Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

Vakantie: We geven de lezingen voor een langere periode


ZESTIENDE zondag door het jaar C
20-21 juli 2019
Eerste lezing: Genesis 18,1-10a: Abraham zegt tegen de bezoekers die zich aandienen: ‘Ga uw dienaar niet voorbij.’
Tweede lezing: Kolossenzen 1, 24-28: Paulus weet zich de dienaar van Gods verborgen geheim, dat in Jezus is geopenbaard.
Evangelie: Lucas 10, 38-42: Marta en Maria ontvangen Jezus bij hen in huis, elk op hun eigen manier.

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
27-28 juli .07.2019
Eerste lezing: Genesis 18, 20-32: Abraham neemt het tegenover God op voor de rechtvaardigen in Sodom.
Tweede lezing: Kolossenzen 2, 12-14: In de doop heeft God ons levend gemaakt met Christus.
Evangelie: Lucas 11, 1-13: De leerlingen vragen aan Jezus: ‘Heer, leer ons bidden!’

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
4 – 5 augustus 2019
Eerste lezing: Prediker 1,2; 2,21-23: Het menselijk handelen is bijzonder broos.
Tweede lezing: Kolossenzen 3,1-5.9-11: Bekleed u met de nieuwe mens.
Evangelie: Lucas 12,13-21: De parabel van de rijke illustreert de ijdelheid van alle hebzucht hier op aarde.

Meer info in uw parochieblad

Lourdes-bedevaart

Van 15 tot 20 juli 2018

We wensen onze Lourdes-bedevaarders een mooie bedevaart toe.

Voor de thuisblijvers die met hen mee willen bidden:

U kan de LOURDESBEDEVAART volgen via internet Live op Tv Lourdes hieronder:
Woensdag 17/7 - 9u30 internationale viering
Donderdag 18/7 - 21u Lichtprocessie
Vrijdag  19/7 - 8u30 mis aan de grot.

Op de andere momenten krijgt u de live-beelden van de grot te zien.

Klik op het pijltje hieronder om de live-stream (live-beelden) te starten.

 

Noveen Sint-Gillis

De noveen ter ere van St.-Gillis loopt van 25 augustus tot en met 2 september 2019. Binnenkort zullen
er parochiemedewerkers weer aan de deur aankloppen voor het Broederschap ter ere van St.-Gillis.
De prijs is nog steeds €3 per gezin en €1,50 voor één persoon. Iedere woensdag om 18 uur wordt de
mis opgedragen voor de leden van het Broederschap. We rekenen op uw goede wil en vertrouwen op de
voorspraak van St.-Gillis. Het gebeuren van de noveen verloopt op zondagen in de kerk aan de Hasseltsesteenweg en op weekdagen in de Kapel te Mulken.
Het gebedsschema tijdens de noveen zal anders uitzien dan vorige jaren nl. de weekdagmissen om
10 uur zijn er niet meer, enkel de pelgrimsmis van NEOS op donderdag 29 augustus om 15 uur blijft.
Ook het lof tijdens de weekdagen wordt vervangen door het rozenkransgebed om 16 uur. Op de zondagen
geldt een ander schema nl. de pelgrimsmis om 10 uur, lof om 16 uur. Zegeningen zijn ongewijzigd
en gaan iedere dag door gedurende de ganse dag.We heten u graag welkom!

van 15 naar 7 Dekenaten

Ondertussen is bekend geworden dat het aantal dekenaten in ons bisdom van 15 naar 7 zal teruggebracht worden. Zie parochieblad 23 van 5 juni. Tongeren zal een nieuw dekenaat vormen samen met de dekenaten Bilzen en Vlijtingen-Voeren. Dit is niet alleen een structurele hervorming. Het betekent tenminste ook dat we onze visie op de pastoraal herdenken. Maar de teams van de pastorale eenheden zullen in de nieuwe constellatie aan belang gaan winnen.
Hun verantwoordelijkheid zal groter worden en ook dat willen we die avond even aanraken.
We zij er zeker van dat het een hele vruchtbare avond kan worden. En dan hebben we een hele vakantie om het allemaal te laten doordringen en nog eens te overdenken.

Weekgedachte

Lieve God, vandaag heb ik geen woorden.
Mijn hart is arm aan taal.
Ik weet niet wat ik zeggen zou.
Ik heb U niets te vragen.
Mijn hele wezen rust in U.
Heel mijn verlangen komt van U en gaat ook naar U uit.
U, Heer, die heelheid zijt, heel onze gebrokenheid.
Ik heb U niets te zeggen, alleen heel stil te zijn bij U,
en toch heeft net dat stil zijn mijn gebed tot zijn gebracht.
Bénédicte Lemmelijn

Benoeming + wijzigingen

“Aan de parochiegemeenschappen in de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw Tongeren
Zusters en broeders, beste medegelovigen,
Onze bisschop heeft gevraagd aan pastoor-moderator Emmanuel Kalomba, om, na jarenlange pastorale
dienst in Tongeren, nu pastoormoderator te worden in de federatie Dilsen-Stokkem. Emmanuel heeft
hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar. Vanaf 1 september zal hij zijn nieuwe opdracht
aanvatten.
We beseffen dat afscheid nemen en loslaten zowel voor de pastoor als voor de gemeenschappen een hele
opdracht is. We zijn dankbaar om al het goede dat in samenwerking met velen tot stand is gebracht. Aan
pater Emmanuel dan ook alle goeds gewenst bij het afscheid, Gods zegen voor het nieuwe werk.
De bisschopsraad heeft de verantwoordelijkheid om de opvolging van de pastorale zorg te verzekeren.
Verder overleg volgt.
We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers,
de goede Geest om samen de pastoraal in de parochies van de pastorale eenheden verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, gist in de deeg en plaatsen van Gods ontmoeting te midden van de wereld.”
Zo luidde het bericht dat in het weekend van 15-16 juni is voorgelezen in de kerken van de pastorale eenheden Sint-Marcus en Onze-Lieve-Vrouw.

 

Aan de gelovige gemeenschappen in de pastorale eenheden van Tongeren

Zusters en broeders,

Enkele weken geleden werd de nieuwe benoeming van pastoor-moderator Emmanuel Kalomba tot pastoor-moderator in Dilsen-Stokkem meegedeeld. Hij vertrekt na dit weekend voor enkele weken op verlof, we wensen hem een deugddoende tijd.

Inmiddels heeft onze bisschop gevraagd aan E.H. Tony Hayen,  pastoor-moderator van de PE Sint-Benedictus en pastoor in de PE Onze Lieve Vrouw, gevraagd om vanaf september tevens pastoor-moderator van de PE Sint-Marcus te worden.  Hij heeft hiermee van harte ingestemd. Daarvoor zijn we dankbaar.

In deze overgang zijn uiteindelijke alle pastorale eenheden betrokken. Het vergt organisatie en afspraken waarin heel de dekenale ploeg alsook de teams van de pastorale eenheden mee betrokken worden.

Bovendien zal in september een Indische priester, Jeeva Devaraj, de ploeg van het dekenaat komen vervoegen. De “Heralds of Good News” zijn een Indische priestercongregatie, waarvan sinds een aantal jaren enkele priesters ook in ons bisdom aanwezig zijn, onder meer in Genk. Pater Jeeva is intensief Nederlands aan het leren: hij zal in Tongeren een pastorale leerschool hebben en tegelijk zijn gelovige bijdrage leveren in de christelijke gemeenschappen.

We wensen u allen, in het bijzonder de teamleden en vele geëngageerde medewerkers, de goede Geest om samen met de priesters, diakens en parochieassistenten de pastoraal in de parochies verder te dragen en uit te bouwen tot waartoe we geroepen zijn, plaatsen van Godsontmoeting te midden van de wereld.

Karel D’Huys
Vicaris generaal

 

Vanaf 1 september zullen er wijzigingen zijn in de uren van de missen. Meer nieuws volgt later.

Internationale zomeracademie Alden Biesen

Van zaterdag 10 augustus 09.00u.
tot donderdag 15 augustus 09.00u.
LandcommanderijAldenBiesen
De Zomeracademie bestaat uit 3 categorieën:
- Koorstage / - Barokorkest en kamermuziek/-
Orgelacademie

Samana

Jaarprogramma 2019

17 september: muziekbingo in zaal Concordia
15oktober:herfstwandeling
12 november: vormingsmiddag in zaal Concordia
17 december: kerstontmoeting in zaal Concordia

Dekenale bedevaar naar Banneux 6 augustus

Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij weerom vanuit Tongeren naar de Maagd der armen te Banneux. Onze hemelse Moeder wordt onder die naam vereert te Banneux. Enkele tientallen jaren geleden verscheen Onze Lieve Vrouw aan het meisje Mariette Beco en vroeg om een kapel te bouwen en liet een bron ontspringen. Vele duizenden zieken uit diverse landen trekken jaarlijks naar Banneux om er enkele dagen te vertoeven in de Hospitaliteit. Bij Maria willen zij troost, sterkte en bemoediging ontvangen. Maar ook gezonde mensen trekken naar Banneux om daar te bidden voor de intenties van mensen in hun familie, buurt of parochie. Soms zoeken ook zij er troost en sterkte. Laten ook wij even tijd maken om bij Maria thuis te komen en Haar al onze zorgen toe te vertrouwen. Laten wij samen in groep elkaar steunen en bemoedigen met de kracht die Maria ons schenkt. Kom dus mee met onze decanale bedevaart naar Banneux.

Dinsdag 6 augustus 2019
Vertrek in de eigen parochie: tussen 7u 30 en 8u 30.
Terug thuis: 18 uur.

De prijs is gebleven op 17 euro per volwassene en 15 euro per kind onder de 12 jaar.
Inschrijven én betalen vóór 31 juli bij de verantwoordelijke van uw parochie.
Enkel betaalde inschrijvingen worden doorgegeven. Onze medewerkers zijn geen bank.

Schrijvingen Pastorale Eenheid “Sint-Benedictus”.
Lauw-Herstappe
André Baillien            Bosstraat 37                012/23.22.67
pastorie Lauw             Donkelstraat 5             0475/62.61.34
Koninksem
Simonne Weeghmans Binnenveldstraat 19   0495/40.15.61
Piringen
Martha Testelmans      Tomstraat 8                 012/23.34.83
Widooie
Martha Roeffart          Knapenstraat 31         012/39.14.17

Verantwoordelijken voor de Pastorale eenheid Sint-Jacobus
‘sHerenelderen
Josette Thewissen Elderenstraat 37
012/23.16.71
Berg
Jozef Vanherf Godensteenstraat 7
012/23.52.37
Ketsingen
Mariette Peuskens Noenelderen 56
012/234860
Overrepen
Gilberte Kersten Hasseltsesteenweg
512012/23.14.82
Riksingen,Henis,Neerrepen
Marie-Louise Dieu Schabotstraat 38
0476/62.55.31

Verantwoordelijken voor de Pastorale eenheid Sint-Marcus
Rutten
Alberte Lowette                                 Haccostraat 5              012/23.27.05
Nerem
Marcel en Lizy Tilkin-Vroonen         Neremstraat 60           012/23.65.16
Vreren
Imelda Degraen                                 Allemandstraat 24      012/23.53.43
Diets-Heur
Annie Cloes-Schraepen                      Heurstraat 104            012/23.08.27
Mal
Monique Petry                                   Kleinmeersstraat 10   012/23.72.01
Sluizen
Julien Rosmeulen                               Viséweg 466               012/39.25.82

misintenties vakantie

Misintenties Zomermaanden
Tijdens de zomervakantie verschijnt Kerk en Leven tweemaal voor telkens 3 weken.
Gelieve de misintenties voor juli en augustus binnen te brengen voor 8 juni.

Grauwzusters verlaten binnenkort Tongeren

Op 17 maart zullen de Grauwzusters Franciscanessen Tongeren definitief verlaten. Ze verhuizen dan naar het hoofdklooster in Hasselt, gelegen in de Demerstraat 72. Hiermee komt een einde aan een verblijf van bijna 158 jaar in Tongeren. De grauwzusters hebben zich ingezet voor de bejaardenzorg. Dag en nacht stonden ze paraat om ouderlingen te helpen. Als er ’s nachts bij een stervende moest gewaakt worden, vonden ze dat de normaalste zaak. Jaren lang hebben ze hard gezwoegd. Intussen genieten de zusters van hun welverdiende rust. Met zes blijven ze over in onze gemeente. De jongste onder hen is 79 jaar, de oudste 88. En dan is het tijd om het nog wat rustiger aan te doen en de dingen te herorganiseren. Met spijt in het hart zullen ze vertrekken, zegt overste Zr.Lucia. Afscheid nemen van hun vertrouwde plek, van de Tongerse winkels en markt, van de Tongenaren, van de bejaarden die ze regelmatig gingen bezoeken en van de kapel waar ze elke dag allemaal samenkwamen om hun leven toe te wijden aan de Heer. Maar het is een troost dat ze terugkeren naar het moederhuis, want Hasselt kennen ze van hun intrede in het klooster. Het gebouw in de Corverstraat zal in bruikleen genomen worden door de VZW Bejaardenzorg  Grauwzusters  Limburg (Begralim), daar het aansluit bij de bejaardenvoorzieningen van deze VZW.
Vlak voor hun vertrek zal er nog een afscheidsviering gehouden worden in de Basiliek als dank voor alles wat ze deden voor de Tongenaren. (J.Co.)

Orgeltrip

Jaar na jaar wordt al sinds 1975 vanuit Tongeren een Euregionale orgelreis georganiseerd onder impuls van Luc Ponet, in samenwerking met de vrienden van het Le Picardorgel en met Davidsfonds cultuurreizen. De euregio Maas-Rijn bevindt zich niet toevallig op de snijlijn tussen de Romaanse en de Germaanse cultuur, in het hart van Europa. Een tocht naar het bosrijke Eifelgebied sluit perfect aan bij die Euregionale cultuur.
De bedoeling is om verschillende orgels te gaan beluisteren in de euregio. Vertrekkend vanuit Tongeren worden orgelrecitals gegeven in de basiliek van Steinfeld en in de Schlosskirche van Schleiden. Na de lichte warme maaltijd wordt doorgereisd naar Bad Münstereifel met recitals in de Stiftskirche en in de Jesuietenkirche.
De dag wordt afgesloten in Kortessem. Om 20 uur is daar een concert in de romaanse Sint-Petruskerk. Het nieuwe Jos Moorsorgel wordt bespeeld door Dana Hemelaer samen met fluitiste Pierrette de Fauconval uit Parijs. Deze kunstenares heeft een bijzondere band met Kortessem vermits de adellijke familie de Fauconval destijds op het kasteel in Kortessem woonde.
Geïnteresseerden kunnen dit concert in Kortessem komen bijwonen op dinsdag 2 juli.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: