Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Welkom!


Op onze website kunt u diverse informatie vinden
van onze katholieke kerkgemeenschap Tongeren en Herstappe.

Nieuws en Info
(voor ALLE nieuws scroll naar beneden...)


algemeen nieuws en dekenaal nieuws
nieuws Federatie Centrum
nieuws Federatie West
nieuws Federatie Jekervallei
nieuws Federatie Noord
Redactie en updates

federatie

 

Algemeen nieuws en dekenaal nieuws

Beloken Pasen

Verrezen

22-23 april 2017
1ste lezing, Hand. 2, 42-47: sterk getuigenis van het christelijk leven in de eerste kerkgemeenschap (de leerlingen waren eensgezind, ijverig in het breken van het brood).
2de lezing, 1 Petr. 1, 3-9: de hoop in het eeuwig leven begint met de paasvreugde.
Evangelie, Johannes 20, 19-31: de verschijning van de Verrezen Heer aan de leerlingen en de belijdenis van Thomas: ‘Mijn Heer en mijn God’. Het is nog Pasen. De boodschap is dat Jezus leeft. Hij is verrezen uit de dood.
De lezingen van vandaag leren ons dat Hij altijd aanwezig wil zijn in het hart van de christenen als bron van vreugde en diepe vrede. Hij schenkt ons de heilige Geest en roept ook ons op om te geloven op het gehoor en niet op het gezicht. Maar geloven in het onzichtbare blijft voor altijd vreemd! Dat wordt gemakkelijk aangevallen. En wij worden soms bang om daarvan te getuigen. Laten wij toch met vreugde belijden dat Jezus leeft.
Laat zijn aanwezigheid in het Woord van het Evangelie en alle sacramenten ons doordringen van een leven vol vreugde, vol dankbaarheid en waardigheid tot in eeuwigheid. Amen

1 mei Rutten

Evermarus

Sedert de ontdekking van zijn stoffelijke resten rond 968 en zijn daaropvolgende heiligverklaring, is Rutten in de ban van Sint-Evermarus. Jaarlijks op 1 mei wordt er de marteldood van de heilige Evermarus herdacht.

Evermarus
Evermarus was een Friese pelgrim die tijdens zijn terugkeer van Compostella, rond 690, samen met zijn 7 gezellen door roofridder Hacco en zijn bende vermoord werd in de toenmalige bossen rond Rutten. Evermarus werd beschouwd als een martelaar en heilig verklaard.

Noveen ter ere van de heilige Evermarus:

21 april 
20u00: eucharistieviering in de Sint-Evermaruskapel
20u30:             rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel
22 tot 27 april:
20u30: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel
28 april 
20u00: eucharistieviering in de Sint-Evermaruskapel
20u30:             rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel
29 april 
20u00: woordendienst in de Sint-Evermaruskapel
20u30:             rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel
30 april:
13u00: overbrengen Sint-Evermarusbeeld van kapel
naar de kerk
23u30: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel

Feestprogramma
07.00 u.: eucharistieviering in de kapel
09.00 u.:eucharistieviering in de kerk;
10.30 u.:processie doorheen het dorp;
14.00 u.:martelarenspel van de heilige Sint-Evermarus aan de kapel
18.00 u.:afsluitend lof in de kerk.
De hoogtepunten van de herdenking zijn de pelgrimsmis, de processie met paarden en het martelarenspel. Tijdens dit spel wordt de overval en de moord door de inwoners van het dorp Rutten uitgebeeld in een weide waar de stoffelijke overschotten van de vermoorde pelgrims werden gevonden en waar een kapel werd gebouwd op het graf van Evermarus.
Na het martelarenspel is er een achtervolging te paard. Een van de pelgrims heeft weten te ontsnappen en wordt door roofridder Hacco en zijn trawanten, Haccouren genoemd, achtervolgd. Tijdens het vaak bitsige stokkengevecht dat met de achtervolging gepaard gaat, vallen dikwijls rake klappen.
Dit is weliswaar het minst historisch juiste gedeelte van het hele gebeuren maar het is wel het meest spectaculaire. Een avonturenfilm in het echt waar zowel volwassenen als kinderen van kunnen genieten. (Overgenomen van de website www.evermarus.be)

Octaaf ter ere van de heilige Evermarus

2 mei:
09u00: eucharistieviering in de kerk.
3 tot 7 mei:
18u30: eucharistieviering of gebedsdienst in de kerk.
8 mei:
18u30: eucharistieviering in de kerk, aansluitend overbrengen van Sint-Evermarusbeeld naar de kapel.

Opening meimaand - bloemen

Maria Bloemen

De meimaand wordt in Tongeren geopend met de plechtige hoogmis van 10.00 uur op zondag 30 april in de basiliek.

Er mogen ook bloemen gebracht worden naar de Basiliek

Pelgrimage zaterdag 27 mei 2017

meerdere tochten mogelijk i.s.w. verschillende wandelclubs

Afsluitende viering om 18u30 in de Basiliek

6kmPelgrimswandeling

Meer info

Noveen H.Rita

rita

Het feest van de heilige Rita van 22 Mei lijkt nog veraf maar in de kerk van Nieuw Tongeren beginnen ze
er vroeg en serieus aan. Met een noveen, niet van 9 weken maar van 15 (vijftien!) weken. Op donderdag 9 februari starten ze. Elke dag een eucharistieviering om 8.00 u. voor de vroege vogels; en ook een eucharistieviering te 19.00 u., iets plechtiger.
Elke dag wordt een aspect van het leven van de heilige Rita belicht.
De heilige Rita beter leren kennen is ook een beter mens worden. Kom meevieren!

Het volledige programma vind je hier.

Geen dolers maar pelgrims

dolers

Op de banner van het jaarthema staat een mooi kunstwerk van de Lommelse kunstenaar, Koen Lemmens. Dat beeld wil ons meenemen in het feestjaar 50 jaar bisdom Hasselt.
In het kunstwerk is de levensweg van de christen uitgebeeld, een pelgrimsweg.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Ik ben volwassen en wil gedoopt worden ...

Dat kan...

U kan hiervoor contact opnemen met:

Contactgegevens van het bisdom Hasselt: Ria Thaens, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011 24 90 13

Voor het dekenaat Tongeren: deken Rik Palmans of diaken Paul Gielen

Lourdesbedevaart 16-21 juli

Interesse om naar Lourdes op bedevaart te gaan?
van 16 juli tot 21 juli 2017. Contact: LDB vzw 011/290.829 of ldb.vzw@telenet.be
of lokaal bij diaken Paul Gielen 0479/54.22.81 of Bert Nijs (Rutten) 0493/59.09.03

Virga Jesse Feesten Hasselt

In 2016 vierden wij in Tongeren de Kroningsfeesten. In 2017 is het de beurt van de Hasselaren voor hun “Zevende Jaar” ter ere van de Virga Jesse. De processies gaan uit op zondagen 6, 13 en 20 augustus en op 15 augustus, het feest van Maria Hemelvaart.
Deze zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten ’17 staan ‘in het teken hoop’.
De organisatie kan niet zonder een “feestsecretariaat”, gevestigd in het Virga Jessecollege, Guffenslaan 27A. Daar kan men terecht voor vragen over de organisatie van de Virga Jessefeesten.
Openingsuren van dinsdag tot donderdag van 8.00 u; tot 13.00 en van 14.00 u. tot 16.00 u.;
Op vrijdag van 8.00 u. tot 13.00 u.
Tel.: 32(0)11 35 07 15; E-mail: 2017@virgajessefeesten.be.

VLAGGENDRAGERS VIRGA JESSEFEESTEN
Zoals in de kroningsprocessie een vlaggengroep van ons bisdom meestapte zo zal ook een groep vlaggen meestappen in de Virga Jesseommegang in Hasselt. Mensen die als pelgrims willen mee opstappen en/of een vlag dragen kunnen zich aangeven bij de deken. U mag kiezen welke dagen: 6, 13, 15 of 20 augustus. Op zondag in de namiddag, 15 augustus ’s avonds. U mag uiteraard ook 4 keren meestappen

Een zinvolle zomervakantie voor de jeugd

IJD

Voor de jeugd
De Interdiocesane Jeugddienst (IJD) heeft voor jongeren tijdens de zomer van alles in petto: staptocht of citytrip, binnen- of buitenland, je kiest maar. Het motto is “Gewoon gaan”! Meer info via ijd@ijd.be.
Een overzicht:
1. Zin in een intense pelgrimstocht onder een stralende zon, langs pittoreske dorpjes en prachtige natuur? Stap dan mee met ons naar Fátima!
Pelgrimstocht Porto - Fatima van 9 tot 19 augustus 2017
2. Op citytrip met IJD - dat is steden bezoeken met een spirituele saus.
Spiricitytrip Sevilla en Cordoba van 22 tot 27 juli 2017
3. Wil je werken, bidden, praten, ontspannen, stappen, luisteren, zingen en plezier maken? Dan is Ganagobie dé plek om jouw batterijen helemaal op te laden.
Bouw- en bezinningskamp in Ganagobie van 17 tot 28 juli 2017
4. Een week herbronnen in de gemeenschap van Taizé samen met mensen van over de hele wereld.
Inleefweek in Taizé van 23 tot 30 juli 2017 of van 10 tot 17 september 2017
5. Ga je voor een uitdagende pelgrimstocht door het mysterieuze Limburg...
Limburg Mysterieus van 23 tot 29 juli 2017
6. Vertoef je graag vijf dagen in de hemel van Orval?
OJP Orval van 2 tot 6 augustus 2017
7. Bezoek op 5 dagen 3 religieuze gemeenschappen. Een verkennende en intense tocht!
@the brothers - @the sisters van 3 tot 7 juli 2017

Ontmoetingen Samana Thema: Thuis blijven wonen

Dinsdag 25.04.17: Vormingsnamiddag  om 14.30 u. in zaal Concordia met koffietafel.
Thema: Thuis blijven wonen.
Durf je nog alleen in bad uit angst om uit te glijden?
Heb je het soms moeilijk om recht te komen uit je bed of zetel?
Krijg je door de verzorging van je partner rugklachten?
Geraak je nog moeilijk op de 1ste verdieping?
Met de hulp en informatie van de CM-dienst Thuis Blijven Wonen kun je langer in je vertrouwde omgeving blijven. Bovendien kom je te weten wat de CM-dienst Thuis Blijven Wonen te beiden heeft en hoe je er gebruik van kan maken.
Deelname in de kosten (zaal en koffietafel): 6 euro.
Zoals voor elke activiteit moet er ingeschreven worden bij uw kernlid ten laatste op dinsdag 9 april. Ook familie, vrienden enz. zijn welkom. Nieuwe leden kunnen contact opnemen met Betsy Schoenaerts, tel. 012/23 11 62.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Centrum

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

7 mei vormselviering in de Basiliek om 9u30 !!!

Jezus 4 U

is speciaal voor kinderen na de Eerste Communie op woensdag van 15.30 u. tot 17.00 u. in de Kerk van St.-Gillis, Hasseltsesteenweg 190 Tongeren.

17 mei 2017, 16 juni 2017

Gospelkoor Akkoord en 't Basikliekje

The Gospel-tree wijdt ons in, in het verhaal van de Gospel. Een productie van gospelkoor AKKOORD maar voor één keer in ontmoeting met het jongerenkoor BASIKLIEKJE. Zij stappen alleen maar in projecten die af zijn. Komen dus op zaterdag 20 mei om 19.30 u. in de basiliek van Tongeren voor eens een andere vorm van meditatie.

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen
en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers- Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren;
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

ONTMOETINGEN SAMANA 2017

Samana

Dinsdag 25.04.17: Vormingsnamiddag om 14.30 u. in zaal Concordia me tkoffietafel.
Thema:Thuisblijvenwonen.
Durf je nog alleen in bad uit angst omuit te glijden? Heb je het soms moeilijk om recht te komen uit je bed of zetel?
Krijg je door de verzorging van je partner rugklachten? Geraak je nog moeilijk op de 1ste verdieping?
Met de hulp en informatie van de CM-dienst Thuis Blijven Wonen kun je langer in je vertrouwde omgeving
blijven. Bovendien kom je te weten wat de CM-dienst Thuis BlijvenWonen te beiden heeft en hoe je
er gebruik van kan maken.
Deelname in de kosten (zaal en koffietafel): 6euro.
Zoals voor elke activiteit moet er ingeschreven worden bij uw kernlid ten laatste op dinsdag 9 april. Ook
familie, vrienden enz. zijn welkom.
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met Betsy Schoenaerts, tel. 012/23 1162.

Blokkkaars Basiliek met Pinksteren

Zoals we dat de laatste jaren gewoon zijn zullen we ook dit jaar met Pinksteren de ‘blokkaars’ aansteken. Het is een hulpmiddel van onze parochiegemeenschap om allen die met examens, toetsen of hoe die dingen ook heten af te rekenen hebben, met onze aandacht en ons gebed te ondersteunen. Als jij hard werkt zullen wij hard bidden. Samen sterk.

Rozenkrans bidden in de meimaand

rozenkrans

In de meimaand willen wij de traditie aanhouden om op iedere werkdag van deze maand een rozenhoedje te bidden om 15.00 uur bij het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap.
We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.

Een krans
Een rozenkrans is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk en bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader en het Weesgegroet door de rozenkrans te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen.

Wanneer?
U bent telkens welkom om 15.00 uur op de werkdagen van:
Week 1: 2-3-4-5 mei
Week 2: 8-9-10-11-12 mei
Week 3: 15-16-17-18-19 mei
Week 4: 22-23-24-26 mei
Week 5: 29-30 mei
Er is dus GEEN rozenkransgebed op 1, 25 en 31 mei en op zaterdag en zondag.
Op dinsdag 23 mei is het rozenkransgebed na de pelgrimsmis van 14.30 uur. 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-West

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Samana

samana

Programma 2017 Lauw

Juni:                Uitstap
1 oktober;        Pannenkoekennamiddag
12 oktober:      Breimode Marchienne + ??
14 december:  Kerstfeest

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer. Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten. U bent van harte welkom! U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij: Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren; telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Oefenen federatiekoor

Het federatiekoor zal ook dit jaar oefenen voor de vormselviering van zondag 23 april.
De nog resterende repetities hebben plaats op dinsdagen: 28 maart en op 18 april in de kerk van Lauw, telkens om 19.30u Er zullen een aantal nieuwe liederen worden aangeleerd.
Dank voor uw medewerking.

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Jekervallei

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Marcusprocessie Mal 22 april 2017

tractor

Op zaterdag 22 april 2017 zal de 30ste Marcusprocessie met tractorzegening, georganiseerd door de Landelijke Gilden Mal-Sluizen, plaatsvinden. Om 18.30u zal in de H. Kruiskerk te Mal een mis
opgedragen worden voor E.H. Leo Praats, de stichter van de Marcusprocessie en voor de overleden leden
van de Landelijke Gilden Mal-Sluizen.
Daarna zal de tractorprocessie van 2017 aanvangen. Aan de Banneux-kapel worden de tractoren gezegend.
Gelieve de woningen langsheen het parcours te bevlaggen zodat het weer een feestelijk gebeuren zal worden.

Diets-heur Eerste Communicanten

Woensdag 26 april en woensdag 3 mei:
Om 14 uur oefenen de eerste communiecanten in het Buurthuis

Noveen H.Evermarus Rutten

zie dekenaal nieuws hoger

Noveen St-Antonius Mal

Dinsdag 25 april om 18.30u aan de kapel van
St-Antonius Keer-Veldstraat :
3de dinsdag van de noveen.

Eerste Communicanten Mal

Woensdag 26 april van 14.30u tot 17.00u in PC :
“Knutsel-namiddag”.

Eerste Communicanten Vreren

Op  zondag 23 april is het broodviering voor de eerste communicanten
Mogen we vragen dat de kinderen om 10u15 in de kerk aanwezig zijn.

Vormselcatechese Vreren

Op woensdag 26 april is het vormselcatechese in de pC “Feria” te Vreren om 14u
iedereen op post! Het is onze laatste catecheses!

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Nieuws uit de Federatie Tongeren-Noord

uren missen en gebedsdiensten

Klik hier voor meer info

Jaarprogramma Samana ziekenzorg Overrepen/Neerrepen

Samana

Overrepen/Neerrepen

+ 22 april 2017 : Vorming / Pasen voor onze zieken (Shindotuinen )
+ 20 mei 2017 : activiteit (Shindotuinen)
+ 17 juni 2017 : etentje (Shindotuinen)
+ 9 september 2017 : uitstap met het treintje van Bilzen
+ 11 oktober 2017 : ziekenzalving (Neerrepen)
+ 18 november 2017 : activiteit (Shindotuinen)

Riksingen-Henis-Vrijhern

JAARPROGRAMMA 2017
24 augustus : DAGUITSTAP voor alle senioren
9 oktober : NATIONALE ZIEKENDAG – voor alle senioren een viering met
ZIEKENZALVING in 'De Meir' in Henis, gevolgd door een koffietafel en ontspanning – aanvang 14 uur
18 december : KERSTFEEST – voor alle senioren met een viering , koffie
en ontspanning in Buurthuis ‘Sint-Gertrudis’ in Riksingen – aanvang 14 uur

Vormsel en Eerste Communie

Vormsel
7 mei 2017 in Riksingen
Eerste communie
Overrepen/Neerrepen : 30 april 2017
Riksingen/Henis : 25 mei 2017
’s Herenelderen/Berg/Ketsingen : 4 juni 2017

Recreon

Recreon is een afdeling van SAMANA Tongeren en organiseert iedere maandagnamiddag in de parochiezaal van Sint-Gillis een gezellige namiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
Wij eten een stukje taart met een tas koffie, samen gezellig babbelen, knutselen, kaarten, gezelschapsspelen en zo meer.
Kortom een namiddag om uit de dagelijkse sleur te komen en misschien ook de eenzaamheid een beetje te vergeten.
U bent van harte welkom!
U kan zich inschrijven of inlichtingen bekomen bij:
Anny Jackers-Schoemans, Elderseweg 100, Tongeren
telefoon: 012/23.34.61 of per e-mail jozef.jackers@skynet.be

Pelgrimstocht naar Maria

Wie opnieuw zo een pelgrimstocht wilt meemaken, nodigen wij nu al graag uit op zaterdag 27 mei voor onze jaarlijkse pelgrimsdag naar Maria, Oorzaak onzer Blijdschap. Er zijn die dag verschillende afstanden mogelijk: van 6 km tot 50 km. ’s Namiddags is er opnieuw een begeleidende bezinningstocht. Meer informatie volgt later.

Biechtgelegenheid

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 


Redactie en updates

 

Updates:

laatste update deze maand

17/3/17 - index

De redactie:redactie
Voor vragen, suggesties, correcties of aanvullingen kan je de redactie contacteren .

VU: EH Deken Rik Palmans Coversstraat 1 3700 Tongeren
Webbeheer : Paul Gielen / Jos Collaer
Webdesign : Jos Collaer

aantal bezoekers en bezoekersinfo: bezoekersinfo

Nog een fijne dag...
lijn terug naar boven