Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

EC Benedictus

Woon je niet in de pastorale eenheid Sint-Benedictus of ken je je pastorale eenheid of parochie nog niet, klik dan hier.

ec


 Eerste Communie in de P.E. Sint-Benedictus

In de woonparochie of woon-geloofskern !

Wellicht doet je kind dit of volgend jaar de eerste communie . Daarom informeren we jullie graag over dit gebeuren.
Eerste communie is een initiatiesacrament en moet goed voorbereid worden.
Voor de eerste communie kiezen ouders en kinderen ervoor om op weg te gaan in het geloof. Let wel, wie de keuze maakt weet dat er ook een engagement aan verbonden is van iedere betrokkene…ook van de ouders !

Daar deze momenten belangrijke schakels zijn in de geloofsweg is het ook uiterst belangrijk om dit mooie gebeuren te vieren in de pastorale eenheid en geloofskern of parochie waar het kind woont en NIET ergens anders. Voor de eerste communie is er respectievelijk  één gezamenlijke viering in de pastorale eenheid. De catechese voor de 7-jarigen is eveneens voor de pastorale eenheid. Het is dus zeker geen schoolgebeuren met de vriendjes van de klas.

Wie aanwezig wil zijn op de info-avond vragen wij het aanmeldstrookje te bezorgen bij de verantwoordelijke van de pastorale eenheid tegen

                                    uiterlijk 30 juni 2019

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2021. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.

Wat is de eerste communie ?

Eerste communie is de 2de stap in de gelovige weg. Het is het ogenblik waarbij het kind voor het eerst helemaal mag deelnemen aan de eucharistie.
Het ontvangt voor het eerst het Lichaam van Christus.
De eerste H. Communie is niet het begin van een Christelijk leven. Het hoort ingebed te zijn in een Christelijk gezins- en gebedsleven, anders is het niet meer dan een feest zonder inhoud. In onze streken is de viering van de eerste H. Communie vaak een eigen leven gaan leiden, los van een Christelijk leven.
In onze parochies of geloofskernen worden de kinderen buitenschools voorbereid om kinderen en ouders duidelijk te maken dat de eerste H. Communie een sacrament is. Dat het iets is wat van de Kerk is, en niet zomaar een onderdeel van het schoolgebeuren. Je kind de eerste H. Communie laten doen, veronderstelt een keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bij horen, d.w.z,: de samenkomsten zijn bindend.

Veel gestelde vragen

? Ons kind wordt 7 jaar, maar zit nog maar op de derde kleuterklas ?
     In die situatie raden we jullie aan om de eerste communie een jaartje uit te stellen. De eerste communie zal voor jullie kind een fijnere ervaring zijn als het nog een jaartje wacht !

 ?   Mag broer of zus, die een jaar jonger is, ook al meedoen ?   We raden dit af ! De eerste-communie-leeftijd komt overeen met een bepaalde ontwikkelingsfase van het kind. En een kleuter is daar nog niet rijp voor ...

Ouderavond

De datum ontvang je na inschrijving

Eerste Communie: De grote dag

Hemelvaart Donderdag 30 mei 2019

Aanmelden ouderavond voor de Eerste Communie

schrijf inschrijf in 2

Om je online aan te melden voor info-avond voor de Eerste Communie: KLIK HIER

Opgelet: Op deze info-avond schrijft u, nadat u weet wat dit engagement inhoudt, ook definitief in !

Wie op de uiterste aanmelddatum van 30 juni 2019 zijn/haar kind niet kon inschrijven wordt vriendelijk verzocht dringend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de Pastorale Eenheid. Na de start van de eerste bijeenkomst kan er niet meer worden ingeschreven voor het lopende catechesejaar 2019-2020, maar wordt de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor het volgende catechesejaar 2020-2021

De Eerste Communie: contactadres.

Pastorale eenheid Sint-Benedictus:parochies of geloofskernen Lauw, Koninksem, Piringen, Widooie en Herstappe

Contactpersoon: DriessenMarleen                0474/81.18.43

Contactformulier Parochie-assistente Marleen Driessen (niet voor inschrijvingen !!!, dit gebeurt via de link hierboven)