Lezing
#zoekverbinding

Lezingen #Zoekverbinding, Kroning 2023.

#zoekverbinding met de natuur
Donderdag 5 mei 2022, 20.00 uur VIIO Tongeren

Nadat de aangekondigde spreker die anderhalf jaar geleden contractueel werd vastgelegd, het laat afweten wegens dubbele boeking moest er binnen de tien dagen een nieuwe spreker gevonden worden. Gelukkig vonden we op de valreep Karel Malfliet bereid om ons uit de nood te helpen.
Ofwel is ondanks alle inspanningen de boodschap niet goed doorgedrongen ofwel is er in Tongeren nog heel veel werk aan de ecologische winkel maar de belangstelling was maar heel matig. En echt waar, de afwezigen hadden ongelijk. Zelden zo’n degelijke, gemotiveerde en enthousiaste spreker gehoord. Dat was ook te horen aan het luide en lange applaus.

Ecokerk

Karel Malfliet, de redder in nood dus, is beleidsmedewerker van Ecokerk. Hij is industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw, was voorheen stafmedewerker voor kadervorming bij KLJ en werkte later bij Broederlijk Delen en Welzijnszorg.
Ecokerk werd in 2005 opgericht door de Belgische bisschoppen. Aan het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NVR) gaven ze toen de opdracht om enerzijds een christelijke visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in de praktijk te brengen.
Ecokerk richt zich tot de Vlaamse Kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen: solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerkfabrieken, parochies, congregaties en ordes, socio-culturele verenigingen enz. Ecokerk verbindt de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk en zal elke gelegenheid aangrijpen om zich te mengen in het debat.

Laudato Si

Vertrekkend van de doelstellingen van Ecokerk en van wat reeds gerealiseerd werd aan bewustmaking en acties, ervaren zij de encycliek Laudato Si van paus Franciscus als een bevestiging van hun werk. Inmiddels is die encycliek uit 2015 wereldwijd bekend als de groene encycliek. Zij is dus een goede bron van inspiratie.
De aarde is ons gemeenschappelijk huis waar alles met alles en iedereen met iedereen verbonden is. God heeft de aarde aan ons toevertrouwd. Wij zijn geen eigenaars of heersers om haar uit te buiten maar beheerders van ons gemeenschappelijk goed. Aarde en arme zijn slachtoffer van hetzelfde systeem. Wij hebben ‘ecologische bekering’ nodig. “De dringende uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen houdt ook de bezorgdheid in  om heel de menselijke familie samen te brengen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling” (LS13). Het wezen van onze verbinding met de natuur is het bewustzijn dat wij deel uitmaken van de natuur, dat wij zelf natuur zijn. “Dat belet ons de natuur te zien als iets dat losstaat van ons of louter het kader is van ons leven. Wij zijn in haar opgenomen, zijn deel van haar en zijn er mee in interactie” (LS 139).
We moeten durven kijken naar wat er werkelijk aan ’t gebeuren is en luisteren naar de wetenschappers. We moeten durven erkennen dat wij, mensen, de oorzaak zijn van de ecologische crisis. Gelovigen moeten uit de Bijbel leren “dat het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele  en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, de relatie met de naaste en met de aarde” (LS66).

Klimaat

Het klimaat is het sleutelthema. We zijn nu al aanbeland op onbekend terrein: temperatuurstijging, mislukte oogsten, stormen en orkanen, overstromingen, extreme droogte, …. Vele mensen overal ter wereld zijn ermee bezig en dat is  hoopvol. Maar ondertussen werd op de klimaatconferentie in Parijs de tekst over de mensenrechten ‘verbannen’ naar het voorwoord en komen we tot de conclusie dat de huidige beloften niet volstaan. Fundamentele verandering is broodnodig. Hierbij wordt de lokale landbouw van levensbelang. Ecologie en landbouw moeten geen tegenstanders zijn maar bondgenoten.
Gelukkig wordt er aan gewerkt. Men is zich steeds meer bewust van het probleem maar het moet ‘warm’ gehouden worden en het mag ook wat sneller gaan.

Ecospiritualiteit

Of christelijke visie op ecologie en de ontwikkelingen. Na de Middeleeuwen werd God buiten de natuur geplaatst. De natuur werd geen mysterie maar een hangar met een ontzaglijke voorraad middelen. Wij moeten de aarde haar gewijde karakter teruggeven. We moeten opnieuw beseffen dat wij wezenlijk tot de natuur behoren en dat wij niet tegenover de natuur staan.
Schepping is geen voltooid verleden tijd maar onvoltooid tegenwoordige tijd. Wij hebben te werken aan (en met) ‘moeder aarde’ om samen een gastvrije thuis te creëren. Dat is de kracht van geloven.

Klik hier voor meer info over Ecokerk.

Hier vindt u een overzicht van de volgende lezingenreeks #zoekverbinding.