Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

Aanmelding Eerste Communie voor mensen die buiten Groot-Tongeren of Herstappe wonen

We vinden het heel fijn dat je je kind zijn Eerste Communie wil laten doen.

Daarom raden we je aan contact op te nemen met de parochiepriester, diaken of parochie-assistente van de parochie waar je woont. (dus buiten Tongeren en zijn fusiegemeenten (+Herstappe)).

Om meer info te vinden over de persoon, die je hiervoor moet contacteren, klik hier. Hier vind je de namen van alle parochiepriesters van ons bisdom.

 

 

Hélaas kan je je dus niet aanmelden voor je Eerste Communie in de parochies van Groot-Tongeren (+Herstappe) zoals reeds eerder werd uitgelegd en hopen we je toch verder geholpen te hebben met de deze link naar de juiste parochie.

Bedankt voor je begrip .

Voor alle duidelijkheid: Verdere pogingen om je kind toch in Tongeren in te schrijven, hebben helaas geen nut. Onze catechisten kunnen de toeloop van kinderen niet aan als ze de kinderen die buiten Tongeren wonen, er nog bij zouden moeten nemen. Daarbij is de Eerste Communie een gebeuren van de Pastorale Eenheid, waar je woont. We vragen je dan ook aan deze regel te houden. (aandringen helpt helaas niet) Contacteer je eigen pastorale eenheid buiten Tongeren.