Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

trouwen2


 Trouwen in de kerk

 Trouwen, je relatie bestendigen voor het
leven, is vandaag de dag meer dan ooit een
bewuste keuze.
Trouwen in de kerk is dan een dubbele keuze.
Er kunnen verschillende motieven meespelen:
· jullie zijn thuis gelovig opgevoed en willen
die traditie verder zetten;
· jullie willen op je trouwdag een mooie en
verzorgde plechtigheid;
· jullie willen God danken voor het wonder
van je liefde;
· jullie willen Gods zegen vragen over je
huwelijk;
· jullie ervaren dat “liefde” iets is wat je altijd
opnieuw van Elders moet krijgen om het te
kunnen schenken ...
· ...


Het is ook mogelijk dat jullie beiden op een
andere manier het geloof ervaren en beleven.
Dat is op zich geen probleem, zolang alles
gebeurt in respect voor elkaar en in respect
voor het Sacrament.
trouwen4

 ?           Wat kost een kerkelijk huwelijk ?

   Het tarief, dat door het bisdom is voorgeschreven, bedraagt 250 €. Indien dit een probleem vormt, kan daar over gesproken worden ...

 

 

 

Wat nodig is ...

... is om te beginnen natuurlijk: oprechte liefde voor elkaar!

De kerk vraagt verder dat beide partners gedoopt en gevormd zijn én zichzelf als christelijk-gelovigen erkennen.
De voorwaarde van het vormsel kan men eventueel laten vallen. Ofwel kan de partner-in-kwestie alsnog gevormd worden.
Het doopsel is wel essentieel. Maar ook hier is er niets wat belet dat het doopsel alsnog gebeurt.

Indien één van beide partners zichzelf in alle eerlijkheid als niet-gelovig of anders-gelovig ervaart, is het toch nog mogelijk om een kerkelijk huwelijk te vieren, dat dan enkel geldig is voor de gelovige partner.
De kerk vraagt van de anders-gelovige dan wel de verzekering dat de gelovige partner zijn geloof vrij kan beléven en dat de kinderen gelovig zullen worden opgevoed.

Een man of vrouw kan niet voor de tweede keer een kerkelijk huwelijk aangaan, tenzij de eerste partner overleden is  of  zijn/haar eerste huwelijk door de kerkelijke rechtbank nietig is verklaard.
Het spreekt vanzelf dat we daarmee geen oordeel willen uitspreken over mensen.
Indien een koppel zijn nieuwe relatie gelovig beleeft, kan een priester wel een zegengebed uitspreken, eventueel in het kader van een dankviering.

 

Huwelijksvoorbereiding

 

Het praktische verloop

De eerste stap is: dag en uur reserveren in de
kerk waar jullie willen trouwen. Je doet dit
best ongeveer 6 maanden vooraf.
In regel trouwen jullie in de parochiekerk van
de jongen of van het meisje: dan geven jullie
de mensen van de parochie ook de kans om in
jullie vreugde te delen.

Als jullie om één of andere reden toch in een
andere kerk willen trouwen, krijgen jullie
daarvoor de toestemming... maar dan is het
wel goed mogelijk dat je zelf een priester
moet zoeken.
In je eigen parochiekerk is het normaal je
pastoor die het huwelijk inzegent. Als jullie
met een andere priester een sterkere band
hebben, zal jullie pastoor graag een stapje
opzij zetten ...

- Jullie moeten daartoe contact opnemen zowel met de pastoor van de jongen als met die van het meisje. Je officiële domicilie is daarbij richtinggevend.
- Je begint best met een bezoek (eerst even telefonisch afspreken!) aan de pastoor van de parochie waar het huwelijk niet plaatsvindt.
Deze pastoor vult het eerste luik van het huwelijksdossier in, waarbij hij eventueel het doopsel en het vormselbewijs in een andere parochie moet opvragen.

aan de pastoor van de andere partner (en
waar het huwelijk zal plaatsvinden, tenzij

 

jullie voor een andere kerk hebben gekozen). Die verzamelt de gegevens van het doopsel en het vormsel van de tweede partner ...

“ondertrouw”: dat is een gesprek rond de inhoud van een christelijk huwelijk: eenheid, trouw, openheid voor kinderen, christelijke opvoeding van de kinderen.

 

 

Pastoor-deken Rik Palmans   012/23.14.17
Het telefoonnummer van je pastoor vind je in de telefoongids onder de rubriek “parochies”.