Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Terug naar de Eucharistieviering met meer volk

Vanaf juli mogen we met 200 aanwezig mogen zijn .
In onze “normale kerken” komen we , rekening houdende met de oppervlakte van de kerk en de verplichte onderlinge afstand van 1,50 meter in alle richtingen aan een aantal zoals in de zomer 2020.
Voor de meeste van onze kerken ligt dat aantal op 50 à 60 plaatsen.
Het zal (verplicht) aangegeven zijn bij de ingang van de kerken.

Inschrijven is dus niet meer nodig maar tijdig aanwezig zijn is wel de boodschap.
U bent van harte welkom!
We nodigen u hartelijk uit om de zondagse gewoonte terug op te nemen. Het gevaar bestaat immers dat we onze zondag met andere bezigheden hebben ingevuld en dat er nu geen plaats meer is voor de Eucharistie. Nochtans, wat hebben we het meeste gemist in deze crisis? Het contact met elkaar.
Voor een gelovige is het wezenlijk dat we gemeenschap kunnen vormen, dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten en dat we samenkomen rond het altaar van de Heer. Dat niet meer kunnen was een heel pijnlijke ervaring. Nu kunnen we dus elkaar weer ontmoeten: samen bidden en zingen, elkaar de vrede toewensen weliswaar op veilige afstand, voelen dat we weer met velen zijn.

Natuurlijk moeten we een aantal veiligheidsmaatregelen blijven in acht nemen. We dragen steeds een mondmasker, ontsmetten onze handen bij het betreden van de kerk en houden afstand.
Het zal misschien wel moeilijk zijn om de afstand te bewaren bij een blij weerzien na meer dan 7 maanden maar we vragen u dringend dat toch te doen in ons aller belang. En dat is zeker ook zo voor het buitengaan.
We zijn héél blij u weer te mogen ontvangen voor de erediensten.
Sluit nu aan bij de sacramentele vieringen en het wordt weer als vroeger. Welkom!
Voor de andere kerken in onze pastorale eenheid gelden dezelfde regels.
De pastores
Het team van de pastorale eenheid

Uren van de missen:

Zaterdag 10 juli 21:
17.00u: Sint-Maternus
17.00u: Riksingen
18.30u: Rutten
Zondag 11 juli21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 17 juli 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u: Riksingen
18.30u: Mal
Zondag 18 juli21:
08.30u Sint-Jan
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 24 juli 21:
17.00u: Sint-Maternus
17.00u: Riksingen
18.30u: Sint-Lutgart
Zondag 25 juli21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 31 juli21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u: Riksingen
18.30u: Nerem
Zondag 1 augustus 21:
08.30u: Sint-Gillis
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 7 augustus 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00: Koninksem
17.00u: Riksingen
18.30u: Piringen
Zondag 8 augustus 21:
10.00u: Diets-Heur
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 14 augustus 21:
17.00u: Sint-Maternus
17.00u: Riksingen
18.30u: Rutten
20.00u: Nerem Grot
Zondag 15 augustus 21:
08.30u: Sint-Jan
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
10.00u: Mal Ban
10.30u Vreren
Zaterdag 21 augustus 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u:Riksingen
18.30u: Mal
Zondag 22 augustus 21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Artiestenmis

Nu bijna 40 jaar worden er in de O.L.V.-basiliek van Tongeren Artiestenmissen georganiseerd. Jonge muzikanten, studenten aan de verschillende conservatoria krijgen via deze weg een ‘podium’ en een kans om in onze prachtige O.L.- V.-basiliektemusiceren.
Ook hier zorgde Corona helaas voor een onderbreking van dit initiatief.
We zijn dan ook zeer blij dat we op zondag 27 juni terug konden starten met de Artiestenmissen. De Artiestenmis van zondag 27 juni werd stijlvol verzorgd door het strijkkwartet AIFE. Dit kwartet werd opgericht in 2019 en bestaat uit Isaura Billiet, Jolien Casteleyn, Anne-Merel Meijer en Merel Van Hemelryck.
Alle leden studeren aan het LUCA School of Arts, campus Lemmens te Leuven.
Op zondag 25 juli speelt Lieke Op ’t Rood (accordeon) samen met saxofoniste Maria Margarida Lucas. Zij studeren beiden aan de Fontys Hogeschool voor Kunsten in Tilburg (NL).
De maandelijkse Artiestenmissen die steeds doorgaan op de laatste zondag van de maand om 11u30, zijn een initiatief van Musica Sacra vzw Basiliek Tongeren, i.s.m. vzw MJT Muziek en Jongeren Tongeren en de Parochie O.L.-Vrouw Geboorte.
Jan Peeters

misintenties vakantieperiode

Bijzondere aandacht !
Zoals ieder jaar zal tijdens de zomervakantie het parochieblad telkens voor 3 weken verschijnen.
Daarom dienen wij vroeger dan normaal gegevens voor te geven. Ook de berichten uit de verenigingen zullen telkens voor 3 weken geldig zijn en worden opgenomen voor zover er voldoende ruimte is.
Kwestie van geen ruimte te “verspillen”.

Nr 26 ( 26-27-28) verschijnt op 30 juni en bevat de gegevens voor de periode van 3 t.e.m. 23 juli.
Deze gegevens moeten uiterlijk zaterdag 19 juni binnen zijn.

Nr 29 (29-30-31) verschijnt op 20 juli en bevat de gegevens voor de periode van 24 juli t.e.m.13 augustus
Deze gegevens moeten uiterlijk zaterdag 26 juni binnen zijn.
Het veiligste is natuurlijk uw missen reeds zo vroeg mogelijk te bestellen voor de ganse periode.

Nr 32 is dan terug het eerste normale nummer dat verschijnt op 11 augustus en de gegevens zal bevatten van 14 t.e.m. 20 augustus. Deze gegevens dienen uiterlijk 31 juli binnen te zijn.

Orgel 4 U

De orgelbespelingen op zaterdag – ORGEL 4U - een organisatie van de Vrienden van het Le Picard-orgel en het cultuurfestival MoMeNT zijn tijdens de zomermaanden niet meer weg te denken in het Tongers cultureel landschap. Doorheen de jaren groeide het aantal luisteraars,
zowel trouwe luisteraars als toevallige passanten en toeristen. Daar waar in de beginjaren onze eigen organisten Luc Ponet, Dana Hemelaer en Ivo Smets hoofdzakelijk al de bespelingen voor hun rekening namen werd later ook beroep gedaan op externe gerenommeerde organisten.
Ook in het moeilijke Coronajaar werden de concerten (die perfect volgens de regels konden georganiseerd worden) erg geapprecieerd door het brede publiek. De editie van 2021 ziet er veelbelovend uit. Inderdaad! Luc Ponet slaagde er weer in om een heel boeiend en afwisselend programma samen te stellen: een mix van Belgische en internationale organisten, solistisch
of in samenspel met een ander instrument waaronder trompet, viool, elektrische gitaar, maar ook Japanse Drums, en ja zelfs een concert met orgel en ‘gerecycleerde’ instrumenten.
Nieuw vanaf dit jaar zijn de beiaardconcerten.
In 2000 werd de beiaard in Tongeren vanuit een historische- wetenschappelijke visie gerestaureerd en in 2016 werd het instrument door de Unesco erkend als werelderfgoed. Hoog tijd - dachten we - om dit instrument ook weer watmeer ‘onder demensen te brengen’.
Door de draad weer op te pikken met beiaardconcerten door gerenommeerde beiaardiers zal Tongeren ook weer haar steentje bijdragen tot de rijke beiaardcultuur in Vlaanderen.
Dit jaar zijn er 4 concerten gepland, voorafgaand aan een ORGEL 4u.
Het tuintje langs het Praetorium (Maastrichterstraat) zal dienstdoen als ‘luisterweide’. U komt daar het best luisteren, daar klinkt de beiaard het mooist en daar zullen ook programma’s uitgedeeld worden. Naast deze concerten en naast zijn vaste bespelingen zal onze stadsbeiaardier Mathieu Lenaerts op zondag 4 juli een Juke Box-concert geven.
U kan op voorhand verzoeknummers aanvragen die hij dan, hoog in de toren op de beiaard zal
spelen. De beiaard is weer helemaal terug!
J

Kerkelijke begrafenis

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Eric Reynders 012/23.14.17.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

Sint-Gilliskelderke

Wie op Hasseltsesteenweg 190 naar de kerk of naar het Sint-Gilliskelderke komt, ziet onmiddellijk rechts van de kerk een vernieuwing aan de toegang tot het pad dat wijst naar de achterkant van de kerk. Je kan er niet langs kijken: het uithangbord van het Sint-Gilliskelderke
heeft een metamorfose ondergaan.
De vrijwilligers zorgde voor de richtingaanwijzer en de coronamaatregelen, Diaken Paul Gielen
zorgde er voor dat de heilige man duidelijk zichtbaar kwam aan het pad dat leidt naar de voedselbedeling.
Dat deze Heilige Egidius of Sint Gillis bekommerd was voor de minderbedeelden staat als een paal boven water.
In een legende staat geschreven:
“Gilles was afkomstig uit Athene. Zijn ouders waren van adel. Van kindsbeen af had hij zich verdiept in de gewijde letteren. Op een dag ging hij als gewoonlijk naar de kerk. Op een pleintje lag een zieke, die hem om een aalmoes vroeg. Gilles gaf onmiddellijk zijn hele tuniek. Op het
moment dat de zieke deze aantrok,was hij genezen.” En zo bestaan er nog meer wonderverhalen.
Op de afbeelding aan de toegang zien we bij de heilige een dame met brood in de handen waarover zij de zegen vraagt. Ook over het kind spreekt Sint- Gillis zijn zegen uit. Vandaar dat er tijdens de noveen ouders voor de zegening van hun kinderen naar de kerk komen en er gezegend brood wordt meegegeven.
Het Sint-Gilliskelderke is dankzij de vele vrijwilligers geopend iedere dinsdag van 14 uur tot 16 uur, de coronamaatregelen in acht genomen

Noteer alvast in je agenda


misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: