Weesgegroet

Wees gegroet Maria, 
vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, 
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.