Onder ons slaat God zijn tent op!

Kerk dicht… open kerk
Een van de recent gebouwde kerken van ons bisdom staat in ons dekenaat, in Schoonbeek. Toen Schoonbeek in 1978 een parochie werd, groeide plaatselijk het verlangen naar een volwaardig kerkgebouw. Vanaf 1983, toen Schoonbeek het 650-jarig bestaan vierde, werden gelden ingezameld voor die nieuwe kerk. De bouw van de kerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Maagd der Armen, – zoals Maria zich heeft bekend gemaakt in Banneux – werd voltooid in 1993 en op 26 september van dat jaar gewijd door bisschop Paul Schruers.
In oktober 2019, een jaar na de viering van 25 jaar kerk in Schoonbeek, ging het kerkgebouw noodgedwongen op slot. Uitgebreide zwamvorming in de imposante houten steunbalken had de stabiliteit van de kerk in gevaar gebracht en herstellingswerken drongen zich op.
De voorzitter en de leden van de kerkraad van Schoonbeek gaven blijk van een groot doorzettingsvermogen en zij bleven geloven in de goede afloop van deze onderneming. Zij werden daarin bijgestaan door vele deskundige partners en – ook niet onbelangrijk – de steun van de stad Bilzen. Eerdaags zal de kerk van Schoonbeek weer open gaan. De eerste eucharistieviering in de herstelde kerk is gepland op Kerstdag dit jaar! Van een blije geboorte gesproken!

Een tent als kerk… een tent voor God
Naast o.a. een bronzen beeld van de patrones van de kerk, het werk van een kunstenaar uit Schoonbeek en een tabernakel in keramiek, vol symboliek is het toch de vorm van het kerkgebouw zelf die in ’t oog springt in de Schoolstraat te Bilzen.
De kerk van Schoonbeek is als ’t ware een grote tent. De architect liet zich voor zijn ontwerp ongetwijfeld inspireren door de talrijke verwijzingen in de Bijbel naar de tent als de plaats bij uitstek waar God woont te midden van zijn volk. Ja, de God van Israël is een God die wil meetrekken met zijn volk. De tent is voor een volk dat onderweg is, een volk dat hier op aarde pelgrimeert, haast een vanzelfsprekende ‘thuis’. Een tent is gemakkelijk op te zetten en even snel weer op te breken om dan weer elders op te richten. Als het rondtrekkende volk van God in tenten woont, dan kan het niet anders of God die met ons meetrekt, woont ook in een tent.

God komt bij ons wonen
In Schoonbeek is de tent van samenkomst klaar voor jong en oud én… voor God zélf. God krijgt er weer een kerk als een tent om bij zijn volk te komen wonen. Met vreugde zal dit daar op Kerstdag gevierd worden.
Maar niet alleen in Schoonbeek. Overal waar wij wonen én ook in ons eigen hart wil God met Kerstmis zijn tent opslaan. Hij wil weer thuis komen bij ieder van ons en bij ons als gelovige gemeenschap. Geen verre God, maar een God die mens wordt en nabij is. Dat is het geheim van Kerstmis en dit geheim komt aan het licht in de Kerstnacht, ook dit jaar.
Maria en Jozef zijn de eersten die het goddelijk Kind in hun armen mogen nemen. De herders, uit hun slaap gewekt door de engelen, mogen hun Herder Jezus ontdekken en later, geleid door de Ster, komen de wijzen uit het Oosten de God-met-ons aanbidden.
Graag wens ik dat ook wij met Kerstmis Hem verwelkomen in onze tent. Hij – die oneindige God – wil als Kerstkind onder ons wonen en met ons meetrekken, in voor- en tegenspoed. Dat zijn vrede ons deel mag worden en dat zijn vrede onze aarde mag bewonen… zo wens ik u allen een gezegend feest van Kerstmis.

Eric Reynders
Deken Tongeren