Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop olv

Samana Centrum

Dinsdag 13 november om 14.30 u; in zaal Concordia.

Vorming “Wijs in het leven” door een vrijwilliger-lesgever van Samana.
Inschrijven bij een kernlid-bezoeker voor 4/11/2018.
Voor de lezing en de koffietafel betaal je 8 euro

gezinskoor Sint-Jan

De maandelijkse repetitie van het gezinskoor gaat door op donderdag 22 november om 20u in het PC St- Jan. We repeteren de liederen voor de misviering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar nl. Christus Koning op 25 november. Daarna begint de Advent.
Op diezelfde donderdag viert de kerk het feest van de H. Cecilia, patrones van o.a. demuziek en de zangers. Traditioneel vieren vele zangkoren in deze periode hun Ceciliafeest.

Bijbelvertellers Sint-Gillis

Op zaterdag 17 november 2018 is van 9.30 uur tot 16.00 uur is in de kerk van St-Gillis een vormingsdag gepland voor Bijbelvertellers. In de voormiddag ontplooit zich het verhaal
van de vier adventszondagen. Na een broodje en een kom soep, is in de namiddag de workshop om het materiaal te maken voorzien in de parochiezaal.

Euregio: Mariafeesten

De heiligdomsvaart in Maastricht ligt al een tijdje achter ons en het comité kijkt met grote voldoening terug op de feestelijkheden. Gewoonlijk wordt in de herfst daarna het voorzitterschap van het Euregiocomité overgedragen aan wie dan aan de beurt komt. Dat is dus het comité
van Susteren waar in 2021 de volgende zevenjaarlijkse feesten plaats hebben.
Tijdens de Euregiobijeenkomst in Maastricht op zaterdag 17 november wordt het voorzitterschap overgedragen aan het comité van Susteren dat naar verluidt, reeds druk bezig is met de verre voorbereidingen. Ons eigen kroningscomité zal daarbij aanwezig zijn.

Vredeslicht 22 december

Kerstmis krijgt dit jaar sowieso al een speciaal tintje dank zij de komst van het vredeslicht uit Bethlehem. Wat als een regionaal ritueel is begonnen krijgt met het jaar steeds grotere belangstelling in verschillende landen van de wereld. Onze kerkwachters hebben er op ingespeeld
en zijn heel druk bezig om het vredeslicht een warm onthaal te bezorgen op zaterdag 22 december om, 18.30u.
Reeds heel wat groepen hebben toegezegd omdie avond mee op te stappen van Moerenpoort via de wandelweg langs de Leopoldwal en de Maastrichterstraat tot in de basiliek.
Hier zal het vredeslicht verdeeld worden na een korte gebedsviering. De avond besluit met een concert. Alleszins een avond om vrij te houden.

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2018-2019
14/10/2018 “De kostbare parel”
11/11/2018 “Gist in het deeg”
09/12/2018 “Op weg naar Kerstmis”
13/01/2019 “Jezus wordt gedoopt”
10/02/2019 “Jezus roept de vissers”
10/03/2019 “Jezus in de woestijn”
14/04/2019 “Palmzondag - Jezus op een ezel”
12/05/2019 “De goede Herder”
09/06/2019 “Pinksteren - De H. Geest komt”

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen
tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,...
gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kinder
nevendienst tijdens de viering van 10u.
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op
kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de
hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin
van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan samen te komen in de kapel. Het tweede gedeelte van
de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Wijziging weekmissen Sint-Maternus en Sint-Lutgart

Klik hier voor de data

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: