Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop jacobus

 

Benoeming + wijzigingen

“Aan de parochiegemeenschappen in de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw Tongeren
Zusters en broeders, beste medegelovigen,
Onze bisschop heeft gevraagd aan pastoor-moderator Emmanuel Kalomba, om, na jarenlange pastorale
dienst in Tongeren, nu pastoormoderator te worden in de federatie Dilsen-Stokkem. Emmanuel heeft
hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar. Vanaf 1 september zal hij zijn nieuwe opdracht
aanvatten.
We beseffen dat afscheid nemen en loslaten zowel voor de pastoor als voor de gemeenschappen een hele
opdracht is. We zijn dankbaar om al het goede dat in samenwerking met velen tot stand is gebracht. Aan
pater Emmanuel dan ook alle goeds gewenst bij het afscheid, Gods zegen voor het nieuwe werk.
De bisschopsraad heeft de verantwoordelijkheid om de opvolging van de pastorale zorg te verzekeren.
Verder overleg volgt.
We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers,
de goede Geest om samen de pastoraal in de parochies van de pastorale eenheden verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, gist in de deeg en plaatsen van Gods ontmoeting te midden van de wereld.”
Zo luidde het bericht dat in het weekend van 15-16 juni is voorgelezen in de kerken van de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw.

 

Aan de gelovige gemeenschappen in de pastorale eenheden van Tongeren

Zusters en broeders,

Enkele weken geleden werd de nieuwe benoeming van pastoor-moderator Emmanuel Kalomba tot pastoor-moderator in Dilsen-Stokkem meegedeeld. Hij vertrekt na dit weekend voor enkele weken op verlof, we wensen hem een deugddoende tijd.

Inmiddels heeft onze bisschop gevraagd aan E.H. Tony Hayen,  pastoor-moderator van de PE Sint-Benedictus en pastoor in de PE Onze Lieve Vrouw, gevraagd om vanaf september tevens pastoor-moderator van de PE Sint-Marcus te worden.  Hij heeft hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar.

In deze overgang zijn uiteindelijke alle pastorale eenheden betrokken. Het vergt organisatie en afspraken waarin heel de dekenale ploeg alsook de teams van de pastorale eenheden mee betrokken worden.

Bovendien zal in september een Indische priester, Jeeva Devaraj, de ploeg van het dekenaat komen vervoegen. De “Heralds of Good News” zijn een Indische priestercongregatie, waarvan sinds een aantal jaren enkele priesters ook in ons bisdom aanwezig zijn, onder meer in Genk. Pater Jeeva is intensief Nederlands aan het leren: hij zal in Tongeren een pastorale leerschool hebben en tegelijk zijn gelovige bijdrage leveren in de christelijke gemeenschappen.

We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers, de goede Geest om samen met de priesters, diakens en parochieassistenten de pastoraal in de parochies verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, plaatsen van Godsontmoeting te midden van de wereld.

Karel D’Huys
Vicaris generaal

 

Vanaf 1 september zullen er wijzigingen zijn in de uren van de missen. Meer nieuws volgt later.

opening Kerk Overrepen 11 augustus

Op zondag 11 augustus zal de kerk plechtig terug in gebruik genomen worden. Om 10.00 u. zal E.H. Deken Rik Palmans en Diaken Paul Gielen de eucharistie opdragen. Nadien nodigt het kerkbestuur iedereen uit voor een receptie.

misintenties vakantie

Misintenties Zomvermaanden
Tijdens de zomervakantie verschijnt Kerk en Leven tweemaal voor telkens 3 weken.
Gelieve de misintenties voor juli en augustus binnen te brengen voor 11 juni.

Bijzondere vieringen in 2019

Eerste Communie op donderdag 30 mei 2019.

Telkens één viering voor de 6 parochies te Riksingen

uren missen en gebedsdiensten

uren jacobus

Meer info over uw kerken

parochies jacobus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

sacramenten jacobus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: