Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

EC Jacobus

ec

 

 Eerste Communie in de P.E. Sint-Jacobus

In de woonparochie !

  “Eerste Communie” is een sacrament en wordt gevierd in de parochie waar men woont: de thuisparochie, dus in eigen parochiekring. Dit is belangrijk omdat het kind en de ouders in de toekomst regelmatig de weekendvieringen bijwonen als voorbereiding. Daarbij kan iedereen beter worden opgevangen en de kinderen beter worden betrokken bij de vieringen wanneer de groep kleiner is.
Zo leert ook iedereen de eigen parochiekerk van binnen kennen en is dit niet langer een vreemd gebouw.
Tijdens de Eerste Communieviering betrekken de catechisten alle kinderen! Het is hun viering!

Voorbereiding op de Eerste Communie

In de eerste plaats: thuis !

Het grootste gedeelte van de voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt nu thuis. Als ouders worden jullie uitgenodigd om jullie kind binnen te leiden in de wereld van de eucharistie. Jullie krijgen hiervoor het nodige materiaal (map + CD) als hulpmiddel. De methode is heel eenvoudig en elke stap is duidelijk uitgelegd. In het boek toont Kobe de weg van Jezus. Op de CD staan de Eerste Communieliedjes, het kruisteken maken, het Weesgegroet en het Onze Vader.

Waarom zijn het de ouders die de voorbereiding doen?
Zoals alle levensbelangrijke dingen, mag ook het geloof in de eerste plaats door de ouders worden aangereikt...

De parochie ondersteunt

Er zijn het startmoment, de ouderavond, de voorbereidende vieringen, de spelnamiddag,
de repetities….
Op de ouderavond, worden de verschillende stappen van de voorbereiding samen  doorgenomen en kunnen de ouders ook vragen stellen en hun zoeken delen.
In elke parochie zijn enkele voorbereidende vieringen om de kinderen en hun ouders thuis te laten komen in de parochiekerk en in de eucharistie.
De laatste weken vóór de Eerste Communie zijn er enkele repetities. Deze vallen buiten de schooluren.

De school moedigt aan

Eerste Communie is feest in de parochie en is geen schoolfeest. In alles wat concreet de Eerste Communievoorbereiding betreft, heeft de school dus geen eigenlijke taak meer. Toch blijft de ondersteuning vanuit de school belangrijk. Zo zullen de leerkrachten in het kader van de godsdienstlessen catechese geven over de eucharistie. De leerkrachten oefenen misschien ook enkele liederen, die her en der in de communievieringen worden gebruikt.
We zijn de leerkrachten van het eerste leerjaar en de leerkrachten godsdienst dankbaar voor hun inzet en motivering van de kinderen. Kinderen kunnen dus voor de Eerste Communie probleemloos aansluiten in hun thuisparochie.

Catechese voor ouders !

De parochie biedt hulp aan. Soms staan ouders voor een moeilijke opgave om hun kind voor te bereiden op de Eerste Communie. Daarom willen we vanuit de parochie hulp bieden door aan de ouders zelf catechese te geven en samen naar de vieringen te gaan. Deze catechese is voor heel het gezin. Over het verloop worden jullie nog verder geïnformeerd op de ouderavond.

   Contactpersoon

Pastorale eenheid Sint-Jacobus :parochies Overrepen, Neerrepen, Riksingen,’s Herenelderen, Henis.Berg.

Contactpersoon:Dieu Marie-Louise:marie-louise.dieu@telenet.be
Schabotstraat 38, Riksingen            0476/62.55.31

? Ons kind wordt 7 jaar, maar zit nog maar op de derde kleuterklas ?
     In die situatie raden we jullie aan om de eerste communie een jaartje uit te stellen. De eerste communie zal voor jullie kind een fijnere ervaring zijn als het nog een jaartje wacht !

 ?   Mag broer of zus, die een jaar jonger is, ook al meedoen ?   We raden dit af ! De eerste-communie-leeftijd komt overeen met een bepaalde ontwikkelingsfase van het kind. En een kleuter is daar nog niet rijp voor ...

 

   Data

2018: Neerrepen en Overrepen 15 april; Henis en Riksingen 10 mei; 's-Herenelderen en Berg 20 mei.
vanaf 2019 één viering is op Hemelvaart. Voor 2019 is dit op 30 mei, voor 2020 21 mei

Aanmelding Eerste Communie 2019

ec clip

inschrijven voor 15 november 2017

Klik hier om je naam op te geven voor de Eerste Communie. Dan brengen we je op de hoogte van de samenkomsten.