Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

Vijfentwintigste zondag door het jaar

22 en 23 september 2018
Eerste Lezing: Wijsheid 2, 12.17-20: Wie gelovig is krijgt nogal eens kritiek of wordt bespot. Het boek Wijsheid toont dat dit van alle tijden is.
Tweede lezing: Jakobus 3, 16 − 4, 3: Jakobus roept zijn gemeenschap op tot christelijke wijsheid, zodat verdeeldheid en naijver ophouden.
Evangelie: Marcus 9, 30-37: Jezus spreekt over zijn lijden, maar de leerlingen zijn bekommerd om hun eigen grootheid.

Meer uitleg vindt u achteraan in ons parochieblad Kerk en Leven

Dekenale secretaris

De dekens zijn op zoek naar een halftijdse secretaris. Ook Tongeren krijgt zo'n secretaris. Meer info vind je hier

Gebed

Morgen zal anders zijn
dan vandaag.
Morgen zal een lied
gezongen worden
van diepe verbondenheid.
Hechte gemeenschap
van mens tot mens,
van mens en God.
Morgen zal de koude onverschilligheid,
van elk voor zich,
verleden tijd geworden zijn.
Morgen zullen muren gesloopt
en bruggen gebouwd worden.
Eenzaamheid zal niet meer zijn.
Carlos Desoete.

lotgenoten

Vanaf 25 september gaat er een reeks van de Lotgenotengroep voor mensen met verlies door in het Sint-Trudo Ziekenhuis te St.-Truiden. Het gaat om een lotgenotengroep voor mensen met alle verlies door overlijden (dus zowel verlies van partner, ouder, (klein-) kind, broer, zus, collega, vriend of vriendin, …).
Gedurende 6 samenkomsten ontmoet je mensen die recent of langer geleden iemand verloren.
Begeleiders: Gerda Linssen en Madeleine Burghoorn

Niemand kan de pijn van het verlies voor je wegnemen. Maar als je mag ervaren dat men echt luistert naar jouw gevoelens en je zelf gedachten en reacties mag delen, kan dat deugddoend en bevrijdend zijn.
Ieders persoonlijk verhaal van verlies krijgt er een plaats. We vertellen elkaar over omgaan met verwarrende emoties, reacties uit de omgeving, moeilijke dagen, over troost die we bij anderen en bij God zoeken of vinden…

PRAKTISCHE INFO
Waar en wanneer:
Dinsdagnamiddag van 14u30-17u30 in het St.- Trudo ziekenhuis, Diestersteenweg 100, 3800 St. Truiden
Data: 25 september, 9 & 23 oktober, 6 & 20 november en 4 december 2018.
Kostprijs voor de 6 sessies: 60 euro.
Kostprijs: 60 Euro voor de 6 samenkomsten
Rekeningnummer CCV: BE49-7330-4871-7571
BIC begunstigde: KREDBEBB
Vermelding: ‘lotgenotengroep alle verlies + plaats + naam deelnemer’
Van de deelnemers (max. 10 per groep) wordt verwacht dat ze de 6 samenkomsten aanwezig zijn.

INFO EN INSCHRIJVING
Gerda Linssen gerda.linssen@ccv.be , tel.011 24 90 73; GSM 0472 44 65 39
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Indien de kostprijs een hinderpaal vormt voor deelname, zoeken we naar een oplossing.

Vlaamse vredesweek

“Iedereen Thuis”
Van 21 september tot 2 oktober vindt de 29ste Vlaamse Vredesweek plaats.

Enkele aanbevelingen...
Bescherm het sociaal weefsel en versterk de samenhang in de samenleving
door mensen van verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen.
Investeer in bemiddelaars op wijkniveau.
Investeer in vredesopvoeding.
Neem vredesinitiatieven, steun bestaande initiatieven
en zet lokale vredesfiguren in de kijker.
We hopen dat de overheid hier werk van maakt, maar elk van ons kan zijn steentje bijdragen om mensen, buren en anderen, het gevoel te geven dat ze hier “thuis” kunnen zijn.

Kleutercatechese

Na de Grote Vakantie zijn de kleuters van de Kleutercatechese geen kleuters meer! Ze zijn nu begonnen met hun eerste leerjaar en ze leren lezen en schrijven. Toch gaan we nog een tijdje verder met de catecheselessen: luisteren naar verhalen over Jezus; tekenen, zingen, bidden.
De eerstvolgende samenkomst draagt de titel “Wie is het?” en gaat door op woensdag 26 september van 14.00 tot 15.00 uur in het Parochiecentrum O.-L.-Vrouw, stadhuisplein 8 te Tongeren.

Welkom terug

Als alles goed zit – je weet maar nooit – mogen we op 11 september pastoor Emmanuel terug in ons dekenaat verwachten.

cantemus

Het Gemengd Koor Cantemus zal op zaterdag 29 september (20u) en op zondag 30 september (15u) weer 2 concerten verzorgen, ditmaal in Zaal Volksontwikkeling, Jekerstraat 59, Tongeren.
Wie er vorige keren bij was kijkt achteraf telkens weer met veel genoegdoening terug op het optreden van Cantemus.
Ook dit jaar zal er weer een grote verscheidenheid aan liederen gebracht worden. “Swinging Cantemus” verraadt al hoe het er aan toe zal gaan.
Inkom: €15,- / v.v.k €13,-
Voorverkoop: 0473 - 85 85 52 of bij leden van Cantemus of bij Fons Proesmans.

Klokken luiden voor vrede

De Belgische bisschoppen onderschrijven het initiatief van vele andere bisdommen in Europa om ter gelegenheid van de Internationale VN-dag voor de Vrede de kerkklokken te luiden op vrijdag 21 september tussen 18.00 en 18.15uur.
Laat dit een teken zijn van onze inzet en medewerking voor echte vrede tussen alle volkeren en landen

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

 

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: