Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

Eerste Communie A 2015

 

 

 

Eerste Communie2015 

2016-2017

In de woonparochie!

“Eerste Communie” is een sacrament en wordt gevierd in de parochie waar men woont: de thuisparochie, dus in eigen parochiekring. Dit is belangrijk omdat het kind en de ouders in de toekomst regelmatig de weekendvieringen bijwonen als voorbereiding. Daarbij kan iedereen beter worden opgevangen en de kinderen beter worden betrokken bij de vieringen wanneer de groep kleiner is.
Zo leert ook iedereen de eigen parochiekerk van binnen kennen en is dit niet langer een vreemd gebouw.
Tijdens de Eerste Communieviering betrekken de catechisten alle kinderen! Het is hun viering!

Voorbereiding op de Eerste Communie 

In de eerste plaats: thuis !

Het grootste gedeelte van de voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt nu thuis. Als ouders worden jullie uitgenodigd om jullie kind binnen te leiden in de wereld van de eucharistie. Jullie krijgen hiervoor het nodige materiaal (map + CD) als hulpmiddel. De methode is heel eenvoudig en elke stap is duidelijk uitgelegd. In het boek toont Kobe de weg van Jezus. Op de CD staan de Eerste Communieliedjes, het kruisteken maken, het Weesgegroet en het Onze Vader.
Waarom zijn het de ouders die de voorbereiding doen?
Zoals alle levensbelangrijke dingen, mag ook het geloof in de eerste plaats door de ouders worden aangereikt...

De parochie ondersteunt

Er zijn het startmoment, de ouderavond, de voorbereidende vieringen, de spelnamiddag,
de repetities….
Op de ouderavond, worden de verschillende stappen van de voorbereiding samen  doorgenomen en kunnen de ouders ook vragen stellen en hun zoeken delen.
In elke parochie zijn enkele voorbereidende vieringen om de kinderen en hun ouders thuis te laten komen in de parochiekerk en in de eucharistie.
De laatste weken vóór de Eerste Communie zijn er enkele repetities. Deze vallen buiten de schooluren.

De school moedigt aan

Eerste Communie is feest in de parochie en is geen schoolfeest. In alles wat concreet de Eerste Communievoorbereiding betreft, heeft de school dus geen eigenlijke taak meer. Toch blijft de ondersteuning vanuit de school belangrijk. Zo zullen de leerkrachten in het kader van de godsdienstlessen catechese geven over de eucharistie. De leerkrachten oefenen misschien ook enkele liederen, die her en der in de communievieringen worden gebruikt.
We zijn de leerkrachten van het eerste leerjaar
en de leerkrachten godsdienst dankbaar voor hun inzet en motivering van de kinderen.
Kinderen kunnen dus voor de Eerste
Communie probleemloos aansluiten in hun thuisparochie.

Contactpersonen

Federatie Tongeren-Centrum (St.-Gillis, St.-Jan, St.-Maternus, St.-Jozef, St.-Lutgart, O.L.V. Geboorte) Parochieassistente Viviane Vossen
0474/47 13 96, viviane.vossen@telenet.be
inschrijfformulier onderaan !!!

Catechese voor de ouders

De parochie biedt hulp aan. Soms staan ouders voor een moeilijke opgave om hun kind voor te bereiden op de Eerste Communie. Daarom willen we vanuit de parochie hulp bieden door aan de ouders zelf catechese te geven en samen naar de vieringen te gaan. Deze catechese is voor heel het gezin. Over het verloop worden jullie nog verder geïnformeerd op de ouderavond.

Een jaar jonger of ouder

? Ons kind wordt 7 jaar, maar zit nog maar op de derde kleuterklas ?
     In die situatie raden we jullie aan om de eerste communie een jaartje uit te stellen. De eerste communie zal voor jullie kind een fijnere ervaring zijn als het nog een jaartje wacht !

?   Mag broer of zus, die een jaar jonger is, ook al
    meedoen ?
   We raden dit af ! De eerste communieleeftijd komt
   overeen met een bepaalde ontwikkelingsfase van het
   kind. En een kleuter is daar nog niet rijp voor ...

DATA EERSTE COMMUNIES 2016 - FEDERATIE TONGEREN - CENTRUM

(St.-Maternus, St.-Jozef, St.-Jan, St.-Gillis, St.-Lutgart, Onze-Lieve-Vrouw Geboorte)

In 2016 vieren kinderen Eerste Communie op

Beloken Pasen
Zondag 3 april

Basiliek

10.00 uur

3de Paaszondag
Zondag 10 april

Sint-Gillis en Sint-Jozef
samen in kerk Sint-Jozef

10.00 uur

4de Paaszondag
Zondag 17 april

Sint-Maternus

10.00 uur

6de Paaszondag
Zondag 1 mei

Sint-Jan

10.00 uur

O.L.H.- Hemelvaart
Donderdag 5 mei

Sint-Lutgart

10.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding Eerste Communie 2017

aanmelding eerste communie

Klik hier om je naam op te geven voor de Eerste Communie. Dan brengen we je op de hoogte van de samenkomsten.