Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

Vijfde Paaszondag Jaar C


18 en 19 mei 2019
Eerste Lezing:Handelingen 14, 21-27: Paulus en Barnabas verkondigen het Evangelie in Klein-Azië.
Tweede lezing: Openbaring 21, 1-5a: God zal alles nieuw maken: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden ons
toegezegd.
Evangelie: Johannes 13, 31-33a.34-35: De leerlingen krijgen een nieuw gebod: elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft
liefgehad.

Meer info in uw parochieblad

Voorgeschreven collecte Wereldnoden

Op de 3de zondag van mei houden we een bijzondere collecte voor de wereldnoden.
Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen allerhande, o.a. orkanen, overstromingen, mislukking van de oogst door droogte of wateroverlast. Daarbij komt nog de oorlog in vele landen, die dood en ellende brengt. De gevolgen ervan zijn groot, vooral voor de kinderen.

Met deze collecte willen de Belgische bisschoppen onmiddellijk hulp bieden zodra de nood in de wereld zich voordoet.

Inschrijven voor Eerste Communie en Heilig Vormsel

Heb je een kind zitten in de laatste kleuterklas of in het vijfde leerjaar, schrijf het dan nu reeds in voor het eerste oudercontact over de Eerste Communie of het Heilig Vormsel .

Vertel het verder !!!

Voor de PE O.-L.-Vrouw:
Eerste Communie
Vormsel

Voor de PE Sint-Benedictus:
Eerste Communie
Vormsel

Voor de PE Sint-Jacobus:
Eerste Communie
Vormsel

Voor de PE Sint-Marcus:
Eerste Communie
Vormsel

*U kent uw Tongerse parochie of pastorale eenheid niet? U woont hier nog maar pas? Via uw adres kan je hier je parochie en pastorale eenheid opzoeken.

Start 15 donderdagen ter ere van de Helige Rita

((c)archieffoto Jos Collaer)

Op een mooie lentedag, 22 mei 1447,ontving de heilige Rita het sacrament van de zieken. Daarna
overleed ze vreedzaammet de zegen van haar overste.
Op dat ogenblik zou een zwerm bijen zich neergezet hebben op een muur van het klooster, als een soort rouwkleed. En de klok van het klooster klepte driemaal, en verkondigde zo aan de hele omgeving het overlijden van de H.Rita.
Zoals bij heiligen gebruikelijk is,- vieren we voor de heilige Rita haar sterfdag: want we geloven dat zij op die dag opnieuw geboren werd bij God in het hemels vaderhuis, en dat zij van daaruit voor ons een voorspreekster blijft.


Afsluiting van de noveen van de H.Rita
Na 15 donderdagen ter ere van de H. Rita wordt de ‘noveen’ afgesloten op haar feestdag 22 mei.
De dag begintmet een plechtige mis om 11.00 u. Verder op de dag is er een mis om 17.00 u. en om 19.00 u. Er is een bijzondere predikant gevraagd voor alle missen. Na alle vieringen worden ook gewijde rozen voor de zieken uitgedeeld.

Meer info bij de parochie Sint-Jozef

Weekgedachte

Roep ons weg,
Heer, uit alles wat ons ontmoedigt,
uit alle onrust en angst;
wek nieuwe hoop in ons hart
om niet langer te vrezen
maar te vertrouwen
op uw Woord
“Wees niet bang, sta op, Ik ben met je”.

Gij roept ons bij onze namen,
God onze vreugde onze kracht.’

Roep ons samen, Heer,
uit vereenzaming en verdeeldheid.
Maak ons één van hart,
laat ons thuiskomen bij elkaar
en bij U, drie-ene Liefde:
Vader, Zoon en Geest.

Gij roept ons bij onze namen,
God onze vreugde onze kracht.’

Roep ons bij onze naam, Heer.
Toon ons uw goedheid en uw trouw,
spreek ons van uw liefde
zonder grenzen.
Laat alles wat we zijn en doen,
ja, heel ons leven,
een dankbare gave worden aan U.

Gij roept ons bij onze namen,
God onze vreugde onze kracht.’

Roep ons wakker, Heer,
door de zwaksten in ons midden
die vragen om aandacht en zorg.
Doe ons groeien in dienstbaarheid
om kleinen groot te maken,
om te bouwen aan uw Rijk
van recht en vrede,.
in eerbied voor uw schepping

Gij roept ons bij onze namen,
God onze vreugde onze kracht.’

Roep ons, Heer,
om op tocht te gaan
met broers en zussen in het geloof.
Leer ons luisteren en spreken
in waarheid en liefde
om samen op het spoor te komen
van wat U van ons verlangt.

Gij roept ons bij onze namen,
God onze vreugde onze kracht.’

Roep jongeren, Heer,
op zoek naar zin en smaak
in het leven,
spreek hen moed in.
Sterk hen als ze keuzes maken,
schenk hen vertrouwen
in hun tochtgenoten
en in U:
de weg, de waarheid en het leven.
Amen.
+Kard. Jozef De Kesel.
(T.H.)

Samana

Jaarprogramma 2019
14 mei: Mariaviering in de basiliek
18 juni: jaarlijkse busuitstap
17 september: muziekbingo in zaal Concordia
15oktober:herfstwandeling
12 november: vormingsmiddag in zaal Concordia
17 december: kerstontmoeting in zaal Concordia

Noveen Sint-Antonius Sint-Lutgart

NOVEEN SINT-ANTONIUS
De jaarlijkse noveen van St. Antonius heeft in onze parochie plaats op 9 dinsdagen met een eucharistieviering telkens om 18uur.
De eucharistievieringen worden voorgegaan door pastoor Tony of E.H. Robert Bollen, zoals het schema aangeeft.
Dinsdag 14 mei 18 uur: Pastoor Tony “Zichzelf zijn”.
Dinsdag 21 mei 18 uur: E.H. Robert Bollen“Antonius’deemoed”.
Dinsdag 28 mei 18 uur: Pastoor Tony “Antonius en de Eucharistie”.
Dinsdag 4 juni 18 uur: E.H. Robert Bollen “Antonius en O.L. Vrouw”.
Dinsdag 11 juni 18 uur: Pastoor Tony “Betrouwen in God”.
Iedereen welkom!

Pelgrimage naar Maria 25 mei 2019

Alle info vind je hier

Lenteconcert Cantemus

Zaterdag 19 mei om 20 u in de Basiliek. Meer info vind je hier

Koffieconcert

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: