Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

Tweede Zondag jaar C


19 en 20 Januari 2019
Eerste lezing: Jesaja 62, 1-5: De profeet vergelijkt het liefdesverbond van God met zijn volk met de innige band tussen
een bruidegom en zijn bruid.
Tweede lezing: 1 Kor 12, 4-11: Met verschillende gaven bouwen mensen in één Geest de Kerk op.
Evangelie: 1 Johannes 2, 1-12: In het teken dat Jezus stelt op de bruiloft te Kana openbaart Jezus zijn heerlijkheid: in Hem wordt de overvloed van Gods liefde zichtbaar en tastbaar.

Meer info in uw parochieblad

Gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen

Elk jaar opnieuw wordt er in de week van 18 tot en met 25 januari in de christelijke kerken gebeden voor de eenheid. Terwijl er jaar-in, jaar-uit overal ter wereld en op de hoogste niveaus contacten gelegd worden tussen de christenen met verschillende meningen om tot meer eenheid te komen, blijft het uiteraard noodzakelijk om te bidden voor die eenheid. Wat doorheen vele eeuwen tot verdeeldheid en verscheidenheid heeft geleid, kan niet zo maar in een handomdraai weer goedgemaakt worden. Het is een sprekend voorbeeld dat ook voor christenen het niet gemakkelijk is om tot vergeving en verzoening te komen. Maar ze kunnen ook niet voorbij aan het vurige gebed van Jezus in het zeventiende hoofdstuk van het Johannesevangelie: “Mogen allen één zijn…” Daarom bidden we deze week voor de eenheid onder de christenen. meer info in parochieblad.

Femma

Donderdag 10, 17, 24 en 31 januari en 7 februari: crea-café
Zondag 10 februari: ontbijt op bed
Vrijdag 15 februari: bezoek aan Lecoque Eggs, bedrijfsbezoek
dinsdag 19 maart: kennismakingsles Yoga
Zondag 31 maart: lentewandeling

startdag Broederlijk Delen

Op woensdag 23 januari 2019 om 19.00u in de School Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400 in Hasselt. Een organisatie van de parochieploeg van het bisdom Hasselt en BroederlijkDelen.
Graag vooraf inschrijven via www.broederlijkdelen.be/lanceermomenten.
Thema:
HOLYGUACAMOLE!
Geef boeren EIGEN grond om
VOEDSELtetelen.
Programma:
19.00u:Onthaal
19.30u:Podiumprogramma
20.30u:Keuzeactiviteiten
21.30u:Receptie.

Voor de keuzeactiviteiten is een aangemelde keuze wel belangrijk:
-De grond van de zaak:
Over hoe een rechtvaardige herverdeling van grondbezit en duurzame voedselproductie de honger in de wereld kan uitbannen.
-LavidaGuatemalteca: Laat je meeslepen door verhalen van onze Guatemala-reizigers.
-Hij stapt met ons mee. Op weg naar Guatemala: Kom de rijkdom van het aanbod
voor liturgie ontdekken.
- 40-dagen concreet in federatie en lokale groepen: Ervaringsverhalen.
- Geef ruimte aan de boeren van de toekomst: Ontdek hoe we in Vlaanderen werk maken van landbouwgrond voor bioboeren.
- Jongerenspel: Wat je toekom(s)t: Ontdek de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op een levensgroot spelbord.
-Maya’s inGuatemala: Laat je onderdompelen in de bijzondere cultuur en spiritualiteit van de
Maya’s door Bernard Dumoulin.

Jaarthema: Hij stapt met onsmee. Luister...

Hij stapt met ons mee (4 en slot)

Luister
 

LUISTEREN, je kan het leren

LUISTEREN is een actieve bezigheid omdat je je aandacht bewust inzet om te begrijpen en in te voelen wat de ander bedoelt.
Net als de Emmaüsgangers worden we dus aangemoedigd (terug te gaan naar Jeruzalem en) te vertellen aan de gemeenschap wat me meemaakten, wat we hoorden in de luisterrondes, wat ons getroffen heeft en hoe het ons helpt ons christen zijn nog vollediger te beleven.
Via verschillende kanalen kan elkeen zijn verhalen kwijt aan de anderen.
Het emailadres luisterronde@bisdomhasselt.be wordt meer gepromoot. Goede ervaringen met een luisterronde kunnen via deze weg doorgestuurd worden en dan verder verspreid via andere kanalen (website, facebook, Samen,…). De website ‘luisterronde’ wordt geactiveerd.
Via
www.bisdomhasselt.be/luisterronde kom je op een aparte blogpagina waarop verschillende ervaringen van luisterrondes verzameld worden. Deze webpagina bevat ook een korte uitleg over het concept van de luisterrondes.
De facebookpagina ‘luisterronde bisdom Hasselt’ zet de verschillende getuigenissen in de kijker.
Ook hier kunnen mensen ervaringen posten.
Veel luister-genot !

weekgedachte

Soms zie je het allemaal niet meer zitten.
          Je hebt het gevoel
          dat geen mens ter wereld je nog begrijpt.
          Soms ben je ten einde raad.
          Het leven heeft teveel van je gevraagd.
          Je wil de moed maar opgeven ...
          Misschien word je dan even stil.
          Je maakt een kruisteken en vouwt de handen.
          Misschien bid je even, misschien luister je alleen...
          En - zonder te weten waar het vandaan komt -
          voel je dat er “iets” is, dat er “Iemand” is.
          Je bent niet alleen!
          Dan kan je weer verder.
          Je hebt genoeg kracht en moed opgedaan
          om terug in het leven te stappen,
          om er iets moois van te maken.
          Jezus maakt voor jou water tot wijn ...

spaghetti zaden van het woord

U kan kiezen: spaghetti Bolognaise of vegetarische pasta (penne) voor 15 euro; Kinderspaghetti voor 10 euro
Op zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019.


AANGEVEN VOOR 17 JANUARI.

  Meer info vind je hier

Nieuwe tarieven huwelijken en uitvaarten vanaf 1 januari 2019

De Belgische Bisschoppen hebben beslist om vanaf 01/01/2019 een tariefverhoging voor “Huwelijken” en voor “Begrafenissen” door te voeren.  

 Vanaf 2019 zal voor een huwelijk en voor een begrafenis  275,00 euro gevraagd worden. 

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: