Tongers Lieve-Vrouw Lied

Hieronder vindt u de tekst van het Tongers Lieve-Vrouw Lied, ter ere van Onze Lieve Vrouw, Oorzaak Onzer Blijdschap.
Het Tongers Lieve-Vrouw Lied werd geschreven door Maurice Souveryns en op muziek gezet door Albert Van den Born.

Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren, Oorzaak onzer Blijdschap.

1
O Lieve Vrouw, o Moeder zoet,
voor Tongeren’s kinderen ’t hoogste goed.
Ons Schutse sedert eeuw en tijd,
Troosteres in harde strijd.

Refrein

O Maria, Oorzaak van verblijden,
lieve Schutsvrouw, hoor ons vurige bee.

Blijf steeds in vreugd’ maar ook in lijden:
Causa nostrae laetitiae!

2
Maria Maagd gebenedijd,
op veil’ge weg hebt G’ons geleid.
Nog immer hoort gij onze bee,
blijf Beschermster onzer stee.

3
Tot U Vorstin der eng‘lenrei
komt ‘t christenvolk van ver en bij.
Uw glimlach heelt geleden pijn,
straalt op allen zacht en rein.