Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Doopsel in de federatie Tongeren-Centrum

doopsel 

Proficiat !

Als je dit leest, is het waarschijnlijk
omdat jullie een kindje hebben gekregen.
Of zijn jullie nog “in blijde verwachting” ?
Of ben je oma of opa geworden ? ...

Hoe dan ook ... onze parochie wenst je proficiat.
Veel geluk met jullie kind of kleinkind !

Bovendien - als je dit leest - stel je
je blijkbaar vragen omtrent het doopsel van je
kind. Misschien twijfelen jullie nog of je je kind al
dan niet zal laten dopen ? Of misschien weet je
niet goed hoe dat praktisch in zijn werk gaat ?
Of ... ?

Deze tekst probeert een antwoord te geven op de
meest voorkomende vragen. En het geeft je een
aantal adressen en telefoonnummers die jullie
verder op weg kunnen helpen ...

In ieder geval: onze geloofsgemeenschap wil graag samen met jullie en je kind op weg gaan in geloof ...

Waarom je kind laten dopen ?

Vroeger werden zo goed als alle kinderen gedoopt, bijna automatisch. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Het doopsel wordt meer en meer een bewuste keuze van de ouders.

Ouders kunnen deze keuze maken om uiteenlopende redenen:
·  ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie verder zetten;
·  ze ervaren de geboorte als een wonder en willen “dankjewel” zeggen;
·  ze geloven dat de christelijke waarden een mensenleven mooier maken;
·  Jezus, God,... hebben een belangrijke plaats in hun leven;
·  ze voelen zich thuis in de parochie;
·  ...

Kunnen jullie je in één of enkele van deze redenen vinden ? Of hebben jullie nog een andere motivatie?  .....

We respecteren jullie in je eigen wijze van geloven. Maar ook willen we jullie iets laten proeven van de schat, die de kerk in onze handen legt. In alle vrijheid ! ...

 

?  Wat kost een doopsel ?
    Niets ! Voor wie het echt niet laten kan, staat er een offerschaal...

Een doopsel aanvragen

Om je kindje te laten dopen, kunnen jullie contact opnemen

Om je kindje te laten dopen, kunnen jullie contact opnemen

Voor O.L.Vrouw Geboorte (basiliek) en St.-Gillis: diaken Paul Gielen 0479/54.22.81.
Voor St.-Jan: diaken Jean Rouffa 012/23.67.90;
Voor St.-Jozef: E.H. Emmanuel 0494/64.69.84;
Voor St.-Maternus en St.-Lutgart: E.H. Tony Hayen 0475/62.61.34.
Met hen kunnen jullie de datum voor het doopsel afspreken. En zij proberen een antwoord te geven op al jullie vragen.

En zij proberen een antwoord te geven op al jullie vragen.

Enkele FAQ

?  Een meter en peter ? Twee meters ? Of ... ?

doopsel 2
    Voor de kerk volstaat één meter of peter, die zelf gedoopt én gevormd is en die een tochtgenoot wil
    zijn voor uw kind, ook in het gelovig mens-worden ...
 ?  We zijn niet getrouwd voor de kerk ? ...
 ?  We zijn uit-de-echt-gescheiden ? ...
     Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan te vragen ! Ieder kind kan gedoopt worden, als de ouders met hem/haar gelovig op weg willen gaan ...


 Parochiale doopviering

In onze federatie kiezen we voor “parochiale
 doopvieringen”. Dat wil zeggen dat er in één
 viering meerdere kindjes samen worden gedoopt.
 Dat lijkt op het eerste zicht misschien wat vreemd,
 maar we mogen echt zeggen dat de meeste ouders
 achteraf tevreden zijn omwille van de mooie
 viering.
 Deze doopviering vindt in de parochies plaats op


Basiliek        1ste zondag van de maand
St.-Jozef       2de zondag van de maand
St.-Lutgart    3de zondag van de even maanden
St.-Gillis       3de zondag van de even maanden
St.-Maternus 4de zondag  van de oneven maanden
St.-Jan           laatste zondag van de maand

 Omwille van een feestdag of een bijzondere
gelegenheid kan dat ooit een zondag verschuiven,
maar dat hoor je dan wel bij de doopsel-aanvraag.

 Op het einde van de doopviering wordt voor elk
kindje een aandenken met zijn/haar naam achteraan
in de kerk op een bord aangebracht. Zo delen de
andere mensen van de parochie in jullie blijdschap!

Doopselvoorbereiding

In parochie O.L.Vrouw Geboorte (basiliek) worden op de laatste maandagavond van de maand, de ouders van de doopkindjes uitgenodigd in het parochiecentrum O.-L.-Vrouw, Stadhuisplein 8 (tegenover het noordportaal van de basiliek).
Onder begeleiding van Diaken Paul maken jullie dan kennis met de andere ouders.
Er is een losse babbel over doopsel en geloof.
doop priester kindJullie nemen samen de doopselviering door en maken de nodige afspraken.

Feest van de nieuw-gedoopte kindjes
De weekendviering vóór of na het feest van “de Opdracht van de Heer” (2 februari) vieren we in parochie O.LVrouw Geboorte, St.-Jan, St.-Lutgart en St.-Jozef de kindjes, die in het voorbije
jaar gedoopt zijn.
De ouders worden persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn met hun kindje in die euchari-
stieviering of gebedsviering. We dragen de kindjes op aan de bescherming van Maria.
Er zit meestal veel “leven” in deze viering.
Daarom trekken we ze ook niet te lang.
Na de viering is er nog tijd voor een gezellige babbel (met een drankje)… en plaats voor het terugzien van de families die samen met jullie
het doopsel hebben gevierd !
In parochie St.-Gillis vieren we de kindjes tijdens de noveen op de laatste zondag van augustus.