mariapelgrim

JAARLIJKSE  PELGRIMAGE  NAAR  MARIA
Oorzaak Onzer Blijdschap
in Tongeren

9de editie: 27 mei 2017

pelgrimlopers
menu:

 

Aanmeldformulier Pelgrimage ( inschrijven per vertrekplaats aub)

Online inschrijven voor 22 mei 2015

naam inschrijver (Voornaam+ familienaam !)(verplicht veld)

e-mailadres inschrijver(verplicht veld)

straat (verplicht veld)

nummer (verplicht veld)

postnummer (verplicht veld)

(deel)gemeente (verplicht veld)

telefoon (verplicht veld)

Tocht in de richting van As-Genk-Alden Biesen/ Bilzen-Tongeren/ Wellen-Vliermaal /
Sint-Truiden-Helshoven / Voeren-Maastricht-Bassenge/ Beukenberg / Sint-Gillis

vertrekplaats (verplicht veld)

aantal km(verplicht veld)

aantal personen op deze vertrekplaats: vergeet jezelf niet mee te tellen(verplicht veld)

Naam of Namen deelnemers op deze vertrekplaats(1 per regel: enter na elke naam!)(Voornaam+ familienaam !)(jezelf niet vergeten !)(verplicht veld)

aantal busreizigers voor deze vertrekplaats: vergeet jezelf niet mee te tellen (kostprijs: >10km= 2€ pp.)(eigen auto=0)(verplicht veld)

aantal misgangers voor deze vertrekplaats: (na tocht in Basiliek 18u30) vergeet jezelf niet mee te tellen (niet aanwezig=0) (verplicht veld)

Indien u binnen de week geen bevestigingsmail gekregen hebt, bent U NIET aangemeld en liep er iets mis met het mailprogramma !!!!!! Vergeet niet te klikken :

Inschrijvingen voor vervoer zijn pas definitief na betaling op :
rekening BE36 3350 1528 1081 BIC: BBRU BE BB
op naam van Paul Gielen,
met vermelding van je naam en aantal deelnemers.
Uiterste datum van betaling : 22 mei 2015
.