Ik was vluchteling…
Ik was gevangen…

Lezing van het Christen Forum Limburg.

Hoe kijken christenen naar migratie?

Een panel van drie sprekers benadert dit delicate thema:
Sara Cosemans, migratiehistorica
Bruno Standaert, Jesuit Refugee Service Belgium
Zana Hanafi, vluchterlinge en activiste

Philipp Ther, een Duitse historicus die al sinds de jaren 1990 onderzoek doet naar de impact van vluchtelingen op de maatschappij en omgekeerd, schreef een toegankelijk boek, waarin zijn boosheid en ongenoegen over de huidige toestand meer dan eens aan de oppervlakte komen. Zijn vertrekpunt is echter hoopvol: de geschiedenis toont aan dat in de meeste gevallen zowel vluchtelingen als de ontvangende maatschappijen baat hadden bij elkaar. In The Outsiders schetst hij de geschiedenis van vluchtelingen vanuit en naar Europa sinds de late vijftiende eeuw. Met tal van voorbeelden toont hij aan dat, waar vluchtelingen hartelijk ontvangen werden door geloofsgenoten, compatriotten of politiek gelijkgestemden, ze geen crisis maar voorspoed inluidden voor de maatschappijen waarin ze terechtkwamen. De Franse Hugenoten, die in protestantse gebieden in Europa met open armen ontvangen werden, brachten welvaart en economische opleving. Voortvluchtige joden en moslims na de Spaanse reconquista vonden gemakkelijk een nieuw onderkomen in het Ottomaanse rijk of Noord-Afrika, waar ze zich assimileerden of integreerden zonder assimilatie (in het geval van de Sefardimjoden) en een graantje (of meer) konden meepikken van de economische boom. Ook als de omstandigheden minder meezaten, zoals vlak na de Tweede Wereldoorlog, maakte solidariteit veel mogelijk.

Praktische info:

Maandag 20 november 2023 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt – Kunstlaan 5 – grote schouwburg
Toegang: 5,00 euro
Organisatie: Christen Forum Limburg

Meer info: www.christenforumlimburg.be
Download hier het programma 2023-2024 van het Christen Forum Limburg.