Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop marcus

Nieuwe verkeerssituatie Mal

De wegenwerken zijn achter de rug en de omgeving van kerk en school ziet er ondertussen wel wat anders uit.  Bij de aansluiting Kleinmeers-, Kruisvinding- en Heldenstraat werd er een verhoogd plateau aangelegd. Volgens het verkeersreglement mag hierop niet geparkeerd worden.  Verder werden er fietssuggestiestroken geschilderd.  Op deze gele stroken mag er wel geparkeerd worden.  Natuurlijk mag er ook niet geparkeerd worden op het voetpad. 
Op de parking langs de school kan men wel parkeren buiten de schooluren.  Gelieve hiermee rekening te houden bij uw bezoek aan de kerk of het kerkhof.

Restauratiewerken Vreren

vrerenVanaf  zondag 16 september is de kerk terug toegankelijk na de restauratiewerken. (fase 3 : voeg- en gevelwerken, buitenmuren behandeld tegen opstijgend vocht,  restauratie glasramen, restauratie 2 inkomdeuren)  De eucharistievieringen gaan  iedere zondag door om 10.30.                  Langs deze weg willen we de parochiegemeenschap, de parochieraad en de kerkraad  van Nerem  bedanken om hun kerk tijdelijk open te stellen.

samana vreren

Bezoek aan het natuurhulpcentrum in Opglabbeek
Op donderdag 27 september werpen we een unieke blik achter
de schermen van het Natuurhulpcentrum.
Wie kan deelnemen?
Alle zieken en personen met een beperking ongeacht hun leeftijd.
Ook alle senioren ouder dan 70 jaar. Begeleiders zijn ook van harte welkom.
Het hele traject is rolstoeltoegankelijk.
Het wordt zeker een fijne en bijzondere uitstap.
Info en inschrijvingen bij de kernleden.

Samana Centrum
Dinsdag 25 september om 14.30 u; in zaal Concordia.
Kienen. Inschrijven vóór 10 september, bij een kernlid.
Deelnameprijs:
Koffietafel: 8 euro (bijv. voor begeleiders die niet meespelen);
Kienkaart: 4 euro.
Familie, vrienden en kennissen zijn ook welkom, mits inschrijving

 

uren missen en gebedsdiensten

uren marcus

Meer info over uw kerken

parochies marcus

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

sacramenten marcus

lijn

terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: