Maria Tenhemelopneming

Baroque Rubens Assumption-of-Virgin-3Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming of Maria Assumptie wordt jaarlijks gevierd op 15 augustus. We herdenken op die dag dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd, later nam de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het feest heette toen Dormitio Mariae, wat ‘ontslaping van Maria’ betekent, waarmee verwezen wordt naar de oude traditie die vertelt dat Maria op de Berg Sion in Jeruzalem stierf omringd door de Apostelen. Het sterven van Maria valt samen met haar tenhemelopneming. Maria was zondeloos waardoor de dood geen vat op haar kon krijgen. Daarom spreekt men eerder van Maria’s ontslaping dan van haar dood.

Maria Tenhemelopneming werd in 1950 onder paus Pius XII tot dogma verklaard en werd in het conciliedocument als volgt verwoord: Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood. (Lumen Gentium 59). Aldus werd Maria Tenhemelopneming het vierde mariale dogma, naast Maria als moeder van God (1 januari), de Aankondiging van de Heer (25 maart) en Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december).