Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

parochies olv Sint-Jozef

Tongeren - St.-Jozef

Sint-Jozef

Pastorale adressen:

Contact:

EH Tony Hayen, pastoor-moderator.
Donkelstraat 5, 3700 Tongeren-Lauw
Tel.: 0475/62.61.34
contactformulier EH Pastoor Tony Hayen (rechtstreeks verzonden)

Diaken Paul Gielen
Kennedylaan 9, 3700 Tongeren
Tel.: 012/26.33.59
Gsm : 0479/54.22.81
Contactformulier Diaken Paul Gielen (rechtstreeks verzonden)


vieringen:
Voor de uren van de vieringen:

Voor alle pastorale info rond door doopsel, EC, Vormsel, enz...
sacramenten olv

Lees ook het nieuws uit pastorale eenheid:

Wetenswaard of te bezoeken:

Bedevaartsplaats van de H.Rita:
Feest van de H. Rita:
22 mei.
Noveen: 15 voorafgaande donderdagen.


Noveen H.-Rita

hritaH.-RITA MAAL 15

EERSTE DONDERDAG H. RITA 2019
Op donderdag 7 februari vertellen we over de geboorte van de H. Rita en lezen we in het evangelie over Jezus= doopsel. God zegt tot ieder mensenkind: “Jij bent mijn liefste kind”. Dit vertrouwen is een bron van altijd-nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

TWEEDE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 14 februari vieren we de tweede donderdag ter ere van de H. Rita.
De ouders van de H. Rita werkten in hun dorp aan verzoening en vrede tussen mensen. Ze reikten deze waarden ook over aan hun dochter. Ze brachten Jezus’ woorden “heb zelfs uw vijand lief” in de praktijk.
Vrede en verzoening wijzen ook ons de weg naar nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de heilige Rita om 8 en om 19 uur.

DERDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 21 februari heeft als thema “het spoor van de heiligen”. Rita had een grote verering voor de heiligen: ze keek op naar hun voorbeeld en bad op hun voorspraak. In het evangelie van de zaligsprekingen roept Jezus alle christenen op om te groeien op de weg van de heiligheid.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19 uur.

VIERDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 28 februari heeft als thema “Zoek eerst het Rijk van God”. Rita verlangde reeds als jong meisje om kloosterling te worden. De rijke jongeling uit het evangelie toont ons hoe sterk zo ‘n verlangen kan werken, maar ook hoe groot de hinderpalen zijn om deze roeping te volgen. Dit verlangen toch vasthouden is een stap naar hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.

VIJFDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 7 maart heeft als thema: “Wat God verbonden heeft...” Onder druk van haar ouders huwde Rita een man met een moeilijk karakter: doch haar zachtheid en geduld hadden een weldoende invloed. Jezus spreekt over de huwelijkstrouw als een na te streven ideaal. We bidden deze donderdag in het bijzonder voor mensen die lijden onder een gebroken relatie.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

ZESDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 14 maart krijgt als thema: “In goede en kwade dagen”. We horen hoe Rita zich doorheen vele moeilijkheden bleef inzetten voor haar man en zonen. In het evangelie zien we hoe Maria en Jozef hun kind Jezus moeten loslaten opdat het zijn eigen weg kan gaan.
We bidden deze donderdag in het bijzonder voor alle gezinnen: dat ze elkaar op het goede moment vasthouden en steunen, maar ook op het goede moment loslaten en vrijheid schenken.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

ZEVENDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 28 maart heeft als thema: “Hou vol”. Rita volhardde in haar verlangen om in het klooster te treden. Zoals Jezus ons aanmaant om met aandrang te bidden, in het vaste vertrouwen dat God ons hoort én verhoort.

Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19 uur.

ACHTSTE DONDERDAG H. RITA                                                        
Donderdag 28 maart heeft als thema: “Een mens leeft niet van brood alleen”. We horen hoe Rita in het klooster voor een streng sober leven kiest “op water en brood”. Zo volgt ze Jezus na, die zijn optreden begon met een veertigdaagse vasten en die als een vrij mens uit de woestijn terugkeerde.
Vieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.
.

NEGENDE DONDERDAG H. RITA                                                       
Donderdag 4 april heeft als thema: “Bovenal bemin uw God”. Rita legde de geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid om zich helemaal te wijden aan de liefde tot God. Zo beantwoordde ze Jezus’ oproep in het evangelie om alles los te laten omwille van de Mensenzoon.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

TIENDE DONDERDAG H. RITA                                                          
Donderdag 11 april  heeft als thema “Bemin je naaste als jezelf”. Rita zette zich met een grote liefde als verpleegster in voor behoeftigen en bij epidemieën. “Ga en doe gij evenzo” zegt Jezus aan de mensen die het verhaal van de barmhartige Samaritaan hebben beluisterd. In de eenvoudige inzet voor onze medemensen vinden ook wij nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.

ELFDE DONDERDAG H. RITA                                      Witte Donderdag
De elfde donderdag vieren we op Witte Donderdag 18 april en heeft dan ook als thema “Jezus, brood van leven”. De H. Rita gaat ons voor in het ontdekken van de waarde van de eucharistie als het grote geschenk van Jezus aan de christenen van alle tijden.
Opgelet: deze donderdag is er enkel om 18u30 een eucharistieviering met gebed op voorspraak van de H. Rita. (nieuw uur)

TWAALFDE DONDERDAG H. RITA                                                     
Donderdag 25 april heeft als thema: “Eén met Christus”. De heilige Rita verenigt zich spiritueel met de lijdende Christus: een hoofdwonde is daarvan het zichtbaar teken. Jezus roept in het evangelie ieder die zijn leerling wil zijn op “om zijn kruis op te nemen en Hem te volgen”. Mensen die moedig het lijden dragen banen de weg naar hoop en nieuw leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

DERTIENDE DONDERDAG H. RITA                                                    
De veertiende donderdag in voorbereiding op het feest van de H. Rita - donderdag 2 mei - heeft als thema: “Mogen allen één zijn”. Het is het gebed van Jezus op het Laatste Avondmaal. Rita bewerkte deze eenheid tussen de rivaliserende groepen in haar stad en geboortedorp.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

VEERTIENDE DONDERDAG H. RITA                                                   
Op donderdag 9 mei vieren we de veertiende donderdag in voorbereiding op het feest van de H. Rita, met als thema “ga op weg”. Rita kon met haar medezusters een pelgrimstocht ondernemen naar Rome. Uit het evangelie van de zending van de leerlingen blijkt dat “op weg gaan” essentieel is voor elke christen.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.


 

VIJFTIENDE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 16 mei vieren we de veertiende donderdag in de voorbereiding op het feest van de H. Rita, met als thema “het lijden door-lieven”. Rita vulde haar zwaar lichamelijk lijden met een immens grote liefde. Zo is ze een levende verwijzing naar Jezus, die zijn kruis droeg uit liefde voor de mensen.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

woensdag 22 mei : feestdag H. Rita

Op een mooie lentedag, 22 mei 1447,ontving de heilige Rita het sacrament van de zieken.Daarna overleed ze vreedzaam met de zegen van haar overste.Op dat ogenblik zou een zwerm bijen zich neergezet hebben op muur van het klooster,als een soort rouwkleed.En de klok van het klooster klepte driemaal,en verkondigde zo aan de hele omgeving het overlijden van de H. Rita.

Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita : om 11u, 17u en om 19u.

SAMEN-AANKOOP ROZEN
Ter gelegenheid van het feest van de H. Rita offeren mensen rozen bij haar beeld. Het is een goede gewoonte van deze rozen samen aan te kopen, met als dubbel voordeel: een uiterst voordelige prijs én een grotere eenheid in de bloemversiering.
Wie wil bijdragen bij deze samen-aankoop kan in een omslag met de vermelding ”rozen” zijn bijdrage bezorgen in de offerblok aan de Rita-kapel.
Wij danken U bij voorbaat voor uw bijdrage !


Samengevat:
1  Donderdag 7 februari : Gij zijt mijn geliefde kind

2  Donderdag 14 februari : Vrede en verzoening

3  Donderdag 21 februari : Het spoor van de heiligen

4  Donderdag 28 februari : Zoek eerst het Rijk van God

5  Donderdag 7 maart : Wat God verbonden heeft

6  Donderdag 14 maart : In goede en kwade dagen

7  Donderdag 21 maart : Hou vol !

8  Donderdag 28 maart : Een mens leeft niet van brood alleen

9  Donderdag 4 april : Bovenal bemin uw God

10 Donderdag 11 April : Bemin je naaste als jezelf

11 Donderdag 18 april : Witte Donderdag

12 Donderdag 25 april : Eén met Christus

13 Donderdag 2 mei : Mogen allen een zijn

14 Donderdag 9 mei  : Ga op weg !

15 Donderdag 16 mei : Het lijden doorlieven

Woensdag 22 mie: feest H. Rita ,  om 11u, om 17u en om 19u.

 

Spaghettiavond Sint-Jozef

De Parochieraad van Sint-Jozef Nieuw Tongeren nodigt u en uw familie, vrienden en kennissen uit op de JAARLIJKSE SPAGHETTI AVOND TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN
Op Zaterdag 16 maart 2019 vanaf 18u, in onze parochiezaal St Jozef, Radiostraat 20., 3700 Tongeren.
Menu: -spaghetti: € 10 -Vegetarische spaghetti: €10 – Kinderen onder de 7 jaar gratis.
Spaghettis kunnen ook afgehaald worden aan € 10.
Frisdranken, waters en pils : 1bon = € 1,5
Speciale bieren cava en wijn: 2 bonnen= € 3 Fles wijn of cava: 7 bonnen = € 10,5
Koffie is gratis.
Inschrijven kan tot en met maandag 11 maart 2018
Afhaalspaghetti’s kunnen afgehaald worden vanaf 18u in de parochiezaal.
Inschrijven bij: Anita Schoofs, Eburonenstraat 22 – tel: 012/ 24.11.05
E.P. Emmanuel Kalombo, Piepelpoel 15 – tel: 0494/ 64.69.84
Bruninx Josee, Henisstraat 112 – tel: 012/ 23.61.70
Familie Mesotten Henisstraat 158 – tel: 012/ 23.86.35
Gelieve te betalen bij inschrijving. Alvast bedankt.

het inschrijfformulier vindt u hier