Nieuws

Hier vindt u een selectie van het nieuws dat recent op de website gepubliceerd werd.

 • Kindernevendienst
  O.L.-Vrouw Tongeren
  Graag nodigen we alle kinderen van 4 tot 10 jaar uit voor de volgende kindernevendienst op zondag 25 februari 2024 om 10.00 uur in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte. We hopen vele kinderen te mogen ontmoeten. Alle kinderen van harte welkom! Els en Annick.
  Lees verder
 • Vuurplekken
  St.-Marcus Tongeren
  Tijdens de veertigdagentijd organiseren wij een aantal “vuurplekken”, gebedsmomenten met een babbeltje en een knabbeltje achteraf. Deze vuurplekken gaan telkens door op woensdagavond om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Lees verder
 • Derde zondag van februari
  Collecte voor de kerkopbouw in Vlaanderen
  Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Lees verder
 • Veertigdagentijd…
  ook biddend naar Pasen
  Onze bisschop Patrick nodigt ons uit – met de woorden van de profeet Joël – om “met heel ons hart terug te keren naar de Heer”. Als concrete hulp in het verdiepen van ons geloof, willen wij ons toeleggen op een meer biddend leven, op een leven vanuit de sacramenten en in solidariteit met de mens in nood. Om nog meer mensen van gebed te worden is er élke vrijdag in de veertigdagentijd, van 16 februari tot en met 22 maart om 20.30 uur een avondgebed in de basiliek. Jong en oud is van harte welkom! Kom jij ook meebidden? Tot vrijdag dan! Lees verder
 • Aswoensdag

  Op woensdag 14 februari 2024 vieren wij Aswoensdag. Lees verder
 • Op weg naar Pasen
  U kan hier de flyer met de vieringen tijdens de Veertigdagentijd in de pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren downloaden.
 • Restauratie Sint-Medardus Vreren
  De Sint-Medarduskerk in Vreren zal vanaf 5 februari 2024 gesloten zijn voor restauratiewerken aan het interieur van de kerk. Deze werken zullen ongeveer 1 jaar duren.
  Vanaf 11 februari 2024 is er elke zondag een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk in Nerem. Ook alle doopsels, begrafenissen, huwelijken, vormselvieringen… die normaal in de Sint-Medarduskerk zouden doorgaan, vinden plaats in de Sint-Servatiuskerk in Nerem.
 • Kinderzegening
  Sint-Benedictus Tongeren
  Op 2 februari viert onze kerk het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest de dopelingen van het afgelopen jaar gezegend. Voor onze pastorale eenheid Sint-Benedictus Tongeren, heten wij iedereen van harte welkom voor deze zegening op zondag 4 februari 2024 om 15.00 uur in de Sint‑Petruskerk te Lauw. De doopkruisjes van alle kindjes die in het afgelopen jaar in onze pastorale eenheid gedoopt werden, kunnen na afloop van de zegening meegenomen worden.
 • Kinderzegening
  Sint-Marcus Tongeren
  De pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren heet in het bijzonder de jonge gezinnen van harte welkom op zondagnamiddag 4 februari 2024 in de Sint‑Medarduskerk te Vreren voor een lichtmiswandeling en kinderzegening. Lees verder
 • Kinderzegening
  Sint-Jacobus Tongeren
  Op 2 februari viert onze kerk het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest de dopelingen van het afgelopen jaar gezegend. Voor onze pastorale eenheid Sint-Jacobus Tongeren, heten wij iedereen van harte welkom voor deze zegening op zaterdag 3 februari 2024 om 17.00 uur tijdens de gezinsviering in de Sint‑Gertrudiskerk te Riksingen.
 • Kinderzegening
  O.L.-Vrouw Tongeren
  Op 2 februari viert onze kerk het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest de dopelingen van het afgelopen jaar gezegend. Lees verder
 • Maria Lichtmis
  Kinderzegen
  Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest vaak in de parochies kinderzegeningen georganiseerd. Lees verder
 • Trouwen voor de kerk
  Op zaterdag 27 januari 2024 om 14.00 uur nodigen wij koppels met trouwplannen uit voor een samenkomst in de Sint-Stefanuskerk te Hoeselt. Lees verder
 • Collecte voor de restauratie van de basiliek
  Dit huis van hout en steen heeft vandaag onze zorg nodig om de stormen van de toekomst te doorstaan
  De restauratie van de buitenmuren en de ontsluiting van de toren, de daken, de buitenzijde van het koor en de renaissance glasramen is een project van meerdere jaren. Naast de bijdrage van de Vlaamse Overheid en de stad Tongeren vragen wij uw steun. Iedere bijdrage is welkom. Elke eerste zondag van de maand collecte voor de restauratiewerken. Of u kan een fiscaal aftrekbare gift doen. Lees verder
 • Feest van Driekoningen
  Collecte voor de Kerk in Centraal Afrika
  Op 06-07 januari is er een voorgeschreven collecte voor de Kerk in Centraal Afrika. Deze collecte, vastgesteld door de Belgische bisschoppen, is bestemd als steun en aanmoediging voor de Kerk in Centraal Afrika. Vooral de jonge kerken van Congo, Rwanda en Burundi liggen ons na aan het hart. Zij hebben het momenteel bijzonder moeilijk. We blijven de werkers ter plaatse steunen. Zij blijven zaaien en het Woord Gods verkondigen. Laten we hen met een groot hart ondersteunen. Lees verder
 • Voorinschrijving voor de bedevaart naar Lourdes
  U kan nog tot 31 januari 2024 voorinschrijven op de bedevaart naar Lourdes die zal doorgaan van 14 tot 19 juli 2024. U krijgt bij voorinschrijving een gratis terugbetalingsgarantie. Lees verder
 • Waag de sprong naar 2024!

  Een kroon die schitterde

  Het oude jaar 2023 was voor velen onder ons hét jaar van de 19de editie van de Kroningsfeesten ter ere van Maria, Oorzaak Onzer Blijdschap. De hele voorbereiding en de feestelijke Kroningsweek van begin juli, blijven voor jong en oud die erbij waren, een tijd van sterke en groeiende verbondenheid met elkaar. #zoekverbinding, het thema van de Kroning, werd ervaren in het klein en in het groot. Ja, 2023 droeg voor Tongeren en voor heel ons dekenaat een schitterende kroon. Het was een mooi en hartverwarmend jaar!

  Een andere kroon

  Toch droeg het jaar 2023 ook een doornenkroon. Ik bedoel dit: de aangrijpende getuigenissen die de serie ‘Godvergeten’ onder de aandacht bracht, raken ons diep en roepen vragen op. De slachtoffers werden gekwetst en dragen dit hun leven lang mee. Terecht rekenen zij op erkenning. Ons meeleven gaat op de eerste plaats uit naar hen en hun naaste familie en vrienden. Maar ook wie zich vandaag en in de toekomst durft rekenen tot de Kerk, wie als gedoopte christen, als geëngageerde gelovige, als parochieassistent, als diaken, priester of bisschop samen ter plaatse Kerk wil zijn, kan niet anders dan leven met die schaduw die over ons hangt.

  Een nieuw jaar om christen te zijn

  Ondanks alles wil ik je uitnodigen om in 2024 de moed niet te verliezen en te durven hopen op en vooral samen te werken aan een meer authentieke gelovige gemeenschap met Jezus in ons midden. Als christen dragen wij een sterke boodschap! Het is die boodschap van het evangelie van Jezus Christus die wij in 2024 meer oprecht zichtbaar kunnen maken in onze manier van leven, handelen en spreken. Wij kunnen als christen laten zien dat Jezus’ boodschap relevant is, ook in deze tijd.

  Mocht in 2024 onze taal meer de toon en de kleur van het evangelie krijgen… dat wij hartelijke woorden spreken die niet oordelen of veroordelen, maar die mensen tot hun recht laten komen en die ons verbinden als zussen en broers. Mochten in 2024 onze daden meer gelijken op Jezus’ handelen… dat wij elkaar dienen, met aandacht voor de concrete mens, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder ons.

  Zo wens ik jullie en je geliefden graag en van harte een mooi 2024!

  Eric Reynders
  Deken Tongeren

 • God zegt: “Doe zoals ik, word mens!”

  Zonder twijfel is het feest van Kerstmis een feest dat jong en oud elk jaar opnieuw sterk weet te raken. Weken en soms zelfs maanden vóór 25 december wordt alles en iedereen, of je nu wil of niet, op alle mogelijke manieren ondergedompeld in de haast magische sfeer waarin het Kerstfeest baadt. Versierde groene kransen, opgetooide kerstbomen overal, zowel buiten als binnen, fonkelende lichtjes, feestelijke winkelstraten en etalages… In onze dorpen en steden, in onze huizen en ook in de kerken en in de basiliek staat een kerststal en schittert de ster van Bethlehem en het Vredeslicht. Ja, niemand kan er langs kijken.

  Wij houden van Kerstmis. Want in de koude en donkere dagen brengt dit feest warmte en licht. Wij vieren het graag in onze familiekring en versterken de onderlinge verbondenheid rond de kerstboom en bij de kerststal. Ja, wie gelovig in het leven staat, weet dat Kerstmis alles te maken heeft met die oneindig grote en vaak onbekende God die nabij komt en zich klein maakt voor ons. Zo laat Hij zich kennen in het Mensenkind, geboren uit Maria. Zullen wij dan oog, oor en hart hebben voor dat kleine goddelijke Kind? Zullen wij ontdekken dat God ons zo een groter geluk wil aanbieden?

  Zou het Kind in de kribbe dan ons hart kunnen raken? Want ondanks oorlogen en geweld, ondanks de grote wereldproblemen en ondanks onze eigen kleine zorgen en onze geloofstwijfels bemint onze God deze wereld en de mensen, allemaal, zonder onderscheid. Hij kiest ervoor om mens te worden. Midden in deze wereld komt Hij onder ons wonen. In Jezus biedt Hij ons een boodschap van nieuw leven, van vrede en toekomst, van vriendschap en liefde… Zijn boodschap kan zorgen voor een nieuwe wereld, een wereld naar Gods droom.

  Daarom zegt God “Doe zoals Ik, word mens”! Echt mens worden, is elke dag wat meer mens worden naar het beeld van God. Echt mens worden, is elke dag wat meer medemens worden. Echt mens worden, is elke dag wat meer op Jezus gaan gelijken. Echt mens worden… het duurt een leven lang. Daarom vieren wij elk jaar opnieuw het feest van Kerstmis en wij horen God spreken in ons hart “Doe zoals Ik, word mens!”.

  De vrede van het Kerstkind en een warme Kerstmis wens ik u allemaal!

  Eric Reynders
  Deken Tongeren

 • ‘Suisses’ of kerkbaljuws: Limburger wijdt er boek en expo aan
  Ze zijn vandaag nog gering in aantal, maar de suisses, de mannen in uniform die met hun hellebaard, de sabel en de omgekeerde Napoleonhoed de rust en orde bewaarden in de kerken, maakten jarenlang een bijzondere indruk op iedere kerkbezoeker in Vlaanderen. Xavier Lenaers uit Bilzen bereidt over de Suisses een boek, een tentoonstelling en mobiele exposities voor. Lees verder
 • Maria Moeder Gods
  Elk jaar op 1 januari vieren wij het hoogfeest van Maria Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon als de mens Jezus van Nazareth is. Lees verder
 • Advent,
  uitkijken naar zijn komst
  De voorbereidingstijd op de herdenking van het geboortefeest van Jezus omvat de periode van vier zondagen voor Kerstmis. De grote feesten in de Kerk hebben een uitdrukkelijke voorbereidingstijd, de Vasten voor het Paasfeest en de Advent voor Kerstmis. Het is een tijd van versobering, boete, bezinning en inkeer. De liturgie maakt ons hart klaar maar dat is niet genoeg. Gebed en bezinning moeten ook handen en voeten krijgen in onze manier van doen. Daarom helpt Welzijnszorg ons op weg naar de mensen die Jezus het meest dierbaar waren, de zieken en de armen. Lees verder
 • De strijd tegen armoede winnen we samen
  Collecte voor Welzijnszorg op de derde adventszondag (16-17/12/2023)
  In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op.
  Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.
 • Restauratie van de Sint‑Evermaruskapel
  De kapel is toegewijd aan de pelgrimsmartelaar Sint-Evermarus. Het is een gebouw voor de eredienst dat dateert uit 1784, maar haar legendarische oorsprong kent rond het jaar 968. Al eeuwenlang is het een centrum voor volksdevotie. Het kerkbestuur Sint-Martinus te Rutten wil een grondige restauratie van de Sint-Evermaruskapel laten uitvoeren. U kan dit initiatief steunen met een fiscaal aftrekbare gift. Lees verder
 • Aandenken aan de overledenen
  Op Allerheiligen hebben wij een gebedswake gehouden voor de overledenen. Wij hebben in het bijzonder gebeden voor onze medeparochianen uit de parochies Sint‑Gillis, Sint‑Jan Baptist en O.L.‑Vrouw Geboorte, die sinds Allerzielen 2022 overleden zijn. De nabestaanden van deze overledenen konden na de gebedswake een aandenken (rouwkaarsje en herdenkingskaart) meenemen. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om deze gebedswake bij te wonen, kan u nog steeds dit aandenken in de basiliek (vooraan op een tafeltje) komen afhalen.
 • Hoogfeest van O.L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
  0 L'Immaculée Conception - P.P. Rubens - Prado - P1627 - (2)Op vrijdag 8 december 2023 vieren wij het hoogfeest van O.L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de Basiliek O.L.‑Vrouw Geboorte.
  Lees verder
 • Installatie van de Pastorale Eenheid ”Sint-Servaas Riemst”
  In de ”Parochiefederatie Vlijtingen” is er groeiende samenwerking tussen de verschillende parochies. Weldra krijgt dit samenwerkingsverband een nieuwe naam: Pastorale Eenheid “Sint‑Servaas Riemst”. U bent van harte uitgenodigd voor de eucharistieviering met de installatie van de Pastorale Eenheid “Sint‑Servaas Riemst” op zondag 3 december 2023 om 9.30 uur in de Sint‑Albanuskerk te Vlijtingen. Deze viering zal door onze bisschop Patrick Hoogmartens worden voorgegaan. Lees verder
 • Verkiezing Centraal Kerkbestuur (CKB) Tongeren
  De verkiezingen van het CKB vinden plaats op dinsdag 17 oktober 2023 om 20.00 uur in het parochiecentrum Sint-Jan. Alle leden van de kerkraden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering en om zich kandidaat te stellen. Ook niet-leden van de kerkraden kunnen hiervoor kandideren. Lees verder
 • Winter weekvieringen
  Tijdens de winterperiode, van Allerheiligen tot Aswoensdag, wordt het aantal weekvieringen in Tongeren beperkt omwille van de verwarmingskosten. U kan voor een weekviering in deze periode terecht in de basiliek O.L.‑Vrouw Geboorte, in de Sint-Jozefkerk (Nieuw Tongeren) en in de Sint-Pancratiuskerk te Widooie. In de pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren zijn er geen weekvieringen tot eind maart.
  U vindt de uurregeling hier.
 • Uw parochieblad:
  Samen op weg
  Week na week kruipen mensen in de pen om u een degelijk weekblad aan te bieden. Wekelijks gaan zij samen met u op weg en zo willen zij u inspireren, informeren en verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving. De slogan voor de herabonnering 2024, “Samen op weg”, sluit goed aan bij de slogan van onze Kroningsfeesten “#zoekverbinding”. Lees verder
 • 60 jaar parochie Sint-Maternus
  60 jaar parochie, dat willen we niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom heten we je van harte welkom op zaterdag 14 oktober 2023 om 17.00 uur in de Sint-Maternuskerk, Cottalaan te Tongeren om het 60-jarig bestaan te vieren van onze parochiegemeenschap.
  De plechtige Eucharistieviering zal voorgegaan worden door E.H. Deken Eric Reynders, deken van Tongeren en opgeluisterd worden door het Basilicakoor. Na de viering is er een dankwoord en maken we het gezellig bij een drankje. We kijken ernaar uit om jullie daar te mogen ontmoeten.
 • Rozenkransgebed
  op dinsdag en vrijdag
  Oktober is rozenkransmaand, immers op 7 oktober viert de Kerk de gedachtenis Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
  U bent van harte uitgenodigd om elke dinsdag en vrijdag in de maand oktober het Rozenkransgebed mee te bidden om 17.30 uur in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte.
 • Mal – Rozenhoedje
  do 26 okt 2023
  Oktober is de rozenkransmaand. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 26 oktober 2023 om 18.30 uur om mee het rozenhoedje te bidden aan de Banneuxkapel, Klein-Malstraat te Mal. De samenkomst wordt verzorgd door de vormelingen.
 • Mal – Rozenhoedje
  do 19 okt 2023
  Oktober is de rozenkransmaand. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 19 oktober 2023 om 18.30 uur om mee het rozenhoedje te bidden aan de Banneuxkapel, Klein-Malstraat te Mal. De samenkomst wordt verzorgd door de leden van Ferm Mal.
 • Mal – Rozenhoedje
  do 12 okt 2023
  Oktober is de rozenkransmaand. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 12 oktober 2023 om 18.30 uur om mee het rozenhoedje te bidden aan de Banneuxkapel, Klein-Malstraat te Mal. De samenkomst wordt verzorgd door de leden van het zangkoor.
 • Aanstelling van
  E.H. Jeeva Devaraj
  Op zondag 17 september 2023 werd E.H. Jeeva Devaraj aangesteld tot pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Benedictus. Lees verder
 • Kris Buckinx 25 jaar diaken
  Het 25-jarige jubileum van diaken Kris Buckinx werd op zaterdag 16 september 2023 gevierd met een eucharistie om 18.30 uur in de Heilig Kruiskerk te Mal. Ook op zondag 17 september 2023 werd Kris in de bloemetjes gezet tijdens de viering om 11.00 uur in Sint‑Medarduskerk te Vreren.
  Lees verder
 • Mal – Rozenhoedje
  do 5 okt 2023
  Oktober is de rozenkransmaand. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 5 oktober 2023 om 18.30 uur om mee het rozenhoedje te bidden aan de Banneuxkapel, Klein-Malstraat te Mal. De samenkomst wordt verzorgd door de leden van Katarakt.
 • Feest van Maria’s Geboorte
  8 september
  Alessandro Turchi "The Birth of Mary" (1631-1635). Museo del PradoMaria is de patrones van de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte, van de parochie, van ons dekenaat en van ons bisdom. Op 8 september, het feest van Maria’s Geboorte en tevens het feest van ons bisdom, ging onze bisschop Patrick naar jaarlijkse gewoonte voor in een pontificale eucharistieviering in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte om 18.00 uur. Lees verder
 • Bezoek aan de toren van de basiliek
  Vanaf september kan de toren van de basiliek bezocht worden.
  Toegangstickets kunnen aangekocht worden aan de balie van het Teseum of via https://teseum.be/tickets
  Meer info.
 • Wil je een plant van de basiliekversiering?
  Omdat vele planten opnieuw water nodig hebben, zal begin augustus de Kroningsversiering in de basiliek worden afgenomen. Mits een goede behandeling kunnen heel wat van deze planten nog ruime tijd meegaan. Daarom willen we deze planten aanbieden aan liefhebbers, en dit tegen een vrije bijdrage. Zo kunnen we nu al beginnen sparen voor de volgende Kroningsversiering. Lees verder
 • Vertrekuren voor de bedevaart naar Banneux zijn beschikbaar.
  Klik hier om de lijst van opstapplaatsen met de voorziene vertrekuren te raadplegen. Gelieve 10 minuten voor vertrek aan de opstapplaats aanwezig te zijn.
 • De roadtrip van onze bisschop naar de Wereldjongerendagen
  Mgr. Patrick Hoogmartens trekt deze zomer met de wagen door Europa en probeert zo alle Vlaamse deelnemers aan de Wereldjongerendagen te ontmoeten. Lees verder
 • DUIZEND MAAL DANK!
  Niet duizend maal… maar vele keren duizend maal dank! De 19de editie van de Kroningsfeesten ter ere van Maria, de Oorzaak Onzer Blijdschap was er een om U tegen te zeggen. Op de eerste plaats dankzij de enthousiaste en gedreven inzet van alle deelnemers, van klein tot groot, jong en oud en dankzij de ontelbaar velen die in de Kroningsweek in Tongeren waren. Lees verder
 • Foto’s van de Kroningsfeesten
  U kan een hele reeks foto’s van de Kroningsfeesten bekijken via de website van de Kroningsfeesten en via de website van Jos Collaer.
 • Volg hier de Liveblog over de Kroningsfeesten
  De Kerknet-redactie verzorgt gedurende de Kroningsweek een live verslaggeving vanuit Tongeren. Lees verder

 • Publicaties in het teken van de Kroning
  Eind juni werden twee publicaties voorgesteld die in het teken staan van de Kroningsfeesten. Het historisch tijdschrift Tongerse Annalen, dat wordt uitgegeven door het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in samenwerking met het stadsarchief, paste zijn juni-editie aan tot een chronologisch overzicht van de Kroningsfeesten van 1890 tot nu. Aansluitend publiceerde Anne-Marie Scheepers ‘Diva Tungrensis, Iconografie en modieuze retro- afbeeldingen van Onze-Lieve Vrouw van Tongeren’. Dit boek geeft een overzicht van de intrigerende relatie tussen het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en de mode in de loop der eeuwen. Lees verder
 • WELKOM AAN IEDEREEN!
  Kroningsfeesten 2023
  Heel graag en van ganser harte heet ik, samen met het Kroningscomité, jong en oud welkom op de Kroningsfeesten! De Kroningsweek is een feestelijke week met zeer diverse activiteiten en gedragen door honderden enthousiaste vrijwilligers! Iedereen is er klaar voor en iedereen is welkom! De Kroningsfeesten 2023 worden een feest van verbinding! Lees verder
 • De ArcheoToog – Dark ages: Goed geloof in Tongeren
  De tweede afdeling van de podcast De ArcheoToog is nu beschikbaar. In deze aflevering gaan we op zoek naar het ontstaan van het christendom in onze streken. Daarvoor trekken we naar Tongeren in de 4de tot 7de eeuw na Christus. In de enige echte Romeinse stad van Vlaanderen doen kerkgebouwen en bisschoppen hun intrede. Maar naar verluidt trokken er ook huilende wolven door de verlaten straten, of is dat maar een fabeltje? En wat kwam een Romeinse keizer er bedisselen met de Franken? Archeoloog Alain Vanderhoeven en historicus Steven Vandewal leggen het uit aan De ArcheoToog. Lees verder
 • Dankviering pastoor
  Louis Stassen
  Op zondag 25 juni 2023 organiseerden de parochies van Voeren een afscheidsviering voor pastoor Louis Stassen in de Sint‑Lambertuskerk te ‘s Gravenvoeren. Lees verder
 • Vormsel
  Op Pinksteren, zondag 28 mei 2023 is de eucharistieviering in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte om 9.30 uur (i.p.v. 10.00 uur). Dit is de vormselviering.
 • Benoeming tot pastoor-moderator
  Vanaf 1 mei 2023 is pater Jeeva Devaraj benoemd tot pastoor-moderator in de pastorale eenheid Sint-Benedictus Tongeren. Lees verder
 • Benoeming tot pastoraal coördinator
  Vanaf 1 mei 2023 is parochieassistente Josiane Houben benoemd tot pastoraal coördinator in de pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren. Lees verder
 • De parochie Sint-Martinus te Rutten zoekt een koster
  De kosterstaak is logistieke opdracht in functie van de kerkelijke erediensten. De kerntaak is: instaan dat alle erediensten in de kerk waardig en vlot kunnen verlopen. Lees verder
 • Zalig Pasen


  vanwege de pastores en de leden van de teams van het dekenaat Tongeren.

  Zalig Pasen
  Vanwege de pastores en de leden van de teams van het dekenaat Tongeren.
 • Hortensia’s voor Maria
  In de meimaand eren we Maria, Oorzaak onzer Blijdschap met bloemen. U kan een hortensia bestellen bij de kerkwachters, 10 euro per pot.
  Of u kan 10 euro (of een veelvoud) overschrijven op het rekeningnummer BE24 7360 7185 5038 van ‘Vrienden van de kerststal’ Tongeren.
  Hartelijk dank!
 • ‘De Passie’

  een hedendaags lijdensverhaal

  ‘De Passie’ vertelt het lijdensverhaal van Jezus, maar dan in een opgefrist modern jasje. Het is een verhaal vol liefde en vriendschap, maar ook verraad. De cast van de film oogt niet min, met onder meer Braam Verreth, Jan Schepens, Viv Van Dingenen en Peter Thyssen. Lees verder
 • Wereldjongerendagen
  Ontmoeting in Limburg
  Ben jij ingeschreven voor de Wereldjongerendagen of twijfel je nog? Ontmoet andere jongeren uit het bisdom Hasselt op het WJD-ontmoetingsmoment op zondag 2 april te Hasselt!
  Lees verder
 • Kruiswegmeditatie
  Broeder Max
  Mocht u verhinderd zijn om deel te nemen aan de kruisweg op Goede Vrijdag, vindt u hier een mooie kruiswegmeditatie.
 • Wij willen samen vieren!
  U vindt hier een toelichting over de vieringen van de Goede Week en Pasen in Tongeren,
  evenals het nieuwsblaadje hierover.
 • Bidden tot Maria
  Het nieuwe boekje met Mariagebeden van de hand van eredeken Rik Palmans, geschreven ter gelegenheid van de kroningsfeesten 2023, is nu beschikbaar. Lees verder