Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Terug naar de Eucharistieviering met meer volk vanaf 9 juni

Vanaf 9 juni worden de coronamaatregelen versoepeld.
Voor de erediensten in grote kerken zoals de basiliek wil dat zeggen dat we met 100 mensen mogen aanwezig zijn.
Vanaf juli zouden we met 200 aanwezig mogen zijn als de cijfers gunstig blijven evolueren.
In onze “normale kerken” komen we , rekening houdende met de oppervlakte van de kerk en de verplichte onderlinge afstand van 1,50 meter in alle richtingen aan een aantal zoals in de zomer 2020.
Voor de meeste van onze kerken ligt dat aantal op 50 à 60 plaatsen.
Het zal (verplicht) aangegeven zijn bij de ingang van de kerken.

Inschrijven is dus niet meer nodig maar tijdig aanwezig zijn is wel de boodschap.
U bent van harte welkom!
We nodigen u hartelijk uit om de zondagse gewoonte terug op te nemen. Het gevaar bestaat immers dat we onze zondag met andere bezigheden hebben ingevuld en dat er nu geen plaats meer is voor de Eucharistie. Nochtans, wat hebben we het meeste gemist in deze crisis? Het contact met elkaar.
Voor een gelovige is het wezenlijk dat we gemeenschap kunnen vormen, dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten en dat we samenkomen rond het altaar van de Heer. Dat niet meer kunnen was een heel pijnlijke ervaring. Nu kunnen we dus elkaar weer ontmoeten: samen bidden en zingen, elkaar de vrede toewensen weliswaar op veilige afstand, voelen dat we weer met velen zijn.

Natuurlijk moeten we een aantal veiligheidsmaatregelen blijven in acht nemen. We dragen steeds een mondmasker, ontsmetten onze handen bij het betreden van de kerk en houden afstand.
Het zal misschien wel moeilijk zijn om de afstand te bewaren bij een blij weerzien na meer dan 7 maanden maar we vragen u dringend dat toch te doen in ons aller belang. En dat is zeker ook zo voor het buitengaan.
We zijn héél blij u weer te mogen ontvangen voor de erediensten.
Sluit nu aan bij de sacramentele vieringen en het wordt weer als vroeger. Welkom!
Voor de andere kerken in onze pastorale eenheid gelden dezelfde regels.
De pastores
Het team van de pastorale eenheid

 

Uren van de missen:

Zaterdag 19 juni 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u: Riksingen
18u30: Mal
Zondag 20 juni 21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek (max 100 personen, eventueel uitwijken naar minder drukke kerken)
09.30u Lauw
11.00u Vreren

 

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

Inschrijven Eerste Communie en Heilig Vormsel


(NVDR: Opgelet is bedoeld om je uitnodigend en op een vriendelijke wijze attent maken op het feit dat het stilletjes aan tijd is voor..., een aandachtstrekker)

De meimaand is niet alleen de Mariamaand bij uitstek. In normale omstandigheden vieren wij in de pastorale eenheden in deze weken ook de Eerste Communie en het Vormsel . De kinderen en jongeren die zich dit jaar hierop hebben voorbereid, samen met hun (groot)ouders en catechisten, kijken nu hoopvol uit naar hun Eerste Communie of Vormsel in het najaar.

In 2022 verwachten wij dat de vieringen van Eerste Communie en Vormsel terug op de normale geplande data kunnen plaatsvinden.
Daarom nodigen wij de ouders uit om hun kind dat zich wil voorbereiden op de Eerste Communie of het Vormsel in 2022 nu reeds aan temelden .
Wie enthousiast wil deelnemen aan de voorbereiding en de viering, zal ook willen rekening houden met het volgende:
wij wonen in Groot-Tongeren, in
een van de vier pastorale eenheden;
wij vinden het logisch dat ons kind de Eerste Communie of het Vormsel viert in de eigen pastorale eenheid;
de uiteindelijke inschrijving gebeurt op de ouderavond (de uitnodiging hiervoor volgt later);
ons kind zal graag deelnemen aan alle voorbereidende samenkomsten en als gezin zullen wij ook aanwezig zijn in de geplande vieringen (de jaarplanningvolgt later).
Mogen wij uitdrukkelijk vragen om u tijdig aan te melden via de website!
Doe dit best nog vóór juli.
Wanneer de voorbereiding begint, willen wij van start gaan met allen die dan zijn ingeschreven. De catechisten kijken er nu al naar uit om met uw kinderen gelovig op weg te gaan.

Als je kind in 2022 zijn/haar Eerste Communie of zijn/haar Heilig Vormsel wil doen is het tijd om je nu reeds in te schrijven. Zeker voor ouders met een kind in de laatste kleuterklas of in het vijfde leerjaar zal dit het geval zijn. (alhoewel ook ouders met kinderen die reeds een jaartje ouder zijn, ook nog welkom zijn) Vertel het dus verder ....

Alle info en de inschrijfformulieren vind je onder je pastorale eenheid :

Eerste Communie:

Klik hier voor E.C. Pastorale Eenheid Sint-Benedictus
Klik hier voor E.C. Pastorale Eenheid Sint-Jacobus
Klik hier voor E.C. Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Klik hier voor E.C. Pastorale Eenheid OLV

Heilig Vormsel:

Klik hier voor Vormsel Pastorale Eenheid Sint-Benedictus
Klik hier voor Vormsel Pastorale Eenheid Sint-Jacobus
Klik hier voor Vormsel Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Klik hier voor Vormsel Pastorale Eenheid OLV

*U kent uw Tongerse parochie of pastorale eenheid niet? U woont hier nog maar pas? Via uw adres kan je hier je parochie en pastorale eenheid opzoeken.

bijbelteksten Twaalfde Zondag door het jaar

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                      20.06.2021

Eerste Lezing: Job 38, 1.8-11: Waar was je, mens, toen Ik aan het werk was?
Tweede Lezing: 2 Kor 5, 14-17:
De liefde van Christus laat ons geen rust.
Evangelie: Mc 4, 35-41: De storm op het meer.

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Voor onze kinderen

Klik hier voor het verhaal: Mosterdzaadjes: Samen in een storm

HET RIJK GODS BEGINT BIJ VERWONDERING  EN VERTROUWEN

Jezus is ons nabij en wijst ons de weg ook in de stormen van ons leven

Een aantal jaar geleden werd in de vorming van pastorale animatoren, aan de deelnemers de vraag gesteld: “ Wie is Jezus voor u?” Een van de deelnemers kwam toen met een verrassend, maar in mijn ogen een zeer mooi antwoord. Hij vertelde: “ Jezus is voor mij als een GPS in mijn leven. Ik mag mijn eigen weg gaan , mijn leven sturen en Hij geeft mij de goede raad welke richting ik uit moet gaan. En als ik al eens de verkeerde richting uitga, dan raad Hij mij aan om om te keren. Maar als ik niet omkeer, zoekt Hij voor mij ondanks dat ik zelf de verkeerde kant opga, toch naar de juiste weg, en probeert mijn richting bij te sturen. De keuze is aan mij om deze goede raad op te volgen of niet, maar hoe dan ook Hij zal mij blijven aanzetten om de juiste weg te gaan.

Aan deze mooie uitspraak moest ik terug denken bij het lezen van het evangelie van deze zondag. Jezus die bij de leerlingen in de boot stapt en samen met hen de overtocht maakt. Voor mij een heel mooi beeld van Jezus, die met ons de overtocht , die ons leven is, wil maken.
Als Christenen is Jezus bij ons in het bootje gestapt bij ons doopsel en vormsel en elk van ons is op zijn eigen unieke wijze zich er meer of minder van bewust geraakt dat Hij met ons meegaat. Wij mogen en moeten zelf onze eigen koers varen in dit leven, zelf het roer van ons leven in handen houden, maar we mogen erop vertrouwen, dat Jezus als we Hem toelaten, ons leven stuurt en in de juiste richting leidt.
Zo mogen wij onze eigen levensweg gaan, soms op heel rustig water als alles goed gaat in ons leven, soms op wat woeliger water of in de mist als tegenslag en lijden ons deel zijn.
Geleid en geïnspireerd door onze gelovige opvoeding, gaan we de weg die Jezus ons wijst, weten wij Hem bij ons aanwezig en gaan een weg van liefde en zorg voor de mensen, voor de schepping. Maar soms gaan wij, al dan niet beïnvloed door de omstandigheden van het leven, door ons zoeken naar genot, geld en aanzien heel eigenzinnig onze eigen weg, los van Jezus, dwars tegen zijn raadgevingen in. Maar ook dan blijft Hij niet afwezig en als wij ons voor Hem openstellen zal Hij ons door zijn liefde en vergeving terug brengen op de juiste weg naar het echte geluk, het echte leven.
Maar soms kan het ook echt stormen in ons leven, doordat wij onbekommerd onze eigen weg gaan, of wanneer tegenslag en lijden ons zeer hard treffen. Dan lijkt het of Jezus slaapt, dat ons lot, onze weg Hem niet raakt en wij helemaal aan ons zelf zijn overgeleverd. En  schreeuwen we het net als de leerlingen toen het uit: “Heer, raakt het U niet dat wij vergaan!”
In dit evangelie nodigt Jezus ons uit om te blijven geloven. Om te geloven dat Hij wat er ook gebeurt ons steeds steunend en reddend nabij blijft. Jezus roept ons op om vanuit dat besef dat Hij met ons meegaat en nabij is, zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat wij geloven en vertrouwen, de zich gevende, dienstbare liefde in staat is om de grote bedreigingen die ons teisteren op te lossen.
Wij hoeven niet bang te zijn, wij weten dat Jezus ons nabij blijft en ons de juiste weg, de weg van de liefde wijst.
Vanuit dat vertrouwen mogen wij opstaan en tegen de stormen in ons leven zeggen: “ Wees stil”.

Vik Jehaes, diaken.

Juni-gedachten

Afgezien van het feit dat juni de examenmaand is staat er in deze zomermaand heel wat te gebeuren. Het zal moeilijk zijn om deze bijdrage te beperken tot de voorgeschreven 800 woorden.

Examens
Wie aan juni denkt weet het wel, de examens zijn in de buurt. Het wordt een spannende tijd voor scholieren, studenten en hun huisgenoten. Het wordt er bovendien niet eenvoudiger op na een gans jaar van alternatief lesgeven en-krijgen. We kunnen alleen maar hard meeleven met allen die het moeten ondergaan. We hopen met hen mee op een bevredigende uitslag en wensen allen veel moed en sterkte toe. En weet, de blokkaars brandt bij het beeld van de Oorzaak onzer Blijdschap. Het is het kleine vlammetje van solidariteit dat onze gelovige gemeenschap met u verbindt.

Zomer
Juni is uiteraard ook de maand van de beginnende zomer. Voor wie er vroeg bij wil zijn mag het al gebeuren op dinsdag 1 juni want dan begint de meteorologische zomer. Voor wie het wat wetenschappelijk exacter wil begint de astronomische zomer op maandag 21 juni om 5.32 u. Dat is het moment dat de zon loodrecht op de kreeftskeerkring staat. We noemen dat ook de zomerzonnewende want vanaf dan worden de dagen korter.
Vanaf 15 juni mogen de bermen gemaaid worden. Dat staat in het bermdecreet dat sinds 1 januari 1985 in voege is. De bedoeling is dat de bermflora alle kansen krijgt om zich te bevruchten en voort te planten. Zeg dus niet dat de gemeente de bermen niet goed onderhoudt als ze voor 15 juni niet gemaaid worden.

Vakantie
Wie zomer zegt, zegt ook meteen begin van de grote vakantie. Twee maanden zonder lestijden en zelf je dag invullen is een heerlijkheid natuurlijk. Jeugdbewegingen en andere jeugddiensten beleven het hoogtepunt van hun werkjaar met een stevig kamp. De speelpleinwerking mag weer op volle toeren draaien en zoveel andere mogelijkheden worden jongeren aangeboden.
Maar er is ook de drie weken durende betaalde vakantie voor arbeidende volwassenen met wellicht toch minstens een begin van normaal vakantievertier, hier of elders in de wereld. En laten we hopen dat ze niets ongezonds meebrengen.

Kerkelijke feesten
In juni valt er ook in de kerk het een en ander te vieren. We hopen vurig dat we met grotere aantallen in de kerk mogen samenkomen.
Op donderdag 3 juni vieren we Sacramentsdag, het dankfeest voor Gods aanwezigheid onder ons zeg maar. Het is een dag om eens even de kerk binnen te lopen en Jezus te groeten in het tabernakel of even te bidden bij het Allerheiligste Sacrament waar dit is uitgestald. Kan je niet in de kerk geraken of is ze gesloten, neem dan even de tijd om de Heer te gedenken en te danken.
Sacramentsdag brengt ook op vele plaatsen de processie mee. Vanuit de basiliek mag ze de zondag na Sacramentsdag in verkorte vorm weer enkele straten van de stad aandoen. Op vele plaatsen brengt dit ook de zomerkermis mee want vroom zijn is goed maar af en toe mag de riem er ook eens af.

Heiligen
De tweede vrijdag na Sacramentsdag vieren we het feest van het Heilig Hart, 11 juni, waarbij de grote liefde van Jezus voor de mens nog eens goed in de verf wordt gezet.
Iemand die een grote devotie had tot het Heilig Hart was onze eigen Tongerse heilige Lutgardis. Haar feest wordt gevierd op woensdag 16 juni, haar sterfdag in 1246. Weetje: zes jaar eerder, in 1240, werd de eerste steen gelegd van de huidige basiliek.
De geboortedag van Johannes de Doper, de voorloper van Jezus, wordt gevierd op 24 juni. We kennen de juiste geboortedatum natuurlijk niet maar vermits de engel bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, feest op 25 maart, zegt dat Elisabeth in haar zesde maand is wordt de geboorte van Johannes dus 3 maanden later gevierd. En Jezus dus nog zes maanden later … Van alle heiligen wordt in de liturgie de sterfdag, ‘de geboorte voor de hemel’, gevierd. Van Johannes de Doper wordt dus op 24 juni zijn geboortefeest gevierd maar op 29 augustus wordt ook zijn sterfdag gevierd.
En dan zijn er nog de twee reuzen van de jonge Kerk die op 29 juni worden gevierd namelijk de heilige apostelen Petrus en Paulus. Petrus werd volgens de evangelies duidelijk aangesteld als leider van de Kerk onder andere via een prachtig ‘roepingsverhaal’ volgens Sint-Jan (Joh 21,15-19) waar Jezus tot driemaal toe aan Petrus vraagt of hij van Hem houdt. Paulus is de bekeerde vervolger die zichzelf apostel durft noemen en die ook schitterend werk levert bij ‘de heidenen’ (lees: niet-joden) in het Middellandse zeegebied.
Ze sterven beiden in Rome. Petrus wordt volgens de overlevering met het hoofd omlaag gekruisigd in het jaar 64. Paulus wordt in 67 gedood met het zwaard, de doodstraf voor een romeins staatsburger.

Na de eerder frisse lentemaanden hopen we op heerlijk zomerweer maar vooral op goede punten.

Sint-Kristoffel Bedevaart Henis/ Sint-Lutgart


Op elke 4de woensdag van de maand is er om 18.00 uur een Eucharistieviering in de Sint-Hubertuskerk te Henis.

(c)Archieffoto

Op 23 juni kan je na de viering, je auto of andere voertuigen laten zegenen.
Deze zegening zal plaats vinden aan de trappen van de kerk te Henis gelegen aan de Bolleberg.

Kerkelijke begrafenis

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

 

Nieuws van het Kroningscomité: INSCHRIJVEN

Om tijdig de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen zouden de groepsleidingen graag een zicht hebben op het aantal deelnemers in hun groep. Inschrijven kan via de website www.kroningsfeesten. be. Je vindt ook formulieren achteraan in de basiliek.

Lees ook de nieuwsbrief op de website van de kroning www.kroningsfeesten.be

Affiche

De kroningsaffiche “Het wordt weer feest” is er. Je kan ze gratis meenemen uit de basiliek met de bedoeling om ze thuis voor het venster aan te brengen. Het is een eerste smaakmaker voor het grote zevenjaarlijkse feest.Meenemen dus.

De zomer van Laudato Si’ ook wandelen in ons dekenaat


Bij de vijfde verjaardag van Laudato Si' lanceert bisdom Hasselt een reeks wandelingen in het teken van de encycliek. 
In de 7 dekenaten van ons bisdom kan je enkele wandelingen maken. Al deze routes vind je terug op www.bisdomhasselt.be/laudatosi .
In ons dekenaat, dekenaat Tongeren, zijn er op 4 plekken diverse routes uitgestippeld:
(zie ook de bovenstaande link voor de plannetjes) 

Rode route: 8,3 km
Oranje route: 7,1 km
Blauwe route: 4,9 km

Maar hoe maak je van je wandeling een Laudato Si’-wandeling?
Kies een wandeling in het overzicht van de uitgestippelde wandelingen. Zorg dat je een gsm met mobiel internet op zak hebt. Tijdens je wandeling voorzie je vijf haltes. Bij elke halte bekijk je een filmpje waarin je kennis maakt met een citaat uit Laudato Si' en een organisatie die uitlegt op welke manier het gedachtegoed van de encycliek hen prikkelt en inspireert.

Laat je tijdens je wandeling uitdagen door wat je gehoord hebt.

De afgelopen weken heb we jullie meermaals geïnformeerd over “De zomer van Laudato Si’. Zoals jullie weten,  zijn er op diverse plekken in ons dekenaat wandelingen in het teken van deze encycliek uitgewerkt. Al deze wandelingen kunnen jullie steeds volledig coronaproof maken. De verschillende routes kunnen jullie terugvinden in uitgave 23 of op  www.bisdomhasselt.be/laudatosi waar jullie tevens ook de wandelingen in de andere dekenaten kunnen bekijken.

Gedurende de hele zomer zullen wij geregeld een wandeling uit ons dekenaat in de kijker zetten. Om te beginnen, vinden jullie hieronder de beschrijving van de kortste wandelingen in Membruggen. Beide wandelingen kunnen gecombineerd worden zodat jullie er een langere tocht van kunnen maken.
De 2 deelwandelingen van +/-3 km zullen niet apart bewegwijzerd zijn om overlapping en
misverstanden te voorkomen. De grote route zal daarentegen wel bewegwijzerd zijn (zie foto).

Beschrijving wandelingen Membruggen
Vertrek en Aankomst: kerkplein

I. Wandeling 1 (Molenbeemd) = 3,4 km

1. rond en door de Molenbeemd:
tussen de huizen nr 11a en 11b naar pad Achter Pastoors
R-af richting geitenboerderij
L-af: Paepenhoek en verder In de Belk tot (bijna) aan de Mopertingensteenweg/Rode Kruislaan
scherp R-af in de Molenbeemd
pad volgen tot op de Koekoekstraat, aan de brug van de Molenbeek

2. terug naar het kerkplein (= 0,5 km)
hier R-af
nog vóór de huizen: R-af paadje naar boven
tot op de Zagerijstraat
R-af
bocht rond de kerk volgen tot op kerkplein.

II. Wandeling 2 (Rond het dorp) = 3,7 km

1. naar de Koekoekstraat (= 0,5 km)
langs de kerkmuur naar onder wandelen
tegenover de kerk, voorbij huisnr het pad Aan de Zagerij inslaan
volgen tot onderaan op de Koekoekstraat
hier L-af tot aan de Molenbeek

2. rond Membruggen
de Koekoekstraat naar boven volgen
aan de splitsing: R de Koekoekstraat blijven volgen
waar de Koekoekstraat naar R afbuigt: rechtdoor paadje Keibosch
betonweg oversteken en rechtdoor paadje Zavelstraat volgen tot op Vogelzangstraat
R-af tot kruising Kasteelstraat-Demerstraat-Wilwoutersstraat (elektriciteitscabine)
heel even L-af Kasteelstraaat
dadelijk R-af Egelstraat
op de splitsing Gewijfkensstraat R-af tot achter steenbakkerij
weg oversteken rechtdoor naar pad Achter Stien Steeg
weg oversteken rechtdoor naar pad Langever
op dit pad R-af naar Langeversteegske
op de T: linksaf naar Mattessteegske tot Roger Martensstraat
R-af naar Dorpsstraat
op Dorpsstraat: heel even R-af en dan (ussen huisnrs 82 en 84) L-af naar pad Achter Pastoors
ter hoogte van de 2 eeuwenoude taxusbomen: paadje R naar kerkplein

Wandeling 1+2 I.1. + II.2. = 6,1 km£

Deze route zal bewegwijzerd worden.

Info: Marleen Van Orshoven: marleen.van.orshoven@telenet.be
MembruggenBlokkaars

In middelbare scholen, vormingscentra, hogescholen, universiteiten…
breekt weer een tijd van spanning en suspens aan: eerst de blok en daarna de proeven. Door heel het
studeren op afstand, online zal het misschien nog moeilijker zijn om de leerstof onder de knie te krijgen.
En dan het moment van de proefwerken: mondeling of schriftelijk, er komt toch altijd een beetje examenkoorts bij.

Een steuntje in de rug doet wonderen en een kaarsje helpt ook altijd. Ouders en ook grootouders lopen al eens vlug
de basiliek binnen om een kaarsje aan te steken voor hun oogappels.
Een schietgebedje voor wat steun van ‘hogerhand’ hoort er ook wel bij. En kracht van Onze-Lieve- Vrouwke en van de H. Geest zijn welkom.Om ouders én studerende jeugd een hart onder de riem te steken, willen we in de kerk hen allen
nabij zijn.

Hoe kan dat beter dan ook een kaarsje aan te steken? Niet zomaar een kaars maar een BLOKKAARS.
Ja, een kaars om de nadruk te leggen op de ‘bloktijd’ van de jongeren. Die ‘blokkaars voor de studerende jeugd’ wordt gezegend tijdens de viering van Pinksteren op zondag 23mei om10 uur in de basiliek. De blokkaars wordt
voor het Maria-altaar geplaatst waar ze dagelijks zal branden vanaf 23 mei tot en met 2 juli. Een gebed
tot de H. Geest ligt er bij. Dat kan gebeden worden in de kerk maar mag ookmeegenomen worden naar
huis. De blokkaars wordt opgedragen aan de H. Geest die op Pinksterdag het hart van de apostelen
vervulde. Vanaf dat ogenblik durfde de apostelen met vurige kracht verkondigen over het leven en de
daden van Jezus. Maar ook over ieder van ons wordt de H. Geest uitgestort en mogen we Hem roepen
om hulp en steun. Leren in onze plaats zal deH.Geest niet doen maar hulp, rust, kalmte en zelfvertrouwen
brengen in hart en in geest wel!
Bidden we voor onze jeugd tot Hem die zendt zijn Heilige Geest om angst en onzekerheid te verdrijven.

Kaarsen ter ere van ...

1 euro en 4 euro

Dag in dag uit is het in de basiliek een komen en gaan van jong en oud…Iedereen gaat tot bij het genadebeeld
van Onze Lieve Vrouw, de Oorzaak Onzer Blijdschap. Ontelbaar zijn ook de kaarsen die voor Maria en haar Zoon Jezus branden.
Ook in de andere kerken van Tongeren branden er kaarsen voor de H. Rita, St.-Lutgardis of St.-Gillis, of nog anderen. Al die devotielichtjes en noveenkaarsen vertellen ons over de zorg en vreugde, de pijn en de dank die worden uitgesproken of stilzwijgend aan onze hemelse Moeder en de heiligen worden toevertrouwd.
Reeds meer dan 15 jaar bleef de verkoopprijs van de devotielichtjes en van de noveenkaarsen ongewijzigd.
De coronacrisis en de wereldwijde pandemie brengt daarin nu verandering. De grondstoffen voor het produceren van de kaarsen zijn schaars geworden. De producent heeft ons een nooit geziene prijsstijging opgelegd. Vandaar… kunnen we niet anders dan ook de verkoopprijs aantepassen.
Vanaf 1 juli zullen we voor een devotielichtje 1,00 euro vragen en voor een noveenkaars 4,00 euro.
Wij durven erop vertrouwen dat deze aanpassing in alle kerken van Tongeren u er niet zal van weerhouden
om Maria en de andere heiligen te eren met een gebed en een kaars. Alvast dank ik u oprecht voor al uw bezoeken aan de basiliek en de andere kerken, en voor het branden van een kaars. Samen met u bid ik dat uw oprechte gebeden mogen verhoord worden.
TonyHayen, pastoor
EricReynders, dekenTongeren

Sint-Gilliskelderke

Wie op Hasseltsesteenweg 190 naar de kerk of naar het Sint-Gilliskelderke komt, ziet onmiddellijk rechts van de kerk een vernieuwing aan de toegang tot het pad dat wijst naar de achterkant van de kerk. Je kan er niet langs kijken: het uithangbord van het Sint-Gilliskelderke
heeft een metamorfose ondergaan.
De vrijwilligers zorgde voor de richtingaanwijzer en de coronamaatregelen, Diaken Paul Gielen
zorgde er voor dat de heilige man duidelijk zichtbaar kwam aan het pad dat leidt naar de voedselbedeling.
Dat deze Heilige Egidius of Sint Gillis bekommerd was voor de minderbedeelden staat als een paal boven water.
In een legende staat geschreven:
“Gilles was afkomstig uit Athene. Zijn ouders waren van adel. Van kindsbeen af had hij zich verdiept in de gewijde letteren. Op een dag ging hij als gewoonlijk naar de kerk. Op een pleintje lag een zieke, die hem om een aalmoes vroeg. Gilles gaf onmiddellijk zijn hele tuniek. Op het
moment dat de zieke deze aantrok,was hij genezen.” En zo bestaan er nog meer wonderverhalen.
Op de afbeelding aan de toegang zien we bij de heilige een dame met brood in de handen waarover zij de zegen vraagt. Ook over het kind spreekt Sint- Gillis zijn zegen uit. Vandaar dat er tijdens de noveen ouders voor de zegening van hun kinderen naar de kerk komen en er gezegend brood wordt meegegeven.
Het Sint-Gilliskelderke is dankzij de vele vrijwilligers geopend iedere dinsdag van 14 uur tot 16 uur, de coronamaatregelen in acht genomen

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

De storm die ons leven aan flarden scheurt,
          de hoop op de toekomst de grond in boort:
          wordt zij gehoord door die slapende man in de boot?

          Stil de storm, slapende man;
sta op, spreek het woord dat ons redden kan.

          De storm die ons leven in tweeën breekt,
de vrees voor elkaar die ons verdeelt:
wordt zij gedeeld door de slapende man in de boot?

          Stil de storm, slapende man;
sta op, spreek het woord dat ons redden kan.

          De storm die ons allen zo kwetsbaar maakt,
elkaar doet herkennen eenzaam en naakt:
is dat de wil van de slapende man in de boot?

          Stil de storm, slapende man;
sta op, spreek het woord dat ons redden kan.
De storm die ons allen tezamen houdt,
elkaar aan doet reiken wrakstukken hout:
is dat de geest van de slapende man in de boot?

          Stil de storm, slapende man;
sta op, spreek het woord dat ons redden kan.

Bedeling Kerk en Leven

Beste lezers,
door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.
Hou er dus rekening mee dat nieuws dat betrekking heeft op een woensdag, best reeds de week voordien in Kerk & Leven staat.
Indien u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet heeft ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.
 
Hoe melden?
- De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
- Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
- Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Van zodra de klacht ontvangen is sturen wij de abonnee een nieuw exemplaar op dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

misintenties vakantieperiode

Bijzondere aandacht !
Zoals ieder jaar zal tijdens de zomervakantie het parochieblad telkens voor 3 weken verschijnen.
Daarom dienen wij vroeger dan normaal gegevens voor te geven. Ook de berichten uit de verenigingen zullen telkens voor 3 weken geldig zijn en worden opgenomen voor zover er voldoende ruimte is.
Kwestie van geen ruimte te “verspillen”.

Nr 26 ( 26-27-28) verschijnt op 30 juni en bevat de gegevens voor de periode van 3 t.e.m. 23 juli.
Deze gegevens moeten uiterlijk zaterdag 19 juni binnen zijn.

Nr 29 (29-30-31) verschijnt op 20 juli en bevat de gegevens voor de periode van 24 juli t.e.m.13 augustus
Deze gegevens moeten uiterlijk zaterdag 26 juni binnen zijn.
Het veiligste is natuurlijk uw missen reeds zo vroeg mogelijk te bestellen voor de ganse periode.

Nr 32 is dan terug het eerste normale nummer dat verschijnt op 11 augustus en de gegevens zal bevatten van 14 t.e.m. 20 augustus. Deze gegevens dienen uiterlijk 31 juli binnen te zijn.

Orgel 4U

Zie PE OLV voor meer uitleg

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: