Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

 

Vuurplekken

Het is stilaan een traditie geworden om tijdens de vastenperiode de week op woensdag te doorbreken om samen te komen en te bidden. Psalmen bidden, de bijbel lezen en verzamelen
rond het licht van de Paaskaars, het teken van de Verrezen Heer, die vandaag nog op vele wonderlijke manieren werkzaam onder ons leeft.
Het is ook een moment van diepe verbondenheid als je samen hand in hand het Onzevader bidt, wij als kinderen van eenzelfde Vader. We kennen dan geen onderscheid in rang meer, we zijn gelijken als broers en zussen. Samen als Gods volk onderweg worden we er zo aan herinnerd, dat we daadwerkelijk Zijn liefde moeten realiseren als Zijn instrument:Uw Rijk kome.
Een oase-moment elke week in de vasten om daarna weer gesterkt en gedragen door Zijn liefde de woestijn van de wereld in te trekken om te zaaien. En daarna heel af en toe zelf getuige te mogen zijn van iets moois, dat weer ontkiemt in Zijn naam. (J.C.)
Planning:
De vuurplekken zijn dit jaar als volgt gepland, telkens om 19.00 uur:

20 maart in de kerk van St.-Maternus;
27 maart in de kerk van St.-Gillis;
03 april in de kerk van St.-Jozef (H. Rita);
10 april in de kerk van St.-Lutgart,

Kleutercatechese

KLEUTERCATECHESE start opnieuw Binnenkort start onze pastorale eenheid O.-L.-V.-Tongeren met een nieuwe groep kleuters die de verhalen van Jezus willen leren kennen.
Deze groep noemen we: de vrienden van de Kleutercatechese. Nu horen we de vraag al komen
“Moeten die kleintjes nu ook al catechese volgen?” Misschien wel, want de tijd, dat het geloof als het ware met de paplepel werd ingegeven, behoort jammer genoeg tot onze nostalgie. Hoe kunnen we dan onze jonge kinderen inleiden in de rijkdom van het geloof als we ze niet de kans geven om van jongs af de verhalen van Jezus te leren kennen? Door onze drukke bezigheden
maken wij, als ouders, daar vaak zelf geen tijd meer voor. Daarom is er een ploeg van vrijwilligers die deze taak graag van ons overnemen.
Eenmaal per maand leren zij, op een speelse manier, de kinderen de verhalen van de bijbel kennen. Ze knutselen en kleuren de prenten die bij het verhaal passen, zingen liederen, leren bidden… Kortom zij willen jullie kinderen het mooie van ons geloof leren ontdekken.
Daarom verwachten wij alle ingeschreven kleutertjes op
WOENSDAG 27 maart van 14.00u tot 15.00 u. in de kerk van St-Gillis,
Hasseltsesteenweg 190.

We kijken ernaar uit de vele ingeschreven kindjes te begroeten en samen fijnemomenten
te beleven. Het wordt alleszins voor sommigen een eerste ontdekkingsreis in het geloof samen met nieuwe vriendjes.
Wel even opgelet: dit is niet de voorbereiding op de eerste communie. Hiervoor loopt er een apart programma in de pastorale eenheid waar het kind woont!

Armoede in Tongeren ... En wij als Christenen? 1 april

Op maandag 1 april organiseert de Pastorale Eenheid Onze-Lieve- Vrouw een ruim pastoraal beraad over ARMOEDE in ONZE STAD. Elke geïnteresseerde is hierop welkom. De armoedecijfers zijn in het rijke Vlaanderen –alsook in onze stad- erg dramatisch. Meer dan 10% van onze medemensen heeft onvoldoende inkomen om rond te komen, 14% van de kinderen wordt
geboren in een gezin dat in armoede leeft. Tongeren ontsnapt niet aan deze negatieve tendens
en scoort zelf hoger dan het Vlaamse gemiddelde op de verschillende indicatoren in verband
met deze problematiek. Armoede manifesteert zich dichterbij dan we denken, vaak verdoken, onzichtbaar maar niet minder ingrijpend voor wie ermee geconfronteerdwordt.
De Katholieke kerk heeft in het verleden, onder meer via talrijke congregaties, een belangrijke rol gespeeld in de zorg voor mensen in nood, waaronder dus ook de mensen in armoede. Stelselmatig werden deze initiatieven overgenomen door de overheid, van lokaal tot federaal. Toch blijken deze overheidsinstellingen en maatregelen niet te volstaan om armoede uit de
samenleving te bannen en wordt er nog steeds een beroep gedaan op privé-initiatieven, vaak van Christelijke oorsprong, om directe noden te lenigen, onder meer via voedselbedeling.
Beperkt onze verantwoordelijkheid als leden van de Tongerse kerkgemeenschap zich tot een – soms bescheiden - gift voor Welzijnszorg of bij gelegenheid van de omhaling van Kerstmis? Gaat het enkel om financiële ondersteuning of ook om respect, “nabij- zijn”? En hoe kunnen we dat in
onze omgeving waarmaken? Met dit ruim pastoraal beraad willen we zoeken hoe we vanuit Christelijk perspectief hiermee kunnen omgaan. Met stevig cijfermateriaal bekijken we de sociale foto van Tongeren. We vroegen aan Arlette Bours, voormalig medewerkster van het OCMW van Tongeren en deskundige op het vlak van armoede, om de armoedecijfers voor onze stad helder op een rij te zetten. Met deze kennis als achtergrond, luisteren we naar de nieuwe schepen van
Sociale Zaken, Jos Schouterden, die toelichting zal geven over de beleidsmaatregelen die in de komende gemeentelijke legislatuur zullen genomen worden. Tenslotte geven we de mensen in armoede een stem en beluisteren we een getuigenis van De Nieuwe Volksbond over de ondersteuning van mensen in armoede. Na een korte pauze met koffie en frisdrank, diepen we samen de problematiek verder uit. Hoe staat het met onze eigen (voor)oordelen over wie in armoede leeft? We bevragen onszelf aan de hand van een aantal stellingen.
Het programma nog eens op een rij:
Welkom door deken Rik Palmans
Armoede in cijfers toegelicht door
Arlette Bours, voormalig medewerkster OCMW van Tongeren
Beleidsmaatregelen stad Tongeren door Jos Schouterden, schepen van sociale zaken
Initiatieven van en voor mensen in armoede: getuigenis van De Nieuwe Volksbond
Gedachtewisseling aan de hand van eenaantal stellingen
Praktisch:
Maandag 1 april 2019 - van 19u15 tot 22u00
Parochiecentrum Sint-Jan, Sint- Jansstraat 12,Tongeren
Vrije toegang, aanmelden niet vereist.
Dit ruim pastoraal beraad is een initiatief van de Pastorale Eenheid Onze- Lieve-VrouwTongeren.

Start 15 donderdagen ter ere van de Helige Rita


De heilige Rita is heel graag vereerd in de Sint-Jozefkerk te Tongeren.  Wij vieren jaarlijks haar feestdag op 22 mei en dit jaar kan het niet anders zijn. In drie plechtige eucharistievieringen met een gelegenheidspredikant zullen we dat vieren om 11.00’u; 17.00’u en 19.00’u. Maar vooraf nemen wij nu ruim de tijd om gedurende 15 donderdagen ons intenser voor te bereiden op dit feest. We gaan stap bij stap even stilstaan bij het leven van deze eenvoudige vrouw, goed bezield met een grote liefde voor God, voor de lijdende Christus.
Wij wenden ons tot haar in gebed tijdens deze 15 stappen als pelgrims die willen groeien in hoop op God voor wie niemand of niets hopeloos is.
Volgende donderdag 07 februari wordt de start gegeven aan deze tocht van 15 weken in de eucharistieviering om 08.00’u. Vervolgens zal er alle donderdagen om 08.00’ mis of gebedsviering en om 19. 00’u altijd een gezongen mis om voorspraak van deze heilige. We wensen aan alle bedevaarders van harte een goede en vruchtbare devotie toe.

Donderdag 14 maart krijgt als thema: “In goede en kwade dagen”.We horen hoe Rita zich doorheen vele moeilijkheden bleef inzetten voor haar man en zonen. In het evangelie
zien we hoe Maria en Jozef hun kind Jezus moeten loslaten opdat het zijn eigen weg kan gaan.
We bidden deze donderdag in het bijzonder voor alle gezinnen: dat ze elkaar op het goede moment vasthouden en steunen, maar ook op het goede moment loslaten en vrijheidschenken.
Eucharistievieringen met gebed op voorspraak van de H. Rita om 8 en om19uur.

Meer info bij de parochie Sint-Jozef

Muzikaal jaarprogramma Basiliek


Een nieuw boekje met het jaarprogramma ligt voor ieder die dat wil ter beschikking in de basiliek. Daarin zijn alle muzikale evenementen bijeengebracht die dit jaar in de basiliek zullen plaatsvinden. Wat niet wegneemt dat er nog aanvragen van buitenaf kunnen komen. Maar het
boekje gaat over wat ‘Musica Sacra’ zelf organiseert of onder haar hoede neemt.U mag dat boekje gratis meenemen. Daarnaast is er ook een folder met het programma van de zaterdagmiddagconcerten orgel4U met de organisten die hebben toegezegd.
Een indrukwekkende lijst met nog meer organisten, al of niet bekend, uit het buitenland. Vorig jaar heeft de samenwerking met cultuurfestival MoMenNT duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Die samenwerking wordt ook dit jaar nog verder gezet.
En voor de orgeltrip op 2 juli doorheen de Eifel kan u informatie vinden op www.vzwlepicardtongeren.com. Ook hier is er een partner namelijk het Davidsfonds.

Wist je ...

... een slechtvalk

Dat er weer een slechtvalk woont in de Basiliek.

Meer lees je erover in uw parochieblad

Spaghettiavond t.v.v. Broederlijk Delen

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende keer dus kindernevendienst op zondag 14/4 om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2018-2019

14/04/2019 “Palmzondag - Jezus op een ezel”
12/05/2019 “De goede Herder”
09/06/2019 “Pinksteren - De H. Geest komt”

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen
tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,...
gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kinder
nevendienst tijdens de viering van 10u.
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op
kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de
hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin
van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan samen te komen in de kapel. Het tweede gedeelte van
de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Wijziging weekmissen Sint-Maternus en Sint-Lutgart

Klik hier voor de data

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: