Dekenaat Tongeren

kerken Tongerenlijn

Menu:

 

 

 

 

 

uren dekenaat

kaartpe

attentie Wijzigingen mogelijk door het overlijden van EH De Man
Klik op de juiste knop

uren olv uren benedictus
uren Marcus uren Jacobus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uren olv


Wijziging uur mis OLV

attentiemis in de basiliek op 3 juni om 9u30 wegens processie

Weekendvieringen


Zaterdag

zondag

 

17.00u

18.30u

 

08.30u

10.00u

11.30u

Za 1

St. Jozef

---

ZO 1

St. Gillis

Basiliek

Basiliek

Za 2

St. Maternus

St. Lutgart

ZO 2

St. Jan

Basiliek

Basiliek

Za 3

St. Jozef

---

ZO 3

St. Gillis

Basiliek

Basiliek

Za 4

St. Maternus

St. Lutgart

ZO 4

St. Jan

Basiliek

Basiliek

(Za 5)

St. Jozef

---

(ZO 5)

St. Gillis

Basiliek

Basiliek

Wij voorzien nog in een dekenale weekendviering elke zondag  om 18.00u in de basiliek.
Weekvieringen


Maandag

18.00u

St. Jan

Dinsdag

18.00u

Basiliek

Woensdag

08.00u

Basiliek

Woensdag

18.00u

St.Gillis

Woensdag

18.00u

Maternus

Donderdag

08.00u

Basiliek

Donderdag

19.00u

St.Jozef

Vrijdag

18.00u

Basiliek

Vrijdag

18.00u

St. Lutgart

 

Hier vindt u de kalender:

De weekmissen

De weekendvieringen

lijn terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uren benedictus
Weekendvieringen

Zaterdag

Zondag

 

17.00u

18.30u

19.30u

 

10.00 u

Zat 1

Koninksem

Piringen

Herstappe

Zond 1

Lauw

Zat 2

/////////////

/////////////

/////////////

Zond 2

Lauw

ZAT 3

Koninksem
(nevendienst)

Piringen

/////////////

Zond 3

Lauw

Zat 4

/////////////

/////////////

/////////////

Zond 4

Lauw

Zat 5

Koninksem

Piringen

/////////////

Zond 5

Lauw

 

Weekvieringen

Maandag om 18.00u in Widooie (zaal),behoudens uitzondering met feestdagen

Telkens op de dinsdag in Piringen na de 1ste  zaterdag en na de 3de zaterdag
2017 dinsdag 18.0u

Telkens op de donderdag in Koninksem na de 1ste  zaterdag en na de 3de zaterdag
2017 donderdag 18.0u

Telkens op de vrijdag in Lauw om 09.00u

Er zijn géén WEEKVIERINGEN (werkdagen), in onze parochies:
- 14 – 18 november 2016: Congres
- 2 – 6 januari 2017:
- maand juli 2017.

WEEKVIERING LAUW op vrijdag om 09.00u

Hier vindt u de kalender:

De planning vanaf 2018 vindt u hier

lijn terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uren Marcus

Weekendvieringen

 
ZAT.
ZON.
MA.
DIN.
WOEN.
DON.
VRIJ.
Vreren

 

10u30

       
09U00 Kapel O.L.V.
Nerem  

17u
2de en 4de zaterdag van de maand

 
09U00 kapel St.Anton.
     
Diets-Heur  
09u00 
week A

     

19u
laatste
dond van de maand

 
Mal

18u30 
week A

     

18u
(vanaf 1ste week advent)

   
Sluizen  

09u00 week B

         
Rutten

18U30
week B

 
09U00 Everma-ruskapel
       

 

OPGELET: KERK VREREN Dicht

De architect Michel Janssen heeft ons een werkkalender gegeven voor de uitvoering van de fase 3 restauratiewerk aan de Sint-Medarduskerk te Vreren: Van maandag 5 februari 2018 tot aan het bouwverlof.
De werken omvatten: voegwerken aan de buitenmuren en de toren, injecteren van de buiten- en binnenmuren tegen opstijgend vocht en restauratie van gevels en glasramen-in-lood.     
Ten gevolge van deze werkzaamheden wordt de federatiekerk tijdelijk gesloten. Dan verhuist zowel de zondagsmis van 10.30’u als de uitvaart en eerste communievieringen gedurende deze periode naar de prioritaire kerk  Sint-Servatius te Nerem. Alleen de vormselviering, op zondag 22april zal doorgaan in de Sint-Martinuskerk te Rutten om 10.30’u. 

Hier vindt u de kalender:

De data met uren vanaf 2018 vindt u hier

 

lijn terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uren Jacobus

VIERINGEN EERSTE HELFT 2018
Januari
Maandag 1 januari: 10.30 uurRiksingen.
Zaterdag 6 januari: 18.00 uur ‘s-Herenelderen
Zondag 7 januari: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 13 januari: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 14 januari: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 20 januari: 18.00 uur Berg
Zondag 21 januari: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 27 januari: 18.00 uur Neerrepen (intenties Overrepen)
Zondag 28 januari: 10.30 uur Henis
Februari
Zaterdag 3 februari: 18.00 uur ’s-Herenelderen
Zondag 4 februari: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 10 februari: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 11 februari: 10.30 uur Riksingen
Aswoensdag 14 februari:         19.00 uur Riksingen
Zaterdag 17 februari: 18.00 uur Berg
Zondag 18 februari: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 24 februari: 18.00 uur Neerrepen (intenties Overrepen)
Zondag 25 februari: 10.30 uur Henis
Maart
Zaterdag 3 maart: 18.00 uur ’s-Herenelderen
Zondag 4 maart: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 10 maart: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 11 maart: 10.30 uur Riksingen (solidariteitsmaaltijd)
Zaterdag 17 maart: 18.00 uur Berg
Zondag 18 maart: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 24 maart: 18.00 uur Neerrepen(intenties Overrepen)
Zondag 25 maart Palmzondag: 10.30 uur Henis
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag 19.00 uur ‘s-Herenelderen.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg Riksingen
                                                            19.00 uur Kruisverering Berg.
Zaterdag 31 maart: 21 uur Paaswake in Riksingen
April
Zondag 1 april: Pasen 10.30 uur Henis
Maandag 2 april: Paasmaandag 10.30 uur Ketsingen
Zaterdag 7 april: 18.00 uur ’s-Herenelderen
Zondag 8 april: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 14 april: 18.00 uur Riksingen
Zondag 15 april: 10.30 uur Eerste communie Neerrepen
Zaterdag 21 april: 18.00 uur Berg
Zondag 22 april: Vormsel Riksingen
Zaterdag 28 april: 18.00 uur Neerrepen (intenties Overrepen)
Zondag 29 april: 10.30 uur Henis.
Mei
Dinsdag 1 mei: 19.00 uur Hoeve Peuskens Ketsingen
Zaterdag 5 mei: 18.00 uur ’s-Herenelderen
Zondag 6 mei: 10.30 uur Riksingen
Donderdag 10 mei O.H.Hemelvaart.: 10.30 uur Eerste communie Riksingen
Zaterdag 12 mei: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 13 mei: 10.30uur Riksingen.
Zaterdag 19 mei: 18.00 uur Riksingen
Zondag 20 mei Pinksteren: 10.30 uur Eerste communie ’s-Herenelderen
Maandag 21 mei: 10.30 uur Ketsingen
Zaterdag 26 mei: 18.00 uur Neerrepen (intenties Overrepen)
Zondag 27 mei: 10.30 uur Henis
Juni
Zaterdag 2 juni: 18.00 uur ’s-Herenelderen
Zondag 3 juni: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 9 juni: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 10 juni: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 16 juni: 18.00 uur Berg
Zondag 17 juni: 10.30 uur Riksingen
Zondag 23 juni: 18.00 uur Neerrepen (intenties Overrepen)
Zondag 24 juni: 10.30 uur Henis (Sint-Kristoffel).

Juli
Zaterdag 30 juni: 18.00 uur s’Herenelderen
Zondag 1 juli: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 7 juli: 18.00 uur ‘s-Herenelderen
Zondag 8 juli: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 14 juli: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 15 juli: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 21 juli: 18.00 uur Berg
Zondag 22 juli: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 28 juli: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 29 juli: 10.30 uur Henis

Augustus
Zaterdag 4 augustus: 18.00 uur Kapel Proesmans Neerrepen
Zondag 5 augustus 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 11 augustus: 18.00 uur Kapel Dashovenstraat
Zondag 12 augustus: 10.30 uur Riksingen
Woensdag 15 augustus: 10.30 uur Kluis Vrij-Hern
Zaterdag 18 augustus: 18.00 uur Berg
Zondag 19.00 uur: 10.30 uur Riksingen
Zaterdag 25 augustus: 18.00 uur Neerrepen
Zondag 26 augustus: 10.30 uur Henis

We kunnen u meedelen dat na overleg met de pastoresploeg afgesproken is dat vanaf september 2018 er elke zaterdag om 17 uur een eucharistieviering zal zijn in de kerk van Riksingen. (zodat dezelfde priester om 18.30 een eucharistieviering kan voorgaan in een andere pastorale eenheid) Om de beurt zal vanaf september 2018 elke woensdag om 18.00 uur een eucharistieviering zijn in een parochiekerk van de pastorale eenheid Sint-Jacobus. De 1ste woensdag in ’s-Herenelderen, 2de woensdag in Neerrepen, 3de woensdag in Berg, 4de woensdag in Henis. Doopsels, Huwelijken en uitvaarten gaan nog altijd door in de verschillende parochiekerken. Misintenties, stichtingen kunnen ook op woensdagen in de week of op zaterdag in de kerk van Riksingen.

 

lijn terug naar boven