Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

parochies olv Sint-Jozef

Tongeren - St.-Jozef

Sint-Jozef

kaart

Pastorale adressen:

Contact-pastor:
Emmanuel Kalomba, Pastoor
Piepelpoel 25b2, 3700 Tongeren
Tel.: 012/21.32.99
E-mail: shambuyi.kalomba@gmail.com

Diaken Paul Gielen
Tel.: 012/26.33.59
Gsm : 0479/54.22.81
Kennedylaan 9, 3700 Tongeren
E-mail: paul.gielen4@telenet.be

vieringen:

Voor de uren van de vieringen:

Voor alle pastorale info rond door doopsel, EC, Vormsel, enz...
sacramenten olv

Lees ook het nieuws uit pastorale eenheid:
knop olv

Wetenswaard of te bezoeken:

Bedevaartsplaats van de H.Rita:
Feest van de H. Rita:
22 mei.
Noveen: 15 voorafgaande donderdagen.

Voor alle pastorale info rond door doopsel, EC, Vormsel, enz... Klik hier voor meer info

Noveen H.-Rita

hritaH.-RITA MAAL 15
De heilige Rita is heel graag vereerd in onze Sint-Jozefkerk. Jaarlijks vieren wij haar feestdag op 22
mei in vier missen met een gelegenheidspredikant.
Maar vooraf nemen wij ruim de tijd gedurende 15 donderdagen om ons intenser voor
te bereiden op dit feest. In vijftien stappen blijven wij stil staan bij het leven van deze eenvoudige vrouw.
Goed bezield met een grote liefde voor God, de lijdende Christus en de evenmens. Als pelgrims wenden
wijons tot haar in gebed. Volgende donderdag 08 februari wordt de start gegeven aan deze
tocht van 15 weken. Alle donderdagen om 08.00u is er mis of gebedsviering en om19. 00u altijd mis
om voorspraak van de heilige vragen. We wensen aan alle bedevaarders van harte een goede en vruchtbaredevotie toe.
EERSTE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 8 februari vertellen we over de geboorte van de H. Rita en lezen we in het evangelie over Jezus= doopsel. God zegt tot ieder mensenkind: “Jij bent mijn liefste kind”. Dit vertrouwen is een bron van altijd-nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

TWEEDE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 15 februari vieren we de tweede donderdag ter ere van de H. Rita.
De ouders van de H. Rita werkten in hun dorp aan verzoening en vrede tussen mensen. Ze reikten deze waarden ook over aan hun dochter. Ze brachten Jezus’ woorden “heb zelfs uw vijand lief” in de praktijk.
Vrede en verzoening wijzen ook ons de weg naar nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de heilige Rita om 8 en om 19 uur.

DERDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 22 februari  heeft als thema “het spoor van de heiligen”. Rita had een grote verering voor de heiligen: ze keek op naar hun voorbeeld en bad op hun voorspraak. In het evangelie van de zaligsprekingen roept Jezus alle christenen op om te groeien op de weg van de heiligheid.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19 uur.

VIERDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 1 maart heeft als thema “Zoek eerst het Rijk van God”. Rita verlangde reeds als jong meisje om kloosterling te worden. De rijke jongeling uit het evangelie toont ons hoe sterk zo ‘n verlangen kan werken, maar ook hoe groot de hinderpalen zijn om deze roeping te volgen. Dit verlangen toch vasthouden is een stap naar hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.

VIJFDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 8 maart heeft als thema: “Wat God verbonden heeft...” Onder druk van haar ouders huwde Rita een man met een moeilijk karakter: doch haar zachtheid en geduld hadden een weldoende invloed. Jezus spreekt over de huwelijkstrouw als een na te streven ideaal. We bidden deze donderdag in het bijzonder voor mensen die lijden onder een gebroken relatie.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

ZESDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 15 maart krijgt als thema: “In goede en kwade dagen”. We horen hoe Rita zich doorheen vele moeilijkheden bleef inzetten voor haar man en zonen. In het evangelie zien we hoe Maria en Jozef hun kind Jezus moeten loslaten opdat het zijn eigen weg kan gaan.
We bidden deze donderdag in het bijzonder voor alle gezinnen: dat ze elkaar op het goede moment vasthouden en steunen, maar ook op het goede moment loslaten en vrijheid schenken.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

ZEVENDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 22 maart heeft als thema: “Hou vol”. Rita volhardde in haar verlangen om in het klooster te treden. Zoals Jezus ons aanmaant om met aandrang te bidden, in het vaste vertrouwen dat God ons hoort én verhoort.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19 uur

ACHTSTE DONDERDAG H. RITA                                                        
Donderdag 29 maart  Witte Donderdag

NEGENDE DONDERDAG H. RITA                                                       
Donderdag 5 april  heeft als thema: “Een mens leeft niet van brood alleen”. We horen hoe Rita in het klooster voor een streng sober leven kiest “op water en brood”. Zo volgt ze Jezus na, die zijn optreden begon met een veertigdaagse vasten en die als een vrij mens uit de woestijn terugkeerde.
Vieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur

TIENDE DONDERDAG H. RITA                                                          
Donderdag 12 april heeft als thema: “Bovenal bemin uw God”. Rita legde de geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid om zich helemaal te wijden aan de liefde tot God. Zo beantwoordde ze Jezus’ oproep in het evangelie om alles los te laten omwille van de Mensenzoon.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur 

ELFDE DONDERDAG H. RITA                                                            
Donderdag 19 april heeft als thema “Bemin je naaste als jezelf”. Rita zette zich met een grote liefde als verpleegster in voor behoeftigen en bij epidemieën. “Ga en doe gij evenzo” zegt Jezus aan de mensen die het verhaal van de barmhartige Samaritaan hebben beluisterd. In de eenvoudige inzet voor onze medemensen vinden ook wij nieuwe hoop en leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en 19 uur.

TWAALFDE DONDERDAG H. RITA                                                     
Donderdag 26 april heeft als thema: “Eén met Christus”. De heilige Rita verenigt zich spiritueel met de lijdende Christus: een hoofdwonde is daarvan het zichtbaar teken. Jezus roept in het evangelie ieder die zijn leerling wil zijn op “om zijn kruis op te nemen en Hem te volgen”. Mensen die moedig het lijden dragen banen de weg naar hoop en nieuw leven.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur.

DERTIENDE DONDERDAG H. RITA                                                    
De dertiende donderdag in voorbereiding op het feest van de H. Rita - donderdag 3 mei - heeft als thema: “Mogen allen één zijn”. Het is het gebed van Jezus op het Laatste Avondmaal. Rita bewerkte deze eenheid tussen de rivaliserende groepen in haar stad en geboortedorp.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur

VEERTIENDE DONDERDAG H. RITA                                                   
Op donderdag 10 mei vieren we het feest van Hemelvaart
Eucharistieviering met gebed op voorspraak van de H. Rita  om 19 uur.

VIJFTIENDE DONDERDAG H. RITA
Op donderdag 17 mei vieren we de vijftiende donderdag in de voorbereiding op het feest van de H. Rita, met als thema “het lijden door-lieven”. Rita vulde haar zwaar lichamelijk lijden met een immens grote liefde. Zo is ze een levende verwijzing naar Jezus, die zijn kruis droeg uit liefde voor de mensen.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om 19 uur

De feestdag wordt gevierd op 22 Mei.
Deze dag zijn er 3 vieringen, om 11u , 17 u en 19 u.

Samengevat:
1  Donderdag 8 februari : Gij zijt mijn geliefde kind

2  Donderdag 15 februari : Vrede en verzoening

3  Donderdag 22 februari : Het spoor van de heiligen

4  Donderdag 1 maart : Zoek eerst het Rijk van God

5  Donderdag 8 maart : Wat God verbonden heeft

6  Donderdag 15 maart : In goede en kwade dagen

7  Donderdag 22 maart : Hou vol

8  Donderdag 29 maart : Witte Donderdag

9  Donderdag 5 april : Een mens leeft niet van brood alleen

10 Donderdag 12 April : Bovenal bemin uw God

11 Donderdag 19 april : Bemin je naaste als jezelf

12 Donderdag 26 april : Eén met Christus

13 Donderdag 3 mei : Mogen allen een zijn

14 Donderdag 10 mei  : Hemelvaart

15 Donderdag 17 mei : Het lijden doorlieven

De feestdag wordt gevierd op 22 Mei. (met wijding van de rozen voor de zieken)
Deze dag zijn er 3 vieringen, om 11u , 17 u en 19 u.


Sint-Jozef Arbeider

 

Dinsdag 01 mei vieren we Sint-Jozef de arbeider in onze kerk.
De eucharistieviering met gebed om zijn voorspraak om 19.00’u, afsluitend een ontmoeting met elkaar
achteraan in de kerk.