This is the moment
2 oktober

Wij nodigen u graag uit voor het unieke concert “This is the moment” van de zingende priesters van Iligan op zondag 2 oktober 2022 om 16.00 uur in de Sint-Gertrudiskerk te Beverst.

Oktober missiemaand

Op 2 oktober krijgen we een unieke kans om op een andere manier kennis te maken met de wereldkerk. De Filipijnse bisschop R.Rapadas van het bisdom ILIGAN maakt met 5 zingende priesters een zingende rondreis door Europa. Aan het begin van de missiemaand zijn ze te gast in Bilzen.

Van de Filipijnen naar Europa en tot bij ons

Zij hebben in de covid-19-crisis, die ook in de Filipijnen ernstig heeft huisgehouden, de kracht gevonden om te groeien tot een hechte verbondenheid als priester-zanggroep en hun talenten ten dienste te stellen van heel het bisdom. Daar is grote nood om parochies te ondersteunen en priesters en catechisten in hun levensonderhoud te voorzien.
Hun bisschop heeft het initiatief genomen, daar deze priesters een uitzonderlijk mooie zanggroep vormen, om een reis te ondernemen naar Europa en zo een dubbel doel te realiseren: steun voor zijn bisdom én een getuigenis van geloof voor ons in West-Europa.
Op maandag 31 augustus zijn ze “ingescheept” in Manilla en doen eerst Italië aan, daarna Spanje, Zwitserland, Frankrijk om tenslotte bij ons in België hun ontroerend geloofsverhaal te brengen met muziek en prachtige zang.

Eucharistieviering in Bilzen

Op zondag 2 oktober nemen ze deel aan de eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Mauritiuskerk te Bilzen en zal hun bisschop voorgaan in de viering, waarin de priesters een lied zullen zingen.

Concert zondag 16 uur Sint-Gertrudiskerk Beverst

Voor het echte concert nodigen wij u allen uit op zondagnamiddag om 16.00 uur in de Sint-Gertrudiskerk te Beverst. Het draagt de titel “This is the moment”. Ja, het is het geschikte ogenblik om te getuigen van de kracht van het evangelie, juist wanneer de nood hoog is. Voor ons allen die de gelegenheid hebben om aanwezig te zijn zullen het “moments to remember” worden, momenten om nooit te vergeten.

Praktisch

De toegangsprijs is 12 euro. Kinderen onder de 12 jaar betalen 5 euro.
Na het concert is iedereen welkom in de Harmoniezaal van Beverst, Kleistraat 4 voor een gezellige ontmoeting (voorzien van Filipijnse gerechten).

Meer info

Diaken Theo Daenen   0475 42 17 57
Edgard Ketelslegers   0477 80 69 74
Ana Fe Lumogdang   0475 55 12 93