Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

Liturgische teksten: Vierde zondag van de veertigdagentijd

Eerste Lezing: Jeremia 31, 31-34:
God wil zijn verbond in het hart van de mens planten, want Hij wil hun herder en God zijn.
Tweede Lezing: Hebreeën 5, 7-9:
Christus is het lijden niet ontvlucht: Hij heeft het uit trouw aan Gods liefde gedragen. Daarom is zijn lijden bron van
redding en heil geworden.
Evangelie: Johannes 12, 20-33:
De graankorrel kan pas vruchten voortbrengen als hij sterft in de aarde.

Voor meer uitleg verwijzen we naar “Lezingen & Commentaar”, achteraan in ons parochieblad

Enquête website

enqueteGelieve de enquête over de website hier in te vullen en klik op het einde op verzenden.

Sint-Jozefmaand

huwelijk jozef

Van oudsher is de maand maart toegewijd aan de heilige Jozef zoals de maand mei is toegewijd aan Maria.
Vandaar dat vooral in die maand bedevaarten ingericht worden naar plaatsen waar Sint-Jozef bijzonder
vereerd wordt. Maar je zal hoogst zelden een katholieke kerk tegenkomen waar geen beeld van Sint-Jozef te vinden is. Want hij was een populaire heilige die tegenwoordig wat in de verdrukking
is gekomenmaar die beter verdient.

meer uitleg lees je in ons parochieblad.

Dag tegen racisme en discriminatie 21 maart 2018

Kijk naar iedere mens zonder vooroordeel, zonder een ondertitel, zwart of wit, goed of slecht, rijk of arm, mooi of lelijk.

EVERMARUSKE SPEELT EVERMARUS

Zondag 25 maart 13.30u.
Ruttendorp
Naar aanleiding van het 1050 jarig bestaan van het Sint-Evermarusfeest nodigt het Sint-Evermaruscomité en de leerkrachten van kleuterschool Evermaruske jullie uit op de voorstelling.
Martelarenspel op kinderniveau, gebracht door de kleuters en kinderen van het dorp.
Aansluitend : Vlaamse kermis, animatie , springkasteel, mogelijkheid tot een hapje en drankje
INKOM:gratis

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen

vasten 6

De vastencampagne van Broederlijk Deln staat dit jaar onder het thema ‘Help honger de wereld uit!’ We focussen op het Afrikaanse land Oeganda waar we alle steun verlenen aan kleinschalige landbouwprojecten.
Het lege bord staat symbool voor de campagne. Dat is een sober maar krachtig symbool. Realistischer
kan het al niet want voor vele mensen is dit barre werkelijkheid.
Je hoort en leest er in de komende weken nog meer over.

 

Meer info over Broederlijk Delen vind je hier

Doe online een gift Of doe een overschrijving op BE12 0000 0000 9292

Teken de petitie

weekgedachte

Ik wil U dienen, Heer,
met heel mijn hart,
mijn verstand en al mijn krachten
want dat is de weg
die U ons hebt gewezen:
dienstbaarheid tot het uiterste.

Ik wil U dienen, Heer,
ook als alles tegenzit
omdat ik geloof in de weg
van de graankorrel
die in de aarde moet vallen en sterven
om vruchten voort te brengen
want dat is de weg
die U bent gegaan:
sterven opdat onze hoop
zou herleven.

Ik wil U dienen, Heer,
ook als de wereld
niet van U wil weten,
omdat U mij verhoort
als ik U vraag
dat ik U zou herkennen
in het Woord, in uw wonderdaden,
in kinderen,
in broze en lijdende mensen,
in brood en wijn.
Ja, ik wil U dienen, Heer!
(Iny Driessen)

Dekenale biechtviering 26 maart 19u + andere gelegenheden

biecht2Maandag 26 maart om 19.00 uur decanale biechtviering in de Basiliek

Je kan in de basiliek ook biechten op :
*op de donderdagvoormiddagen 15, 22 en 29 maart van 10 uur tot 11.30 u.
*op zaterdag voor Pasen tussen 16 en 17 uur.
Meer info:

biecht dekenaat

Heilige Rita

H RitaH.RITA MAAL 15
De heilige Rita is heel graag vereerd in onze Sint-Jozefkerk. Jaarlijks vieren wij haar feestdag op 22
mei in drie missen met een gelegenheidspredikant.
Maar vooraf nemen wij ruim de tijd gedurende 15 donderdagen om ons intenser voor
te bereiden op dit feest. In vijftien stappen blijven wij stil staan bij het leven van deze eenvoudige vrouw.
Goed bezield met een grote liefde voor God, de lijdende Christus en de evenmens. Als pelgrims wenden
wijons tot haar in gebed. Volgende donderdag 08 februari wordt de start gegeven aan deze
tocht van 15 weken. Alle donderdagen om 08.00u is er mis of gebedsviering en om19. 00u altijd mis
om voorspraak van de heilige vragen. We wensen aan alle bedevaarders van harte een goede en vruchtbaredevotie toe.
Alle data, uren van diensten en info over de thema's vind je hier.

Pelgrimage naar Maria 26 mei 2018 en 30 mei per fiets naar Maastricht

olv10de editie - zaterdag 26 mei 2018

De lange tochten: Jekerdalpelgrimage
Jekerdalpelgrimage snel: Vertrek naar Tongeren aan 5 à 5,5 km/ u vanuit:wandelen
- Voeren - Maastricht - Eben-Emael Fort - Bassenge - Glons: 47 - 34 - 25 - 17 - 11 km
Jekerdalpelgrimage traag (recreatieve dagtocht): Vertrek naar Tongeren aan 4 à 4,5 km/u vanuit:
-Eben-Emael Fort - Bassenge - Glons

of de korte tocht partnerwalk 2: Tongeren op zijn mooist 5 -10 -15 km
Doorlopend vertrek tussen 7u en 15u

Pelgrimsdag van het Bisdom op 30 mei
per fiets naar Maastricht


Alle info over de 2 pelgrimages vind je hier

160 jaar Lourdes

De zomerbedevaart van ons bisdom Hasselt zal doorgaan van 20 tot 25 juli en kost € 645,00. Heb je hulp of zorg nodig, kan je ook meereizen met onze gasten die verblijven in het onthaalcentrum St. Frai. Meer info vind je op de folder in onze kerken of je kan ook terecht bij diaken Paul Gielen  (0479/542281) of bij Bert Nijs (0493/590903). www.lourdeslimburg.be

Meer nieuws over Lourdes in uw parochieblad.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: