Bedevaart
naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes.

Vorig jaar in 2022 was het na 3 jaar weer mogelijk om op bedevaart te gaan naar Lourdes met ons bisdom Hasselt. Het was een groot succes! Ook dit jaar kan je opnieuw meereizen naar deze mooie plek aan de voet van de Pyreneeën. Lourdes: waar Maria 18 maal verschenen is aan de arme, zieke, kleine Bernadette Soubirous in 1858. Dit jaar 165 jaar geleden. Naar Lourdes op bedevaart gaan is een reis van ontmoeting, van hoop en van nieuwe kracht.

Waarom gaan mensen op bedevaart naar Lourdes?
Lourdes is een heilige plaats van genade. Of zoals Paulus het schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs (2 Kor. 12,9a) met Jezus woorden: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is’. Dit Woord wordt werkelijkheid in Lourdes. Bernadette heeft die genade ervaren doorheen haar ontmoetingen met de Onbevlekte Ontvangenis aan de Grot. Sindsdien worden wij allen geroepen en zijn wij welkom aan de Grot om zelf deze ervaring van Gods genade te beleven.

Hoe gebeurt dat dan?
De gebaren van Lourdes zorgen voor unieke ervaringen: het gebaar van de rots of het aanraken van de Grot, het gebaar van het water aan de bron als een teken van vergeving en vernieuwing, het gebaar van het licht en de kaarsen als een lichtbaken van de Heer in ons leven.
In Lourdes is alles anders. Je voelt je gedragen en doorheen de dienstbaarheid van vele vrijwilligers en hun zorg aan zieken of kwetsbaren, zie je met eigen ogen Gods liefde en Zijn barmhartigheid. Het geeft iedereen kracht en nieuwe moed om weer verder op weg te gaan of de last van hun kruis te dragen. Deze ervaring beleven mag je vreugde schenken opdat ook jij kan zeggen: “Waarlijk, in Lourdes raakt de hemel de aarde!”.

Bedevaartinformatie
De bedevaart naar Lourdes gaat door van 17 juli tot 22 juli 2023. Wij reizen met bussen naar het treinstation in Tourcoing (Noord-Frankrijk) en stappen over op de TGV rechtstreeks naar Lourdes. In Lourdes brengen bussen ons naar diverse hotels. De prijs voor deze 6-daagse bedevaart bedraagt € 695 (vol-pension) op een kamer met 2 personen. Het supplement voor een kamer alleen is €125.
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen meereizen in dienst van de zieken tegen een voordelig tarief. Ook verpleegkundigen en zorgkundigen zijn welkom om onze dienst aan de zieken te versterken.
Zieken of hulpbehoevenden kunnen meereizen in een aparte groep. Zij verblijven in Lourdes in het onthaalcentrum Saint-Frai waar zij in de watten gelegd worden door onze vrijwilligers.

Meer informatie kan u bekomen bij de onderstaande verantwoordelijken:
– Bilzen: Theo Collas 089 41 28 82
– Munsterbilzen: Florent Vissers 0485 13 98 90
– Tongeren-Rutten: Bert Nijs 0493 59 09 03
– dekenaat Tongeren: diaken Paul Gielen 0479 54 22 81
of op het secretariaat van de Limburgse diocesane bedevaart 0479 24 29 18
of op de website www.lourdeslimburg.be of per e-mail ldb.vzw@telenet.be