Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Restauratie

(c)2019 Archief-foto Jos Collaer

Wie de eerste zondag van de maand in de kerk was voor één van de diensten kreeg, zoals altijd op de eerste
zondag van de maand, een briefomslag in de hand gedrukt voor de maandelijkse bijdrage aan de restauratie
van de basiliek. Vanaf nu zien de omslagen er heel anders uit.
Ze zijn wit, Amerikaans model. Ze vragen uw bijdrage in de omslag te steken maar er staat ook een overschrijvingsnummer op. Bedragen die op dit nummer worden overgeschreven krijgen vanaf 40 euro
per jaar een fiscaal attest.Met andere woorden, zoals bij vele goede doelen kan je ook door zulke stortingen
aftrek krijgen van de belastingen. Altijd interessant.

Gastkoor

We denken er niet altijd aan om het op voorhand te melden maar deze keer dus wel. Op zondag 22 september
hebben we in de eucharistieviering van 10 uur het koor ‘Sanseveria’ te gast. Het is een vocaal vrouwenensemble uit Duffel. Eric Demarbaix is de dirigent. De naam zal dus wel met de plant te maken hebben: vrouwentongen. Zowel de plant als het koor zijn best mooi.

Kapel Offelken

(c)2019 archief-foto Jos Collaer

Al geruime tijd is het stil gebleven rond de restauratie van de St- Hubertuskapel op Offelken. Dit wil
echter niet zeggen dat er niets gebeurd is sedertdien. Met wat vertraging door administratieve beslommeringen
zijn de restauratiewerken al een aantal maanden aangevangen en vorderen langzaam maar zeker zodat we met een goed gevoel mogen vooruitblikken naar begin november voor de St-Hubertusviering en noveen.

Pastoraal beraad

Op dinsdag 24 september, om 19.30 u. verzamelen de leden van de d parochieraden van de Pastorale
Eenheid O.-L.-Vrouw (Tongeren- Centrum) voor de start van hun werking. Na de diocesane startdag
is er gelegenheid om eens na te denken wat het nieuwe jaarthema (Gods akker zijt gij) kan betekenen
voor onze Pastorale Eenheid. Ook kunnen de vergaderingen en andere activiteiten van het volgend werkjaar gepland en besproken worden. De vergadering gaat door in het Parochiecentrum O.-L.-Vrouw, Stadhuisplein8,
eerste verdieping.

Samana


Jaarprogramma 2019
15oktober:herfstwandeling
12 november: vormingsmiddag in zaal Concordia
17 december: kerstontmoeting in zaal Concordia

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op 13 oktober om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2019-2020

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: