Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Begrafenissen

Een gelovige gemeenschap viert feest omwille van doopsel, eerste communie, vormsel of huwelijk maar treurt om het heengaan van een geliefde. Bij het overlijden van een dierbare willen we als gelovige gemeenschap samenkomen om elkaars verdriet te delen en elkaar te steunen in de moeilijke momenten. Bij overlijden neem je contact op met de parochiepriester om de nodige afspraken te maken. Natuurlijk gebeurt dit op vandaag meestal via de hulp van een begrafenisondernemer. Een uitvaartviering heeft altijd plaats om 10u 30 en dit op elke dag behalve op zondag en maandag. In onderling overleg met de parochiepriester kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. Op de vooravond van een uitvaartviering is er meestal ook een gebedswake.