Vormsel

Het vormsel is één van de drie zogenaamde ‘initiatiesacramenten’. Het doopsel, de eucharistie (eerste communie) en het vormsel zijn de sacramenten die ons ‘initiëren’, ‘binnen leiden’ en ‘thuisbrengen’ in het leven van de christenen en van de gelovige gemeenschap rond Jezus Christus.

Het vormsel bekrachtigt het doopsel

Het vormsel is als sacrament nauw verbonden met het doopsel en met de eucharistie. Het doopsel gebeurt in de eigen parochie door de diaken of de priester. Het vormsel is eigenlijk de officiële bekrachtiging van het doopsel. Hiervoor komt de bisschop zelf, als hoofd van de plaatselijke kerk, of één van zijn naaste medewerkers naar de pastorale eenheid. Je kan stellen dat het vormsel iemand zijn volle, christelijke identiteit geeft.

Met ouders en vormelingen willen we een stuk van de gelovige weg afleggen om samen dieper thuis te komen in het leven van de christelijke gemeenschap.

Indien u in één van de pastorale eenheden van Tongeren woont, kan u uw zoon/dochter nu aanmelden voor het vormsel in 2023. Gelieve uw kind aan te melden bij de verantwoordelijke van uw pastorale eenheid en dit uiterlijk op 4 juli 2022.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met de plaatselijke verantwoordelijke van uw pastorale eenheid.

Wij kijken nu al uit naar boeiende ontmoetingen met u en met uw kind!

Pastorale Eenheid H. Familie Bilzen

Beverst – Sint‑Gertrudis • Bilzen – Sint‑Jozef • Bilzen – Sint‑Mauritius • Merem – Heilig Hart • Munsterbilzen – O.L.‑Vrouw Tenhemelopneming • Rijkhoven – O.L.‑Vrouw Geboorte • Schoonbeek – Maagd der Armen

Klik hier voor meer informatie.


Pastorale Eenheid St.-Helena Bilzen

Eigenbilzen – Sint‑Ursula • Grote Spouwen – Sint‑Lambertus • Hees – Sint‑Quintinus • Hoelbeek – Sint‑Adrianus • Kleine Spouwen – Sint‑Aldegondis • Martenslinde – Sint‑Martinus • Mopertingen – Sint‑Catharina • Rosmeer – Sint‑Pieter • Waltwilder – Sint‑Remigius

Klik hier voor meer informatie.


Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena Hoeselt

Alt‑Hoeselt – Sint‑Lambertus • Hoeselt – Sint‑Stephanus • Hoeselt – O.L.‑Vrouw Maria Middelares • Romershoven – Sint‑Jan Baptist • Schalkhoven – Sint‑Brixius • Sint‑Huibrechts‑Hern – Sint‑Hubertus • Werm – Sint‑Domitianus

Klik hier voor meer informatie.


Pastorale Eenheid St.-Marcus Tongeren

Diets‑Heur – Sint‑Cunibertus • Mal – Heilig Kruis • Nerem – Sint‑Servatius • Rutten – Sint‑Martinus • Sluizen – Sint‑Servatius • Vreren – Sint‑Medardus

Inschrijven bij: Parochieassistente Josiane Houben, Holleweg 38, 3700 Vreren
houben.josiane@telenet.be0478 37 03 18


Pastorale Eenheid O.L.-Vrouw Tongeren

O.L‑Vrouw Geboorte • Sint‑Gillis • Sint‑Jan Baptist • Sint‑Jozef • Sint‑Lutgart • Sint‑Maternus

Inschrijven bij: Parochieassistente Marleen Driessen, Molenstraat 17, 3700 Tongeren
driessenmarleen@hotmail.com0474 81 18 43


Pastorale Eenheid St.-Jacobus Tongeren

’s Herenelderen – Sint‑Stephanus • Berg – Sint‑Martinus • Henis – Sint‑Hubertus • Neerrepen – Sint‑Ludgerus • Overrepen – Sint‑Laurentius • Riksingen – Sint‑Gertrudis

Inschrijven bij: Parochieassistente Marlies Thys, Merkenstraat 36, 3700 Tongeren
blokkenthys@skynet.be0472 44 06 54


Pastorale Eenheid St.-Benedictus Tongeren

Herstappe – Sint‑Jan Baptist • Koninksem – Sint‑Servatius • Lauw – Sint‑Petrus • Piringen – Sint‑Gertrudis • Widooie – Sint‑Pancratius

Inschrijven bij: Parochieassistente Marleen Driessen, Molenstraat 17, 3700 Tongeren
driessenmarleen@hotmail.com0474 81 18 43


Parochie Federatie Vlijtingen

Genoelselderen – Sint‑Martinus • Herderen – Sint‑Jan Baptist • Kanne – Sint‑Hubertus • Membruggen – Sint‑Hubertus • Millen – Sint‑Stephanus • Riemst – Sint‑Martinus • Val‑Meer – Sint‑Stephanus • Vlijtingen – Sint‑Albanus • Vroenhoven – Sint‑Pieter en Sint‑Paulus • Zichen‑Bolder – Sint‑Petrus en Sint‑Laurentius • Zussen – Sint‑Genoveva

Klik hier voor meer informatie.


Parochie Federatie Voeren

Moelingen – O.L.‑Vrouw Tenhemelopneming • Remersdaal – Sint‑Heribertus • ‘s‑Gravenvoeren – Sint‑Lambertus • Sint‑Martens‑Voeren – Sint‑Martinus • Sint‑Pieters‑Voeren – Sint‑Petrus • Teuven – Sint‑Petrus

Klik hier voor meer informatie.