Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws.

Samana

Jaarprogramma 2020

volgt bonnenkort

Concerten

Zie dekenaal nieuws

BOEKVOORSTELLING

Op woensdag 22 januari wordt er om 20 uur in de basiliek een nieuw boek voorgesteld over ‘Het monasterium’ waarvan de ommegang van de basiliek deel uitmaakt. Schrijver is stadsarchivaris Steven Vandewal.

gedeeltelijke vernieuwing kerkraden

Zoals voorheen worden de mandaten van de vijf leden in de kerkraden uitgeoefend in opeenvolgende periodes van zes jaar. Sinds 2008 vervalt omde drie jaar een gedeelte van
die mandaten, ditmaal de drie mandaten van de grote helft. Als waarborg voor openbaarheid
van bestuur, werkten de Vlaamse bisdommen een vaste procedure uit. De eerste fase hierin is de
oproep tot kandidaten. Iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, mag zich kandidaat stellen voor de drie te begeven plaatsen.Om lid te kunnen worden van de kerkraad
moet men aan een paar voorwaarden voldoen:
Rooms-katholiek zijn (man/- vrouw); minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2020);
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.
Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen ten laatste 31 januari 2020 komt in aanmerking. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs.
De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een fotokopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.
Hoe u zich moet kandidaat stellen, vindt u bij het nieuws van uw parochie.
Daar vindt u ook de gegevens van de “verantwoordelijke van de parochie” (meestal de pastoor) tot wie u zich kan wenden voor meer inlichtingen.
VERANTWOORDELIJKE VAN DE PAROCHIE
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de verantwoordelijke van
de parochie ten laatste op 31 januari 2020. Bij deze verantwoordelijke kan u ook alle nuttige informatie inwinnen.
KerkfabriekSint-Jan
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
Parochieverantwoordeljke deken
Rik Palmans, Corversstraat 1, 3700
Tongeren(tel.012 23 14 17)
KerkfabriekSint-Gillis
Parochieverantwoordelijke diaken
Paul Gielen, Kennedylaan 9, 3700
Tongeren(tel.012 263359)
KerkfabriekSint-Jozef
KerkfabriekSint-Lutgart
KerkfabriekSint-Maternus
Parochieverantwoordeljke pastoor
Tony Hayen, Henisstraat 203, 3700
Tongeren(tel.0475 6261 34)

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op 9 februari om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2019-2020

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: