Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop jacobus

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Sint-Gertrudis Riksingen gaat tijdelijk dicht

De kerk van Sint-Gertrudis Riksingen gaat dicht voor vieringen omwille van schilderwerken vanaf 6 januari tot en met 29 februari. De zaterdag vieringen van 17.00 uur zullen tijdens deze 2 maanden doorgaan in de kerk van Sint-Laurentius Overrepen. (omwille van de catechese)

kerkraden

Zoals voorheen worden de mandaten van de vijf leden in de kerkraden uitgeoefend in opeenvolgende periodes van zes jaar. Sinds 2008 vervalt omde drie jaar een gedeelte van
die mandaten, ditmaal de drie mandaten van de grote helft.
Als waarborg voor openbaarheid van bestuur, werkten de Vlaamse bisdommen een vaste procedure uit.
De eerste fase hierin is de oproep tot kandidaten. Iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, mag zich kandidaat stellen voor de drie te begeven plaatsen. Om lid te kunnen
worden van de kerkraad moet men aan een paar voorwaarden voldoen:
1. Rooms-katholiek zijn (man/- vrouw);
2. minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat hetmandaat aanvangt (april 2020);
3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.
Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen ten laatste 31 januari 2020 komt in aanmerking. De poststempel of de datumvan ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs.
De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een fotokopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. Hoe u zich moet kandidaat stellen, vindt u bij het nieuws van uw parochie.
Daar vindt u ook de gegevens van de “verantwoordelijke van de parochie” (meestal de pastoor) tot wie u zich kan wenden voor meer inlichtingen.
VERANTWOORDELIJKE VAN DE PAROCHIE
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de verantwoordelijke van de parochie ten laatste op 31 januari 2020. Bij deze verantwoordelijke kan u ook alle nuttige informatie inwinnen.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Overrepen
Kerkfabriek Sint-Ludgerus Neerrepen
Kerkfabriek Sint-Gertrudis Riksingen
Parochieverantwoordelijke diaken
Paul Gielen, Kennedylaan 9, 3700
Tongeren(tel.012 263359)
Kerkfabriek Sint-Stephanus ‘s Herenelderen
Kerkfabriek Sint-Hubertus Henis
KerkfabriekSint-MatinusBerg
Parochieverantwoordeljke deken
Rik Palmans, Corversstraat 1, 3700
Tongeren(tel.012 23 14 17)

uren missen en gebedsdiensten

uren jacobus

Meer info over uw kerken

parochies jacobus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

sacramenten jacobus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: