Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop jacobus


vakantie

We wensen iedereen een deugddoende vakantie en zien elkaar eind augustus hier terug

inschrijven voor Eerste Communie of Heilig Vormsel

ouders opgeletEerste comunieVormsel

Ouders die een kind hebben dat volgend jaar naar het eerste of zesde leerjaar gaat en dat zijn of haar Eerste Communie of Heilig Vormsel wil doen, gelieve u in te schrijven voor de vakantie in uw eigen parochie via deze inschrijfformulieren

Bijzondere vieringen in 2019

Vormselviering op zondag 12 mei 2019.

Eerste Communie op donderdag 30 mei 2019.

Telkens één viering voor de 6 parochies te Riksingen

restauratie kerk Overrepen

Al de vieringen van Overrepen gaan tot na de restauratie van de kerk door in de kerk van Neerrepen.

Doopsels binnen de federatie

Het doopsel vindt altijd plaats in één van de zes parochiekerken op de tweede zondag van de maand om 14.00 uur. Aanvragen bij diaken Paul Gielen. Paul.gielen4@telenet.be   0479/542281

missen vanaf september

We kunnen u meedelen dat na overleg met de pastoresploeg afgesproken is dat vanaf september 2018 er elke zaterdag om 17 uur een eucharistieviering zal zijn in de kerk van Riksingen. (zodat dezelfde priester om 18.30 een eucharistieviering kan voorgaan in een andere pastorale eenheid)
Om de beurt zal vanaf september 2018 elke woensdag om 18.00 uur een eucharistieviering zijn in een parochiekerk van de pastorale eenheid Sint-Jacobus. De 1ste woensdag in ’s-Herenelderen, 2de woensdag in Neerrepen/Overrepen, 3de woensdag in Berg, 4de woensdag in Henis.
Doopsels, Huwelijken en uitvaarten gaan nog altijd door in de verschillende parochiekerken. Misintenties, stichtingen kunnen ook op woensdagen in de week of op zaterdag in de kerk van Riksingen.

uren missen en gebedsdiensten

uren jacobus

Meer info over uw kerken

parochies jacobus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

sacramenten jacobus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: