Aandenken aan de overledenen

Op Allerheiligen hebben wij een gebedswake gehouden voor de overledenen. Wij hebben in het bijzonder gebeden voor onze medeparochianen uit de parochies Sint‑Gillis, Sint‑Jan Baptist en O.L.‑Vrouw Geboorte, die sinds Allerzielen 2022 overleden zijn. De nabestaanden van deze overledenen konden na de gebedswake een aandenken (rouwkaarsje en herdenkingskaart) meenemen. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om deze gebedswake bij te wonen, kan u nog steeds dit aandenken in de basiliek (vooraan op een tafeltje) komen afhalen.