Lezing
#zoekverbinding

Lezingen #Zoekverbinding, Kroning 2023.

#zoekverbinding met andere religies en overtuigingen
Donderdag 17 november, 20.00 uur VIIO Tongeren

Bahattin Koçak is islamleraar in het gemeenschapsonderwijs en doceert er de levensbeschouwelijke vakken. Daarnaast is hij ook freelance journalist en een veel gevraagd spreker (o.a. lezingen over de Vlaamse moslim). Hij is actief in het verenigingsleven waar hij voornamelijk verbindende activiteiten tussen moslims en niet-moslims organiseert.

Bahattin Koçak is geboren en getogen in Beringen. Als tiener studeerde hij zeven jaar in Turkije. Na zijn opleiding in Turkije, volgde hij een leraarsopleiding in Brussel. Sindsdien is hij aan de slag als islamleraar. Interreligieuze samenwerking en dialoog ziet hij als één van zijn levensdoelen. De Bijbel en de Koran roepen immers beiden op tot samenwerking aan de toekomst van alle mensen.

Bahattin Koçak is een Soefi-kenner. Soefi is een religieuze gemeenschap die vooral verdraagzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Soefi’s zeggen dat je met het hart meer kunt zien en meer kunt weten. De essentie van het soefisme is lief te hebben en te proberen een volwaardig mens te worden. De filosoof en mysticus Mevlana Rumi, die achthonderd jaar geleden geboren werd in het huidige Afghanistan, wordt beschouwd als de grondlegger van het Soefisme.

Deze lezing sluit mooi aan bij het jaarthema “broederlijkheid ontdekken” van ons bisdom Hasselt. Aangezien er binnen dit thema nog veel meer te ontdekken valt, werd er besloten om thema verder te zetten. Dit werkjaar worden er twee accenten gelegd: “De kracht van het gebed ontdekken” en “Concrete stappen zetten naar de wereld van de armen en naar de wereld van andere religies”.

Interreligieuze dialoog

Op basis van zijn kennis van zowel de islam als de katholieke traditie begon Bahattin zich in te zetten voor de interreligieuze dialoog in België. Hij is momenteel coördinator van Platform B, een vzw die zich bezighoudt met het organiseren van verbindende activiteiten tussen christenen en moslims. Zo is Platform B bijvoorbeeld de drijvende kracht achter het initiatief waarbij moslims tijdens de kerstnacht of op kerstdag in de kerken in Vlaanderen meebidden voor vrede en eensgezindheid.

Kennis van elkaars traditie

Verbinding zoeken met elkaar begint bij het ontdekken van elkaars levensbeschouwing. En dat moet niet steeds ver gezocht te worden. Ondanks duidelijke verschillen in hun praktische omgang met het geloof, hebben christenen en moslims heel wat met elkaar gemeen, zeker wanneer we de Heilige Schriften gaan bestuderen. De naam van God zelf in de islam, Allah, is immers innig verwant aan het Aramese ilah, één van de namen waarmee men in Jezus’ tijd (en dus Jezus zelf ook) God aanriepen. Bovendien vinden we in de moslimtraditie heel wat elementen terug uit het christendom en het jodendom. Zo behoren ook de mythische oorsprongsverhalen uit het Oude Testament (Schepping, zondeval, zondvloed,…) en de kronieken van de aartsvaders vrijwel geheel tot in de islam. Jezus wordt met de naam Isa door moslims bovendien beschouwd als één van de belangrijkste profeten.

Soera Maryam

En ook Maria krijgt een bijzondere plaats in de Koran. De volledige Soera 19 is gewijd aan de moeder van Jezus (Soera Maryam). Als verbindend element tijdens de lezing was de recitatie van Soera Maryam door Mohamed Zaaj (de secretaris van de moskee Al A’Adam in Tongeren) dan ook een krachtig moment. De lezing van Bahattin Koçak was een eerste zoektocht naar verbinding met andere levensbeschouwingen en godsdiensten, die we in de aanloop naar de Kroningsfeesten ook bij ons in Tongeren heel graag tot stand willen brengen.

Hier vindt u een overzicht van de volgende lezingenreeks #zoekverbinding.