Jubilarissen in het dekenaat Tongeren

In het dekenaat Tongeren mogen dit jaar de feestklokken luiden voor negen priesters-jubilarissen en voor één diaken-jubilaris. Samen met de gelovige gemeenschap waar deze diaken en zijn echtgenote en deze priesters thuis zijn, wensen wij hen bij gelegenheid van hun jubileum van ganser harte proficiat!

Onze gelukwensen zijn er voor:

  • Jacques Gilmont, ere-pastoor, wonend in de pastorale eenheid H. Familie Bilzen, 55 jaar priester op 2 juli;
  • Rik Palmans, ere-pastoor-deken, wonend in de pastorale eenheid Onze Lieve Vrouw Tongeren, 55 jaar priester op 2 juli;
  • Armand Tollenaers, ere-pastoor, wonend in de parochiefederatie Vlijtingen, 55 jaar priester op 2 juli;
  • Gilbert Bours, ere-godsdienstleraar, wonend in de parochiefederatie Voeren, 50 jaar priester op 1 juli;
  • Bernard Jadoul, ere-godsdienstleraar en meewerkend priester in de pastorale eenheid H. Helena Bilzen, 50 jaar priester op 1 juli;
  • Jozef Lemmens, pastoor-moderator in de parochiefederatie Vlijtingen, 50 jaar priester op 1 juli;
  • Rik Ramakers, ere-pastoor-deken, wonend in de pastorale eenheid H. Familie Bilzen, 50 jaar priester op 1 juli;
  • Louis Stassen, pastoor-moderator in de parochiefederatie Voeren, 50 jaar priester op 1 juli;
  • Theo Daenen, diaken in de pastorale eenheid H. Familie Bilzen, 30 jaar diaken op 27 september;
  • Tony Hayen, pastoor-moderator in de pastorale eenheid St.-Marcus Tongeren en in de pastorale eenheid St.-Benedictus Tongeren en pastoor in de pastorale eenheid Onze Lieve Vrouw Tongeren, 15 jaar priester op 2 september.

Laten wij samen God danken voor al het goede dat ons doorheen deze diaken en priesters geschonken is. Wij danken God voor hun dienstbare levenshouding, voor hun gelovig getuigenis als herder in het spoor van Jezus zelf en voor hun pastorale inzet in het verleden én in het heden!

Tot Jezus, de Goede Herder, bidden wij om nieuwe roepingen.
Heer Jezus Christus,
Gij hebt gezegd: ‘De oogst is groot…’
en op dat woord zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan
en gaven alles prijs om U te volgen.
Wij bidden U, zend ook in deze tijd
uw Geest die stuwkracht is.
Zie met liefde neer op onze gezinnen,
onze gemeenschap, onze parochies.
Roep mensen tot uw dienst,
opdat zij als diaken of priester in uw spoor
de weg van zelfvergeten liefde gaan.
Geef aan hen een trouw hart
dat uw roepstem blijft horen
en eenvoud in denken en doen,
om U geheel toe te behoren.
Heilige Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Heilige Maria, Oorzaak onzer Blijdschap, bid voor ons.

Eric Reynders, deken Tongeren