Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

Inschrijven voor Eerste Communie en Heilig Vormsel

Heb je een kind zitten in de laatste kleuterklas of in het vijfde leerjaar, schrijf het dan nu reeds in voor het eerste oudercontact over de Eerste Communie of het Heilig Vormsel .

Vertel het verder !!!

Alle informatie over de Eerste Communie met onderaan een inschrijflink voor het eerste oudercontact hierover vindt u op deze pagina.

Alle informatie over het Vormsel met onderaan een inschrijflink voor het eerste oudercontact hierover vindt u op deze pagina.

Meimaand

 

Vormsel

De 12-jarigen van onze pastorale eenheid Onze – Lieve – Vrouw (dat zijn de zes parochies van het Centrum)
ontvangen het sacrament van het Vormsel op zondag 19 mei tijdens de eucharistieviering van
9.30 u. in de basiliek. In naam van de bisschop zal de deken 33 vormelingen zalven met het heilig Chrisma.
Deze jongeren en hun ouders hebben zich de moeite getroost om een behoorlijk lange weg af te leggen ter voorbereiding op deze dag. Van harte dank daarvoor aan de ouders en ook proficiat voor de volgehouden inspanningen van de vormelingen.
Jullie aanwezigheid tijdens de diensten van de Goede Week en Pasen bijvoorbeeld heeft veel mensen deugd gedaan. We wensen jullie een fijne toekomst toe. En vergeet niet dat Jezus met je blijft meestappen.

Duitse orde - geloofsavond

Op donderdag 23 mei komen de ridders van de Duitse Orde Maria groeten.
Ze vieren de Eucharistie om 17.30 u. Daarna is er een orgelconcert door Luc Ponet met werken
rondMaria. Om 19 uur spreekt Mgr. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, over de Exhortatie van paus Franciscus ‘Wees blij en juich’. Alle delen van deze avond staan open voor een breder publiek. U kan dus op elk ogenblik gratis aansluiten.

Schoolmis

De drie laatste studiejaren van de Basisschool Sint-Jan komen voor de eucharistieviering naar de basiliek op vrijdag 24 mei om 9 uur. Ook hiermag er gerust bij aangesloten worden.

Noveen Sint-Antonius Sint-Lutgart

NOVEEN SINT-ANTONIUS
De jaarlijkse noveen van St. Antonius heeft in onze parochie plaats op 9 dinsdagen met een eucharistieviering telkens om 18uur.
De eucharistievieringen worden voorgegaan door pastoor Tony of E.H. Robert Bollen, zoals het schema aangeeft.
Dinsdag 21 mei 18 uur: E.H. Robert Bollen“Antonius’deemoed”.
Dinsdag 28 mei 18 uur: Pastoor Tony “Antonius en de Eucharistie”.
Dinsdag 4 juni 18 uur: E.H. Robert Bollen “Antonius en O.L. Vrouw”.
Dinsdag 11 juni 18 uur: Pastoor Tony “Betrouwen in God”.
Iedereen welkom!

Start 15 donderdagen ter ere van de Helige Rita

Op een mooie lentedag, 22 mei 1447,ontving de heilige Rita het sacrament van de zieken. Daarna
overleed ze vreedzaammet de zegen van haar overste.
Op dat ogenblik zou een zwerm bijen zich neergezet hebben op een muur van het klooster, als een soort rouwkleed. En de klok van het klooster klepte driemaal, en verkondigde zo aan de hele omgeving het overlijden van de H.Rita.
Zoals bij heiligen gebruikelijk is,- vieren we voor de heilige Rita haar sterfdag: want we geloven dat zij op die dag opnieuw geboren werd bij God in het hemels vaderhuis, en dat zij van daaruit voor ons een voorspreekster blijft.


Afsluiting van de noveen van de H.Rita
Na 15 donderdagen ter ere van de H. Rita wordt de ‘noveen’ afgesloten op haar feestdag 22 mei.
De dag begintmet een plechtige mis om 11.00 u. Verder op de dag is er een mis om 17.00 u. en om 19.00 u. Er is een bijzondere predikant gevraagd voor alle missen. Na alle vieringen worden ook gewijde rozen voor de zieken uitgedeeld.

Meer info bij de parochie Sint-Jozef

Orgel 4 U

Voor een gedetailleerd overzicht van de hele orgelreeks verwijzen we graag naar:
www.moment.tongeren.be.

Zoals elke zaterdagnamiddag is er om 16 uur orgel4U, ruim een half uur live orgelmuziek door uitstekende organisten. Deze zaterdag 18 mei speelt Karel Baeten uit Hasselt.
Hij is een gedreven orgelliefhebber die orgelcursussen volgde in België, Frankrijk en Duitsland.
Tijdens de Vlaamse orgeldagen 2017 werd hij derde laureaat in de Hogere Graad van de orgelwedstrijd. Hij speelt werken van Buxtehude, Bach,Rheinberger en Bedard

KSA St-Jan Oudleidingdag

Op 25 mei 2019 organiseren we nog eens een oud-leidingsdag.
Ons idee hierachter is duidelijk. Een leuke bijeenkomst organiseren voor oud-leiding van KSA St.-Jan.
Ook ons concept blijft hetzelfde en is duidelijk. In de namiddag een leuke activiteit. Dit keer op een speciale locatie. Daarna bij een glaasje en een hapje bijbabbelen, herinneringen uit de goeie ouwe tijd en andere dingen die iedereen graag wil weten. We sluiten afmet een goei fuif. Eens
kijken wat hier die oude benen nog aankunnen. Alle gekende adressen hebben een uitnodiging en inschrijvingsformulier ontvangen. Wil je zelf contact opnemen schrijf dan naar: oudleiding.sintjan@gmail.com

Lenteconcert Cantemus

Op zondagavond 19 mei om20u nodigt het Gemengd Koor Cantemus u allen uit op haar lenteconcert in de basiliek. (zie ook dekenaal nieuws)

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op zondag 9/6 om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2018-2019

09/06/2019 “Pinksteren - De H. Geest komt”

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen
tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,...
gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kinder
nevendienst tijdens de viering van 10u.
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op
kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de
hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin
van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan samen te komen in de kapel. Het tweede gedeelte van
de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Internationale zomeraccademie

10-15 augustus 2019
Stages, masterclasses, individuele coaching, ateliers, lezingen, concerten, radiomis,

Koorstage (barok en/of nieuwe muziek)
Barokorkest en kamermuziek (uitsluitend barokinstrumenten)
Orgelacademie (op diverse orgels in de Euregio)

Voor:
• instrumentalisten (barokinstrumenten),
organisten (professionals en studenten),
zangers (alle stemtypes; professionals en muziekstudenten, zangers met ervaring).

Docenten
Wim Brabants, traverso
Ann Cnop en Marianne Herssens, barokviool
Els Crommen, stemcoach
Eve François, barokcello
Hans Leenders, orgel
Jan Peeters, hedendaagse koormuziek
Pasquale Massaro, historische contrabas
Alexander Ponet, historische pauken
Luc Ponet, instrumentale barokmuziek (barokorkest) & orgel
Alexander Schneider, vocale barokmuziek
Arnaud van de Cauter, lichaamsintegratie & orgel
Marcel Verheggen, orgel
Nele Vertomme, barokhobo
Niranjan Wijewickrema, baroktrompet

Lezingen en ateliers (collectief en specifiek)
Pierre-Alain Clerc, muzikale retoriek
Philippe Libberecht, Qi Gong en Tal Chi
Cecilia Gracia Moura, barokdans: introductie voor zangers en instrumentalisten
Alexander Ponet, historische pauken met natuurvellen: montage en intonatie
Arnaud van de Cauter, lichaamsgewaarwording en lichaamsintegratie aan het instrument

Locaties
• Landcommanderij Alden Biesen - BILZEN: repetities, lezingen, ateliers, concerten
• Kerk van St.-Jacques - LUIK - Renaissance-orgel (1600): stage
• Sint-Servaasbasiliek - MAASTRICHT – Hoofdorgel (1843/1845): stage en concert
• Onze Lieve Vrouwebasiliek - MAASTRICHT – Séverinorgel (1652): stage en concert
• Begijnhof - ST.-TRUIDEN —Ancionorgel (1643): stage
• Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek - TONGEREN - Le Picardorgel (1750) en Thomasorgel (2014): stage, radiomis en slotconcert

Repertoire en volledige planning: www.organum-aldenbiesen.be
Info i.v.m. inschrijvingen en overnachting: www.organum-aldenbiesen.be
Contact: zomeracademie@organum-aldenbiesen.be

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: