Maria Moeder Gods

Maria, Moeder Gods

Elk jaar op 1 januari vieren wij het hoogfeest van Maria Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon als de mens Jezus van Nazareth is. In zijn Brief aan de Galaten verwijst de apostel Paulus naar het mysterie van het goddelijk moederschap van Maria, de Theotokos: “Toen de volheid van de tijd gekomen was zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet” (Gal. 4, 4). In weinig woorden staat hier de samenvatting van het mysterie van de Incarnatie van de Logos en van het goddelijk moederschap van Maria: het grote voorrecht van de Maagd bestaat immers in het Moeder zijn van de Zoon die God is. De titel van Moeder Gods (Θεοτοκος, Theotokos) is het fundament van alle andere titels waarmee Maria vereerd is en aangeroepen wordt.