Bedevaart
Sint-Rochus

De verering van Sint-Rochus aan zijn kapel in de Schietboomstraat te Munsterbilzen is een jaarlijkse traditie. Het Sint-Rochuscomité zorgt er ook dit jaar voor dat deze bedevaart kan plaatsvinden op zondag 20 augustus om 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de viering. Daarna is er nog voldoende tijd voor een ijsje en een drankje en een gezellige babbel. Het gedeelte van de Schietboomstraat aan de kapel wordt voor het doorgaande verkeer afgezet en zal dienst doen als parkeerplaats voor de bedevaarders.


De Sint-Rochus bedevaart 2022

Onder een stralende zon werd op zondag 21 augustus 2022 in de voormiddag begonnen met de voorbereiding van de bedevaart aan de Sint-Rochuskapel te Munsterbilzen. Een hele planning en verhuis is eraan voorafgegaan. Vanaf 14u konden we de eerste bedevaarders verwelkomen. Pastoor moderator Tony Poorters ging voor in de bedevaartviering, geflankeerd door het vaandel van Sint-Rochus en het vaandel van de Heilige Familie. Een 70-tal bedevaarders konden genieten van een mooie en devote gebedsviering waarbij de verering van de relikwie van Sint-Rochus centraal stond. Het was een verademing om terug te kunnen genieten van een bedevaartviering in open lucht, het gebed in de natuur, het beleven van de rust en steun in de verering van Sint-Rochus.
Na de viering is er dan immer tijd voor een gezellig samenzijn, met een gratis ijsje aan de crèmekar. De respons op de bedevaart was meer dan positief en we hopen dat we volgende jaar, als het God belieft, weer aan de kapel mogen bedevaarten.

Sint-Rochus bedevaart 2022 te Munsterbilzen.
Sint-Rochus bedevaart 2022 te Munsterbilzen.

Wie kent de heilige Rochus niet? Deze geneesheilige van besmettelijke ziekten bij mens en dier, vooral van varkenspest. Maar, minder bekend, is hij ook de beschermheilige voor o.a. marskramers, tuiniers en ziekenverzorgers. Een betere heilige om ons door deze huidige coronacrisis te helpen kunnen we ons niet wensen.

Geboren eind 13de eeuw was hij getuige van de vele besmettelijke epidemieën in die tijd. Als jongeling van 20 jaar vond hij zijn roeping. Op zijn bedevaart naar Rome verzorgde en heelde hij de uitgestoten pestlijders totdat hij zelf met de ziekte werd besmet. De legende vertelt dat hij een kluizenaarsbestaan begon, dat een hond hem elke dag een stuk brood bracht en zijn wonden likte totdat hij genezen terug huiswaarts keerde naar Montpellier. Daar stierf hij enkele jaren later in gevangenschap.

Dit levensverhaal en zijn heiligverklaring was het begin van een wijdverbreide verering. Zijn feestdag wordt gevierd op 16 augustus. In de beide Limburgen was de traditie om dan broodjes te wijden en die aan de dieren te eten te geven. Op vele plaatsen werden kapellen opgericht ter ere van Sint-Rochus en vonden bedevaarten plaats naar de kapel.

U leest meer over de Sint-Rochuskapel en de geschiedenis van de bedevaart in uw parochieblad… evenals hoe een “crèmekar” onlosmakelijk verbonden schijnt te zijn met deze bedevaart…