Noveen
Heilige Rita

De Heilige Rita in de bloemetjes.

De noveen van de Heilige Rita loopt dit jaar van donderdag 8 februari 2024 tot en met donderdag 16 mei 2024. Het feest van de Heilige Rita wordt op woensdag 22 mei 2024 gevierd.
Tijdens de noveen is er elke donderdag een viering om 8.30 uur en om 19.00 uur in de kerk van Sint-Jozef, Henisstraat 201 te Tongeren.

De Heilige Rita

Een heilige met een zwaar leven…
Margarita Lottius , zoals ze genoemd werd met haar meisjesnaam, werd als 12-jarige uitgehuwelijkt. Ze woonde in Cascia in Italië (1381-1457). Haar echtgenoot Ferdinando Mancini was niet de makkelijkste. Volgens sommigen was hij een dronkaard met losse handjes. Zelf was Margarita liever ingetreden in het klooster. Haar man werd vermoord door een rivaliserende familie. Dit had wellicht te maken met spanningen tussen de pausgezinden (‘Welfen’) en keizersgezinden (‘Ghibellijnen’). Niet veel later stierven Margarita’s beide zonen een natuurlijke dood. Ze was nu een alleenstaande weduwe. En toch lag de weg naar het klooster niet open.

Naar het klooster…
Magarita’s verzoek om in te treden in het klooster van de heilige Magdalena in Casia werd niet onmiddellijk ingewilligd. In het klooster woonde immers een familielid van de moordenaar van Margarita’s man. De overste vreesde voor spanningen binnen de kloostermuren en vroeg aan Magarita om vrede te stichten tussen de familie van haar overleden man en de moordenaar. Zij slaagde in deze bijna onmogelijke taak en trad op haar 36ste in. De heilige Rita staat dus zo model voor vergeving en verzoening.
Volgens de overlevering ontving Margarita op haar 52ste tijdens een intens gebed voor een Jezusbeeld een stigma: een doorn van Jezus’ kroon plantte zich in haar voorhoofd. De wonde zou tot haar dood openblijven en alleen tijdens een bedevaart naar Rome tijdelijk genezen.

Rozen…
Vlak voor haar dood in 1457 zou midden in de winter een roos gebloeid hebben in de tuin van haar vroegere huis. Sinds haar dood zijn er verscheidene miraculeuze genezingen aan haar toegeschreven. Vele mensen komen naar de noveen van de H. Rita om haar te aanroepen voor hopeloos gewaande zaken, voor langdurig zieken en door vrouwen met een ongelukkig huwelijk.


Gebed tot de H. Rita

Met vertrouwen kom ik tot U, o Heilige Rita.
Die genoemd wordt de “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken”.
Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken.
En verleen mij de gezondheid en de vrede.
Ik vertrouw ten volle
op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste
en heb de vaste hoop
door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden.
Maak dat ik weldra tot uw eer
een lofzang van dankbaarheid moge aanheffen.
Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen,
verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis.
Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word.
Bekom mij wat ik U vraag
en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen.
O wonderbare bruid van de Gekruisigde,
wees mijn voorspreekster bij de goede God,
nu en in al mijn noden.
Amen.