Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

vormsel marcus


Woon je niet in de pastorale eenheid Sint-Marcus of ken je je pastorale eenheid of parochie nog niet, klik dan hier.

 vormsel

Vormsel = je engageren binnen je eigen pastorale eenheid of geloofskern (parochie)

Wellicht ontvangt je kind in 2021 het sacrament van het vormsel. Daarom informeren we jullie graag over dit gebeuren.

Het Vormsel is het 3de initiatiesacrament en moet dus goed voorbereid worden.
Voor vormsel kiezen ouders en kinderen ervoor om op weg te gaan in het geloof. Let wel, wie de keuze maakt weet dat er ook een engagement aan verbonden is van iedere betrokkene…ook van de ouders !

Daar dit sacrament een belangrijke schakel in de geloofsweg is is het uiterst belangrijk om dit mooie gebeuren te vieren in de pastorale eenheid waar het kind woont en NIET ergens anders. Het is dus zeker geen schoolgebeuren met de vriendjes van de klas. (Anders geraken bepaalde pastorale eenheden ook overstelpt door een toevloed aan kinderen en krijgen de catechisten dit niet meer rond.)

We vragen je een voorinschrijving te doen voor het Vormsel. Daarna ontvang je een mail met alle informatie, waarna u definitief kan beslissen. Wie geen voorinschrijving deed, zal deze info niet onvangen.

         uiterlijk 30 juni 2020
voor de pastorale eenheid Sint-Marcus

*Laattijdig aanmelden geeft een verschuiving naar 2022. Eenmaal de weg gestart is kan men niet meer aansluiten voor dat jaar.Eens het catechesejaar van start is gegaan, nl. in het begin van het schooljaar, kan er niet meer ingeschreven worden voor dat catechesejaar. Uw kind kan dan wel nog zijn Vormsel doen in het jaar erna.

.Wat is het Vormsel

Het vormsel is het sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

Nu zal je denken;  wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Je kind het Vormsel laten ontvangen, veronderstelt een vrije keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bij horen. Daarom zijn de samenkomsten en de vieringen bindend.


Jongerencatechese:
wat houdt het in ?

Waag de sprong om te geloven;
     we gaan samen op weg!

                        Jij bent
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/w/welkom/animaatjes-welkom-4533576.jpg

Mail met informatie na voorinschrijving

Voorinschrijving Heilig Vormsel 2021: voor 30 juni 2020

schrijf inschrijf in 2

Om je online aan te melden voor het Heilig Vormsel 2021: KLIK HIER

Opgelet: Er zal later mail met alle informatie volgen. Nadat u weet wat dit engagement allemaal inhoudt, schrijft u ook definitief in !

Wie op de uiterste aanmelddatum van 30 juni 2020 zijn/haar kind niet kon inschrijven wordt vriendelijk verzocht dringend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de pastorale eenheid. Na de start van de eerste bijeenkomst kan er niet meer worden ingeschreven voor het lopende catechesejaar 2020-2021, maar wordt de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor het volgende catechesejaar 2021-2022

contactadres voor alle andere vragen

Pastorale eenheid Marcus : hiertoe behoren de geloofskernen (parochies) Mal, Sluizen, Vreren, Rutten, Nerem en Diets Heur

Contactpersoon:EH Tony Hayen, pastoor-moderator.
Henisstraat 203 , 3700 Tongeren
Tel.: 0475/62.61.34
Contactformulier EH Pastoor Tony Hayen (rechtstreeks verzonden) (niet voor inschrijvingen !!!, dit gebeurt hierboven)


De vormselcatechese: Praktische afspraken

Het vormsel 2020 gaat door op:

PE Sint-Marcus: voor de kinderen die in 2020 reeds een heel jaar catechese volgden: Zondag 20 september 2020

In de kerk van Mal om 9.30u.
In de kerk van Vreren om 11.30u.

(nieuwe inschrijvingen zijn pas voor vormsel in 2021)

De datum voor 2021 wordt pas meegedeeld na de voorinschrijving.