Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

 

Tweede Vastenzondag C


Eerste lezing: Gn 15, 5-12.17-18:
God sluit een verbond met Abram als belofte voor de toekomst.
Tweede lezing: Fil 3, 17 - 4, 1:
Christus zal ons lichaam herscheppen en gelijkvormig maken aan het zijne.
Evangelie: Lc 9, 28b-36:
De gedaanteverandering van Jezus op de berg is een beeld voor onze omvorming en bekering tijdens de veertigdagentijd.

Meer info in uw parochieblad

Inschrijven voor Eerste Communie en Heilig Vormsel

Heb je een kind zitten in de laatste kleuterklas of in het vijfde leerjaar, schrijf het dan nu reeds in voor het eerste oudercontact over de Eerste Communie of het Heilig Vormsel .

Vertel het verder !!!

Voor de PE O.-L.-Vrouw:
Eerste Communie
Vormsel

Voor de PE Sint-Benedictus:
Eerste Communie
Vormsel

Voor de PE Sint-Jacobus:
Eerste Communie
Vormsel

Voor de PE Sint-Marcus:
Eerste Communie
Vormsel

*U kent uw Tongerse parochie of pastorale eenheid niet? U woont hier nog maar pas? Via uw adres kan je hier je parochie en pastorale eenheid opzoeken.

Pelgrimswandeling tijdens de 40-dagentijd

Op zaterdag 23 maart organiseren wij in ons dekenaat de jaarlijkse dekenale pelgrimswandeling in de veertigdagentijd.
Dit jaar vertrekken wij aan de parochiekerk van Koninksem om 13 uur. Op een rustig tempo zullen wij een 6-7 km op een bezinnende manier wandelen doorheen de natuur. Onderweg zijn er enkele haltes. Wij noemen dit opstapjes. Wij staan dan even stil en overwegen een tekst of een gebed. Voor de inhoud van de pelgrimswandeling gebruiken wij dit jaar opnieuw het thema van ons bisdom: ‘Hij gaat met je mee. Luister...’

Als route vertrekken wij dus aan de kerk en wandelen op de linkeroever van de Jeker stroomafwaarts richting Tongeren. Bij de Molenweg slaan wij rechts af naar de Hippodroom. Via Offelken trekken wij over de verkavelingswegen richting Rutten tot aan de Oude Kerkstraat. Over de akkers en landweg klimmen wij zo terug naar de kerk van Koninksem. Aangepast schoeisel is dus aangewezen. Pas uw kledij ook aan aan de weersomstandigheden. De tocht gaat altijd door. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven en iedereen is welkom. De deelname is ook gratis.

Aan het einde van de tocht voorzien wij nog een slotmoment in de kerk. Het einde is voorzien tegen 16.00 uur.

Start 15 donderdagen ter ere van de Helige Rita


De heilige Rita is heel graag vereerd in de Sint-Jozefkerk te Tongeren.  Wij vieren jaarlijks haar feestdag op 22 mei en dit jaar kan het niet anders zijn. In drie plechtige eucharistievieringen met een gelegenheidspredikant zullen we dat vieren om 11.00’u; 17.00’u en 19.00’u. Maar vooraf nemen wij nu ruim de tijd om gedurende 15 donderdagen ons intenser voor te bereiden op dit feest. We gaan stap bij stap even stilstaan bij het leven van deze eenvoudige vrouw, goed bezield met een grote liefde voor God, voor de lijdende Christus.
Wij wenden ons tot haar in gebed tijdens deze 15 stappen als pelgrims die willen groeien in hoop op God voor wie niemand of niets hopeloos is.
Volgende donderdag 07 februari wordt de start gegeven aan deze tocht van 15 weken in de eucharistieviering om 08.00’u. Vervolgens zal er alle donderdagen om 08.00’ mis of gebedsviering en om 19. 00’u altijd een gezongen mis om voorspraak van deze heilige. We wensen aan alle bedevaarders van harte een goede en vruchtbare devotie toe.


ZEVENDE DONDERDAG H. RITA
Donderdag 21maart heeft als thema: “Hou vol”. Rita volhardde in haar verlangen om in het klooster te treden. Zoals Jezus ons aanmaant om met aandrang te bidden, in het vaste
vertrouwen dat God ons hoort én verhoort. Eucharistievieringen met gebed om voorspraak van de H. Rita om 8 uur en om 19uur.

Meer info bij de parochie Sint-Jozef

Kan jij zingen?

Dan doen we een warme oproep tot jou om aan te sluiten bij een van onze koren...
Contacteer één van onze dirigenten of wend je tot een van de pastores.

Broederlijk Delen

Onderweg naar een hoopvolle toekomst, is verbondenheid tussen mensen heel belangrijk.
In Guatemala voel je die verbondenheid in de gezamenlijke strijd van arme boeren tegen het grootgrondbezit.
De 34-jarige César, vader van vijf zonen, boer zonder eigen grond, heeft samen met 30 lotgenoten de leegstaande koffieplantage La Mina bezet.
Ze hopen dat de regering hun het recht toekent om de grond te bewerken.
Want ja, ook zij dromen van een eigen landbouwveld.

Abraham is op tocht gegaan, Gods roepende stem achterna die hem een nieuwe toekomst beloofde. Een 'roepende stilte' zou je kunnen zeggen. Hij maakt zich los van zijn familie, van zijn stam. Maar onderweg twijfelt hij. Heeft hij zichzelf niet iets wijs gemaakt?
Maar Gods stem laat hem niet los. In de donkere nacht krijgt hij de boodschap: 'kijk naar de hemel en tel de sterren als je dat kan. Zo talrijk zal je nageslacht worden'.
Toch is Abraham niet gerust. Hij kreeg immers nog geen enkel teken, dat die toekomst voor hem is weggelegd. Hij spreekt zijn onzekerheid uit. 'Enige God, hoe kan ik weten dat ik het echt ga krijgen?' Dan mag hij een oud ritueel uitvoeren dat past bij een verbond tussen twee partners: offerdieren doorsnijden, de stukken tegenover elkaar leggen en dan wachten op het verterende vuur van God, die dit offer zal voltrekken.
Maar er gebeurt niets. Abraham heeft vooral moeite om de roofvogels weg te jagen van het vlees en valt daarna in een diepe slaap. 'Hevige angst en duisternis overvielen hem'.
Als de zon is onder gegaan, in het nachtdonker, komt dan het bevrijdende vuur dat alles verteert. God heeft hem antwoord gegeven: 'Ik geef dit land dat ligt tussen de stromen vol levenwekkend water aan jou en je nakomelingen’.
God sluit een verbond met hem waar Abraham op kan rekenen.

Jezus neemt 3 leerlingen mee de berg Tabor op om er te bidden.
Bidden kan een mens veranderen.
Het doorleven van Gods aanwezigheid doet Jezus' gezicht stralen en zelfs zijn kleren worden verblindend wit. Bidden roept ook verbondenheid op: Jezus is niet langer alleen, Mozes, de wet en Elia, de profeet houden hem gezelschap. De hele Bijbel wordt voor hem een 'open boek'. De figuren en verhalen spreken tot hem en tonen een moeilijke maar hoopvolle weg. En dit precies op het ogenblik dat Jezus voor een enorm moeilijke beslissing staat.
Zij spreken onder elkaar over 'zijn heengaan', zeg maar 'zijn exodus'.
Wat het volk in de woestijn moest meemaken, staat nu ook Jezus te wachten: doorgaan zonder te weten waar je uitkomt.
De spanning is te snijden bij de leiders in Jeruzalem: ze willen Jezus oppakken en uit de weg ruimen. Zal hij die lijdensweg moeten gaan? En waar is dan dat beloftevolle 'rijk van God', waar hij zo vurig over gesproken heeft?
Terwijl Jezus hierover mediteert en kracht put uit de diepste grond van zijn bestaan - de God van de uittocht, de God van de belofte - vallen de drie leerlingen gewoon in slaap. Ze zijn er niet klaar voor om met Jezus die moeizame weg te gaan. Ze dromen van een paradijselijk 'happy-end', misschien wel van een ministerpost in het nieuwe koninkrijk. Als de leerlingen wakker worden en Jezus zien stralen, denken ze dat het al zo ver is. Petrus zegt daarom: 'Meester, het is hier goed. Laten we drie tenten bouwen, één voor u, één voor Mozes, één voor Elia'. Maar hij wist niet wat hij zei. En dan is er plots helemaal niets meer te zien. Eén wolk overschaduwt alles. En uit die wolk, die Stem die in de stilte spreekt, roept, verwijzend naar Jezus: 'Dit is mijn zoon, die Ik heb uitgekozen. Luistert naar hem!'

Soms neemt horen het over van zien. Met dat horen moet je verder de weg gaan, je moet afdalen. Misschien draag je wel iets lichtend mee in jezelf, de warmte van Gods nabijheid, het vuur van de profeten. Dat en verbondenheid moeten volstaan op de weg naar een betere toekomst.
(T.H. – B.D.)

WIL JE INVESTEREN?
24 euro voor een startpakket.
Je helpt de boeren aan eigen grond door te investeren in het nodige juridische en politieke werk.
56 euro voor een kleine landbouwkit
Naast eigen grond, geef je een gezin zaden, planten en materiaal om groenten en fruit te telen.
98 euro voor een groot landbouwpakket
Bovenop eigen grond en planten schenk je de boeren de nodige opleidingen om hun oogst en inkomsten te verbeteren.
Help met een gift op BE12 0000 0000 9292.

www.broederlijkdelen.be

Armoede in Tongeren...En wij als Christenen? 1 april

Op maandag 1 april organiseert de Pastorale Eenheid Onze-Lieve- Vrouw een ruim pastoraal beraad over ARMOEDE in ONZE STAD. Elke geïnteresseerde is hierop welkom.

Praktisch:
Maandag 1 april 2019 - van 19u15 tot 22u00
Parochiecentrum Sint-Jan, Sint- Jansstraat 12,Tongeren
Vrije toegang, aanmelden niet vereist.
Dit ruim pastoraal beraad is een initiatief van de Pastorale Eenheid Onze- Lieve-VrouwTongeren.

Het volledige programma vindt u hier

Weekgedachte

Van tijd tot tijd moet je het doen.
De berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.
Dat kan in gezelschap van Jezus
van wie een helder licht afstraalt.
En in gezelschap van andere bergbeklimmers,
Godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg.
Wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar even kwam er vrede in hun hart,
nieuwe kracht om de berg af te dalen
en te herbeginnen.

Wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende mensengezicht
dat onrecht, armoede, lijden heet.

(Naar Koninksem)

Femma

dinsdag 19 maart: kennismakingsles Yoga
Zondag 31 maart: lentewandeling

Samana

De kerngroep van Tongeren-centrum organiseert door het jaar tal van activiteiten voor iedereen, ook niet-CM-leden. Om deel te nemen aan de activiteiten is geen lidmaatschap nodig. Ook nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Voor informatie kan je terecht bij voorzitster Hubertine (012/23 66 57) of bij één van de kernleden.
Jaarprogramma 2019
9 april: Lentekriebels in zaal Concordia
14 mei: Mariaviering in de basiliek
18 juni: jaarlijkse busuitstap
17 september: muziekbingo in zaal Concordia
15oktober:herfstwandeling
12 november: vormingsmiddag in zaal Concordia
17 december: kerstontmoeting in zaal Concordia

16 maart spaghetti-aovnd Koninklijke Hamonie

Spaghettiavond ten voordele van de Koninklijke Harmonie Tongeren in Zaal Concordia
Bolognaise groot: 9€ Vegatarisch groot 9 € Scampi's 12€ kinder bolognaise of vegatarisch 9€

Tijdig inschrijven is een must. Dit kan door het inschrijfformulier op onze website te gebruiken: https://sites.google.com/site/
harmonieconcordiatongeren/pasta-inschrijven , of gewoon via E-mail: harmonie.concordia@telenet.be of telefonisch (Ingrid): 0497 31 99 84

Jaarlijkse Bedevaart naar Sint-Jozef 20 maart

De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Leuven en Scherpenheuvel gaat dit jaar door op woensdag 20 maart 2018.
De prijs is 17,00 € per persoon.gebedenboekje niet inbegrepen,boekje van 2017 herbruiken.
Vertrekpunt voor de pastorale eenheid OLVrouw, aan de kerk van Sint Lutgart.
Vertrek vanaf 9 uur,terug rond 19 uur.
Inschrijven bij;Van Vinckenroye Jenny; 0483/638311,Alberthe Lowette, 0488/779612, Moreas Peter, 012/236679 Petry Monique 012/238230,Degraen Imelda 012/235343,Derwa José012/
232627.
Het juiste vertrekuur is afhankelijk van het aantal deelnemers per opstapplaats.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: