Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Rik Palmans

De uren van de missen vind je hier

Opgelet: Mondmaskers zijn verplicht.

Bij IEDER kerkbezoek en iedere viering voor IEDEREEN

Dus bv ook bij een als je een kaarsje gaat branden aan Maria in de OLV-Basiliek of een bezoek aan de H. Rita.

 

De eucharistievieringen zijn herstart (Terug tot max. 100 mensen wegens de nieuwe uitbraak, afhankelijk van de grootte van de kerk (meestal dus minder))

De mensen die normaal naar een mis gaan, die zeer druk bezocht wordt, die raden we aan uit te wijken naar minder drukke kerken en / of uren ! Het risico bestaat dat je niet binnen mag, omdat honderd deelnemers bereikt werd.

Richtlijnen:

Ben je ziek? Blijf dan thuis. Ook al heb je maar lichte symptomen.

Groet elkaar vanop afstand. Geef geen handen, ook niet bij de vredeswens.

Wees tijdig aanwezig (omdat handen nog ontsmet moeten worden en iedereen zijn plaats moet innemen.) Opgelet: dit zal misschien niet je vaste plaats van je gewoonte zijn.

Een mondmasker dragen is verplicht. We zijn hier immers samen met een grote groep mensen.

Het aantal plaatsen in de kerken is beperkt.(aan de ingang van de kerk hangt op hoeveel mensen er binnen mogen) Vol is helaas vol. We vragen hiervoor uw begrip.

Ga zitten op de gemarkeerde plaatsen en volg de instructies in de kerk. Er is dus veel kans dat je niet samen kan zitten. Wees hierin soepel.

Houd afstand, ook als u naar voren gaat voor de communie en bij het verlaten van de kerk.

Moet je toevallig hoesten? Doe dat dan in je elleboog.

Blijf na de mis niet samen hangen aan de uitgang van de kerk maar ga direct naar huis.

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Lezingen door het jaar A

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
27 juni en 28 juni 2020
Eerste lezing: 2 Koningen 4, 8-11.14-16a: Uit dank voor de herhaaldelijk ervaren gastvrijheid belooft de profeet Elisa aan zijn gastvrouw de geboorte van een zoon.
Tweede lezing:Romeinen 6, 3-4.8-11: We moeten onszelf beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God.
Evangelie:Mattheüs 10, 37-42: Jezus werkelijk navolgen vraagt veel: Hem beminnen boven iedereen, je kruis opnemen en je leven durven verliezen.

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
4 en 5 juli 2020
Eerste lezing: Zacharia 9, 9-10: De profeet Zacharia kondigt de komst aan van een zachtmoedige Messias, die op een ezel Jeruzalem binnenkomt.
Tweede lezing: Romeinen 8, 9.11-13: Wij worden bezield door de kracht van de Geest van Jezus Christus.
Evangelie: Mattheüs 11, 25-30: Het juk van Jezus is zacht en zijn last is licht.

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
11 en 12 juli 2020
Eerste lezing: Jesaja 55, 10-11: Gods woord is zoals regen en sneeuw: zij
keren pas terug wanneer zij de aarde hebben gedrenkt en haar met groen
hebben bedekt.
Tweede lezing: Romeinen 8, 18-23: Eens worden we bevrijd uit de
slavernij van de vergankelijkheid, om te delen in de glorierijke vrijheid
van Gods kinderen.
Evangelie: Mattheüs 13, 1-23 of 1-9: Gods Woord kan veel vrucht
dragen, als het kan ontkiemen in een ontvankelijk hart.

ZESTIENDE zondag door het jaar A
18-19 juli 2020
Wijsheid 12, 13.16-19: Er is geen andere God die zorg draagt voor alles.
Romeinen 8, 26-27: Wij weten niet hoe te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Mattheüs 13, 24-43: ‘Ik ben bang dat je, wanneer je het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt’, zegt de Meester.

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAARA
25-26 juli 2020
Koningen 3, 5.7-12: Koning Salomo weet de juiste keuze te maken: liever
inzicht en wijsheid dan rijkdom.
Romeinen 8, 28-30: Wij zijn geroepen om op Jezus te gelijken, tot in zijn
heerlijkheid toe.
Mattheüs 13, 44-52: Jezus vraagt van zijn leerlingen dat zij consequent
zouden leven volgens de wil van God. Dat is kiezen voor het Rijk Gods.

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAARA
01-02 augustus 2020
Eerste lezing: Jesaja 56, 1-3:Wanneer de nood het grootst is, is God het
meest nabij.
Romeinen 8, 28-30: De christen overwint door de belangeloze liefde van
Christus.
Mattheüs 14, 13-21: Geef gij hen maar te eten.

Meer over de Heilige Drieëenheid lees je in ons parochieblad

vakantie

We wensen iedereen een deugdoende vakantie toe!

In het bijzonder onze jeugdbewegingen.

Verken per fiets de kerken van Tongeren

Meer lees je hierover bij de PE OLV

Gebed voor de vakantietijd

Geef mij een hart,God,
dat, klein als een kind, de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.
……
Geef mij een hart, God,
een open hart en open handen
om naar de mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap,
als de avond valt.
……
Geef mij een hart
dat vakantie kan nemen
zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles weer goed was,
wat Gij hadt gemaakt.
……
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of ik de kracht van mijn lichaam
zal meten met de golven,
of stil van de zetel naar het bed zal gaan
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
God, en dan is het feest al begonnen.
Manu Verhulst

Misintenties verplaatsen

De misintenties die niet werden uitgevoerd op de aangevraagde datum wegens Corona kunnen verplaatst worden naar een andere datum.

U kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke van uw parochie voor de misintenties of met uw pastoor of parochie-assistente.

Voor de OLV-Basiliek kan dit op het secretariaat pcolvtongeren@skynet.be of donderdagvoormiddag op 012  23 82 57.
Voor Sint-Maternus via info@dekenaattongeren.be.

Voor de andere parochies kan dit via de pastorale contacten indien u de verantwoordelijke van de missen niet kent of indien u uw pastoor niet kent via info@dekenaattongeren.be.

Parochieblad voor 3 weken

Opgelet: u ontvang 2x een parochieblad voor 3 weken.

Te Deum

Op 21 juli vieren we onze nationale feestdag. Om 11 uur zal er een bescheiden plechtigheid zijn in de basiliek.
Voor de plechtigheid achteraf aan het monument zijn alleen de genodigden verwacht en er is geen receptie.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

Inschrijven Eerste Communie en Vormsel voor 30 juni 2020

We doen nu reeds een oproep aan de ouders om hun kind dat zijn eerste communie of Vormsel wil doen in 2021 aan te melden via de website.
We benadrukken dat er strikte voorwaarden verbonden zijn aan het deelnemen aan Vormsel en Eerste Communie :

  • Woonachtig in Groot Tongeren
  • De kinderen nemen deel aan de plechtigheid in de eigen pastorale eenheid. Er worden geen verschuivingen toegestaan !
  • Definitieve inschrijving gebeurt op de ouderavond (alle PE behalve Sint-Marcus) of na mail (voor Sint-Marus)
  • Deelname aan alle voorbereidende samenkomsten en vieringen is verplicht

Graag tijdig aanmelden via de website ! Bij geen of te late aanmelding verschuift het Vormsel of Eerste Communie automatisch naar het jaar 2022.

de Eerste Communie: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's


Voor de Pastorale Eenheid Sint-Benedictus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw klik hier

het Vormsel: Alle informatie vindt u op onderstaande pagina's

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Benedictus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus klik hier

Voor de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw

 

Ken je je Pastorale Eenheid in Groot-Tongeren (+Herstappe) niet, dan kan u dit hier opzoeken.

Voor mensen die buiten Tongeren wonen, vindt u hier alle informatie van de contactpersonen.

Wat met de vieringen voor Eerste Communie en Vormsel die niet doorgingen door Corona?

Eerste Communie

De bisschoppen hebben beslist om de vormselvieringen en de vieringen van de eerste Communie uit te stellen tot na de zomervakantie 2020.
De pastores van ons dekenaat zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben onmiddellijk een nieuw schema gemaakt voor deze vieringen, verwachtend dat geen nieuwe uitdagingen een verder uitstel nodig zullen maken.Hun schema ziet er als volgt uit:
Eerste Communie
Zaterdag 5 september
In de Pastorale Eenheid O.-L.- Vrouw:
In de kerk van St.-Lutgart (Achter de Statie) om 14.00u.
Voor de kinderen van de parochies St.-Lutgart, St.-Maternus en St.-Jozef (NieuwTongeren)
In de Pastorale eenheid Sint-Jacobus:
Groep 1 om 11.00u.
Groep 2 om 14.00u
Zondag 20 september
In de Pastorale Eenheid O.-L.- Vrouw:
in de kerk van St.-Gillis om 10.00 u.
Voor de kinderen van de Basiliek, St.-Jan&St.-Gillis
(Nota bij deze Eerste Communie: mis van 8.30u. valtweg!!)
Zondag 4 oktober
In de pastorale eenheid Sint-Benedictus:
In de kerk van Lauw om 9.30u.
Zaterdag 10 oktober
In de Pastorale Eenheid Sint-Marcus:
In de kerk van Rutten om 14.00 u.
Zondag 11 oktober
In de Pastorale eenheid Sint-Marcus:
In de kerk van Mal om 9.30u.
In de kerk van Vreren om 11.00 u.
Heilig Vormsel
Zaterdag 19 september
In de Pastorale Eenheid Sint-Jacobus:
Om14.00u.
(Nota: geen mis om17.00 u. die dag)
Zondag 20 september
In de Pastorale eenheid Sint-Marcus:
In de kerk van Mal om 9.30u.
In de kerk van Vreren om 11.30u.
Zondag 27 september
In de Pastorale eenheid O.-L.- Vrouw:
in de Basiliek om 9.30u.
In de Pastorale eenheid Sint-Benedictus:
In de kerk van Lauw om 11.30u.

geen autozegening - Banneux

Er is dit jaar geen auto-zegening en geen bedevaart naar Banneux

Een andere Lourdesbedevaart

Van 15 tot 20 juli was de Lourdesbedevaart van ons bisdom Hasselt gepland. Met ons dekenaat hadden wij daar ook graag bij aangesloten en vele van onze parochianen waren
hiervoor ook reeds ingeschreven.
Helaas het coronavirus heeft voor ons beslist dat de bedevaart niet kan doorgaan. De gezondheid van iedereen heeft natuurlijk voorrang.
In dezelfde periode van deze bedevaart, zouden ook de bisdommen van Brugge, Gent en Antwerpen aanwezig geweest zijn in Lourdes.
Er is nu een interdiocesaan initiatief ontstaan dat via internet gebedsmomenten zal aanbieden omop een ‘andere’ manier verenigd te zijn en om een beetje Lourdesbedevaart te vormen. Het programma is vandaag nog niet helemaal gekend en de opnames
hiertoe moeten ook nog gemaaktworden.
Volg daarom de berichten op kerknet.be of vanaf 15 juli zal er ook een link gemaakt worden naar de gebedsmomenten via de website van de Lourdesbedevaart

www. lourdeslimburg.be .
PaGi

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op ? om 10u (Hopelijk kunnen we volgend schooljaar opnieuw starten)

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2020-2021

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: