Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws.

Alle misvieringen zijn afgelast tot nader order omwille van het Coronavirus. (individueel bidden kan nog in sommige kerken (o.a. de Basiliek, Sint-Jozef, ...) die open zijn, maar houd afstand ! Laat verschillende stoelen open tussen jou en je voorganger)

Lees meer in het dekenaal nieuws

Lees vooral de dekenale pagina hier.

Kerkelijke uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. ( maximum 30 personen)

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Rik Palmans of 0479/76.39.74.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

Inschrijven Eerste Communie en Vormsel voor 30 juni 2020

We doen nu reeds en oproep aan de ouders om hun kind dat zijn eerste communie of Vormsel wil doen in 2021 aan te melden via de website.
We benadrukken dat er strikte voorwaarden verbonden zijn aan het deelnemen aan Vormsel en Eerste Communie :

  • Woonachtig in Groot Tongeren
  • De kinderen nemen deel aan de plechtigheid in de eigen pastorale eenheid. Er worden geen verschuivingen toegestaan !
  • Definitieve inschrijving gebeurt op de ouderavond
  • Deelname aan alle voorbereidende samenkomsten en vieringen is verplicht

Graag tijdig aanmelden via de website ! Bij geen of te late aanmelding verschuift het Vormsel of Eerste Communie automatisch naar het jaar 2022.

de Eerste Communie: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's


Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw klik hier

het Vormsel: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's

Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw

 

Ken je je Pastorale Eenheid in Groot-Tongeren (+Herstappe) niet, dan kan u dit hier opzoeken.

Voor mensen die buiten Tongeren wonen, vindt u hier alle informatie van de contactpersonen.

Beiaardconcert

Op alle zondagen van de lockdown is er om 10u beiaardbespeling.

Bloemen voor Maria in de Basiliek - bidden

Dank zij jullie massale steun kwamen er vele bloemen ter ere van Maria. Ze zullen tijdens de maand ook ververst worden.

BLOEMEN VOOR MARIA
De actie van de kerkwachters om hortensia's te laten bestellen zowel met cash geld als per overschrijving heeft een onverhoopt en ongelooflijk succes. Op maandagnamiddag
27 april is de kaap van 500 bestellingen voor hortensia's overschreden.
Ze werden geleverd en opgesteld bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Alle planten
zullen niet tegelijk kunnen geplaatst worden wegens plaatsgebrek maar de kweker zal telkens verse planten aanbrengen als verslenste planten moeten vervangen worden.
We gaan dit jaar Maria heel lang tussen de verse bloemen kunnen zetten.Dat komt ook mooi uit als we de Tv-mis (én radiomis) mogen uitzenden vanuit de (lege) basiliek op zondag 17 mei. Heel hartelijk dank!

BIDDEN BIJ MARIA
Voor de meimaand heeft diaken Paul Gielen een CD gemaakt die in de basiliek loopt ter vervanging van het rozenhoedje dat niet 'live' mag/ kan doorgaan.
Je bent welkom in de basiliek maar hou aub afstand!
Er ligt bij het beeld van Maria een gebedskaartje voor de meimaand ook samengesteld door diaken Paul.
Dat is gratis bezorgd in ziekenhuis en woon-zorgcentra en bij de abonnees van het parochieblad.
Je mag het gratis uit de basiliek meenemen.
CORONA-OPSTELLING VAN DE STOELEN
Kerkwachter Tony hoopt binnenkort op minder strenge richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus.
Hij heeft alvast de stoelen gezet op anderhalve meter van mekaar. Aldus zouden er 178 mensen in de kerk kunnen zitten …

BEZOEKERS TELLEN
Sinds 24 april is er een teller geïnstalleerd bij de huidige hoofdingang van de basiliek. De bedoeling is om een relatief juist inzicht te krijgen in het aantal bezoekers.
Een electronisch oog registreert het aantal passanten. We moeten er natuurlijk rekening mee houden dat er hier en daar wat moet gecorrigeerd worden maar het geeft toch al
een beter beeld dan we tot nu toe hadden. Uit de eerste cijfers van het aantal bezoekers op vrijdagnamiddag blijkt dat het aantal bezoekers zelfs een beetje hoger ligt dan we tot
nu toe ingeschat hadden.

TV en Radio: 17 mei eucharistieviering vanuit de Basiliek

Op zondag 17 mei wordt de mis van 10 uur live uitgezonden vanuit de basiliek, tegelijkertijd op tv één en op radio één. Publiek is niet toegelaten.
Omwille van de voorbereidingen van de uitzendingen is de basiliek niet toegankelijk op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur en op zondag eveneens tussen 9 en 12 uur. De basiliek is dus wél toegankelijk op zaterdagnamiddag (ook tijdens de repetities) en op zondagnamiddag tussen 12 en 17 uur voor individueel gebed. (afstand houden is natuurlijk de boodschap).

Sreenshots TV één

Noveen H. Rita

Geen vieringen momenteel omwille van CORONA

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op ? om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2019-2020

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: