Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

Pinksteren

pinksteren

19 en 20 mei 2018
Eerste Lezing:Handelingen 2,1-11: Terwijl de leerlingen verzameld waren, kwam Gods Geest over hen: zij werden er
allen door vervuld.
Tweede lezing: Galaten 5,16-25: Paulus roept ons op te leven vanuit de vruchten van de Geest.
Evangelie: Johannes 15,26-27; 16,12-15: Jezus kondigt de omt van de Geest aan, de Helper die ons tot de volle waarheid
zal brengen.

PINKSTEREN
Met het hoogfeest van Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Vijftig dagen lang hebben we de verrijzenis van Jezus gevierd en op Hemelvaart ook zijn terugkeer naar de Vader.
Pinksteren is de vervulling van Jezus’ belofte dat Hij zijn leerlingen niet alleen zou achterlaten en
dat Hij hun een helper, de Heilige Geest, zou zenden.
Met vreugde en dankbaarheid willen wij de komst van de Geest vieren in de vieringen

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochiebladverzenden.

tijd door het jaar

Vanaf de dinsdag na Pinksteren komen we in de liturgie in de periode die we ‘de tijd door het jaar’ noemen. De kleur van het kazuifel is groen. En dat blijft zo tot aan de Advent. Doch die is nog ver af en laten wemaar eerst in het rustige vaarwater komen van die tijd door het jaar.
Nog een teken dat de paastijd voorbij is is het feit dat de paaskaars tijdens de gewone vieringen niet
meer wordt aangestoken. Ze zal alleen nog branden bij uitvaarten en bij doopsels.
Vermits we tussen de Kersttijd en de Veertigdagentijd nog enkele ‘groene zondagen’ gehad hebben zijn we vanaf dinsdag in de zevende week door het jaar.

Voorgeschreven collecte

Op de 3de zondag van mei houden we een bijzondere collecte voor de wereldnoden.
Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen allerhande, o.a. orkanen, overstromingen,
mislukking van de oogst door droogte of wateroverlast. Daarbij komt nog de oorlog in vele landen,
die dood en ellende brengt. De gevolgen ervan zijn groot, vooral voor de kinderen. Met deze collecte
willen de Belgische bisschoppen onmiddellijk hulp bieden zodra de nood in de wereld zich voordoet.

weekgedachte

Als ik het zelf niet meer kan,
omdat mijn ongeloof te groot is geworden.
Als ik er de woorden niet meer voor vind,
omdat tegenwerking en kritiek
elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt.
Laat Jezus dan voor mij bidden, God,
en U vragen dat U mij behoedt
voor de macht van het kwaad en mij zegent.
En hopelijk vind ik dan opnieuw de kracht
om enthousiast christen te zijn,
ondanks alles soms.

Heilige Rita

H RitaH.RITA MAAL 15
De heilige Rita is heel graag vereerd in onze Sint-Jozefkerk. Jaarlijks vieren wij haar feestdag op 22
mei in drie missen met een gelegenheidspredikant.
Maar vooraf nemen wij ruim de tijd gedurende 15 donderdagen om ons intenser voor
te bereiden op dit feest. In vijftien stappen blijven wij stil staan bij het leven van deze eenvoudige vrouw.
Goed bezield met een grote liefde voor God, de lijdende Christus en de evenmens. Als pelgrims wenden
wijons tot haar in gebed. Volgende donderdag 08 februari wordt de start gegeven aan deze
tocht van 15 weken. Alle donderdagen om 08.00u is er mis of gebedsviering en om19. 00u altijd mis
om voorspraak van de heilige vragen. We wensen aan alle bedevaarders van harte een goede en vruchtbaredevotie toe.

Dinsdag 22 mei: feest H. Rita. Eucharistie met wijding van rozen voor de zieken om:
                             11.00’u; 17.00’u en 19.00’u.

Alle data, uren van diensten en info over de thema's vind je hier.

noveen Sint-Antonius

antonius Lees meer onder de PE OLV en de PE Sint-Marcus

Pelgrimage naar Maria 26 mei 2018 en 30 mei per fiets naar Maastricht

olv10de editie - zaterdag 26 mei 2018

De lange tochten: Jekerdalpelgrimage
Jekerdalpelgrimage snel: Vertrek naar Tongeren aan 5 à 5,5 km/ u vanuit:wandelen
- Voeren - Maastricht - Eben-Emael Fort - Bassenge - Glons: 47 - 34 - 25 - 17 - 11 km
Jekerdalpelgrimage traag (recreatieve dagtocht): Vertrek naar Tongeren aan 4 à 4,5 km/u vanuit:
-Eben-Emael Fort - Bassenge - Glons

of de korte tocht partnerwalk 2: Tongeren op zijn mooist 5 -10 -15 km
Doorlopend vertrek tussen 7u en 15u

Pelgrimsdag van het Bisdom op 30 mei
per fiets naar Maastricht

Op woensdag 30 mei gaat het bisdom Hasselt op pelgrimstocht naar Maastricht. Bisschop Patrick Hoogmartens gaat om 10.30 u. voor in een pontificale eucharistieviering in de kerk van Sint-Servaas.
11.30 u.: Koffie aangeboden door het comité van de Heiligdomsvaart.
12.00 u.: Middagmaal op eigen gelegenheid.
13.30 u.: Vrije tijd of begeleide deelname aan enkele initiatieven uit het rijke aanbod van de feestelijkheden in Maastricht.
16.00 u.: Slotviering in de basiliek van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee. Gebedsviering op de vooravond
van de 51ste verjaardag van ons bisdom.
Aan de kerk van St.-Lutgart in Tongeren vertrekt ’s morgens om 7.00 u. een groep per fiets naar Maastricht. Andere bedevaarders kunnen met eigen vervoer gaan of met de bus 62 van De Lijn (om 8.41 u.)


Alle info over de 2 pelgrimages vind je hier

Vrijwilligers gezocht Palliatieve eenheid

Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk op onze Palliatieve eenheid?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Lecoque Anne Marie hoofdverpleegkundige van de eenheid.
Tel: 012/396166; e-mail: lecoque.annemarie@azvesalius.be.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: