Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

 

Benoeming + wijzigingen

“Aan de parochiegemeenschappen in de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw Tongeren
Zusters en broeders, beste medegelovigen,
Onze bisschop heeft gevraagd aan pastoor-moderator Emmanuel Kalomba, om, na jarenlange pastorale
dienst in Tongeren, nu pastoormoderator te worden in de federatie Dilsen-Stokkem. Emmanuel heeft
hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar. Vanaf 1 september zal hij zijn nieuwe opdracht
aanvatten.
We beseffen dat afscheid nemen en loslaten zowel voor de pastoor als voor de gemeenschappen een hele
opdracht is. We zijn dankbaar om al het goede dat in samenwerking met velen tot stand is gebracht. Aan
pater Emmanuel dan ook alle goeds gewenst bij het afscheid, Gods zegen voor het nieuwe werk.
De bisschopsraad heeft de verantwoordelijkheid om de opvolging van de pastorale zorg te verzekeren.
Verder overleg volgt.
We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers,
de goede Geest om samen de pastoraal in de parochies van de pastorale eenheden verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, gist in de deeg en plaatsen van Gods ontmoeting te midden van de wereld.”
Zo luidde het bericht dat in het weekend van 15-16 juni is voorgelezen in de kerken van de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw.

 

Aan de gelovige gemeenschappen in de pastorale eenheden van Tongeren

Zusters en broeders,

Enkele weken geleden werd de nieuwe benoeming van pastoor-moderator Emmanuel Kalomba tot pastoor-moderator in Dilsen-Stokkem meegedeeld. Hij vertrekt na dit weekend voor enkele weken op verlof, we wensen hem een deugddoende tijd.

Inmiddels heeft onze bisschop gevraagd aan E.H. Tony Hayen,  pastoor-moderator van de PE Sint-Benedictus en pastoor in de PE Onze Lieve Vrouw, gevraagd om vanaf september tevens pastoor-moderator van de PE Sint-Marcus te worden.  Hij heeft hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar.

In deze overgang zijn uiteindelijke alle pastorale eenheden betrokken. Het vergt organisatie en afspraken waarin heel de dekenale ploeg alsook de teams van de pastorale eenheden mee betrokken worden.

Bovendien zal in september een Indische priester, Jeeva Devaraj, de ploeg van het dekenaat komen vervoegen. De “Heralds of Good News” zijn een Indische priestercongregatie, waarvan sinds een aantal jaren enkele priesters ook in ons bisdom aanwezig zijn, onder meer in Genk. Pater Jeeva is intensief Nederlands aan het leren: hij zal in Tongeren een pastorale leerschool hebben en tegelijk zijn gelovige bijdrage leveren in de christelijke gemeenschappen.

We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers, de goede Geest om samen met de priesters, diakens en parochieassistenten de pastoraal in de parochies verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, plaatsen van Godsontmoeting te midden van de wereld.

Karel D’Huys
Vicaris generaal

 

Vanaf 1 september zullen er wijzigingen zijn in de uren van de missen. Meer nieuws volgt later.

Secretariaat Basiliek gesloten

Ook voor het secretariaat is het vakantie.
Van 3 juli tot en met 3 augustus is het gesloten. Misintenties kunnen altijd aangevraagd worden
via de briefomslagen die je achter in de basiliek kan vinden. Bezorgen in de brievenbus van het parochiecentrum, Stadhuisplein 8. De brievenbus wordt elke dag leeg gemaakt. U kan uiteraard voor en na de diensten ook terecht in de sacristie of bij de kerkwachters. Opgelet: deze ‘late aanvragen’ kunnen niet gepubliceerd worden in het parochieblad.
Wél worden ze afgeroepen tijdens de viering.

Geen weekvieringen in juli

In Sint-Maternus en Sint-Lutgart

Samana

Jaarprogramma 2019
18 juni: jaarlijkse busuitstap
17 september: muziekbingo in zaal Concordia
15oktober:herfstwandeling
12 november: vormingsmiddag in zaal Concordia
17 december: kerstontmoeting in zaal Concordia

Orgel 4U

Vakantie of geen vakantie, onze organisten
blijven rustig verder spelen op zaterdag om 16 uur. Op 29 juni speelt Georg Koch uit Duitsland.
Op 6 juli speelt Joost Termont, orgelleraar aan het Stedelijk Conservatorium in Hasselt. OP 13 juli
is het de beurt aan Léon Berben uit Nederland

misintenties vakantie

Misintenties Zomvermaanden
Tijdens de zomervakantie verschijnt Kerk en Leven tweemaal voor telkens 3 weken.
Gelieve de misintenties voor juli en augustus binnen te brengen voor 8 juni.

Noveen Sint-Gillis

De noveen ter ere van Sint-Gillis start dit jaar op zondag 25 augustus met de pelgrimsviering om 10 uur in de kerk aan de Hasseltsesteenweg.
We sluiten af op maandag 2 september om 14 uur in de kerk aan de Hasseltsesteenweg.

De kerk is enkel open op de 2 zondagen tijdens de noveen. De kapel te Mulken is geopend vanaf zondag 25 augustus tot en met zondag 1 september telkens vanaf 9.30 uur tot 17 uur. Zegeningen van mens, brood en religieuze voorwerpen verlopen gans de dag. Zoals gewoonlijk is
er een verkoopstand met Paternosters, medailles, beeldjes van heiligen, hostiedoosjes… en natuurlijk ook de Sint-Gilliskoeken en –wafels.

Op de feestdag van de Heilige, 1 september is er ook de kinderen boekentassenzegening in de namiddag.
De voorbereiding voor de hele noveen loopt en meer informatie volgt.

uw gift is welkom voor de restauratie van de Basiliek

in totaal ruim 60jaar zullen geduurd de restuaratiewerken geduurd hebben.Om deze plannen tot een goedinde te brengen hebben we, naastde subsidies van Vlaamse Overheiden Stad Tongeren,ook uw bijdrage nodig.Nieuw is dat u ons kan steunen met een belastingvrije
gift. Daarvoor heeft de Kerkfabriek bij de erfgoedorganisatie Herita een projectrekening geopend,de allereerste van een Kerkfabriek in Vlaanderen! Uw gift vanaf 40euro via die rekening is fiscaal aftrekbaar.
Meer infohierover vind je op de volgendewebsite:http://herita.be/projectrekeningen/help-mee-detoren- van-de-basiliek-van-tongerente- ontsluiten
Doe als de generaties voor ons en steun de restauratie van uw Basiliek op het rekeningnummer: BE74 7440 7419 6707 - met vermelding 'gift -Basiliek'.

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op 13 oktober om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2019-2020

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

Internationale zomeraccademie

10-15 augustus 2019
Stages, masterclasses, individuele coaching, ateliers, lezingen, concerten, radiomis,

Koorstage (barok en/of nieuwe muziek)
Barokorkest en kamermuziek (uitsluitend barokinstrumenten)
Orgelacademie (op diverse orgels in de Euregio)

Voor:
• instrumentalisten (barokinstrumenten),
organisten (professionals en studenten),
zangers (alle stemtypes; professionals en muziekstudenten, zangers met ervaring).

Docenten
Wim Brabants, traverso
Ann Cnop en Marianne Herssens, barokviool
Els Crommen, stemcoach
Eve François, barokcello
Hans Leenders, orgel
Jan Peeters, hedendaagse koormuziek
Pasquale Massaro, historische contrabas
Alexander Ponet, historische pauken
Luc Ponet, instrumentale barokmuziek (barokorkest) & orgel
Alexander Schneider, vocale barokmuziek
Arnaud van de Cauter, lichaamsintegratie & orgel
Marcel Verheggen, orgel
Nele Vertomme, barokhobo
Niranjan Wijewickrema, baroktrompet

Lezingen en ateliers (collectief en specifiek)
Pierre-Alain Clerc, muzikale retoriek
Philippe Libberecht, Qi Gong en Tal Chi
Cecilia Gracia Moura, barokdans: introductie voor zangers en instrumentalisten
Alexander Ponet, historische pauken met natuurvellen: montage en intonatie
Arnaud van de Cauter, lichaamsgewaarwording en lichaamsintegratie aan het instrument

Locaties
• Landcommanderij Alden Biesen - BILZEN: repetities, lezingen, ateliers, concerten
• Kerk van St.-Jacques - LUIK - Renaissance-orgel (1600): stage
• Sint-Servaasbasiliek - MAASTRICHT – Hoofdorgel (1843/1845): stage en concert
• Onze Lieve Vrouwebasiliek - MAASTRICHT – Séverinorgel (1652): stage en concert
• Begijnhof - ST.-TRUIDEN —Ancionorgel (1643): stage
• Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek - TONGEREN - Le Picardorgel (1750) en Thomasorgel (2014): stage, radiomis en slotconcert

Repertoire en volledige planning: www.organum-aldenbiesen.be
Info i.v.m. inschrijvingen en overnachting: www.organum-aldenbiesen.be
Contact: zomeracademie@organum-aldenbiesen.be

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: