Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Dekenale kinderwerking

clip 1 kindclip2 kind        KLEUTER-
CATECHESE                     

 

VOOR DE KINDEREN VAN DE LAATSTE KLEUTERKLAS OP DE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND 14u00 – 15u00
-----------------------------

 Jezus roept de kinderen
Jezus roept Zacheüs uit de boom
Jezus roept de blinde Bartimeüs
Jezus vertelt over de verloren zoon
 Jezus roept de vissers
 Jezus en zijn moeder Maria
 Sint Franciscus, de grote dierenvriend
 Jezus wordt geboren

VOOR DE KINDEREN VAN DE LAATSTE KLEUTERKLAS OP WOENSDAG EENS PER MAAND
14u00 – 15u00

Kleuters: ze kennen nog niet de zorgen van het leven. Ze zijn spontaan en écht. Kleuters zijn heel leergierig. Ze proberen hun opvoeders na te doen ...
Misschien vraag jij je af hoe jij je kleuter kan binnenleiden in het geloof. Je brandt al eens een kaarsje in de kerk of je geeft een kruisje of je kijkt naar de prenten in een kinderbijbel… of er is kleuter-catechese vanaf 5 jaar (laatste kleuterklas) van maart tot juni en van september tot december. Voorlopig in het parochiecentrum aan de basiliek.  Meer inlichtingen bij Marleen 0474/81 18 43 driessenmarleen@hotmail.com

 

kobe             CLUB VAN  
            KOBE  
VOOR DE KINDEREN VANAF 6 JAAR OP ZATERDAG 15u00+aansluitend mis
  Parochiezaal St.-Jozef, Radiostraat 16
+ Kerk St.-Jozef (H. Rita) Tongeren         
---------------------------

19 september 2015 – De eersten zullen de laatsten zijn….

17 oktober 2015 – De beker die ik drink…
21 november 2015 – Ik ben Koning!
24 december 2015 –Samen kerstmis vieren.
Voor 2016 nog even op de onderwerpen maar de data staan al vast.
16 januari 2016 -  ….
10 februari 2016 – Aswoensdag in de kerk/ oude palmtakken meebrengen.
20 februari 2016 – ….
19 maart 2016 -  ….
16 april 2016 - ….
21 mei 2016 - ….
18 juni 2016 - …

VOOR DE KINDEREN VANAF 6 JAAR OP ZATERDAG 15u00+aansluitend mis

Bij de voorbereiding van de Eerste Communie hebben de kinderen ontdekt dat Jezus hun vriend wil zijn. En willen ze Jezus nog beter leren kennen. Maandelijkse samenkomst in  parochiezaal St. Jozef Radiostraat 16.
De kinderen gaan op weg met de familie van Ben en hun vrienden, de Eerste Christenen. Zij beleven allerlei avonturen met als rode draad: de verhalen over Jezus en de weerstand van de Romeinse soldaten. Moderne media (o.a. DVD…) worden gebruikt om de verhalen te vertellen, te verwerken al spelenderwijs. Daarna samen naar de mis want samen vieren en zingen is echt ‘top’. De ouders worden uitgenodigd om mee te komen naar de mis om 17 uur in de kerk van St. Jozef (bij de H. Rita).
Begeleiding: Ellen en Rita  0498/12 26 30

verbraekenellen@gmail.com

8F3E699JEZUS 4 U

VOOR DE KINDEREN VANAF 6 JAAR OP WOENSDAG 15u30 – 17u00
Kerk St.-Gillis
Hasseltsesteenweg 190 Tongeren
-----------------------------
9 september 2015 – In het begin was niets… of alleen de glimlach van God.
7 oktober 2015 – De woestijn in met Abraham
18 november 2015 – De goede vijand of de barmhartige Samaritaan.
9 december 2015 - Advent, wachten op het Jezuskind.
6 januari 2016 – Driekoningen, Driekoningen al met ene ster…
10 februari 2016 – Aswoensdag eigen kerk / oude palmtakken meebrengen.
16 maart 2016 – Maria in ons midden +
als afsluiting samen zingen met de ouders.

20 april 2016 – De Goede Herder in ons midden.
18 mei 2016 – Het vuur van Pinksteren.

VOOR DE KINDEREN VANAF 6 JAAR OP WOENSDAG 15u30 – 17u00
Aanbod voor kinderen die na de Eerste Communie die Jezus beter willen leren kennen.  Maandelijkse samenkomst in de kerk van St.Gillis, Hasseltsesteenweg 190.
De wonderverhalen van Jezus, de parabels, de oude verhalen…  worden verteld op de bijzondere wijze van Godly Play met eenvoudig materiaal.  De kinderen kruipen helemaal in het verhaal daarna verwerken zij het verhaal op een door hun zelf gekozen manier: het verhaal naspelen, tekenen, schilderen, lezen,  dromen, knutselen, luisteren…… Afronden gebeurt samen in de kring met het feestmoment en een lied.
Godly Play is een wijze van vertellen die het kind de ruimte geeft voor eigen inbreng en eigen ontplooiing. 

Begeleiding: Marie-Louise, Marleen en Viviane 0474/47 13 96
www.dekenaattongeren.be