Aswoensdag

een askruisje ter gelegenheid van Aswoensdag.

Terugvallen op wie we maar zijn als mens, uit stof en as opgestaan, uit klei geboetseerd en tegelijk bezield met de adem van God. Het moet voldoende zijn. We moeten ons geen grotere maat aanmeten. Zo mogen we met onszelf leven, mogen we een ander toegewijd zijn. Laat ons gedenken dat wij, mensen, mogen staan in de ruimte van dit heelal. Die kwetsbare ruimte is ons gegeven met zoveel levenskansen dat we met eerbied de aarde onder onze voeten mogen betreden en bewerken. Ten dienste van al wat leeft.
Zo hoog als de hemel is boven de aarde welft zich zijn genade over hen die eerbied hebben voor Hem. Als een vader die zich over zijn kinderen ontfermt, zo gaat de Eeuwige met ons om. Hij kent ons en weet dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. Wij mensen, onze dagen zijn als gras, als bloemen op het veld, door de wind bewogen en snel verwelkt. Maar de liefde van de Eeuwige, zij blijft voor hen die zijn verbond bewaren, zijn woord ter harte nemen en het volbrengen.
Moge het askruisje bij het begin van de veertigdagentijd, voor ons een teken zijn van hoop en geloof, van ommekeer en nieuw begin.

Vastenmeditatie bij Aswoensdag.

Lees hier de brief die onze bisschop Patrick schreef aan de christelijke gemeenschappen in Limburg bij het begin van de veertigdagentijd. Hij nodigt ons hierin uit om de veertigdagentijd te beleven als ‘de gunstige tijd’ om terug te keren naar God en om de zin van het leven beter te leren begrijpen.

Op woensdag 14 februari 2024 vieren wij Aswoensdag. Hieronder vind je informatie over de vieringen op Aswoensdag in ons dekenaat:
Pastorale eenheid H. Familie Bilzen
Pastorale eenheid Sint-Helena Bilzen
Pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena Hoeselt
Pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren
Pastorale eenheid O.L.-Vrouw Tongeren
Pastorale eenheid Sint-Jacobus Tongeren
Pastorale eenheid Sint-Benedictus Tongeren
Pastorale Eenheid Sint-Servaas Riemst
Federatie Voeren

Meditatie

Een initiatief van de Jezuïeten biedt je gratis een digitale veertigdagenretraite aan. Als deelnemer ontvang je een gebedsmail met daarin een meditatie bestaand uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. Klik hier voor meer informatie.

Verder biedt CCV Hasselt een digitale inspiratiereeks aan die in het teken staat van het boek Daniël. Deze reeks start op 12 februari en je ontvangt gedurende 6 weken op maandag en donderdag een inspiratiemail, die je helpt met het verkennen van drie teksten uit Daniël, ondersteund door filmpjes met persoonlijk getuigenis, een podcast met Bijbelse duiding en reflectievragen. Klik hier voor meer info en inschrijving.