Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

De uren van de missen vind je hier

Opgelet: Mondmaskers zijn verplicht.

Bij IEDER kerkbezoek en iedere viering voor IEDEREEN

Dus bv ook bij een als je een kaarsje gaat branden aan Maria in de OLV-Basiliek of een bezoek aan de H. Rita.

De eucharistievieringen zijn herstart (Terug tot max. 100 mensen wegens de nieuwe uitbraak, afhankelijk van de grootte van de kerk (meestal dus minder))

De mensen die normaal naar een mis gaan, die zeer druk bezocht wordt, die raden we aan uit te wijken naar minder drukke kerken en / of uren ! Het risico bestaat dat je niet binnen mag, omdat honderd deelnemers bereikt werd.

Richtlijnen:

Ben je ziek? Blijf dan thuis. Ook al heb je maar lichte symptomen.

Groet elkaar vanop afstand. Geef geen handen, ook niet bij de vredeswens.

Wees tijdig aanwezig (omdat handen nog ontsmet moeten worden en iedereen zijn plaats moet innemen.) Opgelet: dit zal misschien niet je vaste plaats van je gewoonte zijn.

Een mondmasker dragen is verplicht. We zijn hier immers samen met een grote groep mensen.

Het aantal plaatsen in de kerken is beperkt.(aan de ingang van de kerk hangt op hoeveel mensen er binnen mogen) Vol is helaas vol. We vragen hiervoor uw begrip.

Ga zitten op de gemarkeerde plaatsen en volg de instructies in de kerk. Er is dus veel kans dat je niet samen kan zitten. Wees hierin soepel.

Houd afstand, ook als u naar voren gaat voor de communie en bij het verlaten van de kerk.

Moet je toevallig hoesten? Doe dat dan in je elleboog.

Blijf na de mis niet samen hangen aan de uitgang van de kerk maar ga direct naar huis.

(Corona-maatregelen in onze kerken: we houden u op de hoogte!

De corona-maatregelen van de overheden wijzigen op dit ogenblik regelmatig en vaak op korte termijn. Dat heeft soms ook repercussies op de vieringen in onze kerken en meer bepaald in onze pastorale eenheid. Daarom willen wij u graag tijdig per mail informeren wanneer er iets wijzigt.

Wil u ook op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van onze vieringen, stuur dan uw naam en e-mailadres aan: secretariaat.dekenaattongeren@gmail.com
met als onderwerp van het bericht: “Informeer mij”.
Wij respecteren de regels van de privacy en u kan u steeds uitschrijven.
Voor dit stukje tussen haakjes: Verantwoordelijke uitgever en verantwoordelijke privacywetgeving: Jan Jaspers
)

Lees meer in het dekenaal nieuws

Kerkelijke uitvaarten kunnen plaatsvinden tot maximum 100 personen afhankelijk van de grootte van de kerk.

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Rik Palmans of 0479/76.39.74.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

richtlijnen herstart misviering in de OLV-Basiliek

Klik rechtsonder op het vierkantje om te vergroten.

De foto's van de eerste viering na Corona in de OLV-Basiliek vind je hier

Andere kerken kunnen andere richtlijnen hebben.

Sint-Jozef

De Bedevaartvieringen op donderdag beginnen pas op donderdag 2juli om 19.00u

WIJ GEDENKEN ONZE OVERLEDENEN


In de kerk van St.-Jozef (H. Rita) werd een gedachtenishoekje ingericht voor alle overledenen. Corona en anderen.
Wij willen daarmee de kans geven om na de moeilijke afscheidsomstandigheden
van de afgelopen tijd toch een tastbaar teken te stellen.
Familie en vrienden kunnen de naam van “hun overledene” op een steen schrijven en een plaats geven bij het verrijzeniskruis in het portaal van de kerk.
En natuurlijk even in gedachten hun overledene gedenken.
Op korte tijd waren er reeds een 20-tal stenen aangebracht.
Dergelijk initiatief is er ook in de meeste parochies van de P.E. St.- Marcus.

Zoektocht voor kinderen OLV-Basiliek

In de O.L.V.-Basiliek is er een zoektocht voor kinderen. De oplossing van de zoektocht vind je hier.

secretariaat OLV-Basiliek

Het secretariaat op het Stadhuisplein 8 is in de maand juni nog open op donderdagvoormiddag tussen 10 uur en 11.30 u. met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. .

Verken per fiets de kerken van Tongeren

Fiets je graag op vakantie in eigen streek? Maak dan kennis met de kerken van Tongeren Centrum en van de pastorale eenheid Marcus (de kerken van de Jekervallei). We ontwikkelden 2 fietstochten die je leiden langs deze pareltjes die je kan ontdekken in het hart van de stad maar ook in de dorpen in het zuiden van Tongeren. Download hier de routebeschrijvingen, de routeplannen en de informatie over de kerken die je onderweg tegenkomt. Publiceer je foto's op de sociale media? Voeg er dan de hashtag #kerkenfietspadtongeren aan toe.Het volledige plan vind je hier.

Misintenties verplaatsen

De misintenties die niet werden uitgevoerd op de aangevraagde datum wegens Corona kunnen verplaatst worden naar een andere datum.

U kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke van uw parochie voor de misintenties of met uw pastoor of parochie-assistente.

Voor de OLV-Basiliek kan dit op het secretariaat pcolvtongeren@skynet.be of donderdagvoormiddag op 012  23 82 57.
Voor Sint-Maternus via info@dekenaattongeren.be.

Voor de andere parochies kan dit via de pastorale contacten indien u de verantwoordelijke van de missen niet kent of indien u uw pastoor niet kent via info@dekenaattongeren.be.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

Inschrijven Eerste Communie en Vormsel voor 30 juni 2020

We doen nu reeds en oproep aan de ouders om hun kind dat zijn eerste communie of Vormsel wil doen in 2021 aan te melden via de website.
We benadrukken dat er strikte voorwaarden verbonden zijn aan het deelnemen aan Vormsel en Eerste Communie :

  • Woonachtig in Groot Tongeren
  • De kinderen nemen deel aan de plechtigheid in de eigen pastorale eenheid. Er worden geen verschuivingen toegestaan !
  • Definitieve inschrijving gebeurt op de ouderavond
  • Deelname aan alle voorbereidende samenkomsten en vieringen is verplicht

Graag tijdig aanmelden via de website ! Bij geen of te late aanmelding verschuift het Vormsel of Eerste Communie automatisch naar het jaar 2022.

de Eerste Communie: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's


Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw klik hier

het Vormsel: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's

Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw

 

Ken je je Pastorale Eenheid in Groot-Tongeren (+Herstappe) niet, dan kan u dit hier opzoeken.

Voor mensen die buiten Tongeren wonen, vindt u hier alle informatie van de contactpersonen.

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op ? om 10u (herstart hopelijk het volgend schooljaar)

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2020-2021

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: