Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG JAAR C
16-17 november 2019


Eerste Lezing:Maleachi 3, 19-20a: Het komen van God houdt altijd een oordeel in: maar wie ontzag heeft voor de Heer, wordt gered.
Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 3, 7-12: Paulus roept op hem na te volgen in zijn arbeid voor het eigen
levensonderhoud.
Evangelie: Lucas 21, 5-19: Er kan veel gebeuren in de wereld en in ons eigen leven dat angst veroorzaakt. Maar Jezus zegt ons: ‘Laat je niet in de war brengen en blijf vertrouwen’.

Meer info in uw parochieblad

Voorgeschreven collecte

16-17 november 2019: Collecte ten voordele van de kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken)
(3e zondag november). De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst
van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar
stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten,
pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen
blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten.
Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen
betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage.Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk.
Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom.

Werelddag van de armen

Op 17 november is het Werelddag van de Armen.

Meer info in uw parochieblad

Weekgedachte

“Ik heb gehoord dat jullie
op ‘n nieuwe wereld wachten.
Dat jullie wachten tot Ik
een wonder doe!”, zegt God.
“Maar hoe zal Ik vrede maken
zonder jullie handen?
Hoe zal Ik warmte brengen
zonder jullie stem?
Hoe zal Ik hartelijkheid brengen
zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb Ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping
heb Ik in jullie handen gelegd!”
“IK wacht op het wonder.
IK wacht op ‘n nieuwe wereld!
IK, God!”

Ziekenzalving AZ Vesalius 22 november om 15u

Enkele keren per jaar wordt in de kapel van het ziekenhuis een ziekenzalving georganiseerd voor
alle zieken die dat wensen. Daarna wordt de zalving ook op de kamer gegeven voor wie daarom vragen.
Het is een hele organisatie voor de ziekenhuispastor maar gelukkig zijn er ook veel vrijwillige handen.
De ziekenzalving gaat door op vrijdag 22 november om 15uur.

De goede gewoonte wordt trouwens ook aangehouden in onze WZC’s zodat de bewoners sacramenteel gesterkt worden.

Samana

Jaarprogramma 2019

17 december: kerstontmoeting in zaal

Christen Forum

Prof. Dr. Antoon Vandevelde
Filosoof en econoom KU Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & faculteit Economie)
Het geweld van geld
Op zoek naar de ziel van de economie
maandag 25 november 2019 om 20.00 uur


Dr. An Haekens
Hoofdarts Alexianen Zorggroep Tienen
Oud en moe van dagen?!
Over oud worden, doodsverlangen en de vele vooroordelen hieromtrent…
maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur


Tomas De Gregorio
Baas van een bloeiende zaak: Walden, of leven in het bos
Mijn Walden
Experiment: gelukkig leven met bijna niks
maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur


Alle conferenties hebben plaats in Cultuurcentrum Hasselt (grote zaal).
Toegangsprijs: 5,00 euro.

Meer info: www.cflimburg.be

Basilikakoor

Het Basilicakoor viert zijn 70ste verjaardag, zonder twijfel een goede reden om te vieren. We doen dit
met twee concerten met de absolute hoogtepunten van ons repertoire:
o.a. de mooie 'Nocturnes van Mozart' begeleid door 3 klarinetten, 'Hör me in Bitten' van Mendelssohn
met sopraansolo door Reinhilde Bovend'aerde.
'De Cantique' van Fauré begeleid door het Limburgs Strijkkwartet, liederen van Elgar met Evelyne Vanoverloop
aan de piano, delen uit 'West Side Story' en 'Les Misérables'
...
Kom dus zeker genieten van onze favoriete stukken, op zondagnamiddag 17 november om 15 u. of zaterdagavond 23 november om 20 u.
Het is nog wel een tijdje voor het zover is, maar omdat alle agenda's zo snel gevuld raken haasten we
ons je nu al uit te nodigen...

Benefietconcert

Musica Devina 16 november

concert van ‘de kleine cantorij’ op zaterdagavond 26 november-20u

abonnering Parochieblad

De campagne voor de hernieuwing van de abonnementen voor het parochieblad staat weer voor de deur. Binnenkort verschijnt weer enkele keren een overschrijvingsformulier in je blad en / of kan je een brief vinden in je brievenbus of in onze kerken.
De nieuwe prijs voor 48 nummers in 2020 bedraagt voor gans het dekenaat 38 euro.
Helaas zijn de posttarieven weer gestegen.
Let op bij overschrijving van je abonnementsgeld dat je voor jouw editie het juiste banknummer gebruikt.
Details per pastorale eenheid kan je telkens hier beneden vinden.

Iedereen in Vlaanderen kent de woorden “mag het iets meer zijn?”
We horen ze doorgaans bij de slager, de vishandelaar of de groenteboer.

De slogan en de foto voor onze abonneringscampagne knipogen naar dat bekende beeld, maar betekenen natuurlijk iets anders.
Als wij vragen of het iets meer mag zijn, bedoelen we iets meer waardevol, met meer diepgang, met zin en betekenis in het leven.
Dat is namelijk wat Kerk & Leven elke week te bieden heeft.
Week na week gaan we samen op zoek naar alles wat echt van waarde is, zowel in de kerk als daarbuiten.

Daarom kozen we een beeld dat mensen even doet nadenken.
Een stapel exemplaren van Kerk & Leven op een weegschaal!
Natuurlijk worden die niet “per gewicht” verkocht.
Onze “iets meer” is van een andere orde.
Het zijn trouwens niet enkel onze artikels die “iets meer” te bieden hebben.
Onze mensen doen dat ook. Daar hoort ook u bij!
Onze vrijwilligers maken ons weekblad mogelijk.
Zonder hen is er “niets meer”
Snel abonneren dus! Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in je parochie en pastorale eenheid, dekenaat en bisdom….en in de wereldkerk.

Zie hier voor de abonnering

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op 8 december om 10u

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2019-2020

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: