Dekenale bedevaart
naar Banneux

Onze Lieve Vrouw van Banneux, Maagd der Armen.

Op dinsdag 2 augustus 2022 trokken we met 200 bedevaarders naar Banneux voor de jaarlijkse dekenale bedevaart naar O.L.-Vrouw van Banneux, Maagd der Armen.

Het verloop van de dag

Bij aankomst werden we door diaken Paul onthaald aan de bron met een kort gebed en een ‘geste d’eau’ – ‘steek uw handen in het water’. Vervolgens konden we om 11.00 uur een mooie eucharistieviering bijwonen, voorgegaan door onze deken Eric Reynders.
Hierna was het tijd voor het middagmaal. De meeste bedevaarders genoten van een lekkere maaltijd in de Hospitaliteit van Banneux, waar de zusters, geholpen door vrijwilligers een heerlijke maaltijd opdienden.
Na het middagmaal konden wij deelnemen aan “de weg voor alle naties”, een bidweg voor de vrede langs verschillende kapellen. O.L.-Vrouw van Banneux riep immers bij haar verschijnen op dat deze bron, dit heiligdom er voor alle volkeren en voor alle naties is om samen vrede voor iedereen te bewerkstelligen. Vervolgens konden we het lof en de zegening bijwonen. Waarna er nog wat tijd overbleef voor een drankje alvorens de terugkeer aan te vatten.
Noteer alvast in uw agenda dat wij volgend jaar op dinsdag 8 augustus 2023 opnieuw naar Banneux op bedevaart gaan.

Een uitgebreid verslag van onze mooie bedevaart naar Banneux verscheen in Kerk&Leven. Hieronder vindt u een aantal foto’s van deze bedevaart.

Jaarthema Banneux 2022: Kom, Maria roept je!

De oproep van de Maagd der Armen is aan jou persoonlijk gericht. Maria wil je ontmoeten, als een moeder die haar genegenheid en tederheid toont aan elk van haar kinderen. Net als God, net als Jezus, wil Maria een persoonlijke relatie aangaan met ieder van ons.

Het jaarthema van Banneux: Kom, Maria roept je!

Maria roept ieder van ons persoonlijk. Zoals de Vader in de hemel, zo wil ook zij haar kinderen samenbrengen in hetzelfde Vaderlijke Huis, rond dezelfde tafel. Om de kinderen van God die verstrooid zijn, te verzamelen en tot eenheid te brengen. (Joh 11,52). Om hen die verstrooid zijn bijeen te brengen, om hen die verdeeld zijn te verzoenen, om hen die gescheiden zijn bijeen te brengen… Dat is het grote plan van onze God.
Wanneer Maria ons naar de bron leidt, wil zij ons weer in contact brengen met ons doopsel en de genade om kinderen van God te zijn. Zij vertelt ons opnieuw welke hoop ons wordt aangeboden door onze Schepper: de hoop op het eeuwige leven. In die zin is ons hele leven een pelgrimstocht naar Hem die zowel de bron als het doel van ons leven is. We zijn op weg naar het Beloofde Land, naar het ultieme Vaderland!

Dit jaarthema sluit mooi aan bij het thema #zoekverbinding van onze Kroningsfeesten. #zoekverbinding wil een oproep zijn om ons individuele ‘ik’ te overstijgen, de band met de anderen en de Ander te versterken en samen te werken aan een wereld waarin we elkaar opnieuw werkelijk kunnen ontmoeten en met elkaar verbonden kunnen zijn.
Maria roept ons op om verbinding te zoeken met de anderen en met de Ander. Maria is hierbij onze leidraad, als mens én als Moeder van God.

Een uitgebreide beschrijving van het jaarthema vindt u hier.

Meer informatie

De informatie op deze pagina zal regelmatig bijgewerkt worden en verder vindt u ook meer informatie in uw editie van Kerk&Leven. Meer informatie over het bedevaartsoord van Banneux vindt u op hun website