mariapelgrim

JAARLIJKSE  PELGRIMAGE  NAAR  MARIA
Oorzaak Onzer Blijdschap
in Tongeren

10de editie: 26 mei 2018

pelgrimlopers
menu:

 

Dag pelgrim, wandelaar, stapper,
Het is een grote vreugde u te mogen begroeten op deze pelgrimage. Gewoonlijk heeft Maria een titel die de zorg van de mens uitdrukt. Heel zeldzaam zijn de Mariaoorden waar ze wordt vereerd onder een blijde titel, zoals bij ons in Tongeren. Dat wil niet zeggen dat we niet met onze noden bij haar mogen komen. Integendeel. Maar hier ligt de nadruk op de troost die we mogen ontvangen én op de persoon van Maria die het mogelijk heeft gemaakt dat wij Jezus onder ons hebben mogen ontvangen. Mogen troost, blijdschap en sterkte over u komen!

Deken Rik Palmans

Pelgrimeren

Pelgrimeren
is veel meer dan stappen.
Niet de kilometers zijn het belangrijkste,
niet de eerste of de laatste zijn.
Pelgrims willen de weg 'ervaren'
om dan pas aan te komen.

Pelgrimeren
is een doel willen bereiken,
een plek die aantrekt.
Hiervoor wil je een inspanning doen,
je mogelijkheden maximaal gebruiken.
Het is ook botsen op beperktheden, op grenzen.
De weg is daarom voor een pelgrim het belangrijkste.

Pelgrimeren
is op de weg jezelf de tijd gunnen
om te ontdekken wat essentieel is,
wat je los kan laten.
Pelgrims stellen zich open voor wat op hen afkomt,
de mooie natuur, een inspirerende plek,
een boeiende babbel, stilte, een schouderklop.

Pelgrimeren
is veel meer dan stappen.
Het is iets écht willen bereiken.
En tijd nemen om met open ogen en oren
op je weg te genieten en te dromen
en 'herboren' aan te komen.                                      RVC

Ontstaan

Dit jaar wordt voor de negende maal een pelgrimage ingericht naar Onze – Lieve – Vrouw van Tongeren. Het initiatief is ontstaan in het laatste Kroningsjaar om naast de processie ook het bedevaartsaspect te benadrukken. Het is de bedoeling om elk jaar tussen 2 kroningen in te vertrekken van op verschillende plaatsen.

Deelnemers

De eerste deelnemers waren en zijn nog steeds geoefende wandelaars. Het zijn de wandelclubs van ter plaatse die graag mee organiseren. Maar niets belet – integendeel zelfs – dat gewone stervelingen mee opstappen. Iedereen kan op elk moment op gelijk welke plaats, naar eigen godsvrucht en vermogen en op eigen ritme aan de pelgrimage deelnemen.
Graag doen we een oproep aan Groot – Tongenaren om Onze – Lieve – Vrouw ook op deze wijze te eren en mee op te stappen.

AFSLUITEND PROGRAMMA NA ALLE TOCHTEN
PELGRIMSMIS

Rond 17u30 vertrekken wij samen naar de afsluitende pelgrimsmis
om 18u00 in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, met eerst passage langs
het genadebeeld 'Oorzaak onzer Blijdschap'

KRONINGSGEBED 2016 - BEELD VAN GELUK
Maria, zo vaak kijken we op naar uw beeld.
Die mooie glimlach van u spreekt van een diep innerlijk geluk.
Onder uw blik worden we rustig;
we kunnen onbevangen met u spreken.
Bewaar onze woorden in uw hart en breng ze bij uw Zoon.
Leer ons het geluk te zoeken waar het echt te vinden is.
Geef ons het inzicht dat we maar gelukkig worden
als we anderen gelukkig maken.
Help ons de kleine tegenslagen van het leven moedig te dragen
en leg uw mantel om ons heen bij groot verdriet.
Maria, blijf voor ons, altijd,
in goede en in kwade dagen,
Oorzaak onzer Blijdschap. Amen.