Met Maria de rozenkrans bidden

De rozenkrans bidden.

Ook in dit drukke kroningsjaar willen wij tijdens de meimaand iedere weekdag in de basiliek om 15 uur de rozenkrans bidden. Het rozenkransgebed is een eenvoudig gebed om in verbondenheid met elkaar één van de mysteries te bidden. Op maandag bidden wij de blijde mysteries, op dinsdag en vrijdag de droeve mysteries, op woensdag de glorievolle mysteries en op donderdag de mysteries van het licht.

Het ontstaan van de rozenkrans, kende zijn begin bij de monniken die de 150 psalmen van buiten ‘par coeur’ konden bidden. Dit is dus écht monnikenwerk en niet evident. Daarom werd dit vereenvoudigd voor de gewone man en vrouw tot een gezamenlijk gebed van 15 x 10 weesgegroetjes (of 15 tientjes). De rozenkrans van 150 weesgegroetjes werd dan opgedeeld in 3 rozenhoedjes, waarbij ieder rozenhoedje 5 tientjes zijn met telkens een overweging van een van de mysteries.
In 2002 voegde paus Johannes-Paulus II de mysteries van het Licht toe. Zo komen wij vandaag aan 20 mysteries van de rozenkrans om te bidden en te overwegen.

Wat zijn de mysteries die wij telkens bidden bij een tientje?

De blijde mysteries:
– de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
– Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
– Jezus wordt geboren
– Opdracht van Jezus in de tempel
– Jezus wordt in de tempel teruggevonden

De mysteries van het licht:
– Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
– Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
– Jezus roept op tot bekering
– Jezus verandert van gedaante op Tabor
– Jezus schenkt de kerk de eucharistie

De droevige mysteries:
– Jezus bidt in doodsangst
– Jezus wordt gegeseld
– Jezus wordt met doornen gekroond
– Jezus draagt zijn kruis
– Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle mysteries:
– Jezus verrijst uit de doden
– Jezus stijgt op ten hemel
– De Heilige Geest daalt neer
– Maria wordt ten hemel opgenomen
– Maria wordt in de hemel gekroond

Na de 5 tientjes bidden wij dan nog de litanie van Maria.

Wat zal het weer een sterk gebed zijn om in een zee van bloemen te bidden met Maria, de Oorzaak onzer Blijdschap.