Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop olv

Secretariaat Basiliek

openingsuren van het secretariaat. Omdat er enerzijds weinig gebruik gemaakt wordt van de openingsuren
op maandagnamiddag en woensdagvoormiddag en er anderzijds goed gebruik gemaakt wordt van
de briefomslagen voor misintenties (achteraan in de basiliek) komt er een herschikking.
Op maandagvoormiddag zijn de pastores gewoonlijk in vergadering in het parochiecentrum. Dus kan
men in het pc terecht op maandagvoormiddag. De woensdagvoormiddag valt weg. Donderdagvoormiddag blijft behouden. We herinneren er nog eens aan dat een misintentie minstens drie weken op voorhand moet aangevraagd worden indienmen wenst dat de intentie wordt opgenomen in het parochieblad.
Afroepen tijdens de mis kan altijd.

Kienen met Samana

Dinsdag 25 september 14.30u. Zaal Concordia Leopoldwal Tongeren Kienen.
Inschrijven vóór 10 september, bij een kernlid.
Deelnameprijs: Koffietafel: 8 euro
Kienkaart:4euro.
Familie, vrienden en kennissen zijn ook welkom, mits inschrijving

startdag vormelingen

archieffoto

Op zaterdag 13 oktober zullen 55 kandidaat vormelingen van de pastorale eenheden OLV en St-Benedictus hopelijk vol enthousiasme beginnen aan de weg van de catechese, de weg naar het Vormsel.
Om 9.30u komen ze samen in de kerk van St-Maternus met de catechisten om een dag vol verrassingen en ontdekkingen te beleven. Ze krijgen de gelegenheid om kennis te maken met elkaar, met de catechisten en natuurlijk, misschien met enige aarzeling, met het geloof.
Dit alles steken we in een jasje van zoeken, spel en inspanning, maar, ook van rust en bezinning.
Na een gezamenlijke start wordt de groep ingedeeld in twee, waarbij één groep op ontdekkende zoektocht naar het Teseum zal gaan.
De andere groep krijgt een getuigenis van meester Ronald over het jaarthema
“Hij stapt met je mee. Luister”.
Ronald is een boeiende verteller! De jongeren zullen letterlijk aan zijn lippen hangen.
En hopelijk zullen er ook vele vragen gesteld worden, want hun nieuwsgierigheid zal die dag zeker aangewakkerd worden.
In de namiddag wisselen de groepen gewoon zodat iedereen dezelfde ervaring kan opdoen. 

Nadat ze zich volledig hebben kunnen uitleven, wordt er natuurlijk ook aan  de innerlijke mens gedacht.
Na een lekkere verrassing, zal de groep plaats nemen in de kerk om er “SAMEN” eucharistie te vieren om 17.00u. EN DE OUDERS ZIJN DAAR DAN OOK VERWACHT.
Hopelijk wordt het een mooie en intense viering waarin de jongeren hun engagement gaan uitspreken en waarin de catechisten op weg worden gezonden.
Natuurlijk wordt deze viering muzikaal opgeluisterd door ons jongerenkoortje “Het Basikliekje”. Een jong volkje dat weet hoe je de kerk mee op handen  krijgt voor het zingen. Alvast bedankt aan ons koortje om weer een jaar met ons op stap te gaan. En natuurlijk nu reeds, proficiat aan de jongeren en hun ouders die hebben aangemeld. 
Alvast een boeiende zoektocht in het geloof gewenst.
Tegen 18.00u eindigt de dag!

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2018-2019
14/10/2018 “De kostbare parel”
11/11/2018 “Gist in het deeg”
09/12/2018 “Op weg naar Kerstmis”
13/01/2019 “Jezus wordt gedoopt”
10/02/2019 “Jezus roept de vissers”
10/03/2019 “Jezus in de woestijn”
14/04/2019 “Palmzondag - Jezus op een ezel”
12/05/2019 “De goede Herder”
09/06/2019 “Pinksteren - De H. Geest komt”

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen
tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,...
gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kinder
nevendienst tijdens de viering van 10u.
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op
kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de
hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin
van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan samen te komen in de kapel. Het tweede gedeelte van
de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

pelgrimage olv

Donderdag 27 september wordt er tweemaal vergaderd rond de jaarlijkse pelgrimage naar Onze-Lieve- Vrouw. Telkens in het parochiecentrum. In de namiddag komen we samen om 14.30 u. met een afvaardiging van de diocesane verantwoordelijken voor de pelgrimspastoraal. Zij willen hun pelgrimstocht laten samenvallen met de onze en daarover moeten wat afspraken gemaakt worden. ’s Avonds om 20 uur komt onze eigen stuurgroep dan samen om verder maatregelen te nemen naar de volgende pelgrimsdag toe.

startdag chiro Aterstoase

Op zondag 23 september start weer een nieuw werkjaar voor onze kinderen en jongeren.
Van 13.00u tot 18.00u aan de Chirolokalen ( Beemdstraat)

concert Bjètels

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: