 23 tot 29 juli 2017
6. Vertoef je graag vijf dagen in de hemel van Orval?
OJP Orval van 2 tot 6 augustus 2017
7. Bezoek op 5 dagen 3 religieuze gemeenschappen. Een verkennende en intense tocht!
@the brothers - @the sisters van 3 tot 7 juli 2017

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

De nieuwe tabellen staan online

Vuurplekken

vuur

Vijf woensdagavonden in de vasten komen we telkens in een andere parochiekerk van de federatie om 19 uur samen om een half uurtje te bidden en daarna een beetje te verbroederen en te verzusteren. Elke parochie bereidt dit zelf voor rond een thema.
Deze week zijn we te gast in Sint-Jozef om 19u met als thema geroepen tot liefde.

vuurplek

woensd.

parochie

Thema

8 maart

St-Jan

De stappende man       

(poëtische meditatie over Jezus)   (*)

15 maart

St-Maternus

God staat op de uitkijk naar jou + film BD

22 maart

St-Gillis

Geroepen tot liefde!

29 maart

St-Jozef

Jezus en zijn Vader achterna?

5 april

St-Lutgart

Jezus gaat de weg die zijn vader Hem aanwijst

(*) de eerste Vuurplekken in St-Jan wordt gebracht door Mieke+collega van het bisdom
(cf. vorig jaar in St-Lutgart)

Jezus 4 U

is speciaal voor kinderen na de Eerste Communie op woensdag van 15.30 u. tot 17.00 u. in de Kerk van St.-Gillis, Hasseltsesteenweg 190 Tongeren.

19 april 2017, 17 mei 2017, 16 juni 2017

Terugblik:Spaghettiavond ten voordele van Broederlijk Delen in Sint-Jozef 18/3

De parochie Sint-Jozef houdt een spaghettiavond ten voordele van Broederlijk Delen.
De foto's vind je hier

biechtgelegenheid

Zoals vorige jaren geven we u tijdens de vasten meerdere keren de gelegenheid omte biechten. Er worden
enkele biechtvieringen georganiseerd, vooral in de Goede Week. Maar u kan ook vanaf donderdag
23maart terecht voor een persoonlijke biecht in de basiliek van Tongeren, van10.00u. tot 11.30u.

Naamopgave vormelingen

De foto's van alle naamopgaves staan online
We wensen hen veel succes op hun weg als jonge christenen.

naamopgave

Eerste Communie Sint-Lutgart

De Broodviering voor onze eerste communiekantjes zal plaats hebben op zaterdag 25 maart om 18.30 uur
in onze kerk. Het kinderkoor zal ook de viering opluisteren.

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen
en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers- Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren;
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Vormelingen Bezinnen

Op zaterdag 25 maart houden de vormelingen hun symbolendag van 14u-17u

Broodviering

broodviering

Vorig weekend en dit weekend hebben in verschillende kerken de broodvieringen van de Eerste Communicantjes plaats.

De foto's vind je hier

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Vormsel

Voor het vormsel in onze federatie zal E.H. Jaak Janssen, vicaris voor het onderwijs komen naar Lauw op Beloken Pasen om 11.00u

Vormelingen Bezinnen

Op zaterdag 25 maart houden de vormelingen hun symbolendag van 14u-17u

Samana

samana

Programma 2017 Lauw
20 april:           Lentefeest
Juni:                Uitstap
1 oktober;        Pannenkoekennamiddag
12 oktober:      Breimode Marchienne + ??
14 december:  Kerstfeest

Oefenen federatiekoor

Het federatiekoor zal ook dit jaar oefenen voor de vormselviering van zondag 23 april.
De nog resterende repetities hebben plaats op dinsdagen: 28 maart en op 18 april in de kerk van Lauw, telkens om 19.30u Er zullen een aantal nieuwe liederen worden aangeleerd.
Dank voor uw medewerking.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Vuurplekken

vuur

Vijf woensdagavonden in de vasten komen we telkens in een andere kapel van de federatie om 19 uur samen om een half uurtje te bidden en daarna een beetje te verbroederen en te verzusteren. Hieronder het programma:
Woe. 08 maart: Rutten. Graaf de Grunne ontvangt ons in de kapel van zijn kasteel.
Iedereen is van harte welkom.
Woe. 29 maart: Evermaruskapel te Rutten. Elke parochie bereidt dit samen zijn  zelf voor.

Voorstelling film Sint-Evermarusfeest 20016 in rutten 24/3 om 19u30

Als aanzet naar de viering van 1050 jaar Evermarus in 2018 stelt het Sint-Evermaruscomité deze nieuwe film voor op 24 maart aanstaande om 19u30 in de Sint-Evermaruszaal.

U bent er van harte welkom. De inkom is gratis. DVD kunnen ter plaatse besteld worden.

Om organisatorische reden vragen wij u, indien dit voor u mogelijk is, via het mailadres sint.evermaruscomite@gmail.com uw aanwezigheid te melden en met hoeveel personen u zal aanwezig zijn. Zo krijgen wij een beetje zicht op hoeveel volk we mogen verwachten

Koffiestop Rutten

Op 25 maart na de eucharistieviering is er koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen. Er is gelegenheid tot het drinken van een kop koffie of warme choco tijdens een gezellige babbel.

Federatieteam

Op donderdag 30 maart is er federatieteam in Mal in het PC om 20u00

Kruisoplegging vormelingen

Op zaterdag 1 april is het kruisoplegging voor de vormelingen van de hele federatie
Deze heeft plaats in de Heilig Kruiskerk van Mal om 18u30. We verwachten ALLE jongeren om 18u in de kerk.

Eendaagse voor de vormelingen in Rutten op vrijdag 7 april in de Sint Evermaruszaal te Rutten

 op deze dag bereiden we de jongeren voor op hun vormselviering.
Verdere afspraken voor de jongeren volgen nog.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 18 maart 2017 : lentefeest met een Mis ( Shindotuinen )
+ 22 april 2017 : Vorming / Pasen voor onze zieken (Shindotuinen )
+ 20 mei 2017 : activiteit (Shindotuinen)
+ 17 juni 2017 : etentje (Shindotuinen)
+ 9 september 2017 : uitstap met het treintje van Bilzen
+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis

JAARPROGRAMMA 2017
10 april : PAASFEEST voor alle senioren met een viering, middagmaal, koffie en ontspanning in Het Buurthuis 'Sint Gertrudis' in Riksingen - aanvang 12 uur
24 augustus : DAGUITSTAP voor alle senioren
9 oktober : NATIONALE ZIEKENDAG – voor alle senioren een viering met
ZIEKENZALVING in 'De Meir' in Henis, gevolgd door een koffietafel en ontspanning – aanvang 14 uur
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

Solidariteitsmaaltijd 2017

Om de werking van Broederlijk Delen te ondersteunen zorgen we in onze federatie voor een
Brunch
zondag 26 maart

vanaf 10 uur tot 14 uur in zaal De Meir, Kerkhenis 1 te Henis

(Soep, spek en ei, balletjes in tomatensaus, broodbeleg,
brood en broodjes, rijstdessert, koffie en fruitsap)
Bijdrage: volwassenen: 15 euro, kinderen  minder dan 12 jaar: 7 euro

Betalen ter plaatse.

Vormsel en Eerste Communie

Vormsel
7 mei 2017 in Riksingen
Eerste communie
Overrepen/Neerrepen : 30 april 2017
Riksingen/Henis : 25 mei 2017
’s Herenelderen/Berg/Ketsingen : 4 juni 2017

Paaspoets

POETSEN KERK RIKSINGEN
Wil je meedoen aan de PAASPOETS van onze kerk ?
steek dan je handen uit de mouwen op maandag 3 april 2017 om 9.00 uur ..

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer.
Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten.
U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij:
Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Pelgrimstocht naar Maria

Wie opnieuw zo een pelgrimstocht wilt meemaken, nodigen wij nu al graag uit op zaterdag 27 mei voor onze jaarlijkse pelgrimsdag naar Maria, Oorzaak onzer Blijdschap. Er zijn die dag verschillende afstanden mogelijk: van 6 km tot 50 km. ’s Namiddags is er opnieuw een begeleidende bezinningstocht. Meer informatie volgt later.

Biechtgelegenheid

Zoals vorige jaren geven we u tijdens de vasten meerdere keren de gelegenheid om te biechten. Er worden enkele biechtvieringen georganiseerd, vooral in de Goede Week. Maar u kan ook vanaf donderdag 23 maart terecht voor een persoonlijke biecht in de basiliek van Tongeren, van 10.00 u. tot 11.30 u.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

laatste update deze maand

17/3/17 - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven