Geestelijke begeleiding

Mediterend door de velden wandelen.

Voor ieder die zoekt te leven in vertrouwen op God en op de leiding van de Heilige Geest.

Ieder van ons ervaart in zijn of haar geloofsleven dagen van enthousiasme en gedrevenheid, maar ook momenten van twijfel en dorheid. In geestelijke begeleiding kan jouw leven met zowel zijn schittering als zijn schaduwzijden ter sprake komen. Een geestelijk begeleider beluistert je ten diepste en helpt je hierin Gods aanwezigheid te ‘zien’ en te onderscheiden wat wel of niet bijdraagt tot het diepe geluk te vinden in God.

Geestelijke begeleiding betreft een vorm van persoonlijke begeleiding die als dienst van de Kerk kosteloos aan ieder wordt aangereikt. Het wil een hulp zijn om jezelf in staat te stellen aandachtig te zijn voor Gods aanwezigheid in jouw leven en te groeien in een persoonlijke relatie met Hem.  

Wens je één van de geestelijke begeleiders in ons bisdom te contacteren, ga naar www.bisdomhasselt.be/geestelijkebegeleiding
Voor vragen of meer informatie: louisacloesen@hotmail.com  of  0494 88 82 35

Hier kan je de brochure over geestelijke begeleiding downloaden.