Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

vormsel bendictus

Woon je niet in de pastorale eenheid Sint-Benedictus of ken je je pastorale eenheid of parochie nog niet, klik dan hier.

 vormsel

Vormsel = je engageren binnen je eigen pastorale eenheid of geloofskern (parochie)

Wellicht ontvangt je kind dit schooljaar het sacrament van het vormsel. Daarom informeren we jullie graag over dit gebeuren.

Het Vormsel is het 3de initiatiesacrament en moet dus goed voorbereid worden.
Voor vormsel kiezen ouders en kinderen ervoor om op weg te gaan in het geloof. Let wel, wie de keuze maakt weet dat er ook een engagement aan verbonden is van iedere betrokkene…ook van de ouders !

Daar dit sacrament een belangrijke schakel in de geloofsweg is is het uiterst belangrijk om dit mooie gebeuren te vieren in de pastorale eenheid waar het kind woont en NIET ergens anders.
Het is dus zeker geen schoolgebeuren met de vriendjes van de klas.

Wie aanwezig wil zijn op de info-avond vragen wij het aanmelding te bezorgen bij de verantwoordelijke van de pastorale eenheid waar jullie wonen tegen. Wie geen aanmelding deed kan ook niet aanwezig zijn op de info-dag en daar dan ook niet definitief inschrijven.

         uiterlijk 30 juni 2019
voor de Pastorale Eenheid Sint-Benedictus

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2021. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.

.

.Wat is het Vormsel

Het vormsel is het sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

Nu zal je denken;  wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Je kind het Vormsel laten ontvangen, veronderstelt een vrije keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bij horen. Daarom zijn de samenkomsten en de vieringen bindend.


Jongerencatechese:
wat houdt het in ?

Waag de sprong om te geloven;
     we gaan samen op weg!

                        Jij bent welcome

Ouderavond na inschrijving

Aanmelden info-avond Heilig Vormsel 2020 voor 30 juni 2019

schrijf inschrijf in 2

Om je online aan te melden voor de info-avond over het Heilig Vormsel: KLIK HIER

Opgelet: Op deze info-avond schrijft u in, nadat u weet wat dit engagement inhoudt, ook definitief in !

Wie op de uiterste aanmelddatum van 30 juni 2019 zijn/haar kind niet kon inschrijven wordt vriendelijk verzocht dringend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de pastorale eenheid. Na de start van de eerste bijeenkomst kan er niet meer worden ingeschreven voor het lopende catechesejaar 2019-2020, maar wordt de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor het volgende catechesejaar 2020-2021

De vormselcatechese: contactadressen.

Pastorale eenheid Sint-Benedictus:hiertoe behoren de geloofskernen (parochies) Lauw, Koninksem, Piringen, Widooie en Herstappe

Contactpersoon: DriessenMarleen                0474/81.18.43

Contactformulier Parochie-assistente Marleen Driessen (niet voor inschrijvingen !!!, dit gebeurt hierboven)

De vormselcatechese: Praktische afspraken

Het vormsel gaat door op:

Pastorale eenheid Sint-Benedictus: Zondag na Pasen 28 april 2019

De datum voor 2020 wordt pas meegedeeld na het oudercontact