Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

Lezingen: 25ste ZONDAG DOOR HET JAAR jaar B (14-15 sept)

21 en 22 september 2019
Eerste Lezing:Amos 8, 4-7: De profeet waarschuwt: God zal de uitbuiting van de armen niet vergeten!
Tweede lezing: 1 Timoteüs 2, 1-8: Paulus verlangt dat de christenen haat en ruzie uitsluiten en de vrede dienen.
Evangelie: Lucas 16, 1-13: We kunnen niet tegelijkertijd God dienen en de macht van het geld.

Meer info in uw parochieblad
Wie belet is op 19 september kan eventueel ook inschrijven voor 20 september met andere dekenaten.

HET NIEUWE JAARTHEMA
Gods akker zijt gij. Groei in heiligheid

Het werkjaar loopt op zijn einde. Tijd om vooruit te kijken naar het jaarthema voor 2019-2020:
'Gods akker zijt gij. Groei in heiligheid.'.


Tijdens het werkjaar 2019-2020 laten we ons inspireren door niet één, maar wel twee teksten.


Enerzijds vormt de eerste brief aan de christenen van Korinte van de apostel Paulus een leidraad voor
de verschillende pastorale werkvelden, anderzijds willen we ons evenzeer laten inspireren door de recente
exhortatie van paus Franciscus Gaudete et exsultate ofWees blij en juich.


Om ons het komende werkjaar te inspireren, als motor voor plaatselijke actie en diocesane initiatieven,
kozen we tegen die achtergrond het jaarthema ‘Gods akker zijt gij. Groei inheiligheid’.
We zijn in de eerste plaats gemeenschap, zo schrijft paus Franciscus in zijn aansporingsbrief Wees blij en
juich. We zijn immers nooit helemaal onszelf als we niet behoren tot een volk.We worden maar ‘iemand’
in relatie met anderen.
Toch verzamelen we niet onszelf.
Het is God die verzamelt; Hij handelt in de geschiedenis.


We verlangen als Kerk, in Limburg en daarbuiten, onze zending en betekenis in de samenleving te vervullen,
namelijk teken te zijn van Gods liefde voor zijn wereld.


De twee vorige jaarthema’s wezen ons al op het belang van luisteren.
Die uitnodiging tot luisteren blijft doorklinken. Die luisterhouding zien we als fundamentele dynamiek voor het Kerk-zijn. We willen immers de vreugden en zorgen, de angsten en verdriet van onze medemensen blijven beluisteren. We verlangen daarnaast om oog te hebben voor de gaven en charisma’s van allen die met ons meewerken en meeleven. In het luisteren naar elkaar, naar de tekenen van de tijd en naar de Bijbel, kunnen we horen wat God vandaag van ons wil.


‘Gods akker zijt gij’, schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinte (1- Kor 3,9). Mensen uit vele volkeren leven er samen. Korinte is dan een multiculturele en een multireligieuze stad. Ook onder de christenen is er veel verscheidenheid. Het Korinte uit het vroege christendom is in veel opzichten te vergelijken met het hedendaagse Limburg. Op vele plaatsen is ook onze Kerk in Limburg multicultureel geworden. Migranten of vluchtelingen vieren met ons mee. Al luisterend ontdekken we hoe God werkt doorheen allen.

Vanuit zijn liefde willen we levende gemeenschappen vormen waaraan ieder deelneemt met zijn eigen talenten en charisma’s.

Daarnaast bestaan onze christengemeenschappen uit unieke en diverse mensen. De evolutie naar Pastorale Eenheden voltrekt zich volop, waarbij leden uit verschillende parochies deel uitmaken van
één Pastorale Eenheid. Jonge christenen vragen bovendien uitdrukkelijk omtemogen participeren in het
beleid.


We willen levende gemeenschappen vormen, plaatsen van geloof, waar iedereen op zijn eigen wijze kan
groeien.
Met die bril willen we kijken naar mensen, onze samenleving en naar heel de schepping, ons gemeenschappelijk
huis. Het zal ons ook rust, vrede en vreugde geven. Ons handelen is immers altijd ‘stukwerk’.
We zijn bezig met ‘deelaspecten’ of ‘kleinigheden’. Of we nu aan structuren sleutelen, kleine stapjes
vooruit zetten of aan één of enkele mensen dienstbaar zijn…, in het licht van het grote geheel is alles
waardevol. God handelt, wij zijn Zijn werkterrein.


Paus Franciscus diept deze overtuiging uit in zijn aansporingsbrief Wees blij en juich (Gaudete et exsultate).
‘We zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn.’ (GE14) Vandaar de ondertitel van ons jaarthema:
‘Groei in heiligheid’. ‘Groei’ hoort bij de akker. Wat op de akker is gezaaid, moet groeien. Iedereen is
geroepen om te groeien. ‘Elk langs zijn eigen weg’, beklemtoont paus Franciscus.


We hebben dus iets te doen. Groeien in heiligheid.
Elk langs zijn eigen weg en eigen competenties. Die persoonlijke talenten en engagementen zijn onontbeerlijk voor onze gemeenschappen. Als we levende gemeenschappen willen zijn, die leven vanuit het besef dat Gods Liefde uiteindelijk de drijvende kracht is, krijgt iedereen de kans om deel te nemen, en wordt verantwoordelijkheid gedeeld. Christus, de Levende in ons midden, is vooral zichtbaar in Zijn volk. In kleine tekens, gebaren en activiteiten van velen zien we de weldoende kracht van Christus, vanuit het nederige besef dat Hij altijd groter is.
Met dit jaarthema, met deze bril op, willen we dit werkjaar aan de slag gaan in de diensten van ons bisdom,
in parochies en zorginstellingen. De dagelijkse pastoraal is het werkveld om te groeien in heiligheid.
Kortom: Gods akker zijt gij. Groei in heiligheid!
T.H.

Bidden voor priesterroepingen

“Jezus sprak tot hen: ‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daaro de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’. (Luc. 10,2)”

Vele mensen zijn bekommerd om de toekomst van Gods Kerk op aarde.
Zij willen bidden om heilige priesterroepingen in Tongeren.

Mogelijkheden
IEDERE MAANDAG
van 19 tot 20 uur in ‘De kleine kasteeltjes’
Koninksemsteenweg 66 Tongeren

ELKE EERSTE EN DERDE VRIJDAG VAN DE MAAND
van 19 tot 20 uur in de ‘Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën’
Luikersteenweg 543B Vreren: Eucharistische aanbidding

ELKE EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND
om 18 uur Eucharistieviering
in de parochiekerk Sint-Laurentius Hasseltsesteenweg   Overrepen

En iedereen kan natuurlijk altijd persoonlijk bidden voor deze intentie

Gebed voor roepingen

Vader, wij willen u bidden
om werkers in de wijngaard van uw Kerk. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus
in het hart van vele jonge mensen:
sterk hun vertrouwen, verruim hun liefde,
raak hen met het vuur van uw Geest.
Geef aan uw Kerk de nieuwe lente
van vele jongens en meisjes
die alles durven verlaten
om Jezus te volgen
en hun broeders en zusters te dienen.
Dat uw boodschap wordt gehoord,
uw maaltijd gevierd
en uw liefde uitgedragen
tot aan de uiteinden der aarde,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.

Zondagsgebed

Heer,
ik vertrouw mij toe aan Jou:
doe maar met mij wat Jij wilt.
Jij hebt mij in het leven geroepen,
mij voor Jou gemaakt:
wel, wat wil Jij nu dat ik doe?
Ga met mij je eigen gang,
wat het ook wordt:
vreugde of verdriet,
het maakt niets uit,
ik doe het wel...
Wat Jij verlangt,
wat Jij van mij wil maken,
dat wil ik zijn.
Ik zeg niet:
ik volg Je waarheen Jij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan Jou,
leid mij maar, altijd,
waarheen ook:
ik wil Je volgen
en bid enkel
om kracht voor deze dag.
John Henry Newman

weekgedachte

Als wij dit eens deden, jij en ik:
geven wat je hebt,
tijd, aandacht, talent,
kracht, arbeid, vaardigheid,
meedogen, troost, moed.

Als wij dit eens deden, jij en ik:
delen wat je bent,
handen, voeten, mond, hart,
huilen, lachen, zingen, verlangen.

Als wij dit eens deden, jij en ik:
voor elkaar, voor anderen...

Zou dan de wereld niet mooier zijn?

Samana

Jaarprogramma 2019

15oktober:herfstwandeling
12 november: vormingsmiddag in zaal Concordia
17 december: kerstontmoeting in zaal

Pater Jeeva

Als alles normaal gaat komt Pater Jeeva op 28 augustus terug naar Belgîe.
Na een maand vakantie in zijn thuisland India.
Voor hij vertrok ging hij mee op bedevaart naar Lourdes.
Hierbij een foto waar hij te zien is naast de bisschop in Lourdes.

Wij hopen dat hij in de loop van september kan inhuizen en dan stilaan kan meelopen in de pastoraal en in de praktijk veel nederlands kan leren.
De juiste afspraken voor zijn verhuis moeten nog gemaakt worden.
Ondertussen zal hij nog 6 maanden lessen Nederlands volgen in Hasselt, 4 dagen per week.
Wij hebben hem alvast uitgenodigd voor het patroonfeest van het bisdom op zaterdag 7 september om 18.00u in de basiliek.
Wie hem ontmoet wordt gevraagd uitsluitend Nederlands met hem te spreken !
Engels kent hij al.
Wij zien er naar uit dat hij het pastores-team van Tongeren komt versterken.
(T.H.)

Marlies Thys

Mijn naam is Marlies Thys (50) en sinds 1 september 2019 vervoeg ik de pastoresploeg als parochieassistente. Ik ben gehuwd met Etienne Blokken en wij hebben 1 zoon, Maarten Blokken, die actief is als misdienaar in de parochies Sint-Jan en Onze-Lieve-Vrouw. Zelf heb ik 29 jaar als zorgkundige gewerkt in het Woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus in de Wijkstraat. Mijn carrière ben ik echter nog begonnen op de oude campus in de Wijngaardstraat bij de grauwzusters. Hun dienstbaarheid was een groot voorbeeld voor mij en zelfs na mijn vertrek uit de Wijngaardstraat hebben ze mijn keuze om parochieassistente te worden nog mee beïnvloed.
Buiten mijn werk als zorgkundige neem ik ook al vele jaren engagementen op binnen de kerk. Omwille van mijn sterke devotie voor Onze-Lieve-Vrouw zijn die dan ook vaak gericht op haar verering. Zo ben ik sinds de voorbereidingen van de Kroningsfeesten van 2009 bestuurslid van de Pinkstergroep en ben ik deze zomer voor het derde jaar op rij meegegaan naar Lourdes met de Limburgse Diocesane Bedevaart (LDB) in dienst van de zieken. Daarnaast help ik ook bij het bidden van het rozenhoedje in de basiliek tijdens de meimaand.
In Sint-Lutgart ben ik ook al meer dan 15 jaar catechist van de eerste communicanten. Daarvoor was ik er ook al lector. Parochieassistente Viviane Vossen vroeg mij enkele jaren geleden of ik ook geen interesse had om de taak van parochieassistente op mij te nemen. Ik zou dan wel mijn job als zorgkundige in het woon- en zorgcentrum moeten laten vallen. Na eerst even getwijfeld te hebben, besloot ik dan toch om de opleiding in Hasselt aan te vatten. In een aspirantenjaar maakten we kennis met de opleiding en kregen we ook al enkele lessen. Ik kreeg ook een spirituele begeleidster toegewezen die mij zou bijstaan tijdens de opleiding en met wie ik mijn ervaringen kon delen. Na dit voorbereidingsjaar kreeg ik de toestemming om effectief aan de driejarige opleiding te beginnen. De vakken en examens waren niet altijd even gemakkelijk, maar wel interessant en leerrijk. Ik ben er door gegroeid als mens en als christen.
Natuurlijk moet je ook praktijkervaring opdoen om goed te kunnen functioneren als parochieassistente. Ik mocht als stagiair naar Marie-Louise Dieu, de parochieassistente van de pastorale eenheid Sint-Jacobus. Ik heb daar kunnen helpen bij de voorbereidingen van eerste communie en vormsel en heb ook de andere taken van een parochieassistente beter leren kennen. Ondertussen zijn er vier jaar verstreken tussen mijn beslissing om parochieassistente te worden en de afronding van mijn opleiding. Ik ben dankbaar dat Mgr. Patrick Hoogmartens mij heeft benoemd tot parochieassistente in de pastorale eenheden Sint-Jacobus en Onze-Lieve-Vrouw. Ik kijk uit naar deze nieuwe ervaring.

Foto's online

De problemen met de fotosite zijn weer opgelost. U kan de laatste foto's weer bekijken.

Christen Forum

Prof. Dr. Johan De Tavernier
Decaan faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven
Laudato Si'
De ecologie van paus Franciscus
maandag 21 oktober 2019 om 20.00 uur


Prof. Dr. Antoon Vandevelde
Filosoof en econoom KU Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & faculteit Economie)
Het geweld van geld
Op zoek naar de ziel van de economie
maandag 25 november 2019 om 20.00 uur


Dr. An Haekens
Hoofdarts Alexianen Zorggroep Tienen
Oud en moe van dagen?!
Over oud worden, doodsverlangen en de vele vooroordelen hieromtrent…
maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur


Tomas De Gregorio
Baas van een bloeiende zaak: Walden, of leven in het bos
Mijn Walden
Experiment: gelukkig leven met bijna niks
maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur


Alle conferenties hebben plaats in Cultuurcentrum Hasselt (grote zaal).
Toegangsprijs: 5,00 euro.

Meer info: www.cflimburg.be

abonnering Parochieblad

De campagne voor de hernieuwing van de abonnementen voor het parochieblad staat weer voor de deur. Binnenkort verschijnt weer enkele keren een overschrijvingsformulier in je blad en / of kan je een brief vinden in je brievenbus of in onze kerken.
De nieuwe prijs voor 48 nummers in 2020 bedraagt voor gans het dekenaat 38 euro.
Helaas zijn de posttarieven weer gestegen.
Let op bij overschrijving van je abonnementsgeld dat je voor jouw editie het juiste banknummer gebruikt.
Details per pastorale eenheid kan je telkens hier beneden vinden.

Iedereen in Vlaanderen kent de woorden “mag het iets meer zijn?”
We horen ze doorgaans bij de slager, de vishandelaar of de groenteboer.

De slogan en de foto voor onze abonneringscampagne knipogen naar dat bekende beeld, maar betekenen natuurlijk iets anders.
Als wij vragen of het iets meer mag zijn, bedoelen we iets meer waardevol, met meer diepgang, met zin en betekenis in het leven.
Dat is namelijk wat Kerk & Leven elke week te bieden heeft.
Week na week gaan we samen op zoek naar alles wat echt van waarde is, zowel in de kerk als daarbuiten.

Daarom kozen we een beeld dat mensen even doet nadenken.
Een stapel exemplaren van Kerk & Leven op een weegschaal!
Natuurlijk worden die niet “per gewicht” verkocht.
Onze “iets meer” is van een andere orde.
Het zijn trouwens niet enkel onze artikels die “iets meer” te bieden hebben.
Onze mensen doen dat ook. Daar hoort ook u bij!
Onze vrijwilligers maken ons weekblad mogelijk.
Zonder hen is er “niets meer”
Snel abonneren dus! Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in je parochie en pastorale eenheid, dekenaat en bisdom….en in de wereldkerk.

Zie hier voor de abonnering

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: