Bedevaart naar Lourdes 2022

Groepsfoto van de Limburgse diocesane bedevaart 2022 naar Lourdes.

Onze Limburgse diocesane bedevaart (LDB) was er voor de eerste keer bij sinds corona. Zo’n 420 mensen schreven zich in waarvan er in laatste instantie toch een aantal mensen zich afmeldden wegens ziekte, familiale omstandigheden, …. Meer dan honderd mensen waren zieken of maakten permanent gebruik van een rolstoel. Vele helpende handen nodig dus en die waren er op het nippertje want vele rolstoelers brachten hun begeleider mee. Voor anderen stonden brancardiers, jongeren en andere vrijwilligers ter beschikking. Want dat is één van de wonderen van Lourdes: er zijn veel, heel veel helpende handen. Iedereen helpt iedereen.

U kan het volledige artikel over deze bedevaart dat eerder in Kerk & Leven verscheen hier downloaden.

U kan hier de bovenstaande groepsfoto in hoge kwaliteit downloaden.

Tot slot: Tony Poorters, priester in ons dekenaat, nam ook deel aan deze bedevaart en wel op een heel bijzondere manier. Hij vertrok op zondag 3 juli met de fiets vanuit Bilzen naar Lourdes om zich op 13 juli aan te sluiten bij de diocesane bedevaart. U kan kortelings zijn fietsavontuur hier lezen, nadat het in primeur in Kerk & Leven verscheen.