De druiventros en de hand in het logo van het dekenaat Tongeren
verwijzen naar het genadebeeld uit 1479 van O.L. Vrouw.
De druiventros geldt als symbool van vreugde en vruchtbaarheid
en ook van het Laatste Avondmaal waar Christus’ bloed vergoten wordt.
De rechterhand van Maria houdt de druiventros beschermend vast.
Het logo staat in een blauw en rond vlak.

Het dekenaat Tongeren
wil een vruchtbare akker van gelovig leven zijn,
een plaats waar wij verbinding zoeken met elkaar
en met alle mensen van goede wil.
Wij delen vreugde en zorg
en bouwen aan een rechtvaardige wereld voor iedereen.
In de hand van Maria weten wij ons geborgen.
Zij is Moeder van Gods Zoon maar ook onze Moeder.
Aan de ‘Oorzaak Onzer Blijdschap’ vertrouwen wij het dekenaat toe.

Dank aan Peter De Jaegher en Chris Van Brussel voor het ontwerp.