Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

kerken in Coronatijden

Vanaf maandag 2 november 2020

Alle geplande missen en gebedsdiensten vervallen. (aangevraagde misintenties worden later opgenomen) (Er gaan normaal gezien tijdelijk geen doopsels door)

Uitzonderingen: (steeds met mondmasker)

  • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen zijn toegelaten, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. (Zonder maaltijd of receptie achteraf.)
  • Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger
  • Sommige kerken en kapellen zijn open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
  • Streaming en uitzending van vieringen mag met maximaal 10 personen, opnamepersoneel inbegrepen

De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met ?

 

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Opgelet

Indien u deze pagina's ziet met het oude nieuws druk dan op pagina vernieuwen. Het kan immers zijn dat uw pc de pagina ophaalt van uw computer i.p.v. via het internet.

1ste Zondag van de Advent

29 november 2020
Jes 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7: ‘Scheur toch de hemel open, Heer. Daal af en kom ons tegemoet.’
Ps 80 (79), 2ac.3b.15-16.18-19: ‘God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.’
1 Kor 1, 3-9: ‘Zie vol verwachting uit; God is getrouw.’
Mc 13, 33-37: ‘Wees waakzaam!’

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Eerste zondag van de advent

De Bijbellezingen in de B-cyclus zetten ons op weg om op zoek te gaan naar het huis van God, de wereld zoals God hem droomt,waar Hij zich thuis voelt.
Elke week vertellen de lezingen wat dit betekent en hoe we ons kunnen voorbereiden op Kerstmis.
-De eerste zondag horen we de roep naar gerechtigheid, nauw betrokken met onze godsverbondenheid.
-De tweede zondag verrijken we deze oproep met de barmhartigheid.
-De derde zondag krijgen beide concreet gestalte in Jezus. Door Jezus’ voorkeur voor de kwetsbare mensen klinkt een sterk appèl. De campagne 'Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!' vindt hier zijn plaats.
-De vierde zondag kijken we nog ruimer en zien we dat God kan komen wonen in alle mensen die voor hem openstaan.

De vier huizen die we ontdekken in de loop van de advent, bereiden ons voor om God
een plaats te geveninons leven.
Eerste Zondag: 29 november:
Huis van gerechtigheid.
Op deze eerste zondag van de advent staan we stil bij onze verbondenheid met God én onze verbondenheid met de gerechtigheid.
Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zo horen we bij de profeet Jesaja: ‘Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen’.
Met andere woorden: mijn godsverbondenheid, mijn geloof in God moet leiden tot gerechtigheid.

Wat verstaan wij onder gerechtigheid?
“Zonder concrete engagementen en handelingen is vroomheid hol en onbeduidend.
Reeds in de Joodse traditie is “doen” het criterium voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.
Het leven van de ander voorrang geven op het eigen leven is een hogere vorm van menselijkheid die niet spontaan uit onszelf opkomt.
Het is de Oneindige, de goddelijke vonk in ons, die ons naar de ander en naar dit sublieme niveau van mededogen drijft” (Prof. Roger Burggraeve: Bijbelse diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn).

Gerechtigheid stijgt uit boven rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid zorgt ervoor dat ik krijg waarop ik als mens recht heb op basis van aanspraken, regels en wetten.
Gerechtigheid beoefenen zoals God laat ieder mens tot zijn recht en waardigheid komen. Ieder mens is “beeld van God”. Als Christen plaatsen wij ieder mens op dezelfde hoogte en erkennen zo zijn of haar gelijke waarde. Hier gaat mijn verantwoordelijkheid vooraf aan mijn vrijheid!
Alleen wanneer we onze eigen waardigheid op het spel zetten voor de waardigheid van anderen kan deze waardigheid echt aan het licht komen.

Het evangelie van Marcus roept ons op om waakzaam te zijn !
We moeten erover waken dat we vanuit onze verbondenheid met God steeds opnieuw met vreugde de gerechtigheid beoefenen. Maar hoewel we goed weten wat van ons verwacht wordt doen we dat niet altijd. Dat is heel menselijk en daarom juist moet Jezus’ oproep tot waakzaamheid in deze advent des te luider klinken.
Zorg ervoor dat Hij die binnenkort met Kerstmis komt, je niet slapend vindt. Wees aandachtig voor de mens die een beroep op je doet en een antwoord van medemenselijkheid van je vraagt. Dan komt God jou tegemoet.
Zeker in deze coronatijd dienen we hiervoor extra aandachtig te zijn.
Dit is een extra uitdaging!
In de goddelijke wereld van gerechtigheid is er plaats voor iedereen !
Laat ons samen waakzaamzijn waar en wanneer er vandaag dichtbij en veraf geen plaats is voor mensen in onze samenleving.
God, in het duister dat ons omringt trekt U een spoor van licht en daarin tekent zich een nieuwe wereld af.
Schenk ons vertrouwen in het goede en in het leven, opdat wij liefhebben, recht doen, vrede maken.
Amen.

TV-mis vanuit de Basiliek

Diavoorstelling tv-screen Bron: TV één

 

 

 

TV–MIS
We mogen – je weet wel waarom – geen eucharistievieringen doen in onze kerken, de geplande TV-mis van 29 november, de eerste zondag van de Advent, gaat wel door maar zonder publiek. Het zal voor de weinige deelnemers wel heel kunstmatig aandoen maar het zal toch een mooie viering worden waar we ons met God en met elkaar via tv en radio verbonden voelen. Want
tegelijk met de tv wordt dezelfde mis ook via de radio uitgezonden.
We hebben trouwens in mei op dezelfde manier de uitzendingen verzorgd.
Dat betekent evenwel ook dat de basiliek gesloten is op de repetitiedag zaterdag en op de zondagvoormiddag tot 12uur.
Het zou goed zijn dit te laten weten aan thuisgebonden mensen – en zo zijn er veel op dit ogenblik – en aan mensen in ziekenhuizen en woonzorgcentra.
Het is een moment van verbondenheid met de vertrouwde basiliek.

TV missen, radiomissen en streaming 282 november 2020

Tip: Steek tijdens de viering een kaars aan, zodat de Eucharistieviering een ander moment wordt dan een alledaags tv-moment.

Weekendvieringen:

Weekvieringen:

Een overzicht van het aanbod vind je hier

Geestelijke Communie:

Jezus, Ik geloof dat Jij in het Heilige Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin Je boven alles en wens Je in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik Je de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Jouw Geest en laat mij nooit van Jou gescheiden worden. Amen

Kerstal OLV-Basiliek Tongeren

De Kerstal van de Basiliek is weer erg mooi gemaakt. Je kan hem bezichtigen op weinig drukke momenten en mits het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel. Volg ook de looprichting.

Diavoostelling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)nov 2020 Jos Collaer

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Navertelling Evangelie voor kinderen

De evangelielezing van vandaag is uit het Evangelie van Marcus, het dertiende hoofdstuk. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Let goed op!
wees waakzaamJezus leerde zijn leerlingen dat Hij niet altijd bij hen kon blijven. Hij zou weer terug gaan naar zijn hemelse Vader. Maar Hij beloofde hen, dat Hij ooit weer naar de wereld terug zou komen.
Daarom waarschuwde Hij hen: “Let op en blijf wakker. Want je kan niet weten wanneer dat zal gebeuren.
Het is net als met een man die naar het buitenland gaat. Als hij weggaat vraagt hij aan zijn personeel om de dingen te doen, die gedaan moeten worden. Ieder krijgt zijn eigen taak. De man met de sleutels moest goed opletten. Zo moeten jullie ook opletten! Want je kan niet weten wanneer de man weer thuis komt.
Komt hij in de avond of komt hij in de nacht? Komt hij als het haantje kraait of komt hij in de morgen?
Als hij onverwacht komt moet je niet zitten slapen! 
Daarom zeg Ik het nog een keer: Let goed op!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Wachten
Mensen kunnen op verschillende manier wachten:
- passief gelaten, zoals voor een bus, een trein.
- actief, zoals voor een feest
Geef voorbeelden van passief wachten op Kerstmis, en van actief wachten op Kerstmis.

Wachten op
Zorg er voor dat de ruimte waarin je dit gesprek voert niet verlicht is.
- Stel je nu eens voor dat de zon niet meer zou schijnen. Alles donker, verdriet van 's morgens tot 's avonds. Hoe zou dat aanvoelen?

Zoals de kinderen zich afvragen hoe zij zich zouden voelen in sommige situaties, zo voelen heel wat mensen zich. Ze hebben verdriet, zijn eenzaam, arm, zieken, opgesloten of voelen zich verlaten en alleen. Zij zoeken zoals iedereen een beetje geluk. God wil geluk voor iedereen. Bij Hem zijn al deze mensen thuis. Op de eerste zondag van de advent hebben wij het over dat lange wachten van mensen naar een beetje geluk, warmte, vriendschap en vreugde.

De kinderen brengen een slogan aan op een flap: 'Wachten op vrede, geluk, warmte, vriendschap'.
Bij de woorden hoort een tekening: vrede: duif - geluk: bloem - warmte: zon - vriendschap: hart.

Waakzaamheid
Vertel dat Jezus in het evangelie van vandaag vraagt om waakzaam te zijn. Het woord ‘waakzaam’ kennen de kinderen wellicht niet. Maar misschien wel het woord ‘waken’.

Kunnen de kinderen een zin maken waarin dat woord voorkomt?
. Vertel over mensen die waken bij iemand die heel erg ziek is. En dat mensen binnenin een familie onder elkaar afspreken dat er steeds iemand bij de zieke blijft waken.
. Je kunt ook vertellen dat mensen soms bij hun woning een plaatje aanbrengen met de foto van een hond, waarbij de woorden staan: ‘Hier waak ik.’
. Misschien kun je vertellen over mensen die een gebouw bewaken (security; militairen; politie) Kom dan samen met de kinderen tot de vaststelling dat iemand die waakzaam is, iemand is bij wie alle zintuigen erg gespannen zijn zodat ze bij het minste wat ze horen of zien, gepast reageren (doen / handelen; spreken / zeggen).

(Bijbel in 1000 seconden
)

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Welzijnszorg

Met deze slogan voert Welzijnszorg dit jaar campagne tijdens de komende advent.
Zoals met de campagne van Broederlijk Delen in het voorjaar zal dit geen sinecure
zijn. We zitten immers andermaal in een soort lockdown en kunnen geen kerkelijke
diensten organiseren. Nog een reden temeer omvia ons parochieblad telkens de
aandacht wakker te houden.

Dit is een eerste tekst van algemene aard.
Zo komt er nog eentje rond de collectezondag: de derde zondag van de advent op 13
december. Voorlopig de laatste zondag van de lockdown. Tussendoor gevenwe voor iedere
zondag een tekst als overweging om de advent als voorbereiding op Kerstmis toch
enigszins te kunnen beleven. Ga je mee?

Onbetaalbare momenten
Een goede woning zou eigenlijk voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de
5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar.
En dat is onaanvaardbaar!
Volgens Welzijnszorg heeft iedereen recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. Dat staat bij ons zelfs in de Grondwet ( artikel 23,3) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Je ergens thuis voelen is een basisbehoefte. Zonder veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting.

Woonzorgen
In Vlaanderen staan 153.910 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt. Er zijn immers veel té weinig sociale woningen. Mensen in armoede worden op de private huurmarkt gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen en statuut.

Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften. En dan is er nog de slechte kwaliteit van de woningen. 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken.
Te klein wonen is een ander zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning: onaanvaardbaar.

Wooncrisis
Zitten we dan in een wooncrisis? Ja én neen.
“Crisis” doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid.
Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen en de effectieve situatie op het
terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen.

Recht op wonen
Slechts 6% van de woningen in Vlaanderen is momenteel sociale woning. In onze buurlanden is er
een veelvoud aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een uitbreiding zal de krapte op de private huurmarkt verlichten. Minder mensen zullen genoodzaakt zijn om daar te dure en te slechte woningen te huren.
Een groter aanbod sociale woningen uitbouwen kost tijd. Maar ondertussen moet het beleid het recht op wonen wel garanderen! Groepen die (nog) niet in aanmerking komen voor een sociale woning moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook
door alternatieve woonvormen op de private marktuit te bouwen.

Samen met campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda.Wonen is immers de spil in de armoedeproblematiek. Daarom
voert Welzijnszorg samen met heel wat sociale organisaties campagne voor het recht op wonen.
“Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten”.
Ingezonden doorTony Hayen
PE OLVrouw Tongeren Tongeren

 

Acventsbezinning Samen in Coronatijden

In deze ‘Corona-lockdown’ nu vieringen in kerken onmogelijk zijn,
is het fijn om andere vormen van gebed te kunnen aanbieden. Zeker
in de komende Adventstijd: tijd van verwachting, van stil staan, een tijd
van licht in de duisternis. Een tijd ook om jezelf open te stellen, zowel
naar God als naar anderen toe.
Maar hoe doe je dat dit jaar, zonder de vieringen in de kerk?
Een initiatief van de jezuïeten Gedurende de ganse Adventsperiode biedt ‘ignatiaansbidden.org’ via een dagelijkse mail een mooie bezinnende
‘digitale Adventsretraite’ aan, die je helpt om op eigen tempo stil te staan en te bezinnen. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven en is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.
Het is reeds de dertiende digitale retraite van de jezuïeten.
De titel van de adventsretraite van dit jaar is “Zie, ik kom spoedig”. De
teksten dit jaar worden geschreven door Gregory Brenninkmeijer sj.
Ruim 16.000 inschrijvers uit Nederland en Vlaanderen nemen deel
aan deze dertiende digitale retraite van de jezuïeten.
Een dagelijkse bezinnende gebedsmail Het gebedstraject volgt de traditionele
adventstijd: dit jaar van zondag 29 november tot vrijdag 25 december.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks om 18u een nieuwsbriefmail met een geloofsimpuls via een korte bezinnende
tekst; een bijbeltekst. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal,
ook een korte duiding van het thema van de komende week. Tweemaal
per week, op zondag en op woensdag, krijg je ook tips over hoè
bidden en een passend citaat uit de Foto Viktor Nikolaienko - beeldbewerking © Gerwin Roffel ignatiaanse traditie of van de kerkvaders om bij stil te staan.
Gratis inschrijven
Je kan je voor deze digitale retraite gratis inschrijven door je e-mailadres
op te geven via: www.ignatiaansbidden. org
Je ontvangt dan gedurende de adventsperiode dagelijks de gebedsmail.
Ingezonden door Mieke Burggraeve
PE OLVrouw Tongeren

GODS AKKER ZIJT GIJ... GROEI IN HEILIGHEID


Jaarthema deel 1:
Wat staat ons te beleven en te doen?

In ons vorige parochieblad hadden we vermeld dat het jaarthema zeer belangrijk is voor onze pastorale werking en voor onze christelijke beleving. We hadden dan ook gezegd dat we in een zevental stukjes nog eens terug zouden komen op de mogelijke invulling, ook voor ons persoonlijk leven.
In ons vorig parochieblad stond de inleiding, in dit parochieblad vermelden we de eerstewegwijzer vande zes.

Blijven luisteren
We zullen moeten blijven luisteren naar het diepere verhaal van medemensen en van elkaar, zoals we dit ook deden tijdens de vele lokale en diocesane gelegenheden ... ,maar ook bij een huisbezoek of toevallige ontmoeting. Kan je je een gesprek herinneren waarin je echt beluisterd
en aanvaard werd? Dan weet je uit ervaring hoe waardevol en zeldzaam dat is. Het is een groot cadeau om iemand echt te beluisteren en te aanvaarden.

Alleen door te luisteren kunnen wij als christenen ook bescheiden en authentiek peilen naar sporen van Gods aanwezigheid in het leven van mensen, jong of oud, ziek of gezond, geleerd of ervaringsdeskundig.

Vanuit onze eigen Godsrelatie leren we dan af en toe geloofwaardig het taboe te doorbreken om Hem ter sprake te brengen en naar de Heer te verwijzen, die tot ons hart spreekt in zijn evangelie. Ontmoetingen in vreugde en pijn bieden daartoe altijd nieuwe kansen. In het luisterend naar buiten en naar de ander gaan, naderen we ook de intimiteit met God. Zo vervullen we onze 'missie' tot evangelisering. Door in de diepte naar mensen te luisteren wordt overigens, de 'kleine goedheid' geboren. Ook zij is wezenlijk in een missionaire pastoraal.
Ingezonden door Lambert Cuenen PE Sint-Helena Bilzen

Kroningsfeesten 2023

De voorbereidingen worden gestart. Donderdag 1 oktober had het kroningscomité verzamelen geblazen voor alle groepsbesturen.

Zoek verbinding wordt de nieuwe slagzin die probeert aan te sporen om echt verbinding te maken.Maria is daarbij de verbinding naar God.

Kroningsgebed: Bij het nieuwe kroningsthema – #zoekverbinding – hoort ook een nieuw kroningsgebed. Het werd geschreven door deken Eric Reynders en ligt ter beschikking achter in de basiliek. Het zal binnen de kortste keren in alle kerken van ons nieuwe dekenaat ter beschikking gelegd worden. Stickers zijn ook onderweg.
Je kan mensen die niet meer in de basiliek geraken blij maken door hun zo’n gebedskaart te bezorgen met de vraag omdit gebed regelmatig te bidden. Die uitnodiging tot gebed geldt uiteraard ook voor ieder van ons.

Stickers: Er liggen stickers in de kerken

hierbij alvast het Kroningsgebed:

Maria,
Moeder vol genade,
wij danken U voor de Kroningsfeesten.
Sterker dan anders
verbinden wij ons met elkaar,
met U en met Uw Zoon.

Neem ons dan bij de hand,
en breng ons bij Jezus.
Hem willen wij beminnen en volgen zoals U.
Verbind ons als broers en zussen
en open ons hart voor God
die een Verbond met ons sluit.
Zo worden wij Gods Kerk in deze tijd.

Leer ons in liefde leven voor elkaar.
Schenk jong en oud een diepe vreugde,
sterk ons bij tegenspoed
en bemoedig ons met Uw nabijheid.

Moeder van Gods Zoon en onze Moeder
blijf steeds Oorzaak Onzer Blijdschap.
Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren, bid voor ons.

Eric Reynders, Deken van Tongeren.

NIEUWE WEBSITE

De nieuwe website vind je hier.

NIEUW Kroningslogo

Het nieuwe kroningslogo stapt af van het overbekende, gestileerde hoofd van ons Mariabeeld. Niet dat niet mooi was, integendeel maar na verloop van jaren mag het wel eens iets anders zijn. Het werd een gestileerde kroon met een heel diepe betekenis.

Letters
Als je goed kijkt kan je in het huidige logo 3 letters zien: een A, een V en een M. Dat is heel herkenbaar en is al eeuwenlang een symbool bij Mariakapellen, -altaren, op liturgische
kledij enzovoort. De letters staan voor Ave Maria, de beginwoorden van het Latijnse Weesgegroet. Zij betekenen dus ‘Wees gegroet, Maria’. Het zijn de woorden waarmee
de engel Gabriël Maria begroet als hij haar de boodschap brengt dat zij moeder van Jezus zal worden.

#zoekverbinding

Er zit nogmeer in. Je kan er ook het kroningsthema in herkennen. De kroon is namelijk samengesteld uit drie figuurtjes die elkaar de hand geven. Op deze wijze wordt verbondenheid visueel voorgesteld.
In één logo heb je dus alles waar de kroningsfeesten van 2023 voor staan: eer brengen aan Maria en onze verbondenheid met elkaar en met God, door Maria, aanscherpen.
Het logo staat ook in goud, de kleur van het feestelijke en van het hemelse.
Het hele kroningsgebeuren wil één groot feest zijn met als hoogtepunt de kroningsweek wanneer
de hemel de aarde raakt. De kroon op het werk.
Ingezonden Door Rik Palmans PE OLVrouw Tongeren

Aansteken van de adventskaars

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze
samenleving.
Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien opdat ieder mens kan thuiskomen in een veilige woning.
Jezus,u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat hetuister tot mij spreekt
Jezus,u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde,
o Heer !
Taizé –melodie ‘Jésus le Christ’

De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven, opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Vrij naar Kees Pannekoek
Ingezonden door Hubert Franssen Federatie Voeren

Weekgedachte

ONBETAALBAAR 

Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus hebben 
voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord 
nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben 
voor een plotse gast. 


Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die steeds weer 
de vinger op de open wonde leggen, 
zij die geduld opbrengen 
voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in 
toch maar opnieuw beginnen. 

ooxWord://word/media/image46.pngZe zijn onbetaalbaar, 
zij die achter regels en wetten 
de mens zien, ook de sukkelende, zij die
begrip opbrengen 
voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen 
op hun manier echt hun best doen. 


Ze zijn onbetaalbaar 
zij die met open ogen leven 
en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten 
mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn on-be-taal-baar 
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen.

 

God zal hen tegemoetkomen. 

Kris Buckinx, april 2020 

misintenties die wegvallen door Corona

Misintenties die wegvallen door Corona zullen na de lockdown hernomen worden. Indien u dat wenst kan u dan later (zodra we weten wanneer we mogen herstarten) hiervoor contact opnemen met de priester/ contactpersoon / secretariaat bij wie u de mis bestelde.

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op ? om 10u (Hopelijk kunnen we volgend schooljaar opnieuw starten)

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2020-2021

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: