Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Dekenale kinderwerking

clip 1 kindclip2 kind        KLEUTERCATECHESE                     

 

VOOR DE KINDEREN VAN DE LAATSTE KLEUTERKLAS OP DE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND 14u00 – 15u00
-----------------------------

 Jezus roept de kinderen
Jezus roept Zacheüs uit de boom
Jezus roept de blinde Bartimeüs
Jezus vertelt over de verloren zoon
 Jezus roept de vissers
 Jezus en zijn moeder Maria
 Sint Franciscus, de grote dierenvriend
 Jezus wordt geboren

VOOR DE KINDEREN VAN DE LAATSTE KLEUTERKLAS OP WOENSDAG EENS PER MAAND
14u00 – 15u00

Kleuters: ze kennen nog niet de zorgen van het leven. Ze zijn spontaan en écht. Kleuters zijn heel leergierig. Ze proberen hun opvoeders na te doen ...
Misschien vraag jij je af hoe jij je kleuter kan binnenleiden in het geloof. Je brandt al eens een kaarsje in de kerk of je geeft een kruisje of je kijkt naar de prenten in een kinderbijbel… of er is kleuter-catechese vanaf 5 jaar (laatste kleuterklas) van maart tot juni en van september tot december. Voorlopig in het parochiecentrum aan de basiliek.  Meer inlichtingen bij Marleen 0474/81 18 43 driessenmarleen@hotmail.com


Kleutercatechese-momenten 2017
25 oktober – Vergeet mij niet
29 november – Grote vis
20 december – Het Licht in het donker

 

8F3E699JEZUS 4 U - bijbeltje spelen

jezus4you

VOOR DE KINDEREN VANAF 6 JAAR OP WOENSDAG 15u30 – 16u30
Kerk St.-Gillis
Hasseltsesteenweg 190 Tongeren
-----------------------------
Woensdag 25 oktober 2017: de grote vis, het verhaal van Jona.
Woensdag 29 november 2017: Advent, op weg naar Kerstmis
Woensdag 17 januari 2018: de cirkel van de eucharistie
Woensdag 28 februari 2018: de blinde man Bartimeüs
Woensdag 28 maart 2018: op weg naar Pasen
Woensdag 25 april 2018: parabel ‘De kostbare Parel’
Woensdag 6 juni 2018: wie zit er in de boom? Zacheüs


Aanbod voor kinderen die na de Eerste Communie die Jezus beter willen leren kennen.  Maandelijkse samenkomst in de kerk van St.Gillis, Hasseltsesteenweg 190.
De wonderverhalen van Jezus, de parabels, de oude verhalen…  worden verteld op de bijzondere wijze van Godly Play met eenvoudig materiaal.  De kinderen kruipen helemaal in het verhaal daarna verwerken zij het verhaal op een door hun zelf gekozen manier: het verhaal naspelen, tekenen, schilderen, lezen,  dromen, knutselen, luisteren…… Afronden gebeurt samen in de kring met het feestmoment en een lied.
Godly Play is een wijze van vertellen die het kind de ruimte geeft voor eigen inbreng en eigen ontplooiing. 

Wil je meer inlichtingen? Bel of mail!
Marie-Louise Dieu, parochieassistente    0476/62 55 31     marie-louise.dieu@telenet.be
Marleen Driessen, parochieassistente     0474/81 18 43   driessenmarleen@hotmail.com
Viviane Vossen, parochieassistente    0474/47 13 96     viviane.vossen@telenet.be