Sint-Martinus
Berg

Sint-Martinuskerk te Berg.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen lanceerden het project ‘Vlaamse Meesters op hun plek’. Bedoeling is om bezoekers uit Vlaanderen en ver daarbuiten kennis te laten maken met verborgen parels van Vlaamse meesters op bijzondere plekken in Vlaanderen en Brussel. Maar liefst 83 sites verspreid over heel Vlaanderen nemen deel, waarvan maar liefst 6 plekken met unieke meesterwerken in Tongeren te vinden zijn! Eén van de Tongerse topstukken die je kan bewonderen is de apostelbalk in de Sint-Martinuskerk in Berg. Je kan om de twee maanden op de tweede zondag van de maand, telkens om 14.00 uur, de Sint-Martinuskerk bezoeken o.l.v. stadsgids Paul Denis. Reserveer vooraf je deelname aan dit geleid bezoek.

Op de volgende data kan je nog deelnemen aan een gratis rondleiding in de Sint-Martinuskerk van Berg:

  • zondag 8 september 2024 om 14.00 uur en 15.30 uur

De eerste kerk van Berg werd in de elfde eeuw opgericht op de grondvesten van een heidense tempel. De kerk werd in romaanse stijl gebouwd en aan Sint-Martinus gewijd. In de twaalfde eeuw kwam de toren erbij. Tijdens de volgende eeuwen onderging de kerk heel wat renovaties en kreeg ze een voornamelijk gotische uitstraling. Alleen het poortje in de noordelijke zijbeuk is nog op en top authentiek en romaans. In de twintigste eeuw kreeg de Sint-Martinuskerk een grondige restauratie. Daarbij gaven ze de kerk haar romaanse karakter terug. Ook de unieke apostelbank keerde terug naar zijn oorspronkelijke locatie.

In de Sint-Martinuskerk van Berg kan je een vijftiende-eeuwse apostelbalk bewonderen. Een apostelbalk of trabes is een gebeeldhouwde balk tussen de twee muren van een koor, waarop de twaalf apostelen zijn afgebeeld. Van die middeleeuwse balken zijn er maar weinig overgebleven, en al zeker niet ter plaatse. Deze apostelbalk is dus een uniek exemplaar. Ze diende om de geestelijken te scheiden van de gewone kerkgangers. Buiten die praktische functie had deze apostelbalk ook een beeldende functie. Centraal staat Jezus, afgebeeld als Salvator Mundi, de redder van de wereld. Bijzonder is dat er hier maar acht apostelen op de balk zijn afgebeeld. Vermoedelijk werd de apostelbalk ingekort om tussen de zuilen te passen.

In de zuidelijke zijbeuk bevindt zich een laatgotisch beeld van Sint-Martinus. Het beeld stamt uit de zeventiende eeuw. Martinus was de zoon van een Romeinse tribuun, een machtige volksvertegenwoordiger. Hij werd omstreeks 316 geboren in Sabaria, het huidige Hongarije. Daarna ging hij als ruiter in het leger naar Gallië. Daar bekeerde hij zich. Later werd hij bisschop van Tours, waar hij ook stierf. Het gepolychromeerd houten beeld toont het moment waarop Martinus als soldaat zijn mantel doormidden sneed en een deel aan een bedelaar schonk. Volgens de legende droomde hij diezelfde nacht dat Christus tot hem kwam, gekleed in de mantel die hij had weggegeven.

Meer informatie en inschrijven via visittongeren.be.