Kunstzinnige
meditatie

Kruisbeeld.

De 7 kruiswoorden

Musica Sacra, de vzw die binnen de basiliek instaat voor de coördinatie van de korenwerking, organiseert jaarlijks ook enkele Kunstzinnige Meditaties. Bedoeling van deze Kunstzinnige Meditaties is om de parochianen naast de gebruikelijke liturgische diensten ook een moment van verstilling en bezinning aan te reiken en dit via kunstzinnige programma’s die nauw aansluiten bij een specifiek gebeuren in het kerkelijk jaar. Dit kan muziek, woord of dans zijn.

De eerstvolgende Kunstzinnige Meditatie is gepland op Goede Vrijdag 7 april om 17.00 uur met de uitvoering van Die Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz van J. Haydn (1732-1809) op piano gespeeld door kapelmeester Jan Peeters. Mieke Burggraeve zal aan de hand van woordmeditaties van o.a. Kardinaal Danneels en Wies Beckers de Zeven Woorden bezinnend duiden en in een hedendaagse context plaatsen. Daarnaast zingt de Schola Gregoriana van de basiliek liturgische gezangen uit de liturgie van Goede Vrijdag.

Allen hartelijk welkom. Gratis toegang
met een vrije bijdrage steun je de koorwerking van de basiliek

Kunstzinnige Meditatie op Goede Vrijdag om 17u rond ‘de 7 kruiswoorden’ in de basiliek te Tongeren.

Aan het einde van zijn leven op aarde, richtte Jezus vanop het kruis nog zevenmaal het woord tot de omstaanders.

Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lucas 23: 34)
Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het Paradijs zijn. (Lucas 23: 43)
Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. (Johannes 19: 26-27)
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten. (Marcus 15: 34)
Ik heb dorst. (Johannes 19: 28)
Het is volbracht. (Johannes 19: 30)
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest. (Lucas 23: 46)

Op Goede Vrijdag komen christenen overal samen om deze zeven laatste woorden, ook wel kruiswoorden genoemd, te overwegen. Wat betekenen deze woorden vandaag? Welke boodschap spreekt vandaag uit deze woorden tot mij? Hoe laat ik mijn hart door deze woorden raken?

De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis kwamen in de 18de eeuw voor het eerst voor in de kerkelijke gebruiken op Goede Vrijdag. Ze weerspiegelen de ideeën die in de vroegchristelijke kerk groeiden over Jezus in zijn doodstrijd.

In 1786 kreeg Joseph Haydn de opdracht om voor deze viering een serie orkestwerken te schrijven en zo ontstond de negendelige compositie ‘Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze’.

De eerste uitvoering in 1786 tijdens de Goede Vrijdagdienst in het vrijwel geheel verduisterde Oratorio de la Santa Cueva van Cadiz moet indrukwekkend geweest zijn. De bisschop besteeg de kansel, mediteerde over het eerste kruiswoord van Christus, daalde weer af en knielde voor het altaar. Op dat moment werd de muziek gespeeld in quasi volledige duisternis. Een ritueel dat de bisschop nog zes keer herhaalde. Elk van de zeven trage en instrumentale delen moest uitnodigen tot een contemplatie bij de preek. Die ging over de woorden die Jezus stamelend uitbracht tijdens zijn doodstrijd aan het kruis.

Iedereen is van harte welkom om op Goede Vrijdag in de basiliek deze kruiswoorden te komen beluisteren en zich erover te bezinnen. Poëzie en muziek zullen ons op een kunstzinnige manier dichter bij Jezus en zijn Kruis brengen.