Nieuws

Hier vindt u een selectie van het nieuws dat recent op de website gepubliceerd werd.

 • Schoonmaak van de Heilig Kruiskerk te Mal
  Op zondag 4 augustus geeft gids Paul Denis een rondleiding in de Heilig Kruiskerk te Mal. We willen graag dat de kerk er dan netjes uitziet. Wil je graag meehelpen om de kerk schoon te maken op woensdagnamiddag 24 juli vanaf 13.30 uur? Meld je dan aan op 012 39 31 16. Hartelijk dank bij voorbaat.
 • Inschrijving Banneux bedevaart
  Klik hier om je online in te schrijven voor de Banneux bedevaart met de bus.

  Klik hier om je online in te schrijven voor de Banneux bedevaart met eigen vervoer.
 • De blokkaars brandt voor onze studerende jeugd
  De blokkaars in de Tongerse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek brandt voor scholieren en studenten met examens. Deze kaars steken we aan om onze jeugd een steuntje in de rug te geven. Lees verder
 • Collecte voor de noden van het bisdom
  Deze collecte is bedoeld om de pastorale uitbouw in ons eigen bisdom mogelijk te maken. Daartoe werden verschillende diensten uitgebouwd die priesters, diakens en leken helpen bij hun pastorale taak. Zonder bekwame mensen en een goede dienstverlening kan in deze tijd de pastoraal niet slagen. De opleiding van de verantwoordelijken is een dringende opdracht voor ons bisdom met steeds minder priesters. Uiteindelijk komt deze collecte ten goede aan elke parochie, die op deze diensten een beroep kan doen.
 • Aanmelding Eerste Communie en Vormsel Tongeren
  Heb je een kind of een jongere die naar het eerste of het zesde leerjaar gaat, en wil hij/zij zich misschien voorbereiden op de Eerste Communie of het Vormsel, dan graag je kind aanmelden voor 30 september.
  Je kan hiervoor het formulier Eerste Communie of het formulier Vormsel gebruiken. Lees verder
 • Sacramentszondag
  Op Sacramentszondag, zondag 2 juni 2024, start de eucharistieviering al om 9.30 uur en aansluitend trekt de sacramentsprocessie opnieuw door de straten van de Tongerse binnenstad. Lees verder
 • Collecte voor de restauratie van de basiliek
  Dit huis van hout en steen heeft vandaag onze zorg nodig om de stormen van de toekomst te doorstaan
  De restauratie van de buitenmuren en de ontsluiting van de toren, de daken, de buitenzijde van het koor en de renaissance glasramen is een project van meerdere jaren. Naast de bijdrage van de Vlaamse Overheid en de stad Tongeren vragen wij uw steun. Iedere bijdrage is welkom. Elke eerste zondag van de maand collecte voor de restauratiewerken. Of u kan een fiscaal aftrekbare gift doen. Lees verder
 • Sluiting van de meimaand
  Jacopo Pontormo 037Op 31 mei vieren we het feest van ‘Maria Visitatie’ of ‘Maria Bezoek’ met een plechtige eucharistieviering om 18.00 uur in de basiliek O.L.‑Vrouw Geboorte te Tongeren. Lees verder
 • Kindernevendienst
  O.L.-Vrouw Tongeren
  Graag nodigen we alle kinderen van 4 tot 10 jaar uit voor de volgende kindernevendienst op zondag 30 juni 2024 om 10.00 uur in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte. We hopen vele kinderen te mogen ontmoeten. Alle kinderen van harte welkom! Els en Annick.
  Lees verder
 • Hulp aan de slachtoffers van de overstroming in Voeren
  Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt en mgr. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, betuigen hun medeleven aan allen die door de overstromingen in de Voerstreek getroffen zijn. De bisschoppen willen iedereen bedanken die zich solidair toont en hulp biedt aan degenen die door deze ramp zijn getroffen. Iedereen wordt aangemoedigd om gezinnen en personen in moeilijkheden te helpen. Tevens kan iedereen zelf een milde gift doen door te storten op rekening BE68 4500 2608 1134 op naam van VZW Bisdom Hasselt met vermelding « Hulp aan de Voerstreek ». De bisschoppen danken u hiervoor.
  Het dekenaat Tongeren organiseert dit weekend en/of volgend weekend in elke parochie een bijzondere omhaling voor de slachtoffers van de watersnood in Voeren. Wij danken u van harte voor uw bijdrage.
 • Doopvoorbereiding Tongeren
  Om het doopsel van je kindje optimaal voor te bereiden, word je van harte uitgenodigd op de volgende samenkomst, op maandag 27 mei 2024 om 20.00 uur in het parochiecentrum OLV te Tongeren. Alle ouders van dopelingen uit heel Tongeren zijn hartelijk welkom. Lees verder
 • Pelgrimsviering
  Op zaterdag 25 mei 2024 om 18.00 uur is er de jaarlijkse pelgrimsviering in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte als afsluiting van de pelgrimage naar Maria die op die dag plaatsvindt.
 • Vormsel in de PE O.L.‑Vrouw Tongeren
  Op Pinksteren, zondag 19 mei 2024, is de eucharistieviering in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte om 09.30 uur (i.p.v. 10.00 uur). Dit is de vormselviering.
 • Collecte mediazondag
  De katholieke Kerk in Vlaanderen trekt resoluut de kaart van digitale media, want het internet is dé plek waar mensen informatie en contact zoeken. Mediazondag, de zevende paaszondag, wil aan iedereen duidelijk maken hoe belangrijk onze digitale aanwezigheid is. Lees verder
 • Markant bestaat 70 jaar
  Markant Tongeren (vroeger CMBV) bestaat 70 jaar. Op vrijdag 24 mei wordt dit in de verf gezet met een academische zitting op het stadhuis. Op zondag 26 mei vieren wij ons 70 jarig bestaan met een eucharistieviering om 10.00 uur in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte. Lees verder
 • Opening van de meimaand
  We openen de meimaand met een plechtige eucharistieviering op dinsdag 30 april 2024 om 18.00 uur in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte.
 • Met Maria de rozenkrans bidden
  Ook dit jaar willen wij tijdens de meimaand iedere weekdag in de basiliek om 15 uur de rozenkrans bidden. Het rozenkransgebed is een eenvoudig gebed om in verbondenheid met elkaar één van de mysteries te bidden. Lees verder
 • Roepingenzondag
  Op 21 april is het de vierde zondag na Pasen: Roepingenzondag 2024. Voor haar jaarlijkse campagne legt Roepingenpastoraal Vlaanderen de klemtoon op het gesprek over ‘geroepen zijn’. Het motto is dan ook: ‘Laten we spreken over geroepen zijn’. Lees verder
 • Collecte voor Kerkelijke opleiding
  Omhaling voor kerkelijke vorming van priesters, diaken en leken, naar aanleiding van Roepingenzondag. De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Lees verder
 • Hortensia’s voor Maria
  In de meimaand eren we Maria, Oorzaak onzer Blijdschap met bloemen. U kan een hortensia bestellen bij de kerkwachters, 10 euro per pot.
  Of u kan 10 euro (of een veelvoud) overschrijven op het rekeningnummer BE24 7360 7185 5038 van ‘Vrienden van de kerststal Tongeren’.
  Of met de QR code kan u meteen een hortensia aankopen (werkt enkel met uw bankapp, niet met PayConiq):
  Hartelijk dank!
 • Geestelijke begeleiding
  Voor ieder die zoekt te leven in vertrouwen op God en op de leiding van de Heilige Geest. Ieder van ons ervaart in zijn of haar geloofsleven dagen van enthousiasme en gedrevenheid, maar ook momenten van twijfel en dorheid. In geestelijke begeleiding kan jouw leven met zowel zijn schittering als zijn schaduwzijden ter sprake komen. Lees verder
 • Eerste communie in de PE Sint‑Jacobus Tongeren
  Op Hemelvaart, donderdag 9 mei 2024, wordt om 11.30 uur de eerste communie gevierd in de Sint-Gertrudiskerk te Riksingen.
 • Eerste communie in de PE Sint‑Marcus Tongeren
  Op Hemelvaart, donderdag 9 mei 2024, wordt om 11.00 uur de eerste communie gevierd in de Heilig Kruiskerk te Mal.
  Op zondag 12 mei 2024 wordt om 11.00 uur de eerste communie gevierd in de Sint-Servatiuskerk te Nerem.
 • Eerste communie in de PE Sint‑Benedictus Tongeren
  Op Hemelvaart, donderdag 9 mei 2024, wordt om 09.30 uur de eerste communie gevierd in de Sint-Petruskerk te Lauw.
 • Vormsel in de PE Sint‑Marcus Tongeren
  Op zondag 21 april 2024 wordt om 10.00 uur het vormsel gevierd in de kerk van Sint-Servatius te Nerem.
 • Vormsel in de PE Sint‑Jacobus Tongeren
  Op zaterdag 20 april 2024 wordt om 17.00 uur het vormsel gevierd in de kerk van Sint-Gertrudis te Riksingen.
 • Eerste communie in de PE O.L.‑Vrouw Tongeren
  Op zaterdag 13 april 2024 wordt om 14.00 uur de eerste communie gevierd in de kerk van Sint-Maternus voor de kinderen van de geloofskernen Sint-Maternus, Sint-Jozef en Sint-Lutgart.
  Op zondag 21 april 2024 wordt om 10.00 uur de eerste communie gevierd in de basiliek O.L.‑Vrouw Geboorte voor de kinderen van de geloofskernen Sint-Gillis, Sint‑Jan Baptist en O.L.‑Vrouw Geboorte.
 • Vormsel in de PE Sint‑Benedictus Tongeren
  Op zondag 7 april 2024 wordt om 9.30 uur het vormsel gevierd in de kerk van Sint-Petrus te Lauw.
 • Maria Boodschap
  Op 25 maart vieren wij in de kerk normaal het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor Kerstmis. Deze dag valt dit jaar echter in de Goede Week. Daarom werd dit Maria-feest verschoven in de liturgische kalender naar maandag 8 april. Lees verder
 • Lees nu ook Kerk & Leven digitaal
  Voortaan kan je Kerk & Leven niet alleen op papier maar ook digitaal lezen. Wekelijks 16 pagina’s met inspirerende berichten van plaatselijke kerktoren tot Vaticaan. Lezers die zich registreren ontvangen elke donderdag het weekblad integraal in de mailbox.
  Tijdelijk kunnen ook niet-abonnees zich hiervoor registreren om gratis en vrijblijvend kennis te maken met Kerk & Leven. Grijp zeker deze unieke kans!
  Registreer hier, helemaal gratis en vrijblijvend.
 • Leuke activiteiten voor kinderen tijdens de Goede Week
  Graag bieden we (groot-)ouders enkele leuke en zinvolle activiteiten aan om samen met je (klein-)kinderen te doen tijdens de Goede Week. Lees verder
 • Pasen vieren… ook nu!
  Gij zoekt Jezus die gekruisigd is…
  De “Goede Week” beleven wij en wereldwijd alle katholieke gelovigen als dé week waarin wij, nog sterker dan anders, ons met Jezus zelf verbinden. Samen met zijn apostelen zitten wij met Jezus aan tafel voor het Laatste Avondmaal, Hij, de Dienaar bij uitstek, wast ook onze voeten en in Brood en Wijn schenkt Jezus ons zijn eigen leven. Dat is Witte Donderdag.

  Hierna gaan wij met Jezus de Hof van Olijven in. Wij waken daar met Jezus en van dichtbij beleven wij zijn gevangenneming en zijn veroordeling tot de dood. Wij zien hoe Hij als een misdadiger aan het kruis wordt genageld en horen zijn schreeuw van Godverlatenheid. Met Maria, zijn Moeder en met de geliefde leerling Johannes, staan wij onder het kruis als Jezus sterft. Dat is Goede Vrijdag.

  Na zijn kruisdood wordt het stil… doodstil. Jezus rust in het graf. Dat is Stille Zaterdag.

  Op de eerste dag van de week, heel vroeg, bij zonsopgang gaan wij met enkele vrouwen naar het graf. “Schrik niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd is.” En onmiddellijk klinkt de Blijde Boodschap: “Hij is niet hier, Hij is verrezen!” Dat is Pasen!
  Christus is verrezen en Hij is ons nabij als de Levende! Deze overweldigende en vreugdevolle boodschap is té groot voor woorden. Wij zijn uitgenodigd om ons gelovig over te geven aan die boodschap.
  Ik wens en bid dat dit Pasen ons mag genezen van elke vrees om vrijuit als christen te handelen en te spreken. De verrezen Christus maakt van ons een nieuwe mens; wij worden nieuwgeboren, wij worden paasmensen. Jezus zelf, de Verrezene, heiligt ons om voor Hem te leven en van harte zijn getuigen te zijn. Graag wens ik je een gezegend en vreugdevol paasfeest! Alleluia!

  Eric Reynders
  Deken Tongeren
 • Tweede collecte voor Broederlijk Delen
  Halfvasten werden we opgeroepen om te komen tot daden van echte solidariteit en een deeltje van ons bezit te delen met de armste mensen in de wereld. In het weekend van Palmzondag (23 en 24 maart) krijgen we in de zondagsvieringen een tweede kans om aan die oproep gehoor te geven. Lees verder
 • Palmtakken gevraagd
  Acht dagen voor Pasen begint de Goede Week met Palmzondag, de gedachtenis van de plechtige intrede van Jezus in Jeruzalem. We herdenken dit door palmtakken te zegenen en die thuis aan het kruisbeeld te steken.
  De laatste jaren is het moeilijk om aan de nodige palmtakjes te komen: de buxusmot takelde het palmenbestand erg toe en een aantal van onze trouwe ‘leveranciers’ zijn ons ontvallen. Daarom deze oproep.
  Lees verder
 • De Goede Week, op weg naar Pasen in de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
  U kan hier de flyer “De Goede Week, op weg naar Pasen in de Pastorale Eenheid Sint-Marcus” bekijken. U vindt er alle vieringen in uw pastorale eenheid tijdens de Goede Week met een woordje uitleg erbij. U kan hier onmiddellijk deze flyer downloaden.
  Iedereen van harte welkom!
 • Restauratie van de Sint‑Evermaruskapel
  Op 9 mei 2024 starten de restauratiewerken aan de Sint-Evermaruskapel. Het kerkbestuur wil alle Ruttenaren informeren over wat er gaat gebeuren, wat het zal kosten en hoe lang het zal duren.
  Daarom nodigt het kerkbestuur iedereen uit op een infoavond in de Sint-Evermaruszaal op donderdag 21 maart 2024 om 20.00 uur. Lees verder
 • Eerste collecte voor Broederlijk Delen
  Het weekend van 9-10 maart is het halfvasten. Tijd om de teugels eventjes te vieren, een adempauze op onze bezinningstocht naar Pasen. Voor christenen betekent het ook de eerste collecte voor Broederlijk Delen. Van ons wordt gevraagd om een deeltje van ons bezit te delen met de armste mensen in de wereld. Lees verder
 • ‘De Passie’

  een hedendaags lijdensverhaal

  ‘De Passie’ vertelt het lijdensverhaal van Jezus, maar dan in een opgefrist modern jasje. Het is een verhaal vol liefde en vriendschap, maar ook verraad. De cast van de film oogt niet min, met onder meer Braam Verreth, Jan Schepens, Viv Van Dingenen en Peter Thyssen. Lees verder
 • Vuurplekken
  St.-Marcus Tongeren
  Tijdens de veertigdagentijd organiseren wij een aantal “vuurplekken”, gebedsmomenten met een babbeltje en een knabbeltje achteraf. Deze vuurplekken gaan telkens door op woensdagavond om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Lees verder
 • Derde zondag van februari
  Collecte voor de kerkopbouw in Vlaanderen
  Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Lees verder
 • Veertigdagentijd…
  ook biddend naar Pasen
  Onze bisschop Patrick nodigt ons uit – met de woorden van de profeet Joël – om “met heel ons hart terug te keren naar de Heer”. Als concrete hulp in het verdiepen van ons geloof, willen wij ons toeleggen op een meer biddend leven, op een leven vanuit de sacramenten en in solidariteit met de mens in nood. Om nog meer mensen van gebed te worden is er élke vrijdag in de veertigdagentijd, van 16 februari tot en met 22 maart om 20.30 uur een avondgebed in de basiliek. Jong en oud is van harte welkom! Kom jij ook meebidden? Tot vrijdag dan! Lees verder
 • Gelegenheid tot biecht
  Op donderdag 28 maart 2024 is er van 10.00 uur tot 11.00 uur, mogelijkheid tot persoonlijke biecht in de basiliek O.L.‑Vrouw Geboorte.
 • Aswoensdag

  Op woensdag 14 februari 2024 vieren wij Aswoensdag. Lees verder
 • Op weg naar Pasen
  U kan hier de flyer met de vieringen tijdens de Veertigdagentijd in de pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren downloaden.
 • Restauratie Sint-Medardus Vreren
  De Sint-Medarduskerk in Vreren is vanaf 5 februari 2024 gesloten voor restauratiewerken aan het interieur van de kerk. Deze werken duren ongeveer één jaar.
  Vanaf 11 februari 2024 is er elke zondag een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk in Nerem. Ook alle doopsels, begrafenissen, huwelijken, vormselvieringen… die normaal in de Sint-Medarduskerk zouden doorgaan, vinden plaats in de Sint-Servatiuskerk in Nerem.
 • Kinderzegening
  Sint-Benedictus Tongeren
  Op 2 februari viert onze kerk het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest de dopelingen van het afgelopen jaar gezegend. Voor onze pastorale eenheid Sint-Benedictus Tongeren, heten wij iedereen van harte welkom voor deze zegening op zondag 4 februari 2024 om 15.00 uur in de Sint‑Petruskerk te Lauw. De doopkruisjes van alle kindjes die in het afgelopen jaar in onze pastorale eenheid gedoopt werden, kunnen na afloop van de zegening meegenomen worden.
 • Kinderzegening
  Sint-Marcus Tongeren
  De pastorale eenheid Sint-Marcus Tongeren heet in het bijzonder de jonge gezinnen van harte welkom op zondagnamiddag 4 februari 2024 in de Sint‑Medarduskerk te Vreren voor een lichtmiswandeling en kinderzegening. Lees verder
 • Kinderzegening
  Sint-Jacobus Tongeren
  Op 2 februari viert onze kerk het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest de dopelingen van het afgelopen jaar gezegend. Voor onze pastorale eenheid Sint-Jacobus Tongeren, heten wij iedereen van harte welkom voor deze zegening op zaterdag 3 februari 2024 om 17.00 uur tijdens de gezinsviering in de Sint‑Gertrudiskerk te Riksingen.
 • Kinderzegening
  O.L.-Vrouw Tongeren
  Op 2 februari viert onze kerk het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest de dopelingen van het afgelopen jaar gezegend. Lees verder
 • Maria Lichtmis
  Kinderzegen
  Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis, of de opdracht van de Heer in de tempel. In deze periode worden naar aanleiding van dit kerkelijk feest vaak in de parochies kinderzegeningen georganiseerd. Lees verder
 • Trouwen voor de kerk
  Op zaterdag 27 januari 2024 om 14.00 uur nodigen wij koppels met trouwplannen uit voor een samenkomst in de Sint-Stefanuskerk te Hoeselt. Lees verder
 • Feest van Driekoningen
  Collecte voor de Kerk in Centraal Afrika
  Op 06-07 januari is er een voorgeschreven collecte voor de Kerk in Centraal Afrika. Deze collecte, vastgesteld door de Belgische bisschoppen, is bestemd als steun en aanmoediging voor de Kerk in Centraal Afrika. Vooral de jonge kerken van Congo, Rwanda en Burundi liggen ons na aan het hart. Zij hebben het momenteel bijzonder moeilijk. We blijven de werkers ter plaatse steunen. Zij blijven zaaien en het Woord Gods verkondigen. Laten we hen met een groot hart ondersteunen. Lees verder
 • Voorinschrijving voor de bedevaart naar Lourdes
  U kan nog tot 31 januari 2024 voorinschrijven op de bedevaart naar Lourdes die zal doorgaan van 14 tot 19 juli 2024. U krijgt bij voorinschrijving een gratis terugbetalingsgarantie. Lees verder
 • Waag de sprong naar 2024!

  Een kroon die schitterde

  Het oude jaar 2023 was voor velen onder ons hét jaar van de 19de editie van de Kroningsfeesten ter ere van Maria, Oorzaak Onzer Blijdschap. De hele voorbereiding en de feestelijke Kroningsweek van begin juli, blijven voor jong en oud die erbij waren, een tijd van sterke en groeiende verbondenheid met elkaar. #zoekverbinding, het thema van de Kroning, werd ervaren in het klein en in het groot. Ja, 2023 droeg voor Tongeren en voor heel ons dekenaat een schitterende kroon. Het was een mooi en hartverwarmend jaar!

  Een andere kroon

  Toch droeg het jaar 2023 ook een doornenkroon. Ik bedoel dit: de aangrijpende getuigenissen die de serie ‘Godvergeten’ onder de aandacht bracht, raken ons diep en roepen vragen op. De slachtoffers werden gekwetst en dragen dit hun leven lang mee. Terecht rekenen zij op erkenning. Ons meeleven gaat op de eerste plaats uit naar hen en hun naaste familie en vrienden. Maar ook wie zich vandaag en in de toekomst durft rekenen tot de Kerk, wie als gedoopte christen, als geëngageerde gelovige, als parochieassistent, als diaken, priester of bisschop samen ter plaatse Kerk wil zijn, kan niet anders dan leven met die schaduw die over ons hangt.

  Een nieuw jaar om christen te zijn

  Ondanks alles wil ik je uitnodigen om in 2024 de moed niet te verliezen en te durven hopen op en vooral samen te werken aan een meer authentieke gelovige gemeenschap met Jezus in ons midden. Als christen dragen wij een sterke boodschap! Het is die boodschap van het evangelie van Jezus Christus die wij in 2024 meer oprecht zichtbaar kunnen maken in onze manier van leven, handelen en spreken. Wij kunnen als christen laten zien dat Jezus’ boodschap relevant is, ook in deze tijd.

  Mocht in 2024 onze taal meer de toon en de kleur van het evangelie krijgen… dat wij hartelijke woorden spreken die niet oordelen of veroordelen, maar die mensen tot hun recht laten komen en die ons verbinden als zussen en broers. Mochten in 2024 onze daden meer gelijken op Jezus’ handelen… dat wij elkaar dienen, met aandacht voor de concrete mens, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder ons.

  Zo wens ik jullie en je geliefden graag en van harte een mooi 2024!

  Eric Reynders
  Deken Tongeren

 • God zegt: “Doe zoals ik, word mens!”

  Zonder twijfel is het feest van Kerstmis een feest dat jong en oud elk jaar opnieuw sterk weet te raken. Weken en soms zelfs maanden vóór 25 december wordt alles en iedereen, of je nu wil of niet, op alle mogelijke manieren ondergedompeld in de haast magische sfeer waarin het Kerstfeest baadt. Versierde groene kransen, opgetooide kerstbomen overal, zowel buiten als binnen, fonkelende lichtjes, feestelijke winkelstraten en etalages… In onze dorpen en steden, in onze huizen en ook in de kerken en in de basiliek staat een kerststal en schittert de ster van Bethlehem en het Vredeslicht. Ja, niemand kan er langs kijken.

  Wij houden van Kerstmis. Want in de koude en donkere dagen brengt dit feest warmte en licht. Wij vieren het graag in onze familiekring en versterken de onderlinge verbondenheid rond de kerstboom en bij de kerststal. Ja, wie gelovig in het leven staat, weet dat Kerstmis alles te maken heeft met die oneindig grote en vaak onbekende God die nabij komt en zich klein maakt voor ons. Zo laat Hij zich kennen in het Mensenkind, geboren uit Maria. Zullen wij dan oog, oor en hart hebben voor dat kleine goddelijke Kind? Zullen wij ontdekken dat God ons zo een groter geluk wil aanbieden?

  Zou het Kind in de kribbe dan ons hart kunnen raken? Want ondanks oorlogen en geweld, ondanks de grote wereldproblemen en ondanks onze eigen kleine zorgen en onze geloofstwijfels bemint onze God deze wereld en de mensen, allemaal, zonder onderscheid. Hij kiest ervoor om mens te worden. Midden in deze wereld komt Hij onder ons wonen. In Jezus biedt Hij ons een boodschap van nieuw leven, van vrede en toekomst, van vriendschap en liefde… Zijn boodschap kan zorgen voor een nieuwe wereld, een wereld naar Gods droom.

  Daarom zegt God “Doe zoals Ik, word mens”! Echt mens worden, is elke dag wat meer mens worden naar het beeld van God. Echt mens worden, is elke dag wat meer medemens worden. Echt mens worden, is elke dag wat meer op Jezus gaan gelijken. Echt mens worden… het duurt een leven lang. Daarom vieren wij elk jaar opnieuw het feest van Kerstmis en wij horen God spreken in ons hart “Doe zoals Ik, word mens!”.

  De vrede van het Kerstkind en een warme Kerstmis wens ik u allemaal!

  Eric Reynders
  Deken Tongeren

 • ‘Suisses’ of kerkbaljuws: Limburger wijdt er boek en expo aan
  Ze zijn vandaag nog gering in aantal, maar de suisses, de mannen in uniform die met hun hellebaard, de sabel en de omgekeerde Napoleonhoed de rust en orde bewaarden in de kerken, maakten jarenlang een bijzondere indruk op iedere kerkbezoeker in Vlaanderen. Xavier Lenaers uit Bilzen bereidt over de Suisses een boek, een tentoonstelling en mobiele exposities voor. Lees verder
 • Maria Moeder Gods
  Elk jaar op 1 januari vieren wij het hoogfeest van Maria Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon als de mens Jezus van Nazareth is. Lees verder
 • Advent,
  uitkijken naar zijn komst
  De voorbereidingstijd op de herdenking van het geboortefeest van Jezus omvat de periode van vier zondagen voor Kerstmis. De grote feesten in de Kerk hebben een uitdrukkelijke voorbereidingstijd, de Vasten voor het Paasfeest en de Advent voor Kerstmis. Het is een tijd van versobering, boete, bezinning en inkeer. De liturgie maakt ons hart klaar maar dat is niet genoeg. Gebed en bezinning moeten ook handen en voeten krijgen in onze manier van doen. Daarom helpt Welzijnszorg ons op weg naar de mensen die Jezus het meest dierbaar waren, de zieken en de armen. Lees verder
 • De strijd tegen armoede winnen we samen
  Collecte voor Welzijnszorg op de derde adventszondag (16-17/12/2023)
  In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op.
  Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.
 • Aandenken aan de overledenen
  Op Allerheiligen hebben wij een gebedswake gehouden voor de overledenen. Wij hebben in het bijzonder gebeden voor onze medeparochianen uit de parochies Sint‑Gillis, Sint‑Jan Baptist en O.L.‑Vrouw Geboorte, die sinds Allerzielen 2022 overleden zijn. De nabestaanden van deze overledenen konden na de gebedswake een aandenken (rouwkaarsje en herdenkingskaart) meenemen. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om deze gebedswake bij te wonen, kan u nog steeds dit aandenken in de basiliek (vooraan op een tafeltje) komen afhalen.