Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Heilig Vormsel: Pastorale eenheid Tongeren-Noord

 vormsel

 

Wellicht ontvangt je kind dit schooljaar  het sacrament van het vormsel. Daarom informeren we jullie graag over dit gebeuren.

Het Vormsel is het 3de initiatiesacrament en moet dus goed voorbereid worden.
Voor vormsel kiezen ouders en kinderen ervoor om op weg te gaan in het geloof. Let wel, wie de keuze maakt weet dat er ook een engagement aan verbonden is van iedere betrokkene…ook van de ouders !

Daar dit sacrament een belangrijke schakel in de geloofsweg is is het uiterst belangrijk om dit mooie gebeuren te vieren in de pastorale eenheid waar het kind woont en NIET ergens anders.
Het is dus zeker geen schoolgebeuren met de vriendjes van de klas.

Wie aanwezig wil zijn op de info-avond vragen wij het aanmeldstrookje te bezorgen bij de verantwoordelijke van de pastorale eenheid waar jullie wonen tegen. Wie geen aanmelding deed kan ook niet aanwezig zijn op de info-dag.

         uiterlijk 12 september 2016

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2018. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.

Wat is het Vormsel

Het vormsel is het sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

Nu zal je denken; wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Je kind het Vormsel laten ontvangen, veronderstelt een vrije keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bij horen. Daarom zijn de samenkomsten en de vieringen bindend.

Iedere pastorale eenheid heeft één gezamenlijk Vormsel  


Jongerencatechese:
wat houdt het in ?

Van 9.45u tot 18.00u(viering met de Bisschop)

Waag de sprong om te geloven;
     we gaan samen op weg!

                        Jij bent

Ouderavond na inschrijving

welcome

Aanmelden Heilig Vormsel 2017 voor 12 september 2016

schrijf inschrijf in 2

Om je online aan te melden voor het Heilig Vormsel: KLIK HIER

Wie op de uiterste aanmelddatum van 12 september 2016 zijn/haar kind niet kon inschrijven wordt vriendelijk verzocht dringend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de federatie. Na de start van de eerste bijeenkomst kan er niet meer worden ingeschreven voor het lopende catechesejaar 2016-2017, maar wordt de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor het volgende catechesejaar 2017-2018

De vormselcatechese: contactadressen.

Pastorale eenheid Tongeren-Noord :parochies Overrepen, Neerrepen, Riksingen,’s Herenelderen, Henis.Berg.

Contactpersoon:Dieu Marie-Louise:marie-louise.dieu@telenet.be
Schabotstraat 38, Riksingen            0476/62.55.31

De vormselcatechese: Praktische afspraken

Het vormsel gaat door op:

Federatie Tongeren-Noord: 2016