Dekenaat Tongeren: Kerkgemeenschap Tongeren / Herstappe

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

.

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Lees deze week zeker het dekenaal nieuws

Vergeet je niet in te schrijven om mee te gaan met een van de Kroningsgroepen tijdens de Kroningsfeesten van 2023 via www.kroningsfeesten.be

Terra Monsana

Zo luidt de titel van het Europees project waarin de stad Tongeren onder meer samenwerkt met
de steden Maastricht, Aken, Jülich, Luik en Leopoldsburg, de universiteiten van Leuven, Luik, Maastricht en Aken, de provincie Belgisch Limburg en het Waals agentschap voor onroerend erfgoed. Het project richt zich op belangrijke gebeurtenissen of locaties uit het Euregionale
verleden en ontsluit die door middel van 3D-technologie.
De eerste resultaten ervan werden eerder al in november jl. in Tongeren gepresenteerd.

Vanaf nu kan je in de ruimte onder de toren van de Basiliek kennismaken met 3Dbeelden
van de laat-Romeinse basilica en de Merovingische kerk waarvan de restanten zich beide in de
archeologische site onder de Basiliek bevinden. De 3D-simulatie is gebaseerd op het archeologisch onderzoek dat naar aanleiding van de opgravingen uitgevoerd werd en
op diverse andere historische bronnen.
Annimatie van een 7de eeuwse Merovingische begraafplaats in Tongeren.
Wil je nog meer weten over de geschiedenis van de stad, dan kan je in de Gasthuiskapel bij de Dienst voor Toerisme via een touch-screen en met een VR-bril het Romeinse en vroegmiddeleeuwse Tongeren verkennen. Tenslotte kan je langs de wandelroute “Per Pedes” op een vijftiental locaties in de stad met je smartphone kennismaken met de verre geschiedenis. Zo loop je voorbij een Romeinse stadspoort, de tempel enhet aquaduct.
Een gelegenheid om tijdens de laatste dagen van de vakantie je stad op een andere manier te leren kennen!
De tentoonstelling in de Basiliek loopt nog tot 7 november, het eindevandeherfstvakantie.
Organisatie: Stad Tongeren i.s.m. Interreg Euregio Maas-Rijn en Provincie Limburg.

Basiliek zoekt zangers: OPEN ZANGMOMENT 9 oktober

Nadat de koren anderhalf jaar hebben moeten zwijgen mag er nu weer gezongen worden in de kerken.
We zijn heel blij dat de koorleden van toen enthousiast de draad terug hebben opgenomen.
Maar toch zijn we op zoek naar uitbreiding van het aantal zangers voor de koren in de basiliek.
Daarom wordt er een OPEN-ZANGMOMENT georganiseerd in de basiliek op zaterdag 9 oktober tussen 14 en 16 uur. Kapelmeester Jan Peeters en organist Luc Ponet begeleiden het gebeuren.
In de basiliek kan je bij vier koren terecht:
de Schola Gregoriana, een mannenkoor dat vooral Gregoriaans zingt maar ook andere Nederlandstalige liturgische liederen;
de Schola Gregoriana Feminea, een dameskoor dat praktisch uitsluitend Gregoriaans zingt;
het liturgisch koor ‘Laetitia’, een gemengd koor dat vooral liturgische liederen zingt;
De kleine Cantorij, een gemengd koor voor mensen met een degelijke muzikale opleiding.
Achter in de basiliek vind je een flyer met meer uitleg. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met kapelmeester Jan Peeters, jan.peeters2@ outlook.com gsm 0476 56 44 78

Bied je aan, je zal met open armen ontvangen worden.

Oktobercampagne missiemaand 2021 - 10 oktober verkoop Pralines in de Basiliek

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Elk Missio-land kiest dan een thema en een gastland uit. Centraal staat natuurlijk altijd de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit. Geloof doet delen. De Kerk van India zal daarbij een jaar lang in de schijnwerpers staan.
Tijdens het werkjaar 2021-2022 keren we terug naar de kern van de zaak: onze emeenschappelijke zending als getuigen van Christus.

We zijn er immers van overtuigd dat we als christen een grote geloofsschat hebben. Weten dat God elke mens bemint bijvoorbeeld. Of het geloof en de overtuiging dat liefde en leven altijd overwinnen. Zo'n vreugde kunnen en mogen we niet voor onszelf houden! We moeten
er wel over spreken (Handelingen 4,20).


Delen
Gods liefde is zo groot dat ze ons niet enkel vult, wijzelf stromen ervan over. Dat uit zich niet enkel in onze verkondiging in woorden, maar meer nog in onze daden.
Kleine gebaren van naastenliefde, steeds weer verwijzend naar een God die ons overstijgt. De blik van andere mensen roept ons daar elke keer opnieuw toe op. Ze vragen om hun geluk of vreugde te delen, om nabij te zijn in moeilijke mensen, om hen de hand te reiken.
Daarop ingaan is een levensechte geloofsgetuigenis. Het is zo dat men ons zal herkennen als de
leerlingen van Jezus.


India
Ook onze zusters en broeders in India kregen diezelfde roeping. In zeer moeilijke omstandigheden en vanuit een minderheidspositie proberen ze er antwoord op te geven.
Dat betekent dat de Kerk in India ook klaarstaat voor de meest kwetsbaren en elke dag weer werkt aan een warme kerkgemeenschap. Daarvoor zet ze allerlei projecten op poten, die steun krijgen van het universele solidariteitsfonds dat Missio voor onze katholieke Kerk beheert.

Op 24 oktober 2021 vieren we in de hele katholieke Kerk Missiezondag, maar wij doen almee op zondag 10 oktober met de verkoop van fairtrade pralines ten voordele van MISSIO!
Na iedere viering in de basiliek is er een verkoopstand opgesteld bij de uitgang met (h)eerlijke pralines aan 7€perdoos van100g.
Doe mee want Gods liefde doorgeven kan door onze woorden maar ook door onze daden.
De aandacht vanMissio gaat dit jaar naar de Kerk in India.

Kerkelijke begrafenis

Contacteer hiervoor de pastoresploeg:

-Basiliek, Sint-Jan, Sint-Gillis
Mail EH Deken Eric Reynders 012/23.14.17.

-Sint-Lutgart, Sint-Maternus, Sint-Jozef
Mail EH Pastoor Tony Hayen of 0475/62.61.34.

Mail Diaken Paul Gielen of 0479/54.22.81.
Mail Parochie-assistente Marleen Driessen of 0474/81.18.43.
Mail Parochie-assistente Marlies Thijs of 0472/44.06.54.
Mail Parochie-assistente Viviane Vossen 0474/47.13.96.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar
nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren missen en gebedsdiensten

uren olv

Meer info over uw kerken

parochies olv

Samen op weg: gebedsgroepen, sacramenten: doopsel, EC, Vormsel, huwelijk, ...

Sacramenten olv

lijn terug naar boven

 

 

 

 

Heb je het nieuws van ons dekenaat al gelezen?

knop dekenaat

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: