Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Doopsels Tongeren-West

INFOBROCHURE

DOOPSELS
Federatie Tongeren-West

Herstappe - Koninksem - Lauw - Piringen - Widooie

 

Bevat alle informatie i.v.m. doopvieringen in onze Federatie
vanaf eind 2016 - eind 2017
doop 1 

 

 In principe wordt er nog gedoopt op de eerste zondag van de maand, telkens in een andere kerk van de federatie volgens beurtrol.
Tenzij op feestdagen en enkele speciale situaties,
dan wordt het de volgende zondag. (zie schema).

Aanvragen graag 3 maanden vooraf bij pastoor Tony Hayen,
Donkelstraat 5 te 3700 Lauw 0475/62.61.34 tonyhayen@proximus.be

Bij voorkeur met het ingesloten formuliertje.

 

Aanvraag: 3 maanden vooraf
1ste maand: verzamelen van inschrijvingen
2de maand:  pastorale voorbereiding
3de maand: uitvoeren van de doop……
Inschrijven in het doopregister van de thuisparochie.

Voorbereiding:
-individueel bezoek aan huis.
-een modelboekje is beschikbaar:
Het kan zo gebruikt worden of..
Gepersonaliseerd worden in afspraak met de pastoor.
(In dit geval zorgt u zelf voor het drukwerk).

Teneinde iedereen gelijkwaardig te behandelen is een aparte doop door een vreemde priester of diaken niet langer mogelijk op andere dagen dan de vaste zondagen.
Indien het gaat om een familielid mag die wel dopen op de voorziene datum.

Schema: normaal eerste zondag van de maand met uitzondering van feestdagen en enkele speciale situaties.

Maand. Parochiekerk                            2016     2017

Januari             Koninksem                               8/01
Februari            Lauw en Herstappe                   5/02
Maart               Piringen                                   5/03                 
April                 Widooie                                   2/04                 
Mei                  Koninksem                               7/05                 
Juni                  Lauw en Herstappe                   11/06
Juli                   Piringen                                    2/07
Augustus          Widooie                                    6/08     
September       Koninksem                               3/09     
Oktober            Lauw en Herstappe                   1/10     
November        Piringen                        6/11      5/11  
December        Widooie                       4/12      3/12

 

Mogelijk alternatief:

Dopen in de weekendviering op normale uur en dag/ parochie.
Niet op feestdagen of communievieringen.
De tweede lezing valt weg.  Het doopgebeuren is 15'.
Welkom en naamgeving: aansluitend bij de welkom in de viering.
Handoplegging, dopen, zalven en lichtritus na de geloofsbelijdenis.
Aangepaste voorbede en toewijding aan Maria bij slot.

1ste , 3de  en 5de Zaterdag in Piringen om 18.30u
Alle zondagen in Lauw om 10.00u
1ste, 3de en 5de zaterdag  in Koninksem om 17.00u.

 Aanvraag                     Voorbereiding             Doop

November                    december                     januari
December                    januari                          februari
Januari                         februari                        maart
Februari                        maart                           april
Maart                           april                             mei
April                             mei                              juni
Mei                              juni                              juli
Juni                              juli                               augustus
Juli                               augustus                      september
Augustus                      september                    oktober
Oktober                        november                     december
……enz…

Voorbeeld:
U wil uw kindje laten dopen in juli, dan moet dus de aanvraag in mei gebeuren.

Er staat geen “tarief” op de doopviering, zoals bij een mis, huwelijk enz..
Een vrije gift is altijd welkom.

.

3 maanden vooraf a.u.b.


Datum aanvraag
3 maanden voor de doop

 

Datum pastoraal bezoek
Wordt nog afgesproken

 

Datum doop
Wordt bevestigd door pastoor.

Zondag                     Kerk

Uur doop

Gezamenlijke doop 14.00u

 

Doop tijdens weekendviering:
Kerk en datum opgeven a.u.b.

 

Familienaam kindje: ………………………………………………………….

Voornamen van het kindje: ………………………………………………….

Geboorte datum: ……………………………………………………………..

Plaats van geboorte: …………………………………………………………

Naam en voornaam vader: ………………………………………………….

Geboortedatum en plaats vader: …………………………………………...

Naam en voornaam moeder: ……………………………………………….

Geboortedatum en - plaats moeder:……………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

 

Telefoon: ………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………

Eventueel huwelijk ouders:   wet                kerk

Plaats en datum huwelijk: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------

Andere kinderen en leeftijd: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Meter: …………………………………………………………………………

Geboortedatum meter: ……………………………………………………..

Peter: …………………………………………………………………………..

Geboortedatum peter: ……………………………………………………….

Meter en peter zijn in principe zelf gedoopt en ouder dan 16 jaar.
2 meters of 2 peters mogen ook.
Als een van de twee ouder is dan 16 kan een jongere vanaf 12 jaar ook meter of peter zijn.
Indien gehuwd: vergeet niet uw trouwboekje mee te brengen.
Vragen:

Datum en handtekening beide ouders:

……………………………………………………………………………….

 

In de maand voor de doop wordt het pastoraal bezoek gehouden.

Volledig ingevuld 3 maanden vooraf bezorgen bij pastoor:

Donkelstraat 5
B3700  Tongeren ( Lauw)
tonyhayen@proximus.be
0475/62.61.34.


De pastoor neemt daarvoor met u contact.