Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop jacobus

 

Bijzondere vieringen in 2019

Vormselviering op zondag 12 mei 2019.

Eerste Communie op donderdag 30 mei 2019.

Telkens één viering voor de 6 parochies te Riksingen

Doopsels binnen de federatie

Het doopsel vindt altijd plaats in één van de zes parochiekerken op de tweede zondag van de maand om 14.00 uur. Aanvragen bij diaken Paul Gielen. Paul.gielen4@telenet.be   0479/542281

missen vanaf september

We kunnen u meedelen dat na overleg met de pastoresploeg afgesproken is dat vanaf september 2018 er elke zaterdag om 17 uur een eucharistieviering zal zijn in de kerk van Riksingen. (zodat dezelfde priester om 18.30 een eucharistieviering kan voorgaan in een andere pastorale eenheid)
Om de beurt zal vanaf september 2018 elke woensdag om 18.00 uur een eucharistieviering zijn in een parochiekerk van de pastorale eenheid Sint-Jacobus. De 1ste woensdag in ’s-Herenelderen, 2de woensdag in Neerrepen/Overrepen, 3de woensdag in Berg, 4de woensdag in Henis.
Doopsels, Huwelijken en uitvaarten gaan nog altijd door in de verschillende parochiekerken. Misintenties, stichtingen kunnen ook op woensdagen in de week of op zaterdag in de kerk van Riksingen.

Nieuwe groep vormelingen

Op zondag 14 oktober gaan de vormelingen van onze pastorale eenheid Sint-Jacobus Tongeren (Overrepen, Neerrepen, Riksingen, Henis, Berg en ’s Herenelderen) van start met de voorbereiding. In de kerk van Riksingen verwachten de vier catechisten (Marie-Louise, Linda, Erik en Ine) zowel ouders als vormelingen om 10 u. Ook de andere kinderen van het gezin zijn welkom om het startschot te geven

Zaterdag of zondag?
De herschikking van de weekendmissen in het dekenaat Tongeren betekent dat de traditionele samenkomsten op zondagvoormiddag nu niet meer kunnen aansluiten op een eucharistieviering, want die zullen voortaan voor Tongeren-Noord plaats vinden op zaterdag om 17 u.
Jongeren uit Overrepen, Neerrepen, Riksingen, Henis, Berg en ’s Herenelderen kunnen zich inschrijven voor het vormsel bij Marie-Louise Dieu, marie-louise.dieu@telenet.be vóór 5 september.
Andere data van de vormselvoorbereidingen worden meegegeven op de startdag.
Alvast dit: vormselviering zondag 12 mei 2019, 9 u.

Bezichtiging kerk van 's Herenelderen

Op zondag 23 september is het ‘de dag van het park’. Dit jaar in het park van de familie de Renesse vanaf 13.00 uur. Er zijn velerlei activiteiten rond het kasteel. De vrijwilligers van de plaatselijke verenigingen voorzien een hapje en drankje. Ook zijn er begeleide natuurwandelingen en de kerk is met gids te bezichtigen. Het is een mooi kerkje met een rijke geschiedenis.
In mei 2017 was deze kerk terug open na een grondige binnen restauratie.  Het beschermde laat-gotisch Sint-Stefanuskerkje is opgetrokken in witte steen. Op het hoogaltaar prijkt een prachtig verguld retabel met 94 beeldjes. Het leven van Jezus wordt er uitgebeeld. Het vertoont enige gelijkenis met het retabel van de O.L.V. basiliek van Tongeren, maar dit retabel in nog volledig, met 2 sluitpanelen. Op de muren van de middenbeuk zijn bustes van profeten. Op de oude glasramen in het koor is het leven van Maria afgebeeld.
Er zijn ook prachtige grafstenen van de adellijke kasteelbewoners.

Samana Riksingen-Henis-Vrijhern

Op maandag 15 oktober om 14.00 uur is er in zaal Meir te Henis een eucharistieviering met ziekenzalving en achteraf een samenzijn met koffie en gebak. De Bijdrage hiervoor is 6 euro
Deze samenkomst wordt opengesteld voor allen die graag naar de eucharistieviering met ziekenzalving wensen te komen, dus ook voor mensen van Overrepen, Neerrepen, ’s-Herenelderen, Berg en Ketsingen.
Aangeven voor koffie en gebak kan tot en met 10 oktober bij Josee 012/262745 of Louisa 012/235863
Voor hen die het wensen wordt er vervoer voorzien, aangeven hiervoor kan bij Myriam 012/231227; Mariette 012/234860; Marie-Louise 012/262195.

uren missen en gebedsdiensten

uren jacobus

Meer info over uw kerken

parochies jacobus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

sacramenten jacobus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: