Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop benedictus

Samana

samana
Lauw:
Donderdag 18 oktober 2018: Uitstap
Zondag 21 oktober 2018: Pannenkoekenfeest.
Donderdag 13 december 2018: Kerstfeest

aanpassing vieringen voor 2019

Een aanpassing van een aantal vieringen in onze parochies vanaf 1 januari 2019 dringt zich op. Wij zijn nog maar met 3 priesters voor 24 parochies, de schoolvieringen, de rusthuizen enz…En dan zijn er nog uitvaarten, huwelijken en dopen…
In de nabije toekomst zullen er dat slechts 2 worden!
2018 werken we in ieder geval af zoals voorzien. Tenzij onvoorziene omstandigheden.

Een voorstel wordt voorbereid door de pastoor voor 2019 en zal op het Team van de Pastorale Eenheid besproken worden tijdens de eerste werkvergadering van 11 oktober.
Tegen dan weten we ook wat er voor pastoor Tony nog bij komt in andere pastorale eenheden.
Zodat we iedereen tijdig kunnen verwittigen en de nodige documenten aanpassen.

Voor Lauw hebben we per 1 september de vrijdagmorgen viering reeds geschrapt ( zie Lauw). Daar is trouwens iedere zondag een viering.
Deze zal trouwens, zoals voorzien in het pastoraalplan van de pastorale eenheden een belangrijker plaats innemen in het geheel, zeker voor catechese en feestdagen!

Ter vergelijking:
In de Pastorale Eenheid “St- Jacobus” ( voorheen: Noord) zal iedere parochie in beurtrol slechts eens per maand op woensdagavond een viering hebben en iedere zaterdagavond de centrale viering in Riksingen. Dan gaan wij er nog goed vanaf komen… .
Wij brengen u tijdig op de hoogte!

We stellen met vreugde vast dat een aantal van onze parochianen wanneer er bij hen geen viering is de weg ook vinden naar bij voorvoorbeeld St.-Maternus op de 2de en 4de zaterdag.
Het zou ook mooi zijn als men af en toe ook deel zou nemen aan de zondagsviering van de Pastorale Eenheid om 10.00u in Lauw. Dat is dé scharnierviering voor de pastoraal in onze Pastorale Eenheid.
(T.H.)

LAUW

WEEKVIERING OP VRIJDAG
Op vrijdag om 09.00u zal er vanaf 1 september géén weekviering meer zijn in Lauw.
Tenzij iemand op een bepaalde vrijdag om 09.00u (vooraf) een misintentie aanvraagt.
Dan willen we dat wel doen als het past in de agenda.
Het heeft weinig zin om voor koster en pastoor alleen een mis te doen.
In de winter komen daar ook nog eens verwarmings- en electriciteitskosten bij.
Dat kunnen we in deze tijd niet langer verantwoorden.
De pastoor heeft bovendien iedere vrijdagavond om 18.00u een mis in St.-Lutgart
en de meeste schoolvieringen waar hij bij betrokken is – op verschillende plaatsen –
hebben ook plaats op vrijdag om 09.00u.
De pastoor heeft iedere week tussen de 15 en 20 vieringen.
Zodat hij ruimschoots aan zijn verplichtingen voldoet. Wij rekenen op uw begrip.

ouderavond vormsel 2019 op woensdag 26 september

Wat gaat de tijd toch snel. De vakantie en het super mooie weer zijn weer verleden tijd.
De drukte van een nieuw schooljaar en zijn nieuwe ervaringen is weer een feit.
Voor de jongens en meisjes die het 6de leerjaar begonnen zijn komt er nog de keuze bij of ze dit schooljaar het Heilig Vormsel willen ontvangen of niet.
In mei hebben deze jongeren reeds een info-folder met aanmeldstrookje in de brievenbus ontvangen.
Er zijn voor gans de pastorale eenheid St-Benedictus 16  jongeren aangemeld door de ouders die hun kind dit mooie sacrament willen laten beleven.
Op 13 oktober, na de engagementsviering, waarin ook de ouders een centrale plaats zullen innemen, beginnen de voorbereidingen van deze kandidaat vormelingen.
Het wordt een boeiende leerweg in het voetspoor van Jezus, een weg in het geloof, en dit onder begeleiding van fijne catechisten uit onze verschillende geloofskernen.

Maar eerst zullen de ouders, die een uitnodiging hebben ontvangen,  alle nodige informatie krijgen op woensdag 26 september om 19.30u in de kerk van St-Maternus.
Wij wensen de vele jongens en meisjes nu reeds een toffe, speelse en vooral leerrijke voorbereiding naar de grote dag. En we hopen, dat zij mogen groeien tot fijne mensen en enthousiaste christenen.

startdag vormelingen

archieffoto

Op zaterdag 13 oktober zullen 55 kandidaat vormelingen van de pastorale eenheden OLV en St-Benedictus hopelijk vol enthousiasme beginnen aan de weg van de catechese, de weg naar het Vormsel.
Om 9.30u komen ze samen in de kerk van St-Maternus met de catechisten om een dag vol verrassingen en ontdekkingen te beleven. Ze krijgen de gelegenheid om kennis te maken met elkaar, met de catechisten en natuurlijk, misschien met enige aarzeling, met het geloof.
Dit alles steken we in een jasje van zoeken, spel en inspanning, maar, ook van rust en bezinning.
Na een gezamenlijke start wordt de groep ingedeeld in twee, waarbij één groep op ontdekkende zoektocht naar het Teseum zal gaan.
De andere groep krijgt een getuigenis van meester Ronald over het jaarthema
“Hij stapt met je mee. Luister”.
Ronald is een boeiende verteller! De jongeren zullen letterlijk aan zijn lippen hangen.
En hopelijk zullen er ook vele vragen gesteld worden, want hun nieuwsgierigheid zal die dag zeker aangewakkerd worden.
In de namiddag wisselen de groepen gewoon zodat iedereen dezelfde ervaring kan opdoen. 

Nadat ze zich volledig hebben kunnen uitleven, wordt er natuurlijk ook aan  de innerlijke mens gedacht.
Na een lekkere verrassing, zal de groep plaats nemen in de kerk om er “SAMEN” eucharistie te vieren om 17.00u. EN DE OUDERS ZIJN DAAR DAN OOK VERWACHT.
Hopelijk wordt het een mooie en intense viering waarin de jongeren hun engagement gaan uitspreken en waarin de catechisten op weg worden gezonden.
Natuurlijk wordt deze viering muzikaal opgeluisterd door ons jongerenkoortje “Het Basikliekje”. Een jong volkje dat weet hoe je de kerk mee op handen  krijgt voor het zingen. Alvast bedankt aan ons koortje om weer een jaar met ons op stap te gaan. En natuurlijk nu reeds, proficiat aan de jongeren en hun ouders die hebben aangemeld. 
Alvast een boeiende zoektocht in het geloof gewenst.
Tegen 18.00u eindigt de dag!

uren missen en gebedsdiensten

uren benedictus

Meer info over uw kerken

parochies Benedictus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten Benedictus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: